Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік Міністерство аграрної політики та продовольства України 280

Скачати 140.01 Kb.

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік Міністерство аграрної політики та продовольства України 280
Скачати 140.01 Kb.
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 140.01 Kb.
Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.


Завдання бюджетної програми

Закупівля сортового та гібридного насіння та забезпечення сільськогосподарських товаровиробників сортовим та гібридним насінням.
Результативні показники бюджетної програми

Джерело інформації

спеціальний фонд

загальний фонд

2016 рік (проект)

Одиниця виміру

Показники

2

3

4

5

6

(тис. грн.)

затрат

од.

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Кількість постачальників насіння

 5,0

продукту

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння озимої пшениці і тритикале

 400,0

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння гороху

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння сої

 145,0

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння жита

тонн


Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння озимого ячменю

 208,5

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння ярого ячменю

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння пшениці ярої

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння вівса

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння гречки

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння кукурудзи

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння соняшнику

тонн

Звіт (Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2014 №1106)

Закупівля насіння ріпаку

од.

Розрахунково, звітні дані

Кількість курсів та семінарів

од.

Розрахунково, звітні дані

Кількість дорадчих послуг

од.

Розрахунково, звітні дані

Кількість друкованих робіт

од.

Розрахунково, звітні дані

Кількість демонстраційних показів

тис.голів

Розрахунково

Кількість голів молодняку великої рогатої худоби, на яку нараховано спеціальну бюджетну дотацію

тис.
Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
тонн

Розрахунково

Обсяг реалізованого фізичними особами на забій молодняку великої рогатої худоби

тис.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
тонн

Розрахунково

Обсяг реалізованих фізичними особами на забій свиней

кв. м.

Розрахунково

Площа побудованих та реконструйованих тваринницьких ферм та комплексів

тис.голів

Розрахунково

Кількість прирощених корів молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності

тис.голів

Розрахунково

Кількість вівцематок і ярок старше року, на яку буде нараховано дотацію

од.

Розрахунково, звітні дані

Кількість підприємств, що отримують бюджетні кошти на часткову компенсацію вартості виконаних робіт у первинному насінництві

тис.тонн

Розрахунково

Обсяг виробництва добазового насіння

од.

Звіт

Вартість закупленої техніки, всього

тис.грн.

Звітні дані

Площа, на якій буде проведено вапнування кислих ґрунтів

тис.га

Звітні дані

Площа на, якій буде проведено гіпсування солонцевих ґрунтів

од.

Розрахунково

Кількість придбаної сільськогосподарської техніки

од.

Розрахунково

Кількість придбаного сільськогосподарського устаткування, обладнання

га

Звітні дані

Площа введення в експлуатацію нових тепличних комплексів

тис.га

Розрахунково

Обсяг застрахованих площ

га

Прогнозні данні

Площа, на якій будуть збудовані оптові ринки сільськогосподарської продукції

ефективностігрн.


Розрахунково

Середня вартість 1 т насіння озимої пшениці і тритикале

 5 000,0

грн.

Розрахунково

Середня вартість 1 т насіння гороху

грн.

Розрахунково

Середня вартість 1 т насіння сої

 13 500,0

відс.

Розрахунково

Підвищення врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та високоякісного насіння

тис.
Зернові́ культу́ри (також, хлібні рослини) - найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна - основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для виробництва корму для тварин.
га

Розрахунково

Площа додатково засіяної орної землі

грн.

Розрахунково, звітні дані

Середня вартість проведення 1-денного семінару

грн.

Розрахунково, звітні дані

Середня вартість одної дорадчої послуги (за 1 годину)

грн.

Розрахунково, звітні дані

Середня вартість друкованих робіт

грн.

Розрахунково, звітні дані

Середня вартість демонстраційного показу

грн.

Затверджено Порядком

Середній розмір спеціальної бюджетної дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби

грн.

Затверджено Порядком

Розмір бюджетної дотації за 1 кг живої ваги молодняку великої рогатої худоби

грн.

Затверджено Порядком

Розмір бюджетної дотації за 1 кілограм реалізованих на забій свиней живою масою 100-120 кг

грн.

Затверджено Порядком

Розмір бюджетної дотації за 1 кілограм реалізованих на забій свиней живою масою 120-150

грн.

Розрахунково

Середній обсяг відшкодування будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, з розрахунку на 1 кв.м.

грн.

Розрахунково

Середній розмір дотації за приріст корів молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності

грн.

Розрахунково

Розмір дотації на одну голову вівцематки і ярки старше року

грн.

Розрахунково

Обсяг компенсації витрат на виробництво 1 тонн добазового насіння

тис.грн.

Розрахунково

Обсяг часткової компенсації вартості виконаних робіт у первинному насінництві на 1 підприємство

од.

Звіт

Середня вартість одиниці закупленої техніки

тис.тонн

Розрахунково

Додатково буде отримано врожаю від вапнування ґрунтів

тис.тонн

Розрахунково

Додатково буде отримано врожаю від гіпсування ґрунтів

тис.грн.

Розрахунково

Середні вартість одиниці придбаної с/г техніки

тис.грн.

Розрахунково

Середня вартість одиниці придбаного с/г устаткування, обладнання

га

Розрахунково

Середній обсяг фінансової підтримки на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів

грн.

Розрахунково

Середній обсяг компенсації, що буде надано в розрахунку на 1 га застрахованої площі посіву

тис.грн.

Прогнозні данні

Середній обсяг фінансової підтримки

грн.

Розрахунково

Cередня вартість 1т озимого ячменю

 5 000,0

якості

відс.

Розрахунково

Підвищення врожайності зернових культур за рахунок використання сортового та високоякісного насіння

 15,0


Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2016 рік

Міністерство аграрної політики та продовольства України

280

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2801180

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

Мета бюджетної програми

Забезпечення насінням регіонів, що не виробляють власного насіння, або мають обмежені можливості його виробництва, надання допомоги в разі знищення або пошкодження насінницьких посівів внаслідок стихійного лиха, забезпечення сортовідновлення, сортозаміни, закупівля елітного, репродукційного насіння сільськогосподарських культур до державного насіннєвого фонду.
Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.
Виконання виробничої програми по посіву прогнозованих площ сільськогосподарських рослин, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

Продово́льча безпе́ка - захищеність життєвих інтересів людини, яка виражається у гарантуванні державою безперешкодного економічного доступу людини до продуктів харчування з метою підтримання її звичайної життєвої діяльності.


Скачати 140.01 Kb.

2021