Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційна реформа в дорожній галузі україни підготовка інформаційної реформи

Скачати 103.62 Kb.

Інформаційна реформа в дорожній галузі україни підготовка інформаційної реформи
Скачати 103.62 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір103.62 Kb.
  1   2ІНФОРМАЦІЙНА РЕФОРМА В ДОРОЖНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


 1. Підготовка інформаційної реформи.

Підготовка інформаційної реформи дорожньої галузі відбувалося на протязі останнього десятиріччя та пройшла всі необхідні етапи до широкомасштабного впровадження:

 • Науково-технічні розробки: структура Єдиної географічно інформаційної бази даних автомобільних доріг України; принципи збору та актуалізації даних; необхідне програмне забезпечення наповнення та відображення Єдиної бази, словники та довідники; програмно-аналітичні комплекси, в тому числі «Система управління станом покриття» (СУСП), «Автоматизована експертна система управління станом мостів» (АЕСУМ), «Безпека руху»; мобільні системи збору даних.

  Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.

  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

  Шлях - широка, велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками, місце, простір, яким відбувається пересування, сполучення.

  Систе́ма збо́ру да́них (англ. Data acquisition, DAQ) - в обчисленні і аналізі сигналів перший етап обробки даних, що полягає у накопиченні та підготовці даних для подальшої обробки та інтерпретації. Зазвичай DAQ забезпечує перетворення в цифровий код сигналів, що надходять від багатьох датчиків та передачу їх на мікроЕОМ через систему зв'язку.

  Всі ці розробки базу.ються на сучасних технологіях, останніх розробках вітчизняних та зарубіжних фахівців. До них слід віднести і останні здобутки інформаційних технологій, такі як «хмарні технології» та геоінформаційні технології.

  Геоінформаці́йні техноло́гії - ГІС-технології - технологічна основа створення географічних інформаційних систем, що дозволяють реалізувати їхні функціональні можливості.

  Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів. • Створена мережа автоматизованих засобів збору даних: дорожні метеостанції, автоматичні лічильники інтенсивності та складу транспортних потоків, локальні системи відео нагляду, мобільні комплекси моніторингу стану доріг (визначення міцності дорожнього одягу, рівності, шорсткості та деформацій покриття, відео фіксації виявлених недоліків).

  Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.

  Всі дані, що збираються мають просторову прив’язку, що дає можливість багатошарового відображення на електронній картографії, згідно вимог геоінформаційних технологій.

 • Експериментальне впровадження. Програмно-аналітичні комплекси СУСП та АЕСУМ використовуються в дорожній галузі з 2005 року. На мережі автомобільних доріг Миколаївської області виконане експериментальне впровадження «Географічно інформаційної системи управління станом автомобільних доріг», проведені роботи по визначенню просторових координат мережі доріг державного значення та створенню сучасних паспортів доріг.

  Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.

  Миколаївська область Микола́ївська о́бласть - область в Україні. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована на півдні країни в межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки Південний Буг. На заході межує з Одеською, на півночі з Кіровоградською, на сході та північному сході з Дніпропетровською та на південному сході з Херсонською областями. • Нормативне забезпечення. На всі види робіт по інформаційному забезпеченні галузі розроблені галузеві стандарти: (СОУ 45.2-00018112-038:2009 «Паспорт автомобільної дороги», СОУ 45.2-00018112-063:2011 «Вимоги до автоматизованої системи управління дорожньою галуззю», СОУ 45.2-00018112-078:2012 «Автомобільні дороги.

  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

  Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

  Оцінка рівності дорожніх покриттів за Міжнародним Індексом Рівності (IRI)», СОУ 45.2-00018112-080:2011 «Автомобільні дороги. Оцінка та реєстрація стану дорожніх покриттів та технічних засобів автомобільних доріг автоматизованими системами відео діагностики», СОУ 45.2-37641918-084:2012 «Норми часу на паспортизацію автомобільних доріг», СОУ 42.1-37641918-109:2013 «Норми часу на супроводження геоінформаційної системи Укравтодору»).

  Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).

  В цьому році має вийти останній стандарт «Технічні вимоги на комплекс робіт з інформаційного забезпечення дорожньої галузі».

 • На базі ДП «Укрдіпродор» створена структура національного оператора інформаційних систем в дорожній галузі України – «Дорінфоцентр».

  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Висновок. Дорожня галузь України готова для повномасштабного впровадження інформаційної реформи у поточну практику

  1   2


Скачати 103.62 Kb.

 • Миколаївської області
 • Висновок.