Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про операції з пов’язаними особами Кредиторська заборгованість та зобов’язання >10. Адміністративні витрати та витрати на збут 11. Інший сукупний дохід >12. Інші операційні та фінансові витрати

Скачати 211.5 Kb.

Інформація про операції з пов’язаними особами Кредиторська заборгованість та зобов’язання >10. Адміністративні витрати та витрати на збут 11. Інший сукупний дохід >12. Інші операційні та фінансові витрати
Скачати 211.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.04.2017
Розмір211.5 Kb.
ТипІнформація
  1   2

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

За 2014 рік

1.

Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Загальні відомості

2. Принципи підготовки звітності

3. Основні принципи облікової політики

4. Оренда

5. Фінансові активи та грошові кошти

6.

Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Дебіторська заборгованість

7.

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Капітал

8. Інформація про операції з пов’язаними особами

9. Кредиторська заборгованість та зобов’язання

10.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Адміністративні витрати та витрати на збут

11. Інший сукупний дохід

12. Інші операційні та фінансові витрати

13. Прибутки та збитки

14. Умовні зобов’язання

15 Політика управління ризиками

16. Пояснення про наслідки переходу з П(С)БО на МСФЗ

17. Події після звітної дати

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АБСОЛЮТ КАПІТАЛ» (далі – Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2014 року підготовлена керівництвом Товариства до 24 лютого 2015 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю є створеним 21 вересня 2012 року.

Види діяльності Товариства: управління фондами; трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

Офіс Товариства знаходиться в Україна, 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33Б, офіс 401.

Засновники

Станом на 31 грудня 2014 року зареєстрованими Засновниками Товариства є дві юридичні компанії-нерезиденти, які володіють такими частками:
Засновники

Резиденство

Відсоток участі,%

ТОНСОЛ ОПЕРЕЙШНЗ ЛІМІТЕД

нерезидент

95%

АТТЕНД КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД

нерезидент

5%


2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Дата переходу Товариства на МСФЗ - 01 січня 2014 року. Початок самого раннього звітного періоду, за який Товариство представить повну порівняльну інформацію – 01 січня 2013 року.


Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2


Скачати 211.5 Kb.

  • Фінансові активи та грошові кошти
  • Дебіторська заборгованість
  • Кредиторська заборгованість
  • 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
  • 2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність