Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товариство акцiонерний комерцiйний банк "iндустрiалбанк" Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Скачати 277.4 Kb.

Інформація емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: публiчне акцiонерне товариство акцiонерний комерцiйний банк "iндустрiалбанк" Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Скачати 277.4 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір277.4 Kb.
ТипІнформація
  1   2

Річна інформація емітента

Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"

Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента: 69037, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Сорок років Радянської України, будинок 39 Д.

Запорізька область Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13857564

Міжміський код, телефон та факс: (061)225-18-02 (061)225-18-32

Електронна поштова адреса емітента: reception@industrialbank.ua

Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: АО1 №030355

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: 16.10.1991

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.

Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
industrialbank.uaОсновні показники фінансово-господарської діяльності банка (тис.грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

3 270 925

3 449 387

Грошові кошти та їх еквіваленти 

654 003

395 974

Кошти в інших банках

108 038

211 807

Кредити та заборгованість клієнтів

1 762 231

2 230 650

Усього зобов'язань

2 584 543

2 893 962

Кошти банків

288 925

573 398

Кошти клієнтів

2 183 344

2 048 200

Усього власного капіталу та частка меншості 

686 382

555 425

Статутний капітал

568688

415 820

Чистий прибуток/Збиток банку

10 020

4 065

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,06

0,03

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

0,06

0,03

Інформація про органи управління емітента.

      Органами управління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" є загальні збори учасників Банку, Спостережна рада Банку, Правління Банку.

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.Інформація про посадових осіб емітента.

Голова Cпостережної ради - Сацький Вiталiй Антонович;

Член Спостережної ради - Лазня Артем Васильович;

Член Спостережної ради, представник учасника Банку СТзДВ "Захiд-Резерв" - Дворецький Iгор Володимирович;

Член Спостережної ради, представник учасника Банку ТДВ "СК Роксолана" - Абдiнов Артур Тазаханович;

Член Спостережної ради - Солдатенко Микола ;

Член Спостережної ради, представник ВАТ "Укртранснафта" - Лазорко Олександр Iванович;

Член Спостережної ради - Василенко Станiслав Кузьмич;

Член Спостережної ради - Герасименко Андрiй Леонiдович;

Голова Правлiння - Гребiнський Леонiд Андрiйович;

Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння - Самардак Григорiй Вiкторович;

Заступник Голови Правлiння, член Правлiння - Марковський Олександр Вiкторович;

Головний бухгалтер, член Правлiння, - Гребешкова Тамара Василiвна;

Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння - Потамаха Валентина Миколаївна;

Директор департаменту банкiвських технологiй, член Правлiння - Вiнницький Юрiй Михайлович;

Заступник Голови Правлiння-директор департаменту роздрiбного бiзнесу, член Правлiння - Ладиженська Маргарита Володимирiвна;

Голова Ревiзiйної комiсiї - Белеуш Анатолiй Васильович;

Член Ревiзiйної комiсiї - Пушкарьова Тамара Володимирiвна;

Член Ревiзiйної комiсiї - Кузнецова Марина Анатолiївна.

Інформація про засновників емітента.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК „ІНДУСТРІАЛБАНК” створений у формі акціонерного товариства шляхом реорганізації комерційного банку „Співдружність”, який був створений за рішенням зборів засновників банку 12.03.1990р.

Банк Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
(протокол № 5) та зареєстрований Державним банком СРСР за №744 від 06.11.1990р., та є його правонаступником і зареєстрований Національним банком України за № 36 від 16.10.1991р. Державна реєстрація здійснена Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, свідоцтво серія А00 №197384 від 16.10.1991р. Банк створений за рахунок паїв засновників, а саме: Міжотраслева господарча асоціація “РОЗВИТОК” м. Миколаїв; Виконком Корабельної районної Ради народних депутатів;
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Депута́т (від лат. deputatus - посланий, спрямований) - особа, обрана виборцями відповідного виборчого округу до представницького органу державної влади або до органу місцевого самоврядування.
Завод “Миколаївсельмаш”; ТЕПО “Миколаївтурист” ; Кооператив “Наіра”; Спілка кооперативів “Фактор”; Кооператив “Котельник”; Кооператив “Досуг”; Кооператив “Біон”; Кооператив “Ноктюрн”; Кооператив “Іскра”; Кооператив “Авангард”; Кооператив “Зоря”; Кооператив “Темп”.

Розмір пайових внесків для формування первинного статутного фонду визначався Зборами пайщиків і становив 6100 тис. руб. Первинний Статутний капітал у розмірі 100% належав засновникам, інша інформація щодо ідентифікації засновників в Установчих документах відсутня.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Станом на 01.01.2011 року жоден з засновників банку акціями банку не володіє.

  1   2


Скачати 277.4 Kb.

  • Основні показники фінансово-господарської діяльності банка
  • Інформація про органи управління емітента.
  • Інформація про посадових осіб емітента.
  • Інформація про засновників емітента.