Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про натискання на ту чи іншу кнопку передається в контролер миші й обробляється операційною системою чи прикладними програмами. Принцип дії

Скачати 81.43 Kb.

Інформація про натискання на ту чи іншу кнопку передається в контролер миші й обробляється операційною системою чи прикладними програмами. Принцип дії
Скачати 81.43 Kb.
Дата конвертації 12.04.2017
Розмір 81.43 Kb.
Тип Інформація

МИША

 

Миша – пристрій керування маніпуляційного типу. Вона являє собою плоску коробочку з двома-трьома кнопками. Комп'ютерна миша відноситься до числа координатно-вказівних (чи просто вказівних) пристроїв. Існує інша назва пристроїв подібного типу - маніпулятори.

Переміщення миші викликає відповідне переміщення покажчика миші на екрані монітора. Операції за допомогою миші виконується при наведенні покажчика миші на один з об'єктів екрана і натисканні на одну з її кнопок. Будь-яка миша має дві і більш кнопки. Інформація про натискання на ту чи іншу кнопку передається в контролер миші й обробляється операційною системою чи прикладними програмами.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Принцип дії. На відміну від розглянутої раніше клавіатури, миша не є стандартним органом керування, і персональний комп'ютер не має для неї виділеного порту. Для миші немає і постійного виділеного переривання, а базові засоби вводу і виводу (BIOS) комп'ютера, розміщені в постійному запам'ятовуючому пристрої (ПЗП), не містять програмних засобів для обробки переривань миші.

У зв'язку з цим у перший момент після включення комп'ютера миша не працює. Вона потребує підтримки спеціальної системної програми – драйвера миші. Драйвер встановлюється або при першому підключень миші, або при установці операційної системи комп'ютера. Хоча миша і не має виділеного порту на материнській платі, для роботи з нею використовують один зі стандартних портів, засоби для роботи з який є у складі BIOS.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Материнська плата Матери́нська пла́та, систе́мна пла́та, ба́зова пла́та (англ. motherboard), відома також як головна плата (mainboard) - плата, на якій містяться основні компоненти комп'ютера, що забезпечують логіку. Плата є основою не лише персонального комп'ютера, а також смартфонів, гральних консолей.
Драйвер миші призначений для інтерпретації сигналів, що надходять через порт. Крім того, він забезпечує механізм передачі інформації про положення і стан миші операційній системі і працюючим програмам.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Комп'ютером керують переміщенням миші по площині і короткочасних натисканнях правої і лівої кнопок. Ці натискання називаються щигликами. На відміну від клавіатури миша не може прямо використовуватися для введення знакової інформації – її принцип керування єподійним. Переміщення миші і щиглики її кнопок є подіями з погляду її програми-драйвера. Аналізуючи ці події, драйвер встановлює, коли відбулася подія й у якому місці екрана в цей момент знаходився покажчик. Ці дані передаються в прикладну програму, з якою працює користувач у даний момент. По них програма може визначити команду, що мав на увазі користувач, і приступити до її виконання.

Комбінація монітора і миші забезпечує найбільш сучасний тип інтер­фейсу користувача, що називається графічним. Користувач спостерігає на екрані графічні об'єкти й елементи керування. За допомогою миші він змінює властивості об'єктів і пускає в хід елементи керування комп'ютерною сис­темою, а за допомогою монітора одержує відображення у графічному вигляді.

Стандартна миша має дві кнопки, хоча існують нестандартні миші з трьома кнопками чи з обертовими регуляторами (коліщатками). Функції нестандартних органів керування визначаються тим програмним забезпеченням, що поставляється разом із пристроєм.

До числа регульованих параметрів миші відносяться: чутливість (виражає величину переміщення покажчика на екрані при заданому лінійному переміщенні миші), функції лівої і правої кнопок, а також чутливість до подвійного натискання (максимальний інтервал часу, при якому два щиглики кнопкою миші розцінюються як один подвійного щиглика). Програмні засоби, призначені для цих регулювань, звичайно входять у системний комплект програмного забезпечення операційної системи.

Компанія Logіtech створила першу "перевернуту" модифікацію комп'ютерної миші - трекбол (trackball), принцип роботи якого аналогічний миші, але точність керування курсором вище. До числа розробок цієї компанії відноситься також створення безпровідної миші.

 

Будова миші

 

Існує кілька типів комп'ютерних мишей, що від­різ­ня­ються принципом дії. Найбільш відомі оптично-ме­ха­нічні й оптичні миші. Комп’ютерні миші мож­на кла­си­фі­кувати також і по ін­шими характеристикам, наприклад, по типу інтерфейсу, додатковим компо­нентам і можливостям.Оптико-механічна комп'ютерна миша - найбільш роз­повсюджений різно­вид маніпулятора. Вона має меха­ніч­ний контакт із поверхнею завдяки важкій обробленій гу­мою кульці, що притиснута до поверхні роликами. Один з роликів обертається в площині осі X, а іншої - у площині Y.

На одній осі з роликами встановлені диски, на які нанесене непарна кількість прорізів. По обидві сторони від диска розташованіфотопари – світлодіод і фоторезистор (чи фотодіод). Одна така система визначає швидкість пере­мі­щення миші по горизонталі, а інша - по вертикалі. Порядок освіт­лення того чи іншого фотоприймача визначає напря­мок, а частота світлових імпульсів - швидкість переміщення.

Стандартний драйвер миші орієнтований на дві кноп­ки. Тому, якщо миша має більше двох кнопок чи коліщатка, то для ефективної її роботи необ­хідно драйвер виробника миші.

Інформація про натискання на ту чи іншу кнопку передається в контролер миші й обробляється прикладними програмами.

 

Оптична миша

Принцип роботи оптичної миші полягає в наступному.

Оптична миша не використовує механічного контакту з поверхнею і не має кульки, а встановлюється на коврик-планшет, поверхня якого покрита дуже дріб­ною сіткою перпендикулярних ліній, нанесених на світловідбиваючу поверхню. Лінії одного напрямку синього кольору, а іншого – чорного. Це необхідно для визначення напрямку і величини переміщення.

Поверхня планшета освітлюється двома світлодіодами миші. Один світлодіод працює у червоному діапазоні спектра, світло якого поглинається синіми лініями, а інший - в інфрачервоному діапазоні, промені якого поглинаються чорними лініями.

Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.

Світло, що відбивається поверхнею планшета, попадає на фотоприймачі. Оскільки лініями поглинаються відповідні спектральні складові світла, то на фотоприймачі попадають послідовності світлових імпульсів  миші, що рухається.

Фотоприймачі розділені навпіл, що дозволяє визначити напрямок руху маніпулятора. Частота  імпульсів, що надходять, залежить від швидкості переміщення, а напрямок переміщення залежить від порядку спрацьовування половинок фотоприймачів. Потім сигнал обробляється контролером і пересилається на аналіз програмному забезпеченню.

Існує кілька конструкцій оптичних мишей. У сучасній технології Mіcrosoft ІntellyMouseExplorer і їй подібних поверхня, на якій розташовується комп’ютерна оптична миша, освітлюється світодіодом. У даній технології замість оптичних датчиків використовуються прилади з зарядовим зв'язком CCD (Charge Coupled Devіce). Подібний пристрій сканує поверхню, реєструючи переміщення і відслідковує зміни робочої поверхні. Таким чином, миша подібної технології може працювати на будь-якій поверхні і без коврика.

 

Безпровідна миша

Безпровідна миша приєднується до ПК безпосередньо через інтерфейс ІrDA чи блок доступу, що підключається до ПК кабелем. Від традиційної миші така миша нічим не відрізняється. Вона має додаткові вузли: інфрачервоний передавач та дві батарейки для автономного живлення.

 Дистанційна миша стійко працює на відстані до 2 м. Для економії peсурса живлення в миші передбачений "сплячий" режим роботи (у випадку, коли до пристрою немає звертань тривалий час).

 

Характеристики комп'ютерної миші

До числа показників комп'ютерної миші відносяться -  роздільна здатність, швидкість пересування, порт підключення.

Роздільна здатність вимірюється кількістю точок, які розпізнаються мишею у межах одного дюйма (dots per іnch - dpі). У більшості комп'ютерних мишей  роздільна здатність може бути в межах 300-4000 dpі.

Швидкість руху миші досягає 650 мм/с.

Комп'ютерні миші можуть підключатися до ПК через послідовний nopт (СОМ 1 чи СОМ 2) за допомогою роз’ємів DB-9 (9-штирьовий роз’єм) чи DB-23 (25-штирьовий роз’єм).

На більшій частині сучасних системних плат для підключення миші передбачени роз’єм mіnі-DІМ (PS/2). Крім того, миша може бути підключена роз’ємом USB.

 

ІНШІ КООРДИНАТНО-ВКАЗІВНІ МАНІПУЛЯТОРИ

 

ТрекболТрекбол - це різновид комп'ютерної миші, однак кулька трекбола не доторкається по поверхні, а знаходиться зверху. Таким чином, приводиться в рух не сам корпус маніпулятора, а лише кулька, що дозволяє істотно підвищити точність керування курсором.

Подібно миші, трекбол має або оптико-механічну або оптичну систему.

Оптичні трекболи відрізняються висо­кою чутливістю. Наприклад, в оптичному трекболі технології Marble відсутня система оптико-механічних прийомопередавальних пар - світлодіод/фотодіод. Промінь світла в подіб­ному оптичному трекболі освітлює кульку.

Світловий промінь - крива, дотична до якої в будь-якій точці збігається із напрямком розповсюдження світла.
Промінь відбивається від поверхні кульки й улов­лю­ється фотоприймачем оптичної сис­теми. Подібний трекбол має дуже високу чутливість, він не сприйнятливий до ушкоджень поверхні кульки, пилу і забрудненню.

Трекбол часто вбудовується в клавіатуру настільного і переносного ПК, а також в інші пристрої (наприклад, накопичувач на компакт-диску і т.д.).

Альтернатива вибору між мишею і трекболом може бути обґрунтована вимогами до точності, а також зручністю роботи. У деяких випадках трекбол дозволяє розширити можливості керування.

Вам може бути зручно керувати кульовим маніпулятором долонею, вказівним або великим пальцем, розташувавши цей пристрій не тільки на столі, але і на пальці руки. Деякі користувачі-лівші також віддають перевагу трекболам (це позв'язано з тим, що миші розраховані на правшів).

 

Сенсорні пристрої

Сенсорна панель (touch pad) - це також різновид координатно-вказівних маніпуляторів. Панель дозволяє керувати покажчиком на екрані монітора за допомогою дотику до краю панелі пальця (fіngertіp) чи електромагнітного пера-шило (stylus). Існує кілька технологій сенсорних панелей - ємнісного та індуктивного типу.

Панелі ємнісного типу працюють таким чином. Дотик до панелі пальця, рівносильний внесенню ємності, що сприймається спеціальної чутливою до зміни ємнісного опору  сіткою чи резистивною мембраною.

Мембрана виготовляється з ламінованої, чутливої до тиску пластини зі структурованим растром із сплаву індію з оксидом олова на передній поверхні. При натисканні на визначену ділянку екрана в прямокутній системі координат X-Y формується аналоговий сигнал. Даний сигнал стосовно початку координат має визначений потенціал. Аналогові сигнали передаються із сітки в адаптер, де перетворюються контролером у цифрові сигнали. Отримана інформація оброблюється прикладним програмним забезпеченням.

Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.
Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.
Початок координат - точка, де осі системи координат перетинаються. Початок координат поділяє кожну вісь системи на дві половини: позитивну та від'ємну.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.Сенсорна панель індуктивного типу (планшет). За екраном планшета розташована система, чутлива до електромагнітного пера. Вона складається з електрочутливої решітки і магнітного екрана, що утворюють контури, чутливі до зміни магнітного поля. Від початку системи координат X-Y уздовж решітки поширюються електромагнітні хвилі з високою частотою.

Коли ви тримаєте перо поблизу поверхні сенсорного екрана (з натиснутою кнопкою введення, що формує електромагнітний імпульс), за поверхнею екрана на контурах індукується напруга.

Електромагні́тний і́мпульс (скорочено: ЕМІ, англ. electromagnetic pulse; EMP) - в телекомунікації й фізиці поняття яке означає явище створення і поширення електромагнітного випромінювання великої напруженості та широкого спектру частот протягом дуже короткого часу.
Електромагні́тна хви́ля - процес розповсюдження електромагнітної взаємодії в просторі у вигляді змінних зв'язаних між собою електричного та магнітного полів. Прикладами електромагнітних хвиль є світло, радіохвилі, рентгенівські промені, гамма-промені.
Магніт (або Магнет) - тіло, що має власне магнітне поле, магнітний диполь. Можливо, слово походить від дав.-гр. Μαγνῆτις λίθος (Magnētis líthos), «камінь з Магнесії» - від назви регіону Магнісія та давнього міста Магнесія в Малій Азії, де в давнину були відкриті поклади магнетиту.
Сенсорний екран Сенсорний екран або тачскрін (англ. Touchscreen) - пристрій для введення інформації, що є екраном, який реагує на дотики до нього.
У результаті такої взаємодії параметри хвилі змінюються, що дозволяє при досягненні хвилею кінця решітки констатувати введення. Система відзначає час між натисканням на кнопку і досягненням хвилею кінця решітки, визначаючи тим самим координату точки введення на екрані планшета. Точність залежить від частоти проходження імпульсів і інших параметрів чутливої решітки.Планшети, а також планшетні пера і миші (mouse tablets, stylus pen) - різновиди координатно-вказівних пристроїв,

Планшетні пера можуть бути самих різних конструкцій - від звичайних пристроїв вводу до повнофункціональних інструментів, що поєднують функції комп'ютерної миші, трекбола з високою роздільною здатністю і цифрової ручки для запису чи малювання. Існують навіть ручки-перекладачі текстів.


Скачати 81.43 Kb.

2021