Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація, інформатика, обчислювальна система

Скачати 264.53 Kb.

Інформація, інформатика, обчислювальна система
Скачати 264.53 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір264.53 Kb.
Зміст

ТЕМА "Інформація, інформатика, обчислювальна система" 2

ТЕМА "Основи роботи з дисками" 3

ТЕМА "Основи роботи з дисками" 4

ТЕСТ № 4 5

ТЕМА " Текстовий редактор” 5

ТЕМА "Графічний редактор" 6

ТЕМА " Електронні таблиці” 7

ТЕМА " Системи управління базами даних (СУБД)” 8

ТЕМА "Програми навчального призначення" 9

ТЕМА "Алгоритми" 11

ТЕМА "Алгоритми" 12

ТЕМА "Програма. Мова програмування" 13

ТЕМА "Програма.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Мова програмування" 14

ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення" 15

ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення" 17

ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення" 18

ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка" 20

ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка" 21

ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами" 22

ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами" 23

ТЕМА "Глобальна мережа Інтернет.” 24ТЕСТ № 1

ТЕМА "Інформація, інформатика, обчислювальна система"1. Iнформатика - це наука про ...

а) комп'ютери; б) iнформацiю; в) закони i методи здiйснення iнформацiйних процесiв; г) методи роботи з ЕОМ.2. Iнформацiя - це ...

а) все, що вiдображається з навколишнього середовища у мозок людини;

Головний мозок людини - головний орган центральної нервової системи (ЦНС), що складається з маси взаємозалежних нервових клітин.
б) все, що і в книгах, газетах та пiдручниках;

в) рiзнi iнформацiйнi процеси, що протiкають в ЕОМ; г) все те, що ми чуємо та читаємо.

3. Скiльки поколiнь ЕОМ ви знаєте ?

а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.4. Чим вiдрiзнялись ЕОМ рiзних поколiнь ?

а) розмiрами та назвами; б) технiчними характеристиками та елементною базою;

в) розмiрами дискет та монiторiв; г) цiнами та додатковими пристроями.

5. Напишiть в яких роках якi поколiння ЕОМ були ?

6. Яка найменша одиниця вимiрювання iнформацiї ?

а) байт; б) бiт; в) кiлобайт; г) мегабайт.7. Скiльки байт в одному кiлобайтi ?

а) 1000; б) 2000; в) 1004; г) 1024.8. Двiйкова система числення - це ...
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.

а) система, яка складається з 1-ць та 2-йок; б) система, яка складається з 10-ок та 1-ць;

в) система, яка складається з 0-iв та 1-ць; г) система, яка складається тiльки з 2-йок.

9. З чого складається обчислювальна система ?

а) з апаратної частини та програмного забезпечення; б) з монiтора та системного блока;

Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.

в) з комп'ютера та програмiста; г) з рiзних програм та дискiв.

10. Що таке процесор ?

а) це пристрiй, який виконує всi дiї та команди; б) це пристрiй, який керує памяттю ЕОМ;

в) це пристрiй, який запускає комп'ютернi iгри; г) це пристрiй, який живить комп'ютер.

11. ROM i RAM - це ...

а) види дискет; б) види програм для ЕОМ; в) клавiшi на клавiатурi; г) види пам'ятi комп'ютера.12. Перечислiть пристрої введення-виведення iнформацiї в ЕОМ ?

13. Що таке шина ?

а) пристрій для обміну інформацією між процесором і пам’яттю ПК; б) клавiатура i монiтор;

в) один із видів пам’яті ПК; г) пристрій для введення звукової інформації в комп'ютер.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.


14. На якi групи дiлиться клавiатура ?

а) алфавiтно-цифрова, управлiння, допомiжна; б) основна, допомiжна, управлiння;

в) калькулятор, управлiння, допомiжна, спецiальна; г) алфавiтно-цифрова, калькулятор, управлiння, функцiональна.

15. Що таке курсор ?

а) покажчик мiсця введення інформації на екрані; б) клавіша на клавіатурі;

в) програма для ЕОМ; г) перша буква, що з'являється у рядку.

16. Якi є типи монiторiв ?

а) FGA, SGA, VGA; б) TGA, VGA, SVGA; в) чорно-бiлi та кольоровi; г) графiчнi та текстовi.17. Яка буває пам'ять ЕОМ ?

а) велика, нормальна та маленька; б) розширена, звичайна та звужена;

в) допоміжна, розширена та основна; г) зовнiшня, оперативна, постійна та внутрiшня.

18. Якi бувають дисководи в комп'ютерi ?

а) вінчестер, 3-дюймовi та CD-ROM; б) 3-дюймовi, 4-дюймовi та SD-ROM;

в) 2-дюймовi, 3-дюймовi та вiнчестер; г) CD-ROM та CD-RAM.

19. Напишiть, що таке модем ?

20. Що таке кеш-пам'ять ?

а) це пам'ять, де знаходяться данi, якi негайно потрiбнi ЕОМ; б) це пам'ять, де записанi поточнi дата та час;

в) це пам'ять, з якої завантажуіться ЕОМ; г) це пам'ять самого процесора.

21. Що таке тактова частота процесора ?

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

а) це кiлькiсть програм, якi вiн може одночасно виконувати; б) це кiлькiсть операцiй, якi вiн може виконати за секунду;

в) це кiлькiсть iнформацiї, яку вiн обробляє; г) це частота струму на яку вiн розрахований.

22. Коли створили першу ЕОМ ?

а) в 1935 р.; б) в 1946 р.; в) в 1950 р.; г) в 1955 р.23. Скiльки бiт в словi "парацетамол" ?

а) 80; б) 88; в) 11; г) 44.24. Який розмiр вiнчестера i оперативної пам'ятi та яка тактова частота процесора у такого комп'ютера ?

Intel Pentium-1400 MHz /RAM 128 Mb /Cache 512 kb /HDD 40 Gb /FDD 1.44 Mb/Video 32 Mb


ТЕСТ № 2

ТЕМА "Основи роботи з дисками"1. Як називається графічне зображення об'єкта на екрані Windows?

2. Яку специфікацію (повне ім'я) має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК, яка знаходиться в папці 10-А, що на диску А:?

3. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці 10-А, що на диску С:?

4. Яку адресу має файл РЕФЕРАТ, який знаходиться в папці ПЕТРУК, розміщеній в папці 10-А, що на диску С:?

А) Всі каталоги, які є на даному диску. Б) Повне ім'я файла. В) Перелік дисків комп'ютера. С) Назва і розширення файла.

Розширення назви файлу (англ. filename extension; також розширення імені файлу або просто розширення файлу) - послідовність символів, що додаються до назви файлу і призначені для ідентифікації типу (формату) файлу.
Д) Послідовність з імені диску і назв папок, що веде до файла.5. Що таке "адреса" файла на комп'ютері?

6. Із чого складається повне ім'я файла?

7. Вкажіть неправильне ім'я файла.

А) реферат.doc Б) реферат.d\c В) реферат.txt С) реферат.d%c Д) рефе123т.bmp8. Вкажіть правильне ім'я файла.

А) letters/txt Б) letters\txt В) letters.doc С) letters:txt Д) letters*txt9. Які символи дозволені у назві файла?

А) d 3 ; \ & i ? : * Б) d 3 @ \ & i 2 / * В) ^ * ( f ) 2 % 1

С) u p @ 3 $ % ( 1 _ Д) % d & ( ) e < > *

10. Яке розширення мають виконувані файли?

А) .bmp, .sys Б) .exe, .txt В) .com, .sys С) .sys, .doc Д) .com, .exe11. Яке розширення мають текстові документи?

А) .doc Б) .exe В) .bmp С) .avi Д) .mp312. Якої версії Windows не існувало?

А) Windows 95 Б) Windows 97 В) Windows 2000 С) Windows МЕ Д) Windows ХР13. Яка операційна система була на перших ІВМ-сумісних комп'ютерах?
Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.
Виконуваний файл - це файл який містить зрозумілі комп'ютеру спеціальні інструкції і може бути виконаний (безпосередньо або через командний інтерпретатор операційної системи) як комп'ютерна програма.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

А) Windows Б) PL DOS В) MS DOS С) Mac OS Д) Linux14. Що відбудеться, якщо на об'єкті викликати контекстне меню, виконати команду "Отправить" і "Рабочий стол (создать ярлык)"?
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.


15. Як створити папку на вільному місці вікна диску або іншої папки?

16. Як відкрити контекстне меню?

17. Як відкрити вікно програми або папки?

18. Що станеться з об'єктом, якщо знищити його піктограму?

А) Відкриється вікно із змістом об'єкту. Б) Нічого не станеться. В) Теж знищиться. С) Знищиться вікно об'єкту. Д) Закриється вікно об'єкту.19. Для чого створюють ярлик?

А) Для швидкого друкування потрібного документа. Б) Для швидкого копіювання потрібного об'єкта.

В) Для швидкого зберігання потрібного об'єкта. С) Для швидкого пошуку потрібного об'єкта.

Д) Для швидкого редагування потрібного об'єкта.20. Як називається графічний значок об'єкта на екрані монітора?

А) Мелорама. Б) Телеграма. В) Панорама. С) Гістограма. Д) Піктограма.21. Які об'єкти робочого столу є стандартними і знаходяться на кожному комп'ютері?

А) "Мой компьютер" і "Корзина" Б) "Мой компьютер" і "Проводник" В) "Мой компьютер" і програми Word, Excel, Access С) "Мой компьютер" і "Ігри" Д) "Корзина" і "Проводник"22. Якими діями можна видалити об'єкт?

А) Перетягти піктограму об'єкта на панель задач.

Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
Б) Клацнути на об'єкті п.к.м., у контекстному меню вибрати "Удалить". В) Відкрити меню "Вид", виконати команду "Удалить". С) Перетягти піктограму об'єкта на "Мой компьютер". Д) Клацнути на об'єкті л.к.м., у меню вибрати "Удалить".23. Для чого служать смуги прокрутки?

24. Вкажіть основні види вікон.

25. Які символи-замінники використовуються в масках?

26. Як виділити довільну групу файлів чи папок?

А) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Ctrl. Б) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Alt.

В) Клацати на їх значках з натиснутою клавішею Esc. С) Послідовно клацати на їх значках лівою кнопкою миші. Д) Послідовно клацати на їх значках правою кнопкою миші.

ТЕСТ № 3

ТЕМА "Основи роботи з дисками"1. Що відбувається під час форматування?

а) створення та нумерація доріжок, секторів і кластерів; б) запис файлів ОС DOS на дискету;

в) знищення вірусів та інформації на дискі; г) створення кореневого та інших каталогів.
2. Системним називається диск...

а) який містить файл SYSTEM.COM; б) який містить файл AUTOEXEC.BAT;

в) з якого можна завантажити ЕОМ; г) на якому інформація зберігається за певною системою.
3. В чому полягає операція дефрагментації диска ?
4. Для чого треба робити перевірку та сканування диска ?
5. Якими літерами позначаються дисководи комп’ютера ?
6. Напишіть, що таке комп’ютерні віруси.
7. Як можна заразити вірусом комп’ютер?

а) включити ЕОМ; б) попрацювати з чужою неперевіреною дискетою;

в) завантажити з вінчестера гру; г) кашлянути на ЕОМ.
8. Чи бувають нешкідливі віруси?

а) так; б) ні; в) вони всі шкідливі; г) не знаю, не бачив.


9. Якої групи вірусів немає?

а) файлово-завантажувальні; б) нерезидентні; в) стелс-віруси; г) формат-віруси.


10. Якщо є підозра на вірус, що треба робити відразу?

а) запустити антивірусну програму; б) вимкнути ЕОМ;

в) перезавантажити ЕОМ; г) відформатувати вінчестер.
11. Напишіть які ви знаєте антивірусні програми?

Антивірусна програма (антивірус) - спеціалізована програма для знаходження комп'ютерних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм загалом та відновлення заражених (модифікованих) такими програмами файлів, а також для профілактики - запобігання зараження (модифікації) файлів чи операційної системи шкідливим кодом.

12. Що таке еврістичний аналіз?
13. Що роблять антивірусні програми під назвою "фаги"?
14. Чого не можна зробити з файлами поміщеними в архів?

а) вилучити; б) знищити; в) запустити; г) переглянути.


15. Які ви знаєте програми-архіватори?
16. Що роблять архіватори?

а) декілька файлів стискають і поміщають в один; б) всі файли на дискі стискають;

в) поміщають файли в один підкаталог; г) створюють архіви із текстових файлів.
17. Як знищити файл всередині архіву ?
18. Опишіть, як помістити в архів папку із грою Quake, що є на дискі С: ?

19. Як можна відформатувати дискету ?
20. Як розпакувати архів ТОРІК з диска у власну папку на дискі С: ?

ТЕСТ № 4

ТЕМА " Текстовий редактор”1. Для чого потрібна програма WORD?

2. Які панелі інструментів стандартно видно в інтерфейсі програми WORD?
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


3. Як завантажити текстовий файл з диска у вікно редактора?

4. Як перемикаються режими вставляння та заміни тексту?

5. Як можна робити перевірку помилок в тексті при роботі з WORD?

6. Як зберегти текст у другій папці та під другою назвою?

А) "Файл" - "Сохранить как..." - вибрати папку та набрати нову назву файла - "Сохранить"

Б) "Файл" - "Открыть" - вибрати папку та назву файла - "Открыть"

В) "Файл" - "Сохранить" - вибрати папку та набрати назву файла - "Сохранить"

Г) "Файл" - "Записать" - вибрати папку та набрати назву файла - "Записать"

Д) "Файл" - "Загрузить" - вибрати папку та назву файла - "Загрузить"7. Для чого потрібна кнопка меню "Предварительный просмотр"?

А) Щоб побачити сторінку у збільшеному вигляді.

Б) Для того, щоб побачити сторінку так як вона буде після друку на папері.

В) Для того, щоб змінити параметри сторінок документа.

Г) Щоб зручніше змінювати шрифти та параметри сторінки.

Д) Щоб надрукувати документ на папері.8. Як в текстовий документ добавити таблицю?

А) В меню "Сервис" - "Добавить" - "Таблица" - "Ок".

Б) В меню "Вставка" - "Таблица" - "Вставить".

В) В меню "Таблица" - "Добавить" - "Таблица".

Г) Натиснути праву кнопку миші та вибрати "Создать" - "Таблица".

Д) В меню "Файл" - "Открыть" - "Таблица" - "Ок".9. Як виділити фрагмент тексту у програмі WORD (Опишіть 2 способи)?

10. Якщо двічі клацнути лівою кнопкою мишки на слові текста, то WORD...

А) Виділить весь абзац, як фрагмент. Б) Скопіює слово в буфер обміну.

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

В) Виділить все речення, як фрагмент. Г) Знищить слово. Д) Виділить все слово, як фрагмент.

11. Яким способом можна скопіювати виділений фрагмент текста у буфер обміну?

12. З яким розширенням зберігаються файли створені у WORD?

А) .WRD Б) .DOC В) .TXT Г) .EXE Д) .BMP13. Якщо натиснути в панелі інструментів кнопку з намальованими ножицями, то...

А) Слово на якому мигає курсор знищиться. Б) Весь документ знищиться.

В) Виділений фрагмент переміститься з тексту у буфер обміну. Г) Все речення скопіюється в буфер обміну

Д) Виділений фрагмент можна буде перемістити в інше місце тексту.14. Для чого потрібні трикутні повзунки на горизонтальній лінійці?

А) Щоб переміщати виділені фрагменти вліво або вправо.

Б) Щоб можна було бачити, де закінчується сторінка документа.

В) Для зміни границь таблиці в тексті.

Г) Для зміни абзацного відступу, лівої та правої границь текста.

Д) Щоб змінювати розмір шрифта.15. Як перемістити виділений фрагмент текста на нове місце сторінки?

16. Який стандартний формат аркуша, на який орієнтується WORD?

17. Як проставити нумерацію сторінок у документі?

А) В панелі інструментів кнопка "Нумерация страниц". Б) В меню "Вставка" - "Номера страниц"...

В) В меню "Формат" - "Вставить" - "Номер страниц". Г) Натиснути праву кнопку миші та вибрати "Добавить" - "Номер страниц". Д) В меню "Правка" - "Нумерация страниц".

18. Як добавити колонтитули в документ?

19. Як вставити в документ малюнок чи картинку?

20. Що означає термін "форматування тексту"?

А) Це процес запису документа на диск.

Б) Це процес автоматичної перевірки тексту на помилки.

В) Це процес вирівнювання тексту по границям аркуша.

Г) Це процес розмітки диска на доріжки, сектори та кластери.

Д) Це зміна шрифту, розміру букв, границь тексту, параметрів абзаців та ін.21. Текстовий редактор WORD відноситься до програм...

А) Microsoft Office.

Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо.
Б) WindowsXP. В) Cлужбової групи. Г) Утиліт. Д) Драйверів.22. Яка дія відноситься до форматування тексту?

23. Дані, що знаходяться над(під) текстом кожної сторінки є...

А) Змістом. Б) Абзацами. В) Колонтитулами. Г) Кількістю сторінок. Д) Гіперпосиланнями.ТЕСТ № 5

ТЕМА "Графічний редактор"1.Які види комп'ютерних зображень бувають?
2. Зображення створене пікселами різних кольорів є...

А) Фотографічними. Б) Растровими. В) Кольоровими. Г) Векторними. Д) Рухомими.


3. Зображення створене за допомогою графічних примітивів, розрахованих за формулами є...

А) Растровими. Б) Кольоровими. В) Векторними. Г) Геометричними. Д) Лінійчастими.


4. При збільшенні чи зменшенні зображення втрачається якість у яких зображень?
5. Програми для створення та обробки зображень на ПК називаються...

А) Звуковими редакторами. Б) Електронними таблицями.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
В) Текстовими редакторами.

Г) Базами даних. Д) Графічними редакторами.
6. Який з приведених графічних редакторів є растровим?

А) Paint Б) Photoshop В) Corel Draw Г) Flash MX Д) FotoPaint


7.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
CorelDraw (стилізовано як CorelDRAW) - це векторний графічний редактор, який розроблений та продається компанією Corel Corporation з Оттави (Канада). Поточну версію продукту - CorelDraw Graphics Suite X8 (доступна тільки для - Microsoft Windows) було випущено в березні 2016 року.
Яка з приведених програм є векторним графічним редактором?

А) Paint Б) Photoshop В) Access Г) Excel Д) Word


8. Яке з приведених розширень мають растрові графічні файли?

А) .DOC Б) .WMF В) .BMP Г) .CDR Д) .EPS


9. Яке з приведених розширень мають векторні графічні файли?

А) .JPG Б) .GIF В) .TIFF Г) .WMF Д) .BMP


10. Для чого потрібен інструмент "Піпетка"?
11. Для чого потрібен інструмент "Масштаб" ("Лупа")?
12. Що зробити, якщо при фарбуванні фарба розлилась по всьому малюнку?
13. Як зеркально повернути малюнок?
14. Як скопіювати виділений фрагмент малюнка на аркуш ще раз?
15. Для чого потрібен інструмент "Штрихована зірочка"?

ТЕСТ № 6

ТЕМА " Електронні таблиці”1. Табличний процесор пакета Microsoft Office називається ...

А) Excel Б) Access В) Word Г) Power Point Д) Front Page2.
Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Файл створений програмою Excel, має розширення...

А) .EXE Б) .XLS В) .EXL Г) .DOC Д) .SYS3. Дані текстового формату в комірках таблиці при введенні вирівнюються по...

А) Правому краю Б) Центру В) Лівому краю Г) Не вирівнюються Д) Ширині4. Якого формату даних немає в Excel?

А) Числовий Б) Формульний В) Текстовий Г) Графічний Д) Логічний5. Як правильно позначається адреса комірки в Excel?

А) В-3 Б) В:3 В) В/3 Г) 3В Д) В36. Виберіть правильно указаний діапазон комірок.

А) С5:С9 Б) С5-9 В) С5:9 Г) С5-С9 Д) С5/С97. Як добавити до таблиці новий лист?

8. Як змінити ширину стовпця?

9. Як виправити помилково набрані дані в комірці?

10. Як виділити діапазон комірок?

А) Меню - правка - диапазон - выделить.

Б) Обвести потрібні комірки рамкою при натиснутій правій кнопці миші.

В) Меню - вид - диапазон - выбрать.

Г) Меню - сервис - выделить ячейки.

Д) Обвести потрібні комірки рамкою при натиснутій лівій кнопці миші.11. Як знищити стовбець таблиці?

12. Як зберегти створену таблицю на дискі?

13. Що означає "копіювання перетягуванням"?

А) Коли виділений діапазон перетягують на нове місце.

Б) Коли дані копіюють, перетягуючи при натиснутій правій кнопці миші.

В) Копіювання вмісту комірки в інші перетягуванням хрестика у кутку комірки.

Г) Копіювання вмісту комірки перетягуванням правою кнопкою миші.

Д) Це копіювання одної таблицю у другу.14. Що з'явиться у комірці, якщо туди ввести формулу = D2 * E2 ?

15. Як розпочати введення формули у комірку таблиці?

16. Якою функцією треба користуватися для підрахунку суми даних стовпця?

17. Що обчислює функція МАКС(діапазон)?

18. Що обчислює функція СРЗНАЧ(діапазон)?

19. Як правильно написати функцію округлення даних обчислення до сотих?

А) =ОКРУ(155*В2/100;3). Б) =ОКРУГЛ(155*В2/100, 2). В) =ОКРУГЛ(155*В2/100;100).Г) =ОКРУГЛ(155*В2/100;2). Д) =ОКР(155*В2/100;2).

20. Коли функція И(умова1;умова2) має значення ИСТИНА?

А) Якщо виконується хоча б одна з умов. Б) Якщо не виконуються обидві умови.

В) Якщо виконується друга умова. Г) Якщо виконується перша умова.

Д)Якщо виконуються обидві умови одночасно.21. Якої логічної функції немає в Excel?

А) ПОКА(умова;дія). Б) И(умова1;умова2). В) ИЛИ(умова1;умова2).

Г) НЕ(умова;дія). Д) ЕСЛИ(умова1;дія1;дія2).

22. Що означає термін "Форматування комірки"?

23. Як окреслити границі комірок лініями?

24. Як почати створення діаграми по даним таблиці?

25. Як надрукувати таблицю на папері?

ТЕСТ № 7

ТЕМА " Системи управління базами даних (СУБД)”1. Що називається базою даних?

2. Який вид БД існує насправді?

А) Музикологічний. Б) Фактографічний. В) Симпатичний. Г) Кінологічний. Д) Специфічний.3. Якого типу БД створені програмою Access?

А) Ієрархічні. Б) Фактографічні. В) Реляційні. Г) Мережеві. Д) Документальні.4. Які основні елементи БД ви знаєте?

5. Як розшифровується СУБД?

6. Як називається програма для створення та роботи з БД, яку ви вчили?

7. Який тип має поле, в якому задається номер за порядком записів?

А) Текстовий. Б) Лічильник. В) Числовий. Г) Грошовий. Д) Мемо.8. Яке розширення мають файли в БД?

А) .xls Б) .doc В) .mbd Г) .mpp Д) .sys9. Як називається процес створення та іменування полів БД?

А) Завантаження БД. Б) Проектування БД. В) Збереження БД.

Г) Створення структури БД. Д) Зміна даних БД.

10. Для чого потрібна кнопка "Фільтр по виділеному"?

А) Для приховування записів, схожих на виділену.

Б) Для відбирання полів, за певною ознакою.

В) Для знищення записів, схожих на виділений фрагмент.

Г) Для добавляння нових записів в БД.

Д) Для відбирання записів, аналогічних виділеному фрагменту.11. Як називається режим, в якому можна змінювати вигляд БД, форм, звітів?

А) Режим конструктора. Б) Режим проектування. В) Режим збереження.

Г) Режим форматування. Д) Режим заповнення.

12. Якщо поле має тип "дата/час", то які дані можуть в ньому зберігатися?

13. Для чого потрібні запити?

14. Як називається стовбець таблиці БД?

А) Форма. Б) Запис. В) Запит. Г) Поле. Д) Звіт.15. Як встановити в БД складний фільтр з декількома умовами?

16. Як завантажити готову БД?

17. Як в БД організувати пошук якоїсь інформації?

18. До якого виду можна віднести БД учнів в класному журналі?

А) До документальної. Б) До ієрархічної. В) До фактографічної.

Г) До монументальної. Д) До секретної.

19. Для чого потрібні форми при роботі з БД?

А) Для відбору інформації з БД за певною умовою.

Б) Для сортування інформації в БД.

В) Для пошуку інформації в БД.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Г) Для більш зручного та ефективного виведення інформації БД.

Д) Для організації користування БД через локальну мережу.20. Для чого потрібні звіти в БД?

А) Для зручного введення інформації в БД.

Б) Для посилання потрібної інформації БД по мережі.

В) Для відбирання інформації з БД за умовою.

Г) Для сортування інформації в БД.

Д) Для зручного згрупування та виведення інформації БД на друк.ТЕМА "Програми навчального призначення"


1. Які програми називаються навчальними?


2. Приведіть приклади навчальних програм, які розглядалися на уроках інформатики.
3. Чим навчальні програми відрізняються від інших програм на ПК?
4. Які особливості обов’язково повинні бути у навчальних програм?
5. Які види навчальних програм бувають?
6. Назвіть галузі використання та застосування навчальних програм.
7. Що означає термін “інтерактивна навчальна програма”?
8. Які вимоги до технічного обладнання ПК ставляться сучасними навчальними програмами?

ТЕМА "Програми навчального призначення"

1. Які програми називаються навчальними?
2. Приведіть приклади навчальних програм, які розглядалися на уроках інформатики.
3. Чим навчальні програми відрізняються від інших програм на ПК?
4. Які особливості обов’язково повинні бути у навчальних програм?
5. Які види навчальних програм бувають?
6. Назвіть галузі використання та застосування навчальних програм.
7. Що означає термін “інтерактивна навчальна програма”?
8. Які вимоги до технічного обладнання ПК ставляться сучасними навчальними програмами?


ТЕМА "Алгоритми"Варіант 1
(1-4 балів)

1. Від чого пішло слово “алгоритм”?

а) від назви країни; б) імені вченого;

в) назви науки; г) імені грецького бога.
2. Яку властивість повинен мати алгоритм?

а) цілеспрямованість; б) раціональність;

в) простоту; г) скінченність.
3. Який етап не входить в етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ?

а) створення програми; б) створення алгоритму;

в) аналіз результатів; г) отримання умови задачі.
4. Напишіть загальний вигляд команди повторення з параметром.

(5, 6 балів)

5. Напишіть алгоритм розрахунку У по формулі: У = . Значення х вводить людина.
(7-9 балів)

6. Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається число К. Розрахувати та вивести квадрати чисел від 1 до К.
(10,11 балів)

7. Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається Р. Розрахувати та вивести К.
, P>0

К = , P<0


(12 балів)

8. Скласти та записати алгоритм наповнення відра водою за допомогою стакана.


ТЕМА "Алгоритми"Варіант 2
(1-4 балів)

1. Від чого пішло слово “алгоритм”?

а) від назви країни; б) імені вченого;

в) назви науки; г) імені грецького бога.
2. Яку властивість не повинен мати алгоритм?

а) зрозумілість; б) раціональність;

в) дискретність; г) скінченність.
3. Який етап входить в етапи розв’язування задач з використанням ЕОМ?

а) створення макету програми; б) створення алгоритму;

в) аналіз формули; г) отримання умови задачі.
4. Напишіть загальний вигляд команди розгалуження?

(5, 6 балів)

5. Напишіть алгоритм розрахунку S по формулі: S = . Значення х вводить людина.
(7-9 балів)

6. Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається число F. Розрахувати та вивести корені чисел від 1 до F.
(10,11 балів)

7. Напишіть алгоритм та намалюйте його блок-схему. Задається А. Розрахувати та вивести Х.
, А>100

Х = , А<100


(12 балів)

8. Скласти та записати алгоритм наповнення відра водою за допомогою стакана.

ТЕМА "Програма. Мова програмування"Варіант 1
(1-4 балів)
1.(1б.) Для чого служить оператор READLN ?
а) для обчислення кореня числа; б) для введення інформації;

в) для виведення інформації; г) для очищення екрану.


2.(1б.) Для чого служить оператор WRITELN ?
а) для обчислення кореня числа; б) для введення інформації;

в) для виведення інформації; г) для очищення екрану.


3.(1б.) Як правильно описуються дійсні величини a, b i c в програмі ?
а) Val a, b, c : real; б) Var a, b, c : real;

в) War a, b, c : string; г) Var a, b, c : integer;


4.(1б.) Напишіть програму розрахунку суми двох заданих користувачем чисел.
(5, 6 балів)
5.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі D = 3C3 | C2 – 4C 7 | – 5C, якщо С задає користувач.

(7–9 балів)
6.(3б.) Напишіть діалогову програму обчислення платні за електроенергію. Користувач задає теперешні покази лічильника (Т), покази минулого місяця (М), а ЕОМ розраховує суму для сплати по формулі:

С = (Т – М) * 0,144.


(10, 12 балів)
7.(3б.) Напишіть діалогову програму та намалюйте її блок-схему.

Розрахувати зарплату вчителя за місяць, якщо кожен день тижня у нього К уроків (К задає користувач), а в місяці 4 тижні. За один урок нараховується 1 гривня 50 коп. З усієї обчисленої суми податкова інспекція бере податок 20%.ТЕМА "Програма. Мова програмування"Варіант 2
(1-4 балів)
1.(1б.) Для чого служить оператор CLRSCR ?
а) для обчислення кореня числа; б) для введення інформації;

в) для виведення інформації; г) для очищення екрану.


2.(1б.) Для чого служить функція SQRT ?
а) для обчислення кореня числа; б) для обчислення степеня числа;

в) для обчислення тангенса числа; г) для обчислення модуля числа.


3.(1б.) Як правильно описуються цілі величини s, f i z в програмі ?
а) Val s, f, z : real; б) Var s, f, z : real;

в) War s, f, z : string; г) Var s, f, z : integer;
4.(1б.) Напишіть програму розрахунку добутку двох заданих користувачем чисел.
(5, 6 балів)
5.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі C = | X 4 | – | X2 – 3X 6 |, якщо X задає користувач.
(7–9 балів)
6.(3б.) Напишіть діалогову програму обчислення маси залізного циліндра. Користувач задає висоту циліндра (В), діаметр основи циліндра (D), а ЕОМ розраховує масу по формулі:

М = 7800 * (3,14 * D2 / 4 * В).


(11, 12 балів)
7.(3б.) Напишіть діалогову програму та намалюйте її блок-схему.

Розрахувати вартість цегли для будування квадратної комори, якщо кожна стіна має висоту С (С задає користувач), а в комори 4 стіни. В один ряд кожної стіни вкладається 100 цеглин, а висота цеглини 0,1 м. Одна цеглина коштує 0,6 гривні.ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"Варіант 1

(1-4 балів)
1.(1б.) Які службові слова не використовуються в операторі розгалуження?
Службові слова, неповнозначні (систематичні слова - вільні морфеми, що інтонаційно об'єднуються зі словом, словосполученням чи реченням і виражають, подібно до словотвірних і словозмінних (флексійних)) зв'язаних морфем, різні стосунки між повнозначними словами й реченнями, об'єднуючи їх або надаючи їм різних значеннєвих відтінків.

а) ELSE; б) IF; в) FOR; г) THEN; д) WHILE.


2.(1б.) Напишіть загальний вигляд команди повторення з передумовою.
3.(1б.) Намалюйте, як позначається в блок-схемі команда розгалуження.
4.(1б.) Скільки разів буде виконуватись такий цикл:
FOR I : = 3 TO 12 DO

BEGIN


WRITELN I 3;

END;
а) 9; б) 8; в) 10; г) 5; д) 11.


(5–8 балів)
5.(2б.) Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = 1х 2х 3х ... 10х, якщо х задає користувач.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)
8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається ко-ристувачем).
ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"Варіант 2
(1-4 балів)
1.(1б.) Які службові слова не використовуються в операторі повторення з параметром?

а) ELSE; б) FOR; в) DO; г) THEN; д) TO.


2.(1б.) Напишіть загальний вигляд команди розгалуження.
3.(1б.) Намалюйте, як позначається в блок-схемі команда повторення з параметром.
4.(1б.) Що виведеться на екран в результаті виконання даного фрагменту програми:

x : = 220 / 10 8;

IF x < 33 THEN WRITELN (x 100) ELSE WRITELN (x –100);
а) 130; б) –30; в) 100; г) –130; д) –100.
(5–8 балів)
5.(2б.) Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = (1 х)(2 х)(3 х)...(10 х), якщо х задає користувач.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)
8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається користувачем).

ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"Варіант 3
(1-4 балів)
1.(1б.) Які службові слова не використовуються в операторі повторення з післяумовою?

а) REPEAT; б) FOR; в) DO; г) UNTIL; д) TO.


2.(1б.) Напишіть загальний вигляд команди повторення з параметром.
3.(1б.) Намалюйте, як позначається в блок-схемі команда повторення з передумовою.
4.(1б.) Що виведеться на екран в результаті виконання даного фрагменту програми:

x : = 100 / 10 8;

CASE x OF

10 : WRITELN (x –10);

11..20 : WRITELN (x 10);

21..100 : WRITELN (x / 10);

END;
а) 2,8; б) 38; в) 28; г) –38; д) –28.
(5–8 балів)
5.(2б.) Знайти значення виразу, якщо Х задається користувачем:


6.(2б.) Скласти програму розрахунку по формулі : у = (1/х) (2/х) (3/х) ... (10/х), якщо х задає користувач.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму розрахунку системи за допомогою команди вибору.


(11, 12 балів)
8.(2б.) Напишіть програму розрахунку виразу та намалюйте її блок-схему (х та с задається користувачем).


ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка"Варіант 1
(1-4 бали)

1.(1б.) Яким оператором починається опис підпрограми-процедура в програмі?
а) Function назва...; б) Begin назва...; в) Procedure назва...; г) Program назва....
2.(1б.) Як правильно звернутися до підпрограми-функції?
а) Procedure назва (параметри); б) Function назва (параметри);

в) назва функції (параметри); г) назва процедури (параметри).


3.(1б.) За допомогою команди PutPixel (x, y) можна намалювати... ?
а) відрізок; б) коло; в) точку; г) прямокутник.
4.(1б.) Колір зображення встановлюється командою...?

а) SetBkColor; б) SetColor; в) SetFillStyle; г) Color.(5–8 балів)

5.(2б.) Напишіть програму малювання фігури (див.мал..)
6.(2б.) Напишіть програму малювання кола в заданому користувачем місці екрану.


(9, 10 балів)

7.(2б.) Напишіть програму обчислення прикладу за допомогою функції розрахунку

х! = 1 * 2 * 3 *...* х. (a, b задає користувач).


(11, 12 балів)

8.(2б.) Напишіть програму малювання фігури (обов’язково за допомогою циклу):
ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка"Варіант 2
(1-4 бали)

1.(1б.) Яким оператором описується підпрограма-функція в програмі?
а) Function назва...; б) Begin назва...; в) Procedure назва...; г) Program назва....
2.(1б.) Як правильно звернутися до підпрограми-процедури?
а) Procedure назва (параметри); б) Function назва (параметри);

в) назва функції (параметри); г) назва процедури (параметри).3.(1б.) За допомогою команди Rectangle(x,y,x1,y1) можна намалювати...?
а) відрізок; б) коло; в) точку; г) прямокутник.
4.(1б.) Якою командою малюється відрізок на екрані?

а) Line(x,y,x1,y1); б) Circle (x,y,,r); в) Bar(x,y,x1,y1); г) PutPixel(x,y).(5–8 балів)

5.(2б.) Напишіть програму малювання фігури (див.мал.).
6.(2б.) Напишіть програму малювання зафарбованого прямокутника в заданому користувачем місці екрану.

(9, 10 балів)

7.(2б.) Напишіть програму розрахунку площі кола та прямокутника з малюванням фігур на екрані. Малювання фігур здійснюються в окремих процедурах. (Всі необхідні величини запитувати у людини).
(11, 12 балів)

8.(2б.) Напишіть програму малювання фігури (обов’язково за допомогою циклу):ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами"Варіант 1
(1-4 бали)
1.(1б.) Яким оператором описується використання таблиці в програмі?
а) Readln ; б) Writeln ; в) Array ; г) Data ; д) Randomize.
2.(1б.) Як правильно позначити 5-й елемент таблиці А в якій всього 10 елементів?
а) A[5]; б) А[10,5]; в) А[1..5]; г) [5]A; д) A[5,10].
3.(1б.) Якою командою можна дізнатися про довжину рядкової величини (кількість символів в ній)?
а) Insert(D); б) Delete(D); в) Length(D); г) Copy(D); д) Val(D).
4.(1б.) Як вирізати із літерної величини А = “БАРАБАН” слово “РАБ”?
а) Copy(A,3); б) Insert(A,3,3); в) Length(A,1,3); г) Copy(A,3,3); д) Writeln(A,3,3).
(5–8 балів)
5.(2б.) Знайти cуму елементів таблиці С(10), яку задає користувач.
6.(2б.) Скласти програму утворення слова “ДІЛО” із слів “КОЛОБОК” і “ДІД”.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму розрахунку кореня з найбільшого елемента таблиці А(10), яка задається випадковим чином.
(11, 12 балів)
8.(2б.) Напишіть програму та намалюйте її блок-схему. В таблиці В(5) зберігаються імена. Таблиця задається в програмі програмістом. Знайти кількість імен, що починаються на букву “О”.

ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами"Варіант 2
(1-4 бали)
1.(1б.) Якого типу повинна бути величина для збереження речення?
а) Integer ; б) String ; в) Real ; г) Char ; д) Boolean.
2.(1б.) Як правильно позначити 15-й елемент таблиці С в якій всього 100 елементів?
а) С[15,100]; б) С[15]; в) С[100..15]; г) [15]C; д) С[15,100]
3.(1б.) Якою командою можна вставити фрагмент ’*’ у рядкову величину D, починаючи з 5-го символа?
а) Insert(’*’,D,5); б) Delete(D,’*’,5); в) Insert(D,’*’,5); г) Copy(‘*’,D,5); д) Insert(D,’*’,5).

4.(1б.) Як вирізати із літерної величини В = “МАШИНА” слово “ШИНА”?
а) Copy(B,4); б) Insert(B,4,4); в) Length(B,1,4); г) Copy(B,3,4); д) Writeln(B,4,3).

(5–8 балів)
5.(2б.) Знайти кількість елементів таблиці А(10), яку задає користувач, більших за число 5.
6.(2б.) Скласти програму утворення слова “КОРОВА” із слів “ДРОВА” і “КОРОМИСЛО”.
(9, 10 балів)
7.(2б.) Напишіть програму друкування всіх елементів таблиці М(10), яка задається випадковим чином, більших за задане користувачем число К.
(11, 12 балів)
8.(2б.) Напишіть програму та намалюйте її блок-схему. В таблиці В(5) зберігаються слова. Таблиця задається в програмі програмістом. Надрукувати всі слова, що складаються із 3 букв.

ТЕМА "Глобальна мережа Інтернет.”1.Iнтернет - це...

А) Всесвiтня глобальна комп'ютерна мережа. Б) Всесвiтня локальна комп'ютерна мережа.

В) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашому мiстi. Г) Комп'ютерна мережа, що об'єднує ЕОМ в нашiй країнi.

Д) Два та більше ПК, що обмінюються інформацією в межах одного будинку.2. Протокол передачi даних - це...

А) Iнформацiя, що пересилається з ЕОМ на ЕОМ в Iнтернетi.

Б) Набiр правил та домовленостей для обмiну iнформацiєю мiж ЕОМ в мережi.

В) Резервна копiя iнформацiї з Iнтернету на ЕОМ.

Г) Набiр електронних адрес, що зберiгається на ЕОМ.

Д) Роздрукована інформація про роботу в мережі.3. Сервер - це...

А) Головний комп'ютер у локальнiй мережi. Б) ЕОМ провайдера з яким ми працюємо.

В) ЕОМ, що є поставником iнформацiї для інших ПК. Г) Комп'ютер на якому працює програма-клiєнт.

Д) Вінчестер, на якому зберігаються дані із Інтернета.4. Яка з програм призначена для роботи з електронною поштою?
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

А) Explorer. Б) WordPad. В) PoverPoint. Г) Outlook Express.

Outlook Express - програма для роботи з електронною поштою і групами новин від компанії Microsoft. Outlook Express поставляється у складі операційних систем Windows починаючи з Windows 95 OSR 2.5, Windows NT, а також разом з браузером Internet Explorer починаючи з версії 4.0.
Д) WinRar.5. Як називають програму для роботи з Web-сторiнками?

А) Сервер. Б) Провайдер. В) Драйвер. Г) Утилiта. Д) Браузер.6. Якi протоколи передачi використовуються при роботі в Iнтернет?

А) TCP/IP. Б) IP. В) PI/TCP. Г) ТСР. Д) TPC/IP.7. Провайдер - це...

А) Програма для роботи з Web-сторiнками.

Б) Органiзацiя, яка надає доступ в Iнтернет та послуги Інтернету людям та iншим органiзацiям.

В) ЕОМ на якому зберiгаються Web-сайти та iнша iнформацiя Iнтернету.

Г) Людина, яка має доступ до Iнтернету.

Д) Комп'ютер з якого можна зайти в мережу Інтернет.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.8. Який пристрiй потрiбен для роботи з Iнтернетом?

А) Сканер. Б) Акустичнi системи. В) Модем або виділена лінія зв'язку.

Г) Навушники та мікрофон. Д) Мережева карта.

9. Як пишеться доменна адреса комп'ютера в Iнтернетi?

10. Як пишеться поштова адреса в Iнтернетi?

Мережева плата, також відома як мережева карта, мережевий адаптер, Ethernet-адаптер, NIC (англ. network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.
Поштова адреса - місцезнаходження житла людини або установи (підприємства) відносно країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку). До поштової адреси включено поштовий індекс, номер будівлі, корпусу та номер приміщення у будівлі (квартири, офісу тощо).


11. Що таке гiпертекст?

А) Це текст в якому є посилання на iншi документи. Б) Це текст в якому є адреси потрiбних Web-сайтiв.

В) Це текст з графiкою, аудiо та вiдео iнформацiію. Г) Це текст дуже маленького розмiру.

Д) Це текст дуже великого розмiру.12. Гiперпосилання - це...

А) Малюнок, який може рухатися та мiняти форму. Б) Слово чи об'єкт, в якому є посилання на iнший Web-документ.

В) Адреса Web-сайта свого провайдера. Г) Слово, за допомогою якого потрапляємо в режим набирання Web-адреси.

Д) Адреси іноземних Web-сайтів.13. Яка мова використовується для створення Web-сторiнок?

14. Як називається служба вiддаленого доступу до iнших ЕОМ?

15. Що таке пошукова машина в Iнтернетi?
Пошуко́ва маши́на - програмно-апаратний комплекс, який складається з сервера, на якому встановлений і виконується пошуко́вий руші́й (англ. search engine). Пошукова машина забезпечує функціональність пошукової системи, здійснює автоматизацію пошуку в комп'ютерній мережі і паралельно виконує оперативне оновлення інформації у своїй базі даних без участі людей.


16. Яка служба для живого спiлкування в Iнтернетi?

17. Яка служба Інтернета призначена для спілкування електронними листами?

18. Яким дескриптором починається кожна Web-сторінка?

19. Яка команда для виведення тексту напівжирним шрифтом?

20. Якою командою встановлюється колір фону сторінки?

21. Якою командою встановлюється колір тексту Web-сторінки?

22. Як вирівняти текст на Web-сторінці по лівому краю сторінки?

23. Якою командою змінюється розмір шрифта на Web-сторінці?

24. Якою командою можна на Web-сторінку вставити малюнок?

25. Як вказати перехід на новий рядок у Web-сторінці?

26. Для чого потрібна команда
?


27. Яке розширення мають файли Web-сторінок?

28. Як створити фрейми в веб-сторінці?


Скачати 264.53 Kb.

 • ТЕМА "Інформація, інформатика, обчислювальна система"
 • ТЕМА "Основи роботи з дисками"
 • ТЕСТ № 4 ТЕМА " Текстовий редактор”
 • ТЕМА "Графічний редактор"
 • ТЕМА " Електронні таблиці”
 • ТЕМА " Системи управління базами даних (СУБД)”
 • ТЕМА "Програми навчального призначення"
 • ТЕМА "Алгоритми"
 • ТЕМА "Програма. Мова програмування"
 • ТЕМА "Вказівки розгалуження та повторення"
 • ТЕМА "Звернення до функцій і підпрограм. Графіка"
 • ТЕМА "Робота з табличними та рядковими величинами"
 • ТЕМА "Глобальна мережа Інтернет.”