Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про центр надання адміністративної послуги Центр надання адміністративних послуг смт. Сосниця 1

Скачати 82.59 Kb.

Інформація про центр надання адміністративної послуги Центр надання адміністративних послуг смт. Сосниця 1
Скачати 82.59 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір82.59 Kb.
ТипІнформація

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної

/експертизи діючих об’єктів

(назва адміністративної послуги)Корюківське міжрайонне Управління Головного Управління Держсанепідслужби у

Чернігівській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
ЩІИНА КАРТКА

»АТИВНОЇ ПОСЛУГИ
ІНФОР

АДМІН


о міжрайонного

вління


івській області

.А.


ЗАТВЕРДЖУ

Начальні

Інформація про центр надання адміністративної послугиЦентр надання адміністративних послуг смт. Сосниця
1.

Місцезнаходження Центру надання адміністративних послуг смт. Сосниця

16100, Чернігівська обл., Сосницький р-н., смт Сосниця, вул. Грушевського, 15

Телефон/факс: (04655)2-14-33

2.

Інформація щодо режиму роботи Центру надання адміністративних послуг смт. Сосниця

Розклад роботи: 9:00 - 18:00, перерва на обід 13:00 - 14:00

Вихідні дні: суоотсі, неділя.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт Центру надання адміністративних послуг смт. Сосниця

Телефон/факс: (04655)2-14-33 E-mail: ssadm@ukxpost.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 1. Закон України «Про адміністративні послуги»

 2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

5.

Акти Кабінету Міністрів України

 1. Розпорядження КМУ «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» від 16.05.2014р. №523-р

 2. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які


надаються Державною санітарно- епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» від 26.10.2011р. № 1067-р

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

 1. Наказ МОЗ України «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» від 09.10.2000р. №247

 2. Наказ ДСЕС України «Про оплату за надання адміністративних послуг» від 26.04.2012 № 38

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядуванняУмови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Виконання вимог законодавства України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 1. Заява на одержання фізичною особою або уповноваженою ним особою документу- адміністративної послуги (оригінал).

 2. Заява про проведення робіт для потреб державної санітарно-епідеміологічної експертизи (оригінал).

 3. Документ власника, що декларує відповідність об’єкта експертизи визначеним в Україні вимогам щодо їх якості та безпеки для здоров’я людини.

 4. Акт відбору зразків для проведення експертизи (за наявності).

 5. Протоколи досліджень об’єкта експертизи за показниками якості та безпеки , що проведені лабораторіями , які можуть залучатись до проведення держсанепідекспертизи згідно 3 Наказом Голови ДСЕСУ від 21.01.2013 р. № 6 тощо.

 6. Дані щодо реєстрації об’єкта експертизи: свідоцтво на право власності, договір оренди, договір користування, паспорт прив’язки тощо (крім документів, що визначені п.7 ст. 9 Закону України «Про адміністративні послуги» від 06.09.

  Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

  2012 року № 5203- VI).

 7. Акт про обстеження підприємства територіальним закладом Держсанепідслужби Чернігівської області

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

До територіального дозвільного центру. Особисто або поштою

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платно
У разі платності:

11.1

Нормативно-правові акти, на

1. Закон України «Про забезпечення санітарного
-

підставі яких стягується плата

у

та епідемічного благополуччя населення» (ст. 35)

 1. Постанова КМУ «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» від 27.08.2003р. № 1351 (п. 244)

 2. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно- епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» від 26.10.2011 р.№ 1067-р

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

200 грн. без ПДВ

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Єдиний казначейський рахунок №

31116028721473; одержувач - УК у Сосницькому р-ні\Сосницький р-н\ 22012500, ЄДРПОУ 36956300; банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 85359212.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 30 календарних днів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 1. Подання неповного пакета документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, згідно із встановленим вичерпним переліком.

 2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

 3. Інші підстави, які передбачені чинним законодавством.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи діючих об’єктів

або письмове повідомлення про відмову у видачі висновку15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або через уповноважену особу; засобами поштового зв’язку чи у спосіб прийнятний для суб’єкта звернення

16.

Примітка

Подані на експертизу документи поверненню не підлягають


Скачати 82.59 Kb.

 • Видача фізичним особам
 • ЩІИНА КАРТКА
 • ЗАТВЕРДЖУ
 • Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
 • Умови отримання адміністративної послуги