Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2

Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2
Сторінка18/18
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.52 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

So : Р1 = 11,6%, Р2 = 98,3%, Р3 = 116,7%, Тz = 5

Using formulas (1)-(4) we receive that the period of transient time to the saturation area Т2 ≈ 2,5 yaers, so the entering point to the saturation area is tω = 2013 (-2,5)= 2011 year.

So the wireless networks of Ukraine pass to the saturation area in 2011 and because of it it was necessary to provide the new technologies ( it was 3G). Nowaday the providers of wireless networks of Ukraine to delete the technology delay it’s necessary to build new network or renew thr existing wireless networks on the base of 4G technology.The most appropriate is the deployment of new wireless network segments based on technology LTE, which has significant technical advantages [2, 3].

In this work was developed the project on the base of LTE technology, the throughput of the planned network is equal to 4,576 Gbps. Also here was built the coverage map of Primorskiy region and was calculated the necessary number of base stations -31 BS (eNB). Carry out Engineering traffic for the planned network LTE [4]. As the service platform was chosen the equipment “Cisco Systems”. The core of the network realized on a multiservice platform “Cisco ASR 5000 PCS3”, as an equipment of radioaccess – base stations “Flexi Multiradio” of company “Nokia Siemens Network”. The functional scheme you can see on the figure 2.
Conclusion. Increased needs of users, the transition of wireless networks in the saturation region requires operators to introduce new services and the transition to new technologies. At present, the most promising technology is the technology of LTE. Wide range of services, broadband. high quality of service, high mobility – all dignity technology LTE. Create new segments of wireless networks based on LTE technology provides the user with a wide range of broadband services. This provides integration with existing networks and Cordless opportunity to further develop a new generation of network segments 4G.

Reference

 1. Бесслер А. Дойч Проектирование сетей связи. – М.:Радио и связь, 1988. – 270 с.

 2. Тихвинский В. О., Терентьев С. В., Юрчук А. Б. Сети мобильной связи LTE: технология и архитектура. – М.: Эко-Трендз, 2010. – 435 с.

 3. Описание LTE-технологии ru.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_Term_Evolution.

 4. Абдул Базит. Расчет сетей LTE. – Хельсинский технологический университет, 2009. – 150 с.


УДК 621.395.7

Ятова А.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

керівник доц. Царьов Р.Ю.
ОЦІНКА ДИНАМІКИ РИНКУ ПОСЛУГ БЕЗДРОТОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В М. ОДЕСА
Анотація. В роботі проведена оцінка динаміки ринку послуг бездротових технологій, можливості застосування цих технологій та розвиток ринку. Термін бездротовий (англ. Wireless) використовується на позначення класу технологій зв'язку та технологій передачі даних без використання електричних провідників, або «дротів». Ця відстань може бути як малою (декілька метрів, як у телевізійному дистанційному керуванні), так і дуже великою (тисячі або навіть мільйони кілометрів для телекомунікацій).
Останніми роками напрям бездротових комп'ютерних мереж та віддаленого доступу зазнав бурхливого розвитку. Це пов'язано з поширенням блокнотних комп'ютерів, систем пошукового виклику (так званих пейджерів) та появою систем класу «персональний секретар» (Personal Digital Assistant (PDA)), розширенням функційних можливостей стільникових телефонів. Такі системи повинні забезпечити ділове планування, розрахунок часу, зберігання документів та підтримку зв'язку з віддаленими станціями. Девізом цих систем стало anytime, anywhere, тобто надання послуг зв'язку незалежно від місця та часу. Крім того, бездротові канали зв'язку актуальні там, де неможливе або дороге прокладання кабельних ліній та значні відстані. Донедавна більшість бездротових комп'ютерних мереж передавала дані зі швидкістю від 1.2 до 14.0 Кбіт/с, найчастіше тільки короткі повідомлення (передавання файлів великих розмірів чи довгі сеанси інтерактивної роботи з базою даних були недоступні). Нові технології бездротового передавання оперують зі швидкостями в декілька десятків Мбіт за секунду [1].

Метою даного дипломного проекту є аналіз, виявлення сильних та слабких сторін у використанні бездротових технологій при експлуатації, її робота в дистанційному керуванні й телекомунікація та надання оцінки динаміки ринку.

Бездротові локальні мережі використовують чотири способи передачі даних:


Всі інфрачервоні бездротові мережі використовують для передачі даних інфрачервоні промені. У подібних системах необхідно генерувати дуже сильний сигнал, оскільки інакше значний вплив робитимуть інші джерела, наприклад світло з вікна. Цей спосіб дозволяє передавати сигнали з великою швидкістю, оскільки інфрачервоне світло має широкий діапазон частот. Інфрачервоні мережі здатні нормально функціонувати на швидкості
10 Мбіт/с.


 • Лазер;

Лазерна технологія схожа на інфрачервону тим, що вимагає прямої видимості між передавачем і приймачем. Якщо з якої-небудь причини промінь буде перерваний, то це перерве і передачу.

 • Радіопередачу у вузькому діапазоні (одночастотна передача);

Цей спосіб нагадує віщання звичайної радіостанції. Користувачі настроюють передавачі і приймачі на певну частоту. При цьому пряма видимість необов'язкова, площа віщання становить близько 46500 м² (500 000 квадратних футів). Проте, оскільки використовується сигнал високої частоти, він не проникає через металеві або залізобетонні перешкоди. Доступ до такого способу зв'язку здійснюється через постачальника послуг, наприклад Motorola*1. Зв'язок відносно повільний (близько 4,8 Мбіт/с).

 • Радіопередачу в розсіяному спектрі.

При цьому способі сигнали передаються на декількох частотах, що дозволяє уникнути проблем, властивих одночастотній передачі. Доступні частоти розділені на канали. Адаптери протягом заданого проміжку часу налаштовані на певний канал, після чого перемикаються на іншій. Перемикання всіх комп'ютерів в мережі відбувається синхронно. Цей спосіб передачі володіє деяким «вбудованим» захистом: щоб підслуховувати передачу, необхідно знати алгоритм перемикання каналів [2].

Основною метою створення бездротових мереж доступу можуть бути:

– забезпечення можливості переміщення абонента (мобільності);

– зниження вартості мережі за рахунок виключення лінійного встаткування на абонентській ділянці мережі;

– створення мереж особливого призначення для рішення специфічних завдань, наприклад, у частині одержання телеметричної інформації (WSN);

– підвищення комфорту користувача шляхом виключення необхідності використання кабелів для з’єднання різних пристроїв [3].

З погляду операторів зв’язку найбільший інтерес у цей час представляють мережі PAN, LAN і MAN. У цей час для реалізації мереж цих масштабів існують технології доступу WiFi і WiMax, а також технології доступу в мережах другого й третього поколінь. Безпроводові технології рівня абонентського доступу (АД) одержують у цей час все більше поширення. Інтенсивне поширення цих технологій почалося з розвитком мереж рухомого зв’язку.Найбільш масове застосування безпроводові технології рівня АД знайшли в мережах рухомого зв’язку (стільникових мережах зв'язку).
Література

 1. Буров, Євген Вікторович. Комп'ютерні мережі / Є. Буров; За ред. В. Пасічника. – 2-е вид, оновлене і доп. – Львів : БаК, 2003. – 584 с.

 2. http://uk.wikipedia.org

 3. Отрох С. І., Стец О. С., Жданенко О. В. Основні тенденції розвитку мереж доступу на базі радіотехнологій. Стаття.ЗМІСТ


Аванесов В.Н.

Перспективи інтеграції SDN-технології з мережами TCP/IP

4

Балан М.М., Оніщишен С.А.

Оптимізація сайту навчального закладу

8

Бойко С.С.

Дослідження механізмів забезпечення якості обслуговування при проектуванні послуги «IP-телефонія» в корпоративній мережі

10

Борисович И.К.

Исследование и разработка компьютерно-интегрированной системы управления нефтепереработкой

13

Брилінський М.Б.

Оцінювання впровадження технології IN-MEMORY DATABASE

15

Бричук О.Б., Ткаченко В.Г.

Алгоритм маршрутизації ІР-пакетів, якій забезпечує оптимальну загрузку мережі

18

Будник М.О.

Аналіз хімічних та органолептичних характеристик коньячного спирту на сучасному рівні

22

Бузаджи Р.О.

Математична модель вибору програмного забезпечення для дослідження систем автоматичного управління

25

Буката И.В.

Оценка эффективности разработки и внедрения приложений для устройств на базе ОС Android

27

Вельбик І.Ю.

Перспективи впровадження мережі LTE у місті Херсон

29

Войціховська О.В.

Дослідження методів оптимізації сервісної платформи центру обробки даних

31

Volotka V. S.

Analysis of reability of ICS states

32

Гаврилюк В.Д.

Розробка програмного забезпечення для визначення місцеположення користувачів в мережах wi-fi

36

Gladkiy Alex

Реализация интерфейса IRepository для проекта Orchard

37

Gogunska Karyna

Investigation of LTE technology perspectives to be build upon existing mobile networks in Ukraine

40

Данильченко Н.В.

Дослідження методів управління контентом в онлайн торгівлі

42

Доброва О. А.

Оценка перспектив применения систем дистанционного образования в Украине

44

Духно В.М.

Дослідження методів створення сервісної платформи для послуги VoD

46

Єлькін О.С.

Особливості реалізації програмного забезпечення для пускового режиму підігрівача азотної кислоти

47

Zayets I.

Advantages of entity framework versus nhibernate reasons to migrate to entity framework 6

50

Kapeliuh Y.V.

Dynamic service market assesment on the basis of wireless technologies in Odessa region

51

Коваленко Л.П.

Порівняльний аналіз технологій дистанційного навчання

53

Тихонов В.И.

Кожемякин А.А.Разработка подсистемы автоматизированного учета педагогической нагрузки в ОНАС им. А.С. Попова

55

Косецкая Л.П.

Анализ и разработка метода фильтрации комментариев в социальных сетях

57

Коц Ю.В.

Дослідження методів розробки систем штучного інтелекту в інфокомунікаціях

59

Кравченко К.П.,

Золотарьов В.А.Корпоративна інформаційна система підприємства зв`язку

60

Кургузов А.С.

Разработка проекта автоматизации предприятия «ZetCristal» с использованием облачных технологий

64

Кутуненко Н.В.

Реалізація системи підтримки прийняття рішень для управління системою кондиціювання на основі процесів FMECA

65

Левчук Д. В.

Перспективи впровадження технології сенсорних мереж

68

Маврова Є.І.

Построение сети Wi-Fi офиса на базе оборудования D-Link

69

Мальнєва Т.С.

Дослідження та розробка автоматизованої системи робастного багатозв’язкового управління ректифікаційною колоною

71

Мариніч О.А.

Оптимізація системи керування наданням мережних інфокомунікаційних послуг у залізничних потягах

73

Медведникова О.В.

Конструювання мобільної мережі WiMax для приморського району міста Одеси

74

Meleshenko А. А.

Study of the use of broadband signal in infocommunication networks

78

Ніколаєв К.С.

Дослідження застосування методів створення сигнальних конструкцій у колізійних доменах

79

Ovcharenko I.H.

Research of possibilities for improving the efficiency of performance of wireless access networks by multipath channels

83

Ошаровская Е.В., Патлаенко Н.А., Солодкая В.И.

Анализ характеристик восстановленных 3D ТВ объектов

84

Павловська В.В.

Дослідження і розробка програмного забезпечення реального часу комп’ютерно-інтегрованої системи управління технологічною установкою

88

Паскарь Ю.А.

Дослідження впровадження голографічних технологій в інфокомунікацііях

91

Пашала С.Н.

Разработка проекта «Умный дом» для частного жилого здания

94

Педаєва Ю.О.

Класифікація компонентів мереж доступу за технологією FTTH

95

Petruchek V.V.

Research Of Features of Knowledge Management Technology To Improve The Efficiency Of An Enterprise

98

Порхун А.О.

Визначення узагальненого показника якості для засобів кластеризації із забезпеченням образу цілісної системи

99

Rapchynska Zoia

Elaboration of a Software and Lab Environment for in-depth OWD Analysis on Wireless Links using LTest

102

Тихонова Е.В.

Русначенко П.А.Статистический анализ пакетного трафика в сети доступа предприятия

104

Сініна С.І.

Аналіз ефективності впровадження GRID систем

107

Смоленцева А. С.

Анализ эффективности использования систем мониторинга информационных сетей

109

Смолярчук С.А.

Дослідження стану та перспектив розвитку користувацьких пристроїв інфокомунікаційних послуг

111

Сокур Д.І.

Аналіз особливостей протоколів маршрутизації з метою підвищення ефективності роботи мережі

112

Субботин В.Г.

Разработка метода структуризации контента в социальных сетях

115

Суркова Н. А.

Дослідження параметрів безпроводових мереж доступу

117

Суський Г.В.

Інтелектуальні мережі та їх програмне забезпечення

119

Терзiогло В.С.

Оцінка перспектив використання стандарту ieee 802.11 ас для розгортання іт-інфраструктури готелю

120

Khotian Oleksandr

Design and development of elastic jitter buffer for an Serial-GPRS gateway

123

Чепиженко А.А.

Разработка системы дистанционного мониторинга и контроля

124

Черноусов С.П.

Перспективи впровадження послуги Quadruply play

125

Шаповаленко Д.Ю.

Дослідження способів впровадження технологій в системах дистанційного навчання

127

Шевченко К.Л., Горкун В.В., Алексашин А.В.

Альтернативні можливості передачі інформації шляхом впливу на фрактальну організацію водних середовищ

128

Шевчук М.С.

Дослідження методів розробки та впровадження хмарних технологій

131

Shostak D.I.

Study the possibilities of increasing the efficiency of management system of communication network

132

Яровенко Е. А.

Construction of LTE-network for Primorskiy region of Odessa

134

Ятова А.

Оцінка динаміки ринку послуг безпроводових технологій в
м. Одеса

1381   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18 • УДК 621.395.7