Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПОБУДОВА МЕРЕЖІ WI-FI ОФІСУ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ D-LINK

ПОБУДОВА МЕРЕЖІ WI-FI ОФІСУ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ D-LINK
Сторінка9/18
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.52 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

ПОБУДОВА МЕРЕЖІ WI-FI ОФІСУ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ D-LINK
Анотація. З розвитком мережевих технологій все більшу популярність і поширення набувають безпроводові Wi-Fi мережі. Такі мережі мають ряд переваг порівняно зі звичайними - простота розгортання, мобільність користувачів, легка переносимість. Необхідність організації безпроводового доступу до мережевих ресурсів виникає, як правило, з появою мобільних робочих місць, в ролі яких виступають не тільки ноутбуки, але і комунікатори і смарт фони. Можливості портативних пристроїв дозволяють оптимізувати робочий процес за рахунок коштів сучасних мережевих інфраструктур - відеоконференцій, IP-телефонії, електронної пошти, управління серверами і мережевими пристроями. Також точка доступу буває потрібна в якості зручного гостьового підключення для клієнтів і партнерів або при розширенні або переміщенні робочих місць.
Для побудові мережі Wi-Fi у проекті розглянемо мережу офісу з декількома (до двадцяти) робочими станціями, яка забезпечує доступ співробітників до Інтернету та до загальних ресурсів (принтер, жорсткий диск).

Безпроводові мережі Wi-Fi дозволять підвищити мобільність співробітників в офісних приміщеннях, позбутися від купи проводів в офісі або будинку, вдобавок виключивши витрати на монтаж та обслуговування безпроводової мережі. Wi-Fi має сенс використовувати в компаніях з невеликою кількістю робочих місць або при наявності великої кількості безпроводових пристроїв. Найчастіше використовуються обидва типи одночасно: провідні мережі та безпроводові мережі Wi-Fi [1].

На рисунку 1 надано структурну схему базової безпроводової мережі для офісу.

DSR-250
прямая соединительная линия 14

прямая соединительная линия 16
EasySmart Switch

прямая соединительная линия 20прямая соединительная линия 19прямая соединительная линия 18DNS-325

DNS-327L

DAP-2310

DAP-2310

DAP-2310

Рисунок 1 – Структурна схема базової безпроводової мережі для офісу


Обравши маршрутизатор за параметрами 1 Гб/с на порт Ethernet та застосувати комутатор DGS серій EasySmart або Smart, з'явиться можливість моніторингу стану портів комутатора, управління станом цих портів, застосування технологій, що захищають групи користувачів всередині мережі один від одного і багато іншого.

Застосувавши декілька точок доступу надання безпроводового доступу дозволить вирішити проблему, коли при збільшенні кількості бездротових клієнтів на одну точку доступу, швидкість і ефективність роботи з кожним окремо взятим клієнтом падають; також це дозволить рознести точки доступу територіально, а значить покрити мережею Wi-Fi велику площу.

В якості спільного сховища інформації пропонується використовувати мережевий дисковий накопичувач. Його використання надає набагато більше можливостей, ніж просто розшарений жорсткий диск. Так, на дискових накопичувачах серії DNS [2] можна створювати групи і користувачів і виділяти їм певні квоти місця на диску, піднімати FTP, Samba або Web сервер і багато, багато іншого.

Таким чином, ми отримаємо схему, яка є високоефективним рішенням для міні офісу і бюджетним - для малого (до 20 робочих станцій) офісу.

При побудові безпроводової мережі, використовуючи обладнання фірми D-Link, отримаємо наступні результати:


 • розумна вартість;

 • більш висока швидкість доступу до локальної мережі (до 1Гбіт/с) і до Інтернет;

 • можливість реалізації захисту та моніторингу мережевих підключень;

 • оптимізація покриття бездротової мережі

 • можливість централізованого управління точками доступу AirPremier за допомогою технологи AP Array (до 8 точок доступу однієї моделі);

 • масштабованість (розширити безпроводову мережу можна шляхом додавання нових точок доступу).

Залежно від необхідної швидкості доступу до зовнішніх ресурсів в ефективному варіанті схеми можуть бути використані замість DSR-250 також DSR-500 або DSR-1000, а також міжмережеві екрани серії DFL [2].

Таким чином використання обладнання фірми D-Link для побудови безпроводової мережі Wi-Fi офісу дає можливість підвисити мобільність співробітників в офісних приміщеннях та позбутися від купи проводів в офісі.
Література


 1. Шахнович И. Современные технологии беспроводной связи. – 2006, 288 с.

 2. Организация сети офиса. Режим доступу: http://dlink.ua/ru/multiservice_solutions_22.УДК 62-932.2

Мальнєва Т.С.

ОНАС ім. О.С.Попова,

malneva.t@mail.ru.

Науковий керівник – к.т.н. доц. Стопакевич А.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ

СИСТЕМИ РОБАСТНОГО БАГАТОЗВЯЗКОВОГО УПРАВЛІННЯ

РЕКТИФІКАЦІЙНОЮ КОЛОНОЮ
Анотація. Розглядається вдосконалена робастна багатозв’язкова автоматизована система управління ректифікаційною колоною. Виконана оптимізація режимів управління технологічними параметрами у ректифікаційній колоні на підставі новітніх засобів автоматизації та розробленого програмного забезпечення.
В багатьох галузях промисловості широко використовується етиловий спирт як сировина, або компонент для виготовлення різноманітної продукції, для отримання барвників, штучного каучуку, ацетальдегідів та інших органічних продуктів, входить до складу антифризів, розчинників, а також, як вихідний продукт для отримання хімічних сполук та різних синтезів. Це викликає значну потребу у вдосконалені технологічного процесу його виробництва.

У багатьох випадках технологічний процес отримання етилового спирту реалізується на брагоректифікаційних установках (БРУ) . Технологічний процес виготовлення спирту на БРУ наведена на рис. 1 [1, 2].

БРУ є стандартними установками. Параметричні ряди БРУ передбачають апарати продуктивністю 1000, 1500, 2000, 3000 і 6000 декалітрів спирту в добу. У апаратах побічної дії водно-спиртові пари, що піднімаються з бражної колони повністю конденсуються у бражному конденсаторі і в рідкому вигляді поступають на епюрацію. Це дозволяє досягти високої міри очищення при великій щільності зрошування і малих втратах спирту. БРУ побічної дії прийняті як основний тип брагоректифікаційного апарату [4].

Найбільш відповідальний технологічний об’єкт – ректифікаційну колону – як ОУ характеризують наступні основні статичні властивості: 1. Статичні характеристики колони в дослідженій області режимів монотонні і нелінійні. Характер не лінійності такий, що допускається лінеаризація об'єкту в 20% діапазоні зміни узагальнених координат.

 2. Залежність концентрації спирту від парового потоку у РК не має екстремального характеру.

 3. Концентрація дистиляту в значно більшому ступені залежить від відбору, ніж від парового потоку.Рисунок 1 – Технологічна схема БРУ


Втрати спирту з лютезною водою визначаються головним чином витратою пари в колону.

Проаналізувавши усі фактори, які впливають на роботу ректифікаційної колони було визначено необхідність керування багатьма технологічними параметрами тому що об’єкт являється багатовимірними параметричним з перехресними зв’язками.

На концентрацію спирту – ректифікату найбільше впливають такі параметри: тиск верху, температура на контрольній тарілці, міцність спирту-ректифікату.
Таблиця 1 – Оптимальні значення параметрів регулювання

Параметр

Номінальна величина

Од. вим.

Відхилення

Тиск верху

980-1960

мм Н2О

50

Температура на контрольній тарілці

85-890,5

Міцність спирту-ректифікату

96,2

%

0,1

Пропонується реалізувати робастну систему керування на базі компь’ютерно-інтегрованої системи, яка буде реалізована по розподіленій архітектурі і вміщатиме декілька пунктів оперативного управління для кожного технологічного агрегату з передачею технологічної інформації системою управління підприємством та вводу його в базу даних. Автоматизація окремих агрегатів має бути виконана на базі сучасних мікроконтролерів Siеmens. Пристрої польового рівня рекомендуется з’єднати з контролерами за допомогою інтерфейсу RS 485 для розробки програмного забезпечення та стабілізації основних режимних параметрів кожного агрегату. Усі контролери мають бути підключені до персонального комп’ютера головного оператора – технолога і управлятись за допомогою програмного забезпечення яке реалізоване на Simatic WinCC [3].

В якості критерію оптимізації виступає найбільш важливий технологічний параметр - відхилення концентрації спирту ректифікату. Також в системі запропоновано рішення по оптимізації затрат пари для кип’ятильника та підігрівача.

Отримані результати при відхиленні значень керуючих змінних на 20%, значення керованих параметрів залишаються у межах технологічного регламенту. Отже розроблена система управління на базі робастного регулятора задовольняє вимогам виробництва.


Література

 1. Бунін Володимир, Анопренко Валентин, Ільїн Олексій, Салова Ольга, Чибісова Наталія, Якушев Олексій. SCADA-системи: проблеми вибору // Сучасні технології автоматизації. – № 4. – 1999.

 2. Перегонка и ректификация этилового спирта - В.Н.Стабников, 1969.

 3. Клюев А.С. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / Клюев А. С., Лебедев А. Т., Товарнов А.Г.: Под ред. А.С. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. –368 с.:ил.

 4. Чернобыльский И. И. Машины и аппараты химической промышленности. – М. МАШГИЗ, 1962. – 524 с.УДК 621.395.005

Мариніч Оксана Анатоліївна

ОНАЗ ім. О.С.Попова

Marinichoks1992@gmail.com

Керівник – к.т.н., доц. каф. МЗ, Шерепа І.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАДАННЯМ МЕРЕЖНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОТЯГАХ

Анотація. Виконано порівняльний аналіз існуючих технологій та систем високошвидкісного доступу до Інтернет на залізничних маршрутах. Розроблені критерії та надані рекомендації щодо поліпшення керування інфокомунікаційними послугами. Сформульовані вимоги до якості послуг. Розроблено методику оптимального розташування базових станцій. Запропоновані варіанти комбінованих рішень за технологіями 4G(WiMAX)/WiFi.
Актуальною задачею сьогодення є розробка та впровадження систем широкосмугового доступу до Інтернет у громадському транспорті міського (трамваї, тролейбуси та автобуси), та міжміського сполучення (залізничні потяги, міжміські автобуси) [1, 2, 3]. Особливе значення при цьому надається забезпеченню стабільності та якості сервісу в умовах руху на швидкостях до 120 км./год. Серед можливих технологій доступу слід відзначити наступні:

 • CDMA (EV-DO Rev. A/B), 3G, LTE;

 • UMTS HSDPA;

 • WiMAX стандартів IEEE 802.16-2004 і 802.16-2009;

 • Супутникові технології;

 • WiFi стандартів IEEE 802.11 a/b/g/n;

 • Комбінація вказаних технологій.

Порівняння техніко-економічних показників вказаних технологій та аналіз імовірних пасажиропотоків на основних напрямках залізничного сполучення, вказує на найбільш вдалу комбінацію WiMAX)/WiFi. Технологія WiMAX забезпечує:

 • Стабільну роботу за відсутності прямої видимості NLOS, обумовлену стійкістю OFDM сигналу до завмирання радіохвиль;

 • Можливість роботи в умовах інтерференції, що ґрунтується на вимірі стану каналу зв’язку CINR (відношення потужності сигналу до шуму) і застосуванні механізмів ARQ;

 • Надання диференційованого сервісу користувачам мережі із забезпеченням якості обслуговування.

З метою обґрунтованого вибору системи керування, розроблені критерії для порівняння існуючого апаратно-програмного забезпечення відомих виробників мережного обладнання.

За стандартом IEEE 802.16 – 2004/2009 визначені основні типи QoS, з яких обрано nrtPS (Non-real time Polling Service), або BE (Best Effot). Запропоновані заходи щодо контролю та керування якістю надання інфокомунікаційних послуг.

Запропоновано методику розташування базових станцій WiMAX вздовж умовного маршруту. Обгрунтовано використання спеціалізованих секторних антенних систем. Для розрахунків доступності радіосигналу та аналізу ефективності попереднього розташування базових станцій, та визначення висот підвісу секторних антен, використано он-лайн програмний продукт Link Test Beta компанії «Інтегра Про». Це дало змогу уточнювати координати базових станцій, та висоту підвісу антен [4].

Як приклад інтегрованого рішення мобільних пристроїв, використано модель Airspan CPEs-MRT (Mobile Radio Transmitter) з точкою доступу WiFi, розроблену спеціально для використання на транспорті. Пристрій виконує також функції DHCP серверу для локального доступу, та може працювати у ліцензійних та безліцензійних діапазонах: 700 МГц; 1,5; 1,9; 2,3; 2,5-2,9; 3,3-3,8; 4,9; 5,6; 5,8; 5,9 ГГц. Це дає змогу, за умови організації роумінгу, підключатися до всіх можливих систем вздовж маршруту [5, 6].
Література

1. Герман Богапов. WiMAX на скоростных поездах уже реальность. – http://expert.com.ua/66886-wimax-na-skorostnyx-poezdax-uzhe-realnost.html.

2. nomadrail.com http://www.nomadrail.com/MediaArticle/82, переклад на habrahabr.ru – Чулан. – Широкосмуговий доступ до мережі – в автобусі.

3. Севастьяненко А.А. Современный мобильный Интернет для железной дороги. – http://www.wireless.ua/616-sovremennyj-mobilnyj-internet-dlya-zheleznoj.html.

4. Перевірка профілів трас http://www.linktest.ru/

5. Airspan (c) http://www.dateline.ru/jdownloads/poleznaya informatziya/tehnicheskie opisaniya/Airspan/asmax_lowres.pdf.

6. dateline.ru Обладнання для радіодоступу WiMAX http://www.dateline.ru/jdownloads/ poleznaya% 20informatziya/prezentatzii/Airspan/wimax_brochure_rev_j3.pdf.
УДК 621.395.7

Медведникова О.В.

ОНАС им. А. С. Попова

lady.medvednikova@mail.ru

Научный руководитель – доц. Царёв Р. Ю.
КОНСТРУИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ СЕТИ WIMAX ДЛЯ

ПРИМОРСКОГО р-на г. ОДЕССЫ
Аннотация. В работе дается оценка перспективе использования технологий 4G в Украине и разрабатывается проект внедрения тестового сегмента WiMax-сети для Приморского района города Одессы.
Технология WiMax принадлежит семейству 4G технологии и призвана обеспечивать высокие скорости для беспроводной передачи данных. Кроме того, WiMax поддерживает ре­жим «хендовера» между ячейками, другими словами – установленное соединение в зоне пок­рытия одной базовой станции может быть организовано без переходов к следующей ячейке.

Мобильный WiMax не поддерживает услугу голосовой передачи данных во время соединений. Эта услуга реализована в терминальном пользовательском устройстве на программном уровне, а передача данных и организация связи осуществляется на основе технологии IP, то есть мобильный WiMax реализован через технологию Voice over IP [1].

При проектировании сети WiMax провайдеры услуг имеют возможность предоставлять различные виды услуг, повышать количество пользователей до сотых и тысячных, предоставлять терминальное оборудование по низким ценам, простейшую установку, спектральную эффективность, безопасность и возможность управлять системой на расстоянии. Стандартное оборудование, основанное на мобильной WiMax сети, даёт возможность пользователю сэкономить средства.

В данной бакалаврской работе была создана тестовая модель мобильной сети WiMax в Приморском районе города Одессы и размещено 11 базовых станций. Были рассчитаны инженерные параметры сети: интенсивность восходящего и нисходящего трафика, интенсивность трафика генерируемая пользователями, интенсивность трафика пользователя для каждой услуги, восходящие и нисходящие битовые скорости и общая пропускная способность базовых станций (BTS), которая равна 210.7 Мбит/c. Количество пользователей, обслуживаемые одной базовой станцией, равно 800. Данное количество пользователей взято из расчёта размера ячейки базовой станции. Далее приведены формулы, по которым рассчитаны параметры сети WiMax.

В табл. 1 приведены все виды услуг, предоставляемые мобильной сетью WiMax [2].
Таблица 1 – Услуги, предоставляемые сегментом сети WiMax


Упрямая соединительная линия 32слуга

Позовательский

обмен


Направление

потока


,

Кбит/с


, попыток

в час


, с

, %

Интернет- доступ

Мобильность

0.6

НП

256

4

200

0.45

Низкий уровень

мобильности0.4

512

6

300

0.5

Мобильность

0.6

ВП

56

4

100

0.45
Низкий уровень

мобильности0.4
128

6

200

0.5

Обмен данными

0.8

НП

2048

2

200

0.5

Видеоконференция

0.4

256

0.3

4000

0.8

Видео по запросу

0.4

800

0.2

3000

0.7

Широковещание

0.7

128

03

5000

0.8

Обмен данными

0.8

ВП

1024

0.02

100

0.4

Видеоконференция

0.4

32

0.3

70

0.2

Видео по запросу

0.4

64

0.02

50

0.2

Широковещание

0.8

32

0.02

100

0.2

В табл. 1: НП – нисходящий поток, ВП – восходящий поток.

Используя данные таблицы 1, можно рассчитать количество пользователей, пользующимися конечной услугой:

где – обмен между пользователями, пользующимися услугой; – ёмкость базовой станции.

После производится расчёт интенсивности трафика НП и ВП:где – средняя продолжительность сессии в НП услуги в час-пик, с;

 – среднее количество запросов в НП услуги в час-пик, ч;

 – коэффициент активности пользователя в НП.

где – средняя продолжительность сессии в ВП в час-пик услуги, с;

– среднее количество запросов в ВП услуги в час-пик, ч;

 – коэффициент активности пользователя в ВП.

Зная количество абонентов пользующихся каждой из услуг и интенсивность трафика в НП и ВП, можно определить интенсивность трафика пользователя в НП и ВП для каждой услуги:, (4)

, (5)

где и – интенсивность трафика пользователя для определённой услуги, Е;– количество пользователей, использующих услугу.

Битовые скорости в ВП и НП для каждой услуги, предоставляемой сегментом WiMax, рассчитывается при помощи следующих формул:


, (6)

, (7)

где – интенсивность пользовательского трафика, Е;Тогда скорость передачи для каждой услуги равна:


 (8)
где – битовые скорости в ВП и НП для каждой услуги, бит/c.

Итак, общая пропускная способность БС сети WiMax рассчитывается так [3]: (9)

=210.7 Мбит/с, что является достаточной пропускной способность БС, что позитивно влияет на её работоспособность.

Для проектирования мобильной сети WiMax в качестве базовой станции было выбран пользовательский терминал PacketMAX 100 компании Alvarion. В качастве опроной сети было выбрано два типа маршрутизаторов: Cisco 7200 и Cisco ASR 9000 компании Cisco . Данное оборудование соответствует стандарту IEEE 802.16e и совместимо друг с другом.

Изучив архитектуру сети WiMax, легко понять,что инсталляция и конструирование данной сети достаточно просты, из чего можно сделать вывод,что затраты на установку невысоки [4].

В результате бакалаврской работы была сконструирована функциональная схема мобильной сети WiMax и установлено оборудование, выбранное для данной сети. На рис. 1 показана функциональная схема сети WiMax в Приморском районе города Одессы.Рисунок 1 – Функциональная схема сети WiMax Приморского района города Одессы
Вывод. Развитие связи WiMax в Украине движется слишком медленными темпами. Так, в стране 1,2 млн абонентов мобильного Интернета, из них пользователей WiMax всего немногим более 25 тысяч. Это говорит о том, что данная технология так и не стала попу­лярной среди украинцев, а операторы, имевшие широкомасштабные планы, не смогли воп­лотить их. Причина: несовершенство технологии, которая требует установки большего ко­личества базовых станций. Но даже это не решит проблемы: львиная доля абонентов WiMax постоянно испытывают сложности с наличием сигнала в помещении, и эти проблемы не всегда решаются размещением модемов. Но этот путь требует значительных денежных вло­жений, окупаемость которых в нынешней ситуации не гарантирована. Поэтому мною было решено в дальнейшем работать с другой, более перспективной технологией, такой как IPTV.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18 • УДК 62-932.2
 • УДК 621.395.005
 • ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАДАННЯМ МЕРЕЖНИХ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ПОТЯГАХ Анотація.
 • УДК 621.395.7