Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики. Вимоги до підрядної організації

Скачати 289.13 Kb.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики. Вимоги до підрядної організації
Скачати 289.13 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір289.13 Kb.
ТипІнформація
  1   2   3


Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики.
Вимоги до підрядної організації:

До монтажу системи GPS навігації допускаються особи віком не менше 18 років, які вивчили состав, принцип роботи, інструкцію з експлуатації вказаної системи.


Пріоритет при виборі надаватиметься підрядної організації, яка пройшла сертифікацію за стандартом ISO 9001(Система управління якістю).
Документи необхідні учаснику для підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копія документа, що підтверджує повноваження керівника (для юридичних осіб) чи доручення (або копія) на підпис документів, якщо пропозицію конкурсних торгів підписала інша особа, крім керівника).

Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

2. Інформація про підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

3. Документально підтверджена інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам щодо відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме:

3.1. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (у довільній формі).

3.2. Копія Статуту або іншого установчого документу.


Інші документи:

9.6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

9.7. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

9.8. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб.

9.9. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

9.10. Копія паспорта (для фізичних осіб).

9.11. Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма №4-ОПП).

9.12. Копія свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.

9.13. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

9.14. Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством України.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

9.15 Документ, що підтверджує відповідність товару, обладнання встановленим законодавством України нормам (Сертификат УкрСЕПРО) .

9.16 Копія Сертифікату Системи управління якістю ISO 9001.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Документи надсилати на паперових носіях за адресою: м. Горлівка, пров. Детский, 5а, Дирекція з безпеки, та в електронному виді на e-mail KochetkovAP@dtek.com до моменту закінчення строку конкурентної процедури закупівлі.

Загальні вимоги:
- Система повинна забезпечити моніторинг місцезнаходження транспортних засобів (ТЗ), в режимі реального часу з використанням даних бортових пристроїв, встановлених на ТЗ, з періодом оновлення інформації про положення та стан кожної одиниці транспорту не рідше одного разу на 15 сек.
Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
в русі ( з можливістю зміни даного періоду);

- Відображення розташування, напрямку руху автотранспорту, стану транспортного засобу, підключеного додаткового обладнання на електронній карті і у вигляді текстового пояснення на екрані монітора;

- Визначення стану ТЗ, роботи спеціальних систем і устаткування на основі показників датчиків;

- Відображення сигналів «тривожної кнопки», виклику водія;

- Швидкий пошук найближчих до пункту призначення транспортних засобів;

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

- Складання диспетчером зон контролю будь-якої конфігурації (багатокутники, коридори, кола) в спеціальному редакторі;

- Призначення маршрутних завдань (маршруту автотранспорту) одному або декільком транспортним засобам вручну або автоматично за заданим графіком роботи;

- Можливість оперативної зміни маршрутних завдань у процесі виконання завдань і перевезень;

- Ведення журналу порушень, по кожному ТЗ окремо і в сукупності по підприємству;

- Автоматичний контроль виконання маршрутних завдань з сигналізацією їх порушень;

Автомати́чний контро́ль - контроль роботи машин, механізмів, апаратів та іншого устаткування за допомогою приладів і пристроїв без безпосередньої участі людини. Забезпечує швидке й точне реагування органів керування та регулювання машин і апаратів на зміну параметрів технологічних процесів.

- «Супутниковий електронний одометр» - контроль швидкості і реального пробігу автомобіля;

- Контроль напруги бортової мережі;

- Контроль температурних режимів;

- Контроль проходження встановлених зон в заданий період часу;

- Контроль досягнення ТЗ кінцевої точки «точно в строк»;

- Контроль початку і закінчення роботи ТЗ і устаткування;

- Контроль нецільового використання транспорту, відхилень від маршрутів пересування автотранспорту;

- Формування звітів про рух транспорту і контролю автотранспорту;

- Зберігання отриманої інформації в базі даних;

- Історія переміщення автотранспорту;

- Контроль за працездатністю бортового комплекту, своєчасне оповіщення диспетчера, у разі, якщо дані ТЗ перестали надходити протягом деякого часу;

- Система виявлення моментів втручання в роботу обладнання шляхом пошкодження обладнання або використання GPS і GSM " глушилок ";

- Можливість розширеного і комбінованого контролю параметрів, що передаються з датчиків, шляхом створення правил контролю;

- Прокладка оптимальних маршрутів переміщення транспорту, можливість збереження їх для подальшого використання в контролі переміщення за маршрутами;

- Механізм розмежування прав доступу співробітників підприємств до функцій і баз даних програми, надання інформації в розрізі для кожного структурного Підприємства;

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

- Механізм завдання та контролю стану автомобілів на сервері;

- Ведення бази даних контрольованих ТЗ із зазначенням моделі ТЗ і року випуску, що дозволить порівнювати витрата палива (встановлювати норми витрати);

- Поділ ТЗ по структурним підприємствах. Доступ до даних тільки працівникам відповідного структурного підприємства;

- Програмне забезпечення (ПЗ) повинно забезпечувати можливість введення нормативної витрати палива для кожного ТЗ і маршруту із зазначенням строку дії нормативу;

Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

- Автоматичне формування норм витрати палива для обраного ТЗ за звітами за певний період;


  1   2   3


Скачати 289.13 Kb.

  • Інші документи
  • Загальні вимоги: - Система повинна забезпечити моніторинг місцезнаходження транспортних засобів