Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформаційні технології у фармації

Скачати 301.67 Kb.

Інформаційні технології у фармації
Скачати 301.67 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір301.67 Kb.
  1   2

Інформаційні технології у фармації

Фармацевтичний факультет

повний термін навчання (2 курс), нормативний термін навчання (2 курс)

спеціальність "Провізор", "Клінічний повізор", ТПКЗ

Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =КОРЕНЬ(9)

B. =СТЕПЕНЬ(9;3)

C. =КОРЕНЬ(9;3)

D. =СТЕПЕНЬ(9;(1/3))

E. =КОРЕНЬ(3;9)

ANSWER: D


Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =СТЕПЕНЬ(12;5)

B. =КОРЕНЬ(12)

C. =12^(1/5)

D. =КОРЕНЬ(12;5)

E. =КОРЕНЬ(5;12)

ANSWER: C
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =1/КОРЕНЬ(7)

B. =1/СТЕПЕНЬ(7;4)

C. =1/КОРЕНЬ(7;4)

D. =1/СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

E. =1/КОРЕНЬ(4;7)

ANSWER: B
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =СТЕПЕНЬ(7;(1/4))

B. =КОРЕНЬ(7)

C. =СТЕПЕНЬ(7;4)

D. =КОРЕНЬ(7;4)

E. =КОРЕНЬ(4;7)

ANSWER: C
При перевірці статистичних гіпотез для вибору методу перевірки слід в першу чергу:

A. використати підпрограму "Регресія"

B. розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок

C. визначити кількість змінних та тип шкал вимірювань змінних

D. встановити зв'язок між змінними величинами

E. визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок

ANSWER: E
Статистичні гіпотези це:

A.

Закон розподілу ймовірностей - це поняття теорії ймовірностей, яке для дискретної випадкової величини показує множину можливих подій з ймовірностями їхнього настання.
гіпотези, що використовуються для встановлення зв'язку між змінними

B. гіпотези, що описують стохастичні сигнали

C. гіпотези, що описують вид чи окремі параметри розподілу випадкової величини

D. гіпотези, що ілюструють процес та використання вбудованих статистичних функцій

E. гіпотези, що описують випадкові процеси

ANSWER: C
Регресійний аналіз призначений для:

A. регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу

B. проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях

C. одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу

D.

Регресійний аналіз Регресі́йний ана́ліз - розділ математичної статистики, присвячений методам аналізу залежності однієї величини від іншої. На відміну від кореляційного аналізу не з'ясовує чи істотний зв'язок, а займається пошуком моделі цього зв'язку, вираженої у функції регресії.
Випадко́вий проце́с (англ. stochastic process) - важливе поняття сучасної теорії ймовірностей. Є певним узагальненням поняття випадкова величина, а саме - це випадкова величина, що змінюється з часом (іншими словами: випадкова величина, що залежить від змінної величини, яку називають час, або іншими словами - це набір випадкових величин, параметризованих величиною T - часом).
Випадкова величина (англ. Random variable) - одне з основних понять теорії ймовірностей.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
прогназування даних експерементів

E. побудови ліній тренду, що описують даний процесс

ANSWER: C
Перелічіть всі можливі методи виконання регресійного аналізу в EXCEL:

A. використання підпрограми "Регресія"

B. побудова ліній тренду; використання вбудованих статистичних функцій; використання підпрограми "Регресія"

C. використання команди"Аналіз даних"

D. побудова діаграми, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій

E. використання ліній тренду

ANSWER: B
Вкажіть правильний варіант запису в вигляді формули Excel наступного виразу:

A. =КОРЕНЬ(1/5)

B. =СТЕПЕНЬ((1/5);3)

C. =1/КОРЕНЬ(5;3)

D. =1/СТЕПЕНЬ(5;3)

E. =1/(КОРЕНЬ(5))

ANSWER: D
До якого типу мов програмування відноситься мова програмування PASCAL:

A. Мова програмування високого рівня;

Pascal - алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal», та ISO 10206:1990 «Extended Pascal».
Мова програмування Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

B. Двійкові (машинні) коди;

C. Мова програмування низького рівня (машинно-орієнтована);

D. Мова побудови сценаріїв;

E. Такої мови програмування не існує.

ANSWER: A
Абсолютне посилання це .....

A. посилання, яке отримується в результаті копіювання формули

B. електронне посилання

C. коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

D. адреса комірки, на яку посилається формула, корегується маркером автозаповнення

E. коли адреса, на яку посилається формула змінюється при копіюванні формули

ANSWER: C
В клітинці C2 знаходиться формула, яка має ссилку на постійну величину в комірці D2 (для всіх формул стовпця C). Як розмножити з клітинки C2, щоб її копії (С3.....С8) використовували ссилку на D2?

A. змінити в оригіналі формули адресу D2 на адресу $D$2 і скопіювати формулу в потрібні клітинки

B. скопіювати формулу в потрібні клітинки і відредагувати кожну копію

C. скопіювати формулу в потрібні клітинки використавши команду "правка - вырезать"

D. виконати дану операцію коректно неможливо

E. захистити клітинку D2 від змін і скопіювати формулу в потрібні клітинки

ANSWER: A
Для знищення стовпця (рядка) з непотрібними даними і формулами необхідно:

A. вибрати команду - "Правка" " очистить форматы"

B. виділити, натиснути праву кнопку миші і в контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

C. виділити дані, вибрати команду - "форматирование" "удалить"

D. клацнути правою кнопкою миші. В контекстному меню вибрати команду " очистить содержимое"

E. виділити ствбець (рядок) і використати команду "правка - удалить"

ANSWER: E
При створенні формул для задання їх аргументів використовуються:

A. абсолютні та відносні посилання

B. букви і цифри, які визначають адреси комірок

C. адреси комірок, які зберігакють


  1   2


Скачати 301.67 Kb.