Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік Міністерство аграрної політики та продовольства України 280

Скачати 99.57 Kb.

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік Міністерство аграрної політики та продовольства України 280
Скачати 99.57 Kb.
Дата конвертації31.03.2019
Розмір99.57 Kb.
ТипІнформація


Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства України

280

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2801310

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Організація та регулювання діяльності у сфері розвитку фермерських господарств, охорони прав на сорти рослин, реалізації цінової політики в агропромисловому секторі, бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування фахівців харчової і переробної промисловості, забезпечення якості продукції м'ясної, молочної та виноробної промисловості.

Завдання бюджетної програми

Створення сприятливого середовища для залучення сільського населення до заснування фермерських господарств, сприяння нарощуванню обсягів сільськогосподарської продукції та продуктів харчування у фермерських господарствах;

Здійснення технологічної перевірки за додержанням підприємствами всіх форм власності технологічних інструкцій, стандартів при виробництві м'ясних і молочних продуктів, здійснення перевірки за дотриманням правил виробництва виноробної продукції, забезпечення бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування спеціалістів харчової і переробної промисловості;

Формування державного інтервенційного фонду об'єктів державного цінового регулювання виключно для здійснення товарних та фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку;

Проведення державної кваліфікаційної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

2019 рік (проект)

Одиниця виміру

Показники

2

3

4

5

6

(тис. грн.)

затрат

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість бюджетних установ

 6,0

од.

Штатний розпис

Кількість штатних одиниць - всього:

 201,0

 1 372,5

од.

Штатний розпис

- кількість штатних одиниць Українського інституту експертизи сортів рослин

 201,0

 1 214,0

од.

Штатний розпис

- кількість штатних одиниць Укрдержфонду та його регіональних відділень

 87,0од.

Штатний розпис

- кількість штатних одиниць бюджетних установ (Центральна лабораторія виноробної промисловості, Українська державна контрольно-виробнича лабораторія продуктів м'ясної і молочної промисловості, Центральна науково-технічна бібліотека харчової і переробної промисловості України)

 28,5

од.

Штатний розпис

- кількість штатних одиниць Аграрного фонду - всього:

 43,0

од.

Штатний розпис

в т.ч. спеціалістів Аграрного фонду

 26,0

од.

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, затверджена Наказом МКТ України від 03.04.2007 № 22

Загальна кількість документів у бібліотечному фонді Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України

 440 000,0

продукту

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених Укрдержфондом та його регіональними відділеннями семінарів, нарад, зустрічей з фермерськими господарствами

 223,0

од.

Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100

Кількість опрацьованих заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами

 750,0

од.

Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100

Кількість задоволених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами

 507,0

од.

Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")

Книговидача за рік

 400 000,0

чол.

Щоденник роботи бібліотеки (Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 "Бібліотечна статистика")

Кількість користувачів Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України

 3 450,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості

 53,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції

 550,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість підготовлених нормативно-правових актів Аграрним фондом

 1 400,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість укладених договорів Аграрним фондом

 140,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених науково-технічних експертиз сортів рослин Українським інститутом експертизи сортів рослин

 5 000,0

 43 500,0

ефективності

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного спеціаліста Аграрного фонду

 54,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість укладених договорів на одного спеціаліста Аграрного фонду

 5,0од.

Внутрішньогосподарський облік

Середня кількість досліджень якості сировини, виноматеріалів та готової продукції на одного виконавця

 110,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Середня кількість проведених досліджень технологічних процесів м'ясної і молочної промисловості на одного виконавця

 11,0

шт.

Внутрішньогосподарський облік

Середня кількість літератури, виданої одному користувачеві Центральної науково-технічної бібліотеки харчової і переробної промисловості України

 116,0

од.

Внутрішньогосподарський облік

Кількість проведених науково-технічних експертиз на одного працюючого в Українському інституті експертизи сортів рослин

 40,0

якості

відс.

Журнал обліку, затверджений наказом Мінагрополітики від 27.02.2017 № 100

Питома вага погоджених заяв на отримання фінансової підтримки фермерськими господарствами у загальній кількості звернень

 67,6

відс.

Внутрішньогосподарський облік

Збільшення нових сортів рослин, щодо яких проведено науково-технічну експертизу та внесено до Державного реєстру в порівнянні з попереднім роком

 12,0

відс.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д)

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ (крім АР Крим, м. Севастополя та території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження)

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

М.П. МАРТИНЮК

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Б.Р. АХІДЖАНОВ

Директор Господарсько-фінансового департаменту

(підпис)

(прізвище та ініціали)
Скачати 99.57 Kb.

  • 2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду
  • Мета бюджетної програми
  • Завдання бюджетної програми
  • Результативні показники бюджетної програми
  • Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України М.П. МАРТИНЮК