Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнфокомунікації – сучасність та майбутнє”

Інфокомунікації – сучасність та майбутнє”
Сторінка21/21
Дата конвертації16.03.2017
Розмір3.09 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Золотухін Р.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАФІКА МЕРЕЖІ E-UTRAN НА БАЗІ СПЛАЙН-ФУНКЦІЙ ……………………………………………………………………………………….. 38
Костенюк Н.І. Використання реінжинірингу при побудові інформаційних систем органів влади …………………………………………… 41
Тильвикас Л.В. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ………………………………………………….. 45
Ведутенко С.О. ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ……………………………………………………. 49
Медвідь С.В. СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАФІКУ ПІД ОС FREEBSD 52
Руденко О. М. Estimation of prospects of using technology to build 4G wireless networks ………………………………………………………………………… 54
Бик О.П. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ НОМІНАЛІВ І ТИРАЖІВ ПОШТОВИХ МАРОК ... 57
Nikitchenko V.V., Drumova A.I. SOME METODOLOGICAL PROBLEMS IN THE INVESTIGATION OF PARALLEL COMPUTING AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS …. 60
Баран І.В. ОПТИМІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ УДППЗ «УКРПОШТА» ……………… 64
Башинська К. В. ОПТИМІЗАЦІЯ КІЛЬКОСТІ ТА МІСЦЬ РОЗТАШУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ……………………………………………… 65
Білодід А. П. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ WI-FI ТЕХНОЛОГІЙ ……………………… 68
Карман А.В. Дослідження максимальної пропускної спроможності маршрутизатора на базі ОС сімейства Unix, а саме FreeBSD ……………. 71
Каназірська Н.В. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРЕСУВНИМИ ВІДДІЛЕНЕЯМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ …….. 73
Русляченко М.С., Куліш В.Г. РОЗРОБКА ІНЖЕНЕРНОЇ ФОРМУЛИ РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ПІДСИСТЕМИ МАГІСТРАЛЬНОГО ДОСТУПУ …………… 76
Пєнова Ю. Д. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОРТУВАННЯ ПИСЬМОВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ …………………………………………………………………………….. 79
Слюсарчук С.С. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ ………………………………………………………………………………………….. 81
Задорін В. Аналіз ефективності використання методологій автоматизації бізнес-процесів для моделювання інформаційної системи автоматизації управління підприємством ……………………... 82
Янина О.А. СПОСОБ ТУНЕЛИРОВАНИЯ ГОЛОСОВОЙ НАГРУЗКИ С АГРЕГАЦИЕЙ СЕССИЙ И КОМПРЕСЕССИЕЙ ЗАГОЛОВКОВ ……………………………………………. 85
Матійчук А.В. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПОШТИ …………………………………………………………………………………………... 87
Волощук В.С. Аналіз шляхів вдосконалення якості надання універсальних послуг поштового зв’язку …………………………………….. 90
Чалій Б.А. ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО МАГІСТРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ……….. 92
Мога А.О. ПРОБЛЕМЫ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОГО ИНТЕРФЕЙСА. НЕИНВАЗИВНЫЕ НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ………………………………………………….. 96
Нікітченко В.В., Попов Є.О. МОДЕЛЮВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ХМАР В ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ CLOUDSIM ……………………………………………….. 97
Бердников О.М., Богуш К.Ю, Богуш Ю.П. ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ……………………. 102
Шацкий Е.И. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ СТАТИЧЕСКОГО ВЕБ-САЙТА С БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ НАКОПЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ……………………………………………………………. 103
Перминова А.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕКА IPSEC НА КАЧЕСТВО VOIP …. 107
Сафонов Д.А. ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛІВ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI ………………………… 109
Динник С. І. RESEARCH OF TRAFFIC DYNAMICS ON A ROUTER OF ACCESS NETWORK ……………………………………………………………………………………….. 112
BatistO.O. traffic dynamics ANALYSIS in the access network router …… 114
Денисенко А.С., Балашов В.О.  ДОСЛІДЖЕННЯ АБОНЕНТСЬКОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ  ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL 2 ……………………… 117
Гуцова К.С. АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕРЕЖІ LTE/MVNO ПРИ СУМІСНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДЕКІЛЬКОМА ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ.. 118
Клименко Є.Є., Горелік С.М., Струкало М.І. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ …. 121
Тишкевич Г.В., Балашов В.О. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕДАЧІ ПО СРЕДАМ З НЕСТАБІЛЬНИМИ ЧАСТОТНИМИ ТА ЧАСОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ………………………………………………………………………... 124
Горелік С.М., Струкало М.І., Шипота А.О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛІВ У МАГІСТРАЛЬНИХ ІР МЕРЕЖАХ ……………. 126
Войцеховський С.М. Ганчев В.В. Метод підвищення надійності роботи комутаційного обладнання мережі доступу ISP-компаній на базі мікроконтролерів realtek RTL8316B ………………………………………………... 129
Ганчев В.В., Гігіняк І.М. ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ВІДОМЧИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ОБЛАДНАННЯ IP ТЕЛЕФОНІЇ ……………………………………….. 131
Лєншин А.В. МОРФОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ТАКСОНОМІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗАХИСТУ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ…. 133
Чернийчук А.В CIMLS-ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА И ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ………………………………………………... 136
Лагутин И.Ю. ВИДЕОАНАЛИЗ В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА ………………… 137
Виноградна О.О. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ОФІСНОЇ БУДІВЛІ ………….. 139
Продан А.В. Кріптографічний захист керування мобільними об’єктами 141
Лановий А. О. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ЛОКАЛЬНУ МЕРЕЖУ ………………………………………………………………………….. 141
Петренко И. В. Новый програмно-аппаратный комплекс «Пластун-3D»... 144
Чічірко В.М. Підвищення ефективності функціонування міжмережного екрану за рахунок нейронної мережі ………………………. 146
Марцев О.С., Иноземцев І.В., Власенко А.С. Аналіз вимогів до безпеки сучасних інфокомунікацій …………………………………………………………… 149
Хомич С.В.ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ДЕКОДУВАННІ ТСК ТА БЛОКОВИХ КОДІВ ……………………………………………….. 152
Мошинська Л.О., Печерський В.І. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ………………………………………... 154
Гладких В.Н., Леонов А.О., Безпечный А.В. Исследование характеристик стандарта безпроводной связи IEEE 802.11n …………………………………….. 155
Искендерзаде Ш.Г. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ТРАКТА ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗВУКА ……………………………………………………………………………... 156
Марченко О.О. АНАЛИЗ ШУМОВ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ ТРАКТЕ, МЕТОДЫ И УСТРОЙСТВА БОРЬБЫ С НИМИ ………………………………………………………….. 159
Гуляєв К.Д., Степаненко О.В. ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕХ ………………………………… 161
Горбовских В.И. Обеспечение качества обслуживания в сетях с коммутацией пакетов …………………………………………………………………... 164
Русев М.З. Техническая защита речевой информации в абонентских аналоговых телефонных линях ……………………………………………………. 169
Блінова Н.С., Бондаренко О.В. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКУ ПОШКОДЖЕНЬ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННі НАДІЙНОСТІ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ ЛІНІЇ ПЕРЕДАВАННЯ …………………………………………………………… 173
Жердецький В.В. Systematic approach to building resilient networks …. 175
Грачов О.І., Бондаренко О.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОКЛАДАННЯ ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ В КАБЕЛЬНІЙ КАНАЛІЗАЦІЇ ……………………………………... 177
Винокуров К.Я. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ……………… 179

Технічний редактор – Ларін Д.Г., доц. каф. інформаційних технологій

Комп’ютерне макетування – Кірдогло Т.В.

Здано в набір 08.10.2012 р. Підписано до друку 09.10.2012 р.

Формат 60/88/16 Зам. № 4961.

Тираж 150 прим. Обсяг 188 с. 11,75 друк. арк.

Віддруковано на видавничому устаткуванні фірми RISO

у друкарні редакційно-видавничого центру ОНАЗ ім. О.С. Попова© ОНАЗ, 2012
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21