Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про Клієнта Ідентифікаційний код Клієнта:   Назва юридичної особи   Контактна особа: Прізвище  , Ім’я   Адреса електронної пошти контактної особи   Адреса 1

Скачати 415.32 Kb.

Інформація про Клієнта Ідентифікаційний код Клієнта:   Назва юридичної особи   Контактна особа: Прізвище  , Ім’я   Адреса електронної пошти контактної особи   Адреса 1
Скачати 415.32 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації18.05.2017
Розмір415.32 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3   4   5Угода “Open Value Subscription”

Номер угоди      

Номери попередніх Договорів      


Цей Договір “Open Value Subscription Agreement” укладається між Клієнтом і Майкрософт від дати набуття ним чинності.

Інформація про Клієнта

Ідентифікаційний код Клієнта:      

Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*       Країна*      

Тел.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

*      

Факс      

Особисті відомості, які надає Клієнт за цією угодою, використовуватимуться й захищатимуться відповідно до декларації про конфіденційність, що міститься на веб-сайті http://licensing.microsoft.com.Контактна особа для надсилання повідомлень і онлайновий адміністратор

Ця особа отримує права онлайнового адміністратора й може надавати онлайновий доступ іншим особам.

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

Онлайн (англ. online, від англ. on line - «на лінії», «на зв'язку», «у мережі», «в ефірі») - «такий, що знаходиться у стані підключення». Спочатку використовувалося лише стосовно комунікаційного устаткування для вказівки на режим зв'язку, типовим значенням могло бути «не вішаючи трубку», тобто за один телефонний дзвінок, у режимі реального часу.

Ця контактна особа також отримує всі повідомлення.Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*       Країна*      

Тел.*      

Факс      

 Ця контактна особа є третьою стороною (не є Клієнтом)

Увага! Ця контактна особа отримує персональні дані Клієнта, які дозволяють його ідентифікувати.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

Цей договір складається з (1) умов цього договору, (2) Списку продуктів, (3) Прав на використання продуктів і (4) будь-яких замовлень, поданих за цим договором.Схвалення договору Клієнтом

Клієнт може схвалити цей договір шляхом: або (1) здійснення процесу схвалення онлайн, або (2) підписання друкованої копії цього договору і надсилання її торговельному посереднику.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Схваленням цього договору Клієнт погоджується прийняти зобов’язання згідно умов цього договору. Клієнт отримає повідомлення про схвалення, яким підтверджується дата набуття чинності цим договором.Підпис      

Ім'я друкованими буквами:      Посада:      

Дата підписання:      A. Оберіть варіант придбання

Клієнт повинен вибрати принаймні один Корпоративний Продукт із з категорій продукту, наведених нижче для всіх Кваліфікованих настільних комп’ютерів на своєму підприємстві, не менше ніж для 5 Кваліфікованих настільних комп’ютерів. Щоб отримати знижку на платформу, позначте усі три категорії продуктів.ОС

 Поточні можливості придбання операційної системи Windows для настільних комп’ютерів можна переглянути у Списку продуктів

Office

 Поточні можливості придбання Office можна переглянути у Списку продуктів

Клієнтські ліцензії 1

 Поточні можливості придбання ліцензій CAL можна переглянути у Списку продуктів

1Ліцензії “CAL” (клієнтські ліцензії доступу (“сlient access licenses”), придбані за цим договором, можуть бути на розсуд Клієнта використані як Ліцензії “CAL” для пристрою або як Ліцензії “CAL” для користувача і можуть змінюватися протягом строку дії договору.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Клієнт не зобов’язаний повідомляти Майкрософт про свій вибір.

 На настільний комп’ютер поширюється діюча (UTD) знижка (прикріпіть форму про знижку UTD).B. Визначте підприємство Клієнта (виберіть лише один варіант)

Використовуйте цей розділ для визначення Афілійованих осіб, які включені до Підприємства.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Афілійована особа - засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному фонді емітента; посадові особи емітента та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені даного емітента за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє даний емітент; особи, які відповідно до законодавства України контролюють діяльність даного емітента; юридичні особи, що контролюються даним емітентом або разом з нею перебувають під контролем третьої особи; реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи .

Підприємство Клієнта має складатися з повних юридичних осіб, а не частин юридичних осіб, таких як відділи, підрозділи або організаційні одиниці.

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

До Підприємства Клієнта належать (позначте тільки один пункт у цьому розділі):

 Лише Клієнт

 Клієнт і всі Афілійовані особи у Визначеному регіоні Клієнта

 Клієнт і вказані нижче Афілійовані особи у Визначеному регіоні Клієнта

     


     

     


     

     


 Клієнт і всі Афілійовані особи Клієнта в його Визначеному регіоні, за винятком указаних нижче Афілійованих осіб.

     


     

     


     

     


Укажіть, чи включатиме Підприємство Клієнта всіх нових Афілійованих осіб, придбаних після початку дії цієї угоди. 

C. Визначте ціновий рівень Клієнта

 Відмітьте, якщо Клієнт купує 250 або більше настільних комп’ютерів за своїм першим замовленням

D. Виберіть варіант мови

 Усі мови

 Румунська та болгарська мови

Таблицю, у якій указано мови, що відповідають кожному варіанту, можна знайти на веб-сторінці http://microsoft.

Руму́ни (рум. români) - народ, основне населення Румунії. До румун також залічуються молдовани й волохи. Молдовани як нація склалися в інших умовах і мають власну державу Молдова. Назва молдавани вживається в країнах, що були частиною Російської імперії.

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).

com/licensing/contracts.E. Визначте адміністраторів повідомлень щодо MSDN, переваг за Software Assurance та інтернет-служб (якщо інші, ніж для повідомлень)

Менеджер з Підтримки програмного забезпечення

Ця контактна особа отримуватиме онлайнові дозволи на керування привілеями за Підтримкою програмного забезпечення за Реєстраційною формою або Реєстрацією.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*      

Країна*      

Тел.*      

Факс      

Менеджер з передплати

Ця контактна особа призначатиме передплачувані ліцензії MSDN, Expression та TechNet Plus окремим користувачам за цією Реєстраційною формою або Реєстрацією.

Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.

Призначення передплачуваних ліцензій потрібно для доступу до онлайнових переваг, наприклад завантажень передплат. Ця контактна особа також керуватиме придбанням безкоштовних або додаткових носіїв, які стосуються цих передплат.Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*      

Країна*      

Тел.*      

Факс      

Менеджер з онлайнових служб

Цій контактній особі будуть надані онлайнові дозволи на керування онлайновими службами, замовленими за Реєстраційною формою або Реєстрацією.Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*      

Країна*      

Тел.*      

Факс      
F. Вкажіть торговельного посередника або постачальника клієнта

Торговельний посередник

Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*      

Країна*      

Тел.*      

Факс      

Дистрибутор (за наявності)

Назва юридичної особи*      

Контактна особа: Прізвище*      , Ім’я*      

Адреса електронної пошти контактної особи*      

Адреса 1*      

Адреса 2      

Місто*      , Поштовий індекс*      

Країна*      

Тел.*      

Факс      

Найменування Афілійованої особи Майкрософт, яка укладає договір, та контактна інформація для повідомлення Майкрософт

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Building Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ірландія

Attention: EOC Program Operations Dept.

Посередники (англ. Middle Men) - американський комедійний фільм, знятий у 2009 році.

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.Зміст

1.Визначення. 5

2.Як працює програма Договору “Open Value Subscription Agreement”. 6

3.Як встановлювати ціни. 7

4.Надання Ліцензії — те, що Клієнт вправі запускати за Ліцензією. 8

5.Як дізнатися, які права на використання Продуктів застосовуються. 9

6.Замовлення Ліцензій на Продукти. 10

7.Виготовлення копій Продуктів і право на повторне відтворення.

Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.

10


8.Передавання та переуступка Ліцензій. 11

9.Строк і припинення дії. 12

10.Як поновити строк дії цього договору. 13

11.Викуп. 13

12.Конфіденційність. 14

13.Гарантії. 14

14.Захист у випадку позовів про порушення закону та неправомірного привласнення. 15

15.Обмеження і винятки щодо застосування збитків.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

17


16.Перевірка дотримання договору. 17

17.Різне. 18

Умови та положення

Примітка щодо анотацій до розділів. Деякі розділи цього договору розпочинаються з анотацій. Ці анотації полегшують пошук потрібної інформації, але не є частиною договору. Якщо будь-яка анотація суперечить розділу, положення якого вона підсумовує, саме розділ договору, а не анотація, матиме переважну юридичну силу.
  1   2   3   4   5


Скачати 415.32 Kb.