Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про оригінальний онлайновий меморіальний ресурс «Електронний архів В. І. Вернадського», присвячений 150-річному ювілею видатного вченого. У процесі формування ресурсу передбачалось вирішення таких двох головних завдань

Інформація про оригінальний онлайновий меморіальний ресурс «Електронний архів В. І. Вернадського», присвячений 150-річному ювілею видатного вченого. У процесі формування ресурсу передбачалось вирішення таких двох головних завдань
Дата конвертації28.03.2019
Розмір32 Kb.
ТипІнформація
Вашій увазі пропонується інформація про оригінальний онлайновий меморіальний ресурс «Електронний архів В. І. Вернадського», присвячений 150-річному ювілею видатного вченого. У процесі формування ресурсу передбачалось вирішення таких двох головних завдань: Інтеграція різноманітних електронних ресурсів, пов’язаних із життям і творчістю В. І.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.

Вернадського Відображення зібраних ресурсів у розрізі «В. І. Вернадський і Україна». Перш за все хотілось би зупинитись на авторському колективі електронного архіву та висловити подяку всім учасникам проекту у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: Інституту рукопису та Інституту архівознавства, відділу національної бібліографії, та відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж, який я очолюю. Основу ресурсної бази електронного архіву склали документи і матеріали, що були оцифровані та переведені в електронний формат під час підготовки видань серії вибрані наукові праці В. І.

Національна бібліографія - вид бібліографії, що забезпечує облік документів, створених або виданих певною нацією на її етнічній території, а також документів, які створені або видані за територіальними межами її суцільного проживання, але пов'язані з нею змістом, мовою, походженням авторів.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Вернадського. Структурними блоками меморіального ресурсу було обрано: повнотекстовий електронний архів, бібліографічну базу даних і меморіальну інтерактивну карту. Ресурсне наповнення архіву є інтеграцією електронних документів різного виду: архівні документи, друковані видання, галерея, аудіо- та відеоматеріали, інтернет-ресурси. Електронний архів наділено розвиненими засобами навігації. Так за інтерактивними посиланнями, можна переглянути вибрані наукові праці В. І. Вернадського, підготовлені Комісією з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, отримати матеріали щорічних Читань В. І. Вернадського, передивитись останні новини електронного архіву, підібрати матеріали пов’язані із історією створення Національної Академії наук України та Національної бібліотеки України.

Друко́вані за́соби ма́сової інформа́ції (пре́са) - періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один та більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Д. з. м. і.

Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.

Додатково до матеріалів самого повнотекстового архіву, інформація про В. І. Вернадського представлена бібліографічною базою даних, підготовленою відділом національної бібліографії для видання 10-тому «Вибраних праць В. І. Вернадського»: бібліографія творів, література про життя та діяльність. Важливою особливістю подання бібліографічної інформації є наявність, крім традиційних пошукових елементів (автор, назва, ключові слова, дата), також розвиненого предметного покажчика. В архіві також можна переглянути електронну версію друкованого бібліографічного покажчика, але на відміну від нього база даних продовжує постійно поповнюватись і містить інформацію вже про видання 2013 р. Інструментом представлення та перегляду матеріалів архіву є навігатор, який поділено на такі основні категорії: біографічні матеріали, бібліографія, матеріали про діяльність, листування, наукові матеріали, галерея, аудіо- та відеоматеріали, інтернет-ресурси, предметний покажчик тем наукових досліджень В. І.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

Біогра́фія (грец. βιος - життя, грец. γραφω - пишу), також життєпис - опис життя якої-небудь людини. В основі біографії - описання життя, творчості тощо.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Вернадського. Меморіальний ресурс презентує електронні версії трудів В. І. Вернадського, підбір матеріалів щодо біографічних досліджень життя і творчості видатного академіка. Однією із особливостей ресурсу є широке представлення листування В. І. Вернадського з українськими вченими та інтелігенцією України. Представлення епістолярної спадщини реалізовано у двох аспектах: перший – це можливість переглянути самі оригінали листів (із архівів НБУВ та РАН), а другий – у примітках наведено посилання про видання тексту відповідного листа у друкованому вигляді, за посиланням можна відкрити відповідну сторінку видання, прочитати текст листа та академічний коментар до нього з відомостями про персоналії та установи. Мультимедійні матеріали подані у вигляді систематизованих категорій і можуть бути переглянуті безпосередньо з екрану комп’ютера. Так 6-ти серійний фільм «Постигая разум», що відображає кримську Одисею В. І. Вернадського, можна знайти у рубриках: біографічні дослідження, Крим або відеоматеріали. Одним з інформаційних розрізів електронного архіву є тема «Вернадський і Україна», матеріали у цій тематичній категорії згруповані за пам’ятним місцями України: Київ, Полтава, Шишаки, Крим, Кременчук. Харків. Так, у рубриці «Полтава» будуть знайдені як книги, пов’язані із полтавським періодом життя академіка, архівні документи цього періоду, листи, статті, відеоматеріали, фотографії, меморіальні об’єкти: пам’ятники, будинки, меморіальні дошки тощо.

Меморіальна до́шка або пропа́м'ятна таблиця або пропам'ятна дошка - плита, зазвичай з довговічного каменю (мармуру, граніту) чи металевого сплаву (бронза, чавун), що увічнює пам'ять про знамениту особу або подію.

Кожен із меморіальних об’єктів також позначений на інтерактивній карті Google (із відповідним зображенням та текстовим коментарем). До відповідної точки на карті можна потрапити безпосередньо із електронного архіву за гіперпосиланням. Сервісні можливості Google-карти також дають можливість для великих міст України перейти до перегляду оцифрованих вулиць, та побачити як виглядає сьогодні меморіальна пам’ятка. Таким чином з’явилась можливість здійснити віртуальну подорож пам’ятними місцями України, пов’язаними із імям Вернадського. Отже, запропонований вашій увазі електронний архів є комплексним ресурсом, що акумулював документні матеріали різного виду та із різних джерел з метою створення єдиного історико-культурного простору: бібліотеки, бібліографії, архіву і музею, призначеного для поширення та популяризації інтелектуальної спадщини видатного вченого, першого президента Національної академії наук України та фундатора Національної бібліотеки України. Дякую за увагу.  • Національної бібліотеки України