Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про емітента частина Інформація про цінні папери та забезпечення Частина Ризики, пов’язані із публічною пропозицією 12

Інформація про емітента частина Інформація про цінні папери та забезпечення Частина Ризики, пов’язані із публічною пропозицією 12
Сторінка1/77
Дата конвертації27.12.2019
Розмір0.62 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77

ПРОСПЕКТ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ G

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

Зміст

Структурний елемент 1. Анотація


Частина 1. Застереження

2Частина 2. Інформація про емітента

2Частина 3. Інформація про цінні папери та забезпечення

9Частина 4. Ризики, пов’язані із публічною пропозицією

12Частина 5. Інформація про публічну пропозицію

14

Структурний елемент 2. Реєстраційний документ


Інформація про відповідальних осіб

17Інформація про незалежних аудиторів

17Основна фінансова звітність про емітента

18Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року

18Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2016 рік

19Звіт про зміни у власному капіталі за 2016 рік

20Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2016 рік

21Примітки до фінансової звітності

22Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року

109Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2017 рік

109Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік

111Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2017 рік

112Примітки до фінансової звітності

113Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан на 30 вересня 2018 року

204Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки

та інший сукупний дохід за 9 місяців 2018 року205Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі за 9 місяців 2018 року

206Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів

за прямим методом за 9 місяців 2018 року207Примітки до фінансової звітності

209Фактори ризику

245Інформація про емітента

255Опис господарської діяльності емітента

260Опис організаційної структури групи компаній

269Опис тенденції розвитку емітента

275Інформація про прогнозований або запланований прибуток емітента

276Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції

276Комітети Наглядової ради

288Мажоритарні акціонери (учасники) емітента

289Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором

290Судові провадження за участю емітента

292Істотні зміни в фінансовому стані емітента та позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність

292Додаткова інформація

292Значні правочини

297Інформація третіх осіб, твердження експерта

297Інформація щодо зобов’язань осіб, що знаходяться під контролем емітента

298

Структурний елемент 3. Документ про цінні папери


Інформація про відповідальних осіб

299Фактори ризику

299Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції

301Інформація про облігації підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

304Порядок публічної пропозиції облігацій підприємств та їх оплати

306

Структурний елемент 1. Анотація

Частина 1. Застереження

1

Цю анотацію слід розглядати як вступ до проспекту облігацій.

Будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні папери має ґрунтуватися на результатах аналізу проспекту в цілому, а не окремих його частин. Особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність лише у випадку, якщо анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з іншими частинами проспекту. Інвестори можуть втратити всі або частину своїх інвестицій у цінні папери.2


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» надає згоду на використання цього проспекту облігацій торговцями цінними паперами для подальшого перепродажу облігацій або фінального розміщення цінних паперів. Фінальне розміщення облігацій, щодо чого надано згоду на використання проспекту облігацій, може здійснюватися в межах строку початку і закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, що визначені в документі про цінні папери цього Проспекту облігацій. Будь-які інші умови, на яких надано згоду на використання проспекту відсутні. Проспект підлягає оприлюдненню і є доступним для використання широкому колу осіб. Наступний перепродаж цінних паперів торговцями цінними паперами щодо чого надано згоду на використання проспекту, може здійснюватися в межах строку обігу цінних паперів, визначених в документі про цінні папери цього Проспекту облігацій.

Застереження інвесторів:

Інформація про умови пропозиції, що здійснюється інвесторам торговцями цінними паперами, визначається на момент отримання такої пропозиції від торговців цінними паперами.

Розміщення облігацій здійснюється Емітентом самостійно без залучення андеррайтера.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   77  • Структурний елемент 1. Анотація
  • Структурний елемент 2. Реєстраційний документ
  • Структурний елемент 3. Документ про цінні папери