Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаці я про результати роботи уапа в 2015 році Громадська організація «Українська Антипіратська Асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми»

Скачати 52.97 Kb.

Інформаці я про результати роботи уапа в 2015 році Громадська організація «Українська Антипіратська Асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми»
Скачати 52.97 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір52.97 Kb.

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про результати роботи УАПА в 2015 році
Громадська організація «Українська Антипіратська Асоціація по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми» (УАПА) створена в квітні 2007 року.
Для виконання своїх завдань УАПА визначила пріоритетні напрямки у боротьбі з незаконним розповсюдженням аудіовізуальних творів, а саме:

- заходи по недопущенню несанкціонованого запису кінофільму під час його демонстрації в кінозалі (камкординг), що є основним джерелом для незаконного його розміщення в мережі Інтернет та на піратських дисках;

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

- протидія щодо незаконного розповсюдження аудіовізуальних творів мережею Інтернет;

- захист прав кінодистриб’ютерів під час виявлення фактів незаконної демонстрації аудіовізуальних творів кінотеатрами, кінозалами та іншими закладами;

- протидія щодо розповсюдження аудіовізуальних творів на піратських дисках для лазерних систем зчитування.


 1. Боротьба з камкордингом

Камкординг слід розглядати як першоджерело всіх інших порушень – від незаконного запису фільму під час його демонстрації в кінотеатрі до його появи для масового перегляду в будь-якому форматі.Тому, боротьба з камкордингом в Україні розпочалася у 2008 році, коли УАПА уперше почула про таке поняття, а кількість випадків камкордингу в Україні складало майже 50 % від тієї кількості, що була зафіксована в Європі. На теперішній час ця кількість значно зменшилася. Такі результати стали можливими завдяки постійній взаємодії та співпраці УАПА з кінодистриб’юторами та кінотеатрами, а також заходам УАПА по захисту кінофільмів від незаконного їх відтворення на записуючий пристрій під час демонстрації в кінотеатрі. В 2015 році в Україні зафіксовано 13 випадків камкордингу (проти 16 – в 2014). З 2009 року діє «Цільової програми заходів щодо виявлення фактів камкордингу в кінотеатрах України», яка була започаткована УАПА та підтримана компаніями-дистриб’ютерами. Згідно з положеннями цієї програми в 2015 році:

 • здійснені антикамкордингові операції із залученням охоронних структур під час прем’єрних показів фільмів - 37;

 • розсилалися листи щодо посилення адміністрацією кінотеатрів безпеки в кінотеатрах у зв’язку з релізами нових фільмів – 2569 листів;

 • в кінотеатрах розповсюджувалися антикамкордингові відео-аудіороліки та плакати УАПА;

 • організовувалися перевірки дотримання антикамкордингових рекомендацій УАПА і МРА з боку персоналу кінотеатрів;

 • проводилося навчання персоналу кінотеатрів, співробітників охоронних структур, правоохоронних органів щодо виявлення та попередження фактів камкордингу в кінотеатрах України – 63 заходи протягом року.

УАПА ініціювало включення до проекту закону «Про державну підтримки кінематографії в Україні» положення щодо камкордингу – доповнення ст. 50 Закону України Про авторське право і суміжні права пунктом «з».
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.
Проект Закону (3081-д) в січні 2016 року прийнятий Верховною Радою України в першому читанні.


 1. Боротьба з Інтернет піратством:

 • моніторинг Інтернет ресурсів з метою виявлення найбільш небезпечних, тобто таких, які здійснюють розповсюдження піратського контенту, а особливо – новинок кінопрокату, які мають велику Інтернет аудиторію в Україні; закриття доступу до посилань з файлами піратських фільмів;

 • підготовка і направлення листів-попереджень адміністраторам Інтернет ресурсів, які здійснюють незаконне розповсюдження піратського контенту(і/або Інтернет сервіс провайдерам), з вимогою закрити доступ до такого контенту;

 • інформування правоохоронних органів щодо Інтернет ресурсів, які не реагують на наші попередження і продовжують розповсюджувати піратський контент; підготовка заяв щодо завданої матеріальної шкоди власниками/адміністраторами Інтернет ресурсів для порушення кримінальних справ за ст.
  Майнова́ шко́да - зменшення майнової сфери особи (учасника правовідносин, потерпілого) внаслідок пошкодження чи знищення її майна або внаслідок порушень її особистих немайнових прав.
  176 КК України;

 • особливим пріоритетом є припинення діяльності реліз-груп, які відповідальні за незаконне копіювання фільмів в кінотеатрах та їх завантаженням в мережу Інтернет;

 • встановлення контактів з найбільшими Інтернет сервіс провайдерами, власниками Інтернет ресурсів з метою обговорення, розробки і запровадження дієвого механізму реагування на претензії правовласників щодо розповсюдження піратського контенту.

В 2015 році по 32 випадках незаконного розповсюдження творів в мережі Інтернет надіслані заяви в правоохоронні органи, надіслано адміністраторам інтернет ресурсів та провайдерам листів-попереджень – 3602, закрито 61 піратський сайт, видалено посилань на незаконно розповсюджувані аудіовізуальні твори – 6021. Чотири кримінальні справи проти піратських сайтів в 2015 році були розглянуті судами з обвинувальними вироками (в 2014 році жодної такої справи не було).
 1. Боротьба з обігом піратських дисків

Робота здійснюється за такими напрямками:


Інформаційно-консультаційний:

 • інформування правоохоронних органів про виявлені факти розповсюдження піратських дисків з аудіовізуальними творами;

 • орієнтування щодо ознак піратської продукції, надання інформації щодо фільмів, які ні в якому разі не можуть розповсюджуватись на дисках і які знаходяться або лише готуються до кінотеатрального показу.

Практичний:

 • захист інтересів правовласників шляхом надання в правоохоронні органи заяв про порушення авторського права та завданої матеріальної шкоди компаніям, інтереси яких представляє УАПА на підставі довіреностей;
  Порушення авторського права (контрафакція; піратство, якщо мова йде про порушення майнових авторських прав) - дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди.


 • участь в огляді і дослідженні вилученої піратської продукції;

 • участь в кримінальних справах в якості представника цивільного позивача на досудовому слідстві і в судах.
 1. Боротьба з незаконною демонстрацію аудіовізуальних творів

Основними суб’єктами такого правопорушення є приватні маленькі кінозали та кіносалони, які позиціонують себе як «кінотеатри 3D».

За 2015 рік УАПА зафіксовано 26 випадків незаконної демонстрації аудіовізуальних творів такими кінотеатрами. По всіх випадках в правоохоронні органи були надіслані відповідні заяви про порушення авторського права. В 2015 році 6 кримінальних справ проти власників таких кінотеатрів закінчилися судовими вироками.


 1. Законодавчі пропозиції і просвітницька діяльність

1). В 2015 році УАПА приймала участь о обговоренні та роботі робочих груп з підготовки проекту закону «Про зміни до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права та суміжних прав в мережі Інтернет», який був направлений до Верховної Ради (№ 3353), а пізніше - проекту закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (№3081-д), а саме розділів стосовно змін до Закону України Про авторське право і суміжні права, а саме, щодо порядку припинення і запобігання порушенням авторського права і суміжних прав в інтернеті.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


2) УАПА є учасником ініціативи «Чисте небо», яка запроваджена медіа і ТВ компаніями; в 2015 прийняла участь в компанії щодо припинення реклами на піратських сайтах (http://apo.kiev.ua/reklama.phtml, http://apo.kiev.ua/ignorepirates.phtml) ;

3). УАПА постійно бере участь у конференціях, семінарах, круглих столах, обговореннях з питань боротьби з аудіовізуальним піратством, які проводяться Державною службою інтелектуальної власності України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури України, Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародною Асоціацією Кіновиробників (МРА).

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Міністерство культури України Міністе́рство культу́ри Украї́ни - міністерство в Україні. Утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства культури і туризму України. Положення про Міністерство культури України затверджене указом Президента України.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ (англ. World Intellectual Property Organization або WIPO, фр. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle або OMPI) - одне зі спеціалізованих агентств ООН; створена у 1967 році з метою заохотити творчу діяльність та забезпечити захист інтелектуальної власності в усьому світі.


УАПА


Скачати 52.97 Kb.

 • Закону України
 • Боротьба з Інтернет піратством
 • Боротьба з обігом піратських дисків
 • Боротьба з незаконною демонстрацію аудіовізуальних творів
 • Законодавчі пропозиції і просвітницька діяльність
 • Міністерством внутрішніх справ