Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2

Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” 30-31 жовтня 2014 року Збірник тез Частина 2
Сторінка5/18
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Conclusions

1. Sufficiently general mathematical model for probabilities of the infocommunication system states is presented.

2. The obtained analytical dependences of the traditional parameters of system reliability are associated with traditional parameters of queuing techniques.
References

1. L. Kleinrok, Teoriyа massovogo obsluzhivaniyа [Queueing theory]. M.: Mashinostroenie, 1979, 432 p.

2. A.M. Polovko and S.V. Turov, Osnovy teorii nadyozhnosti [Fundamentals of reliability theory]. SPb.: BHV – Petersburg, 2006, 704 p.

3. V.YU. Korolev, V.E. Bening, and S.Ya. Shorgin, Matematicheskie osnovy teorii riska [Mathematical fundamentals of risk theory]. M.: Fizmatlit, 2011, 591 p.

4. V.V. Popovskyy and V.S. Volotka, “Metody samodiagnostirovaniyа [Methods of self-diagnosis], Mezhdunarodnayа nauchno-tehnicheskayа konferentsiyа «Analiz i sintez slozhnykh sistem v prirode i tekhnike», [Analysis and synthesis of complex systems in nature and technology], Voronezh, 2013, pp. 45- 51.

5. V.V. Popovskyy and V.S. Volotka, “Metody analiza dinamicheskikh struktur telekommunikatsionnyikh system [Methods of analysis for dynamic structures of telecommunication systems],” Eastern European Scientific Journal. Kh. 2013, vol. 5/2 (65), pp. 18-22.

6. A.P. Samoilenko and D.Ye. Rud', “Integral'nayа model' nadyozhnosti funktsionirovaniyа uzla telekommunikatsionnoy seti [Integrated model of reliability of functioning for a telecommunications network node].” Telekommunikatsii, vol. 7, 2013, pp. 23-30.

7. L.I. Polishchuk, Analiz mnogokriterial'nykh еkonomiko-matematicheskikh modeley. [Multicriteria analysis of economic and mathematical models]. Novosibirsk, Nauka, 1989, 484 p.


УДК 621.395

Гаврилюк В.Д.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

gvdvlaarbarracuda@mail.ru

Науковий керівник  доцент, к.т.н., Дорощук О.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ В МЕРЕЖАХ WI-FI
Анотація. У докладі розглядаються питання актуальності можливості отримання інформації про місцезнаходження користувачів, та завдання вирішення яких допоможуть реалізувати розробку програмного забезпечення для отримання найбільш точної інформації про місцезнаходження користувачів.
В даний час спостерігається зростання інтересу до можливості отримання інформації про місцезнаходження того чи іншого об'єкта. Інформація про місцезнаходження дозволяє значно підвищити якість і розширити перелік сервісів (Location-based services), що надаються користувачам.

Місце розташування об'єкта може бути визначене як в глобальних, так і в локальних координатах. На сьогоднішній день широке поширення отримали системи глобального позиціонування, такі як GPS і ГЛОНАСС [1]. Основними перевагами цих технологій являється великий обхват і досить висока точність визначення місцезнаходження поза приміщеннями. До основних недоліків таких систем можна віднести наступні: залежність від погодних умов; неможливість використання в закритих приміщеннях з великою кількістю перешкод, створених різною апаратурою всередині будівлі, а також корпусом самої будівлі. Іншим недоліком, виступаючим проти використання систем глобальної навігації для вирішення задач локального позиціонування, є збільшення вартості обладнання за рахунок інтеграції, наприклад, GPS-приймача.

Перераховані недоліки покликані виправити системи локального позиціонування (LPS - Local Positioning Systems). основним призначенням LPS є швидке позиціонування в закритих приміщеннях, крім того, одним з важливих достоїнств бездротових систем позиціонування в приміщенні є можливість організації системи як додаткової опції в уже розгорнутої мережі.

З урахуванням викладених обмежень, для локального позиціонування був запропонований підхід, заснований на використанні існуючої інфраструктури локальних бездротових мереж (WLAN). Такі мережі в даний час знайшли широке застосування і поширені повсюди. До складу WLAN входять точки доступу та користувачів. З точки зору завдань позиціонування, важливим моментом являється, що точки доступу розміщуються стаціонарно з відомими координатами. Актуальною проблемою є розробка методів визначення місця розташування користувача на основі сукупності характеристик сигналів від точок доступу.

Область застосування локальних систем позиціонування достатньо обширна: від провідників по торговим центрам до промислових підприємств. Провідники для торгових центрів можуть використовувати інформацію про переміщеннях користувача для більш точного аналізу ринкової корзини. На промислових підприємствах провідники можуть використовуватися, наприклад, для оптимізації роботи складів. LPS використовуються як технічні засоби позиціонування на роботизованому виробництві, а також у великих медичних установах [2].

Можливість визначення положення в локальній бездротовій мережі дозволяє власникові мобільного пристрою виявити своє місцеположення на карті або плані будівлі. З іншого боку, дозволяє створити точки прив'язки пристроїв з модулями бездротового зв'язку до координат місцевості для відображення на картах ГІС, наприклад, для вирішення завдань моніторингу систем інженерних комунікацій, транспортних систем і ін. [3]. Подібні системи широко затребувані в сфері надання споживчих послуг, реклами і торгівлі.

На даний момент на світовому ринку присутня досить невелика кількість програмних продуктів в даній сфері послуг, причому, вони не позбавлені ряду недоліків, таких як, низька точність позиціонування, висока вартість розгортки інфраструктури і відсутність обробки одержуваної інформації методами інтелектуального аналізу даних. Розробка високоточної і недорогої системи локального позиціонування, з урахуванням обмежених ресурсів мобільних пристроїв, дозволе зайняти вельми крупну нішу на світовому ринку надання послуг керування та аналізу даних. Саме тому дана проблема є актуальною.

Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення для локального позиціонування на основі стандарту бездротового зв’язку Wi-Fi, з урахуванням обмежених обчислювальних ресурсів і ресурсів пам’яті мобільних пристроїв.

Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі основні завдання:

1. Вивчити існуючі технології визначення позиціонування всередині приміщень.

2. Розробити алгоритм локального позиціонування.

3. Виконати проектування реалізацію програмного забезпечення для локального позиціонування на основі розробленого алгоритму.

4. Розробити набір тестів і провести експерименти для дослідження ефективності розробленого алгоритму.

Саме в дипломному проекті, будуть вирішені вищеперечисленні завдання.


Література

1. Взаємодія картографії та геоінформатики. Під ред.А.М. Берлянта, О.Р. Мусіна. – М.: Науковий світ, 2000. – 192 с.

2. Android Developers: Develop. URL: http://developer.android.com/develop/ index.html (дата обращения: 5.04.2013).

3. Де Мерс, Майк Н. Географічні інформаційні системи. Основи.: Пров. з анг. – М.: Дата , 1999.УДК 621.39

Gladkiy Alex

ONAT named by O. Popov

sillentium@windowslive.com

Scientific director – Associate Professor Doroshuk A.
REALIZATION IREPOSITORY INTERFACE FOR ORCHARD PROJECT
Annotation: considered an alternative implementation of the repository pattern for the Orchard project.
Target. The target of my work is to create alternative way for the developers who want to use another ORM instead of NHibernate in Orchard project. I decided to do this by using Entity Framework. Before I made the decision I had researched EF 6 and show its advantages here:


 1. Entity Framework 6 adds async/await support, a feature that NHibernate may never get due to the impact it has on the entire architecture.

 2. It also has built-in support for automatically reconnecting to the database.

 3. Both NHibernate as well as the Entity Framework support .NET 4.5, but only the latter gains some significant performance improvements from it.

 4. The Entity Framework allows creating a DBContext with an existing open connection. That's not possible in NHibernate.

 5. Version 6 of the Entity Framework adds spatial support, something for which you need a 3rd party library to get that in NHibernate.

 6. Entity Framework has better documentation then NHibernate.

 7. During last year EF has 663 commits and 37 contributors [1], when NHibernate – only 376 commits and 22 contributors [2] (time span from Sep 27, 2013 to Sep 27, 2014). So, EF’s development faster and I think it’s more perspective framework.

What is Orchard project? Orchard is a free, open source, community-focused project aimed at delivering applications and reusable components on the ASP.NET platform. It will create shared components for building ASP.NET applications and extensions, and specific applications that leverage these components to meet the needs of end-users, scripters, and developers. Additionally, it will provide help for existing .NET applications to be successful in achieving their goals. Orchard is currently licensed under a New BSD license, which is approved by the OSI. The intended output of the Orchard project is three-fold:

 1. Individual .NET-based applications that appeal to end-users, scripters, and developers

 2. A set of re-usable components that makes it easy to build such applications

 3. Partnerships with the .NET community to help define these applications and extensions

In the near term, the Orchard project is focused on delivering a .NET-based CMS application that will allow users to rapidly create content-driven Websites, and an underlying framework that will allow developers and customizers to provide additional functionality through extensions and themes [3].

Note: further I will speak about Orchard v1.8.1 which was committed on June 20, 2014.Orchard’s architecture. When designing this system, extensibility is a first-class feature: everything in this system needs to be composable with unknown future modules, including at the user interface level. Therefore, the system is divided into parts, which don't know about each other.
Orchard's architecture

Modules

Core

Orchard Framework

ASP.NET MVC

NHibernate

Autofac

Castle

.NET

ASP.NET

IIS

The Orchard is built on existing frameworks and libraries. Here are a few of the most fundamental ones:

 1. ASP.NET MVC: ASP.NET MVC is a modern Web development framework that encourages separation of concerns.

 2. NHibernate: NHibernate is an object-relational mapping tool. It handles the persistence of the Orchard content items to the database and considerably simplifies the data model by removing altogether the concern of persistence from module development.

 3. Autofac: Autofac is an IoC container. Orchard makes heavy use of dependency injection. Creating an injectable Orchard dependency is as simple as writing a class that implements IDependency or a more specialized interface that itself derives from IDependency (a marker interface), and consuming the dependency is as simple as taking a constructor parameter of the right type. The scope and lifetime of the injected dependency will be managed by the Orchard framework.

 4. Castle Dynamic Proxy: use Castle for dynamic proxy generation.

The Orchard application and framework are built on top of these foundational frameworks as additional layers of abstraction. They are in many ways implementation details and no knowledge of NHibernate, Castle, or Autofac should be required to work with Orchard.

The Orchard framework is the deepest layer of Orchard. It contains the engine of the application or at least the parts that couldn't be isolated into modules. Those are typically things that even the most fundamental modules will have to rely on. You can think of it as the base class library for Orchard. Exactly in this library is located necessary component [4].

I should say, that Orchard project realizes Repository pattern [5] providing IRepository interface (you can find it in “\src\Orchard\Data\IRepository.cs”). It contains standard CRUD (Create, Read, Update, Delete) operations, overloaded methods Get which return entity from table based on entity id or predicate, property Table which returns query to table, method Count which should evaluate amount of entities with satisfy predicate and overloaded methods Fetch which filtering entities, ordered that and allow returns predefined count of entries. Note, that Fetch method return IEnumerable type. It means the data should be already loaded into memory after method execution.

As the base context class we will use DbContext [6]. It represents a wrapper around ObjectContext. The instance of context we will get in class constructor from IoC-container. Also we provide second level cache for EF. For this reason we create a class, which will be inherited from DbConfiguration. Configure so, that cache could allow caching all query results regardless of their size or entity sets used to obtain the results. Both, sliding and absolute, expiration times in caching policy will set to maximum values therefore items will be cached until an entity set used to obtain the results depended on is modified.

When realization of IRepository will be done, we should associate all reference to this interface with our class. Since Orchard use a dependency injection we can substitute default realization to ours. Class DataModule inherit Module and overridden Load method. In this point we bind interface with realization and configured so that dependent component gets a new, unique instance of class.

In new Repository class will use native Orchard’s logging system which providing by ILogger interface.

Finally, we can make sure that everything is working using tests [7]. Tests cover all modules and it will be enough for checking working capacity of project.
Literature


 1. [https://www.openhub.net/p/entityframework]: Open Hub: Entity Framework Project Summary.

 2. [https://www.openhub.net/p/nhibernate]: Open Hub: NHibernate Project Summary

 3. [http://docs.orchardproject.net/Documentation/Builtin-features]: Orchard project: A guide to all the built-in modules and features of Orchard.

 4. [http://docs.orchardproject.net/Documentation/How-Orchard-works]: Orchard project: How Orchard works.

 5. [http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649690.aspx]: Microsoft Developer Network: The Repository Pattern.

 6. [http://msdn.microsoft.com/en-us/data/ee712907#ef6]: Microsoft Developer Network: Entity Framework documentation.

 7. Head First Design Patterns / Eric T Freeman, Elisabeth Robson, Bert Bates, Kathy Sierra – Publisher: O'Reilly Media, 2004. – 688 p.


УДК 621.395.7

Gogunska Karyna

A.S. Popov ONAT

karina.gogunskaya@gmail.com

Scientific director - Associate Professor Doroshuk A.V.
LTE TECHNOLOGY PERSPECTIVES TO BE BUILT UPON EXISTING

MOBILE NETWORKS IN UKRAINE
Annotation: It is investigated abilities of LTE technology as well as its perspectives to be implemented upon existing mobile networks in Ukraine. The task is to determine requirements of equipment, technical, organization, economic issues of transition to new technology.
Nowadays the transition from existing mobile GSM networks to perspective LTE technology still takes place in Ukraine. Some countries have successfully implemented LTE and subscribers now enjoy all the abilities it brings them to. At the moment in Ukraine leading mobile operators consider LTE as the most perspective development of their business. The call or data transfer session started in LTE coverage area technically can be transmitted into 3G network or GSM/GPRS/EDGE. Thus, the construction of LTE networks becomes possible upon already developed networks of GSM and CDMA operators, which significantly reduces the cost of network deployment (comparatively with WiMax network). Hence, operators started finding means, measures and ways to realize promising update.

Taking into account a lot of sources, it was noted that rate for download is promised to be very different. Some references promise 326,4 Mbps (download), and 172,8 Mbps (upload), another one says that theoretically for mobile subscriber the data rate from base station could reach 100 Mbps and 1 Gbps when subscriber is in fixed position [1].

Radius of LTE base station action depends on radiation power and theoretically unlimited, and maximum data rate depends on frequency and distance from the base station. The theoretical limit for the rate of 1Mbps is 3,2 km (2600 MHz) and 19,7 km (450 MHz). It was said about ability to build LTE network upon existing mobile ones, that is why it is necessary to consider requirements to equipment and install additional one correspondently [1].

Another parameter to be considered is frequency band. Next-generation networks based on LTE can operate almost at all frequency spectrum from 700 MHz to 2,7 GHz. Frequency band that is not free for everyone, who does want to use it in his goals. On the contrary some part of frequency band is dedicated for military purposes, but another quite big part of frequency spectrum is private property of natural person. That is why characteristic “free frequency domain” means are there some needs to purchase frequency band or it is possible not to. So far as LTE technology needs free frequency domain to build itself, operators have to purchase this one. For those who want to start implementing LTE it is necessary to buy licenses for frequency band. LTE supports different variants of frequency band with reference frequency from 1,4 MHZ to 20 MHz. LTE supports as well full duplex with division on frequency (FDD) and time (TDD) [1,3,4].Figure 1 – The existent operator’s network based on TDM and IP

and the perspective one IMS network based only on IP [5].
Next issue on the moving to LTE is payback for investors. While trying to implement new technology in human use operators should take into account the necessity of implementing services for users. That is why new services should be invented, previous services should be modified, new tariffs have to be developed and according to all these issues the marketing researches should be carried out in order to understand the users demands and to make a conclusions of future profitability and income.

Development of the user services market associated primarily with an increase in services provided in batch mode. Moreover, in mobile networks of 3rd and 4th generations of transmission services, including voice communication, where no channel switching, implementation of packet voice based on the technologies of VoIP (Voice over IP) or PoC (Push–to–talkover Cellular).

In addition to the basic packet of voice services also can be added the following:


 • web–browsing;

 • e–mail delivery;

 • multimedia messages services (MMS), including multimedia broadcasting;

 • streaming video;

 • interactive games in real time [2].

Improving of existing networks can, for example, increase the efficiency, reduce costs, expand and improve the services that are provided, as well as integrate with existing protocols. It is supposed that as far as mobile networks develop the appearing services and applications will demand increasingly high bandwidth of a network. All issues should be considered carefully in order to smoothly move from aged communication networks to advanced ones.
List of literature

  1. Електронний ресурс. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/3GPP_Long_ Term_Evolution

  2. Гельгор А. Л. Технология LTE мобильной передачи данных: учебное пособие/ Гельгор А. Л. Попов Е. А. Санкт–Петербург, Издательство политехнического университета 2011.

  3. WCDMA for UMTS: HSPA Evolution and LTE, 5th Edition – Harri Holma, Antti Toskala - Whiley, 2010.

  4. LTE for UMTS: Evolution to LTE-Advanced, 2nd Edition – Harri Holma, Antti Toskala – Whiley, 2011.

  5. Алексей Сушков. Предоставление голосовых услуг в сетях связи следующего поколения. [Електронний ресурс]. URL:http://sushkov.ru/articles/Article_vsp_in_ngn.htm.


УДК 621.39

Данильченко Н.В.

ОНАЗ ім. О.С.Попова

natali89_98@inbox.ru

Науковий керівник  к.т.н., доц. Дорошук О.В
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ В ОНЛАЙН ТОРГІВЛІ
Анотація. Розглядаються методи управління контентом в онлайн торгівлі. А також проведено дослідження та аналіз основних систем управління контентом в онлайн торгівлі.
Останнім часом розширилися сфери використання електронних засобів і призвели до виникнення нового напрямку – електронного бізнесу. Найбільшою прогресивною складовою електронного бізнесу є електронна торгівля. Електронна торгівля – це організація процесу товарно-грошового обміну у формі куплі-продажу на базі електронних технологій. До основних форм електронної торгівлі відноситься Інтернет-магазин.

Інтернет-магазин – це спеціалізований веб-ресурс з набором сервісів що дозволяють продавати товари та послуги через Інтернет. Розробка інтернет-магазинів в даний час не обходиться без CMS - систем управління контентом. Контент – це інформаційне наповнення сайту, а управління контентом – це процес збору, управління та публікації інформації для ряду цілевих аудиторій.

Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) - це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.

Система управління контентом (англ. Content management system, CMS) – це система яка відповідає певному набору вимог (рис. 1) та призначена для управління контентом інформаційної системи [1]. Як правило, такі системи використовують для зберігання і публікації великої кількості документів, зображень, музичної або відеопродукції. Окремим видом таких систем є системи електронної контент-комерції (СЕКК). Основним призначенням систем електронної контент-комерції є організація процесів формування, підтримання та поширення комерційних інформаційних ресурсів у процесах їх продажу-споживання [1]. Такі CMS дають змогу керувати текстовим і графічним наповненням інформаційного ресурсу, надаючи користувачеві зручні інструменти зберігання і публікації інформації.


Послідовність візуальної мови, навігації та інформаційної архітектури

Рисунок 1 – Вимоги до систем управління контентом
Базова система управління сайтом забезпечує такі можливості: швидке поновлення інформації на Web-сайті; пошук інформації на сайті; збір даних про клієнтів та потенційних клієнтів; формування і редагування опитувань; аналіз відвідування Web-сайта.

Системи управління контентом за спеціалізацією можна розділити на універсальні і спеціалізовані. До систем електронної контент-комерції відносяться: Ruby on Rails, Drupal, Mambo, Typo3 та інші.

Використання системи управління вмістом сайта не вимагає встановлення спеціального програмного забезпечення на робочому місці. Для редагування й адміністрування використовується звичайний браузер (Internet Explorer або аналогічний). Інтуїтивний інтерфейс і простота роботи із системою полегшує управління сайтом і знижує подальші витрати на підтримку Web-ресурсу. Для роботи із системою необхідні лише початкові навички роботи в Інтернеті. Найпопулярнішими CMS, згідно з аналітичними даними, нині є Drupal та Ruby on Rails (табл. 1) [2].

Таблиця 1 – Аналіз CMS за основними вимогами
Вимоги

Ruby on Rails

Drupal

Mambo

Typo3

Простота встановлення

/-

/--

Крива навчання

/-

/-

/-

-

Управління сесіями

/-/-Управління користувачами

/-Розширюваність

/-Маштабованість

Здатність використання тем

/-/-

/-

xHTML/CSS-1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18 • АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ В МЕРЕЖАХ WI-FI Анотація
 • REALIZATION IREPOSITORY INTERFACE FOR ORCHARD PROJECT Annotation
 • What is Orchard project
 • Orchard’s architecture.
 • УДК 621.395.7
 • List of literature
 • ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ В ОНЛАЙН ТОРГІВЛІ Анотація