Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі: а паратура електрозв’язку (активне мережеве обладнання) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 47 шт

Скачати 19.48 Kb.

Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі: а паратура електрозв’язку (активне мережеве обладнання) Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 47 шт
Скачати 19.48 Kb.
Дата конвертації12.05.2017
Розмір19.48 Kb.
ТипІнформація
ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення процедури закупівлі №129

1. Замовник:

1.1. Найменування: ПАТ АБ “Укргазбанк”;

1.2. Місцезнаходження: вул.Червоноармійська, 39, м.Київ, 01004;

1.3. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). ПАТ АБ “Укргазбанк”, 23697280.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти банку.

3. Процедура закупівлі: відкриті торги.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: апаратура електрозв’язку (активне мережеве обладнання)

4.2.

Мережеве обладнання Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 47 шт.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Україна, м. Київ

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 60 робочих днів

5. Результат проведення процедури закупівлі:

5.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною: 12.06.2013р.;

5.2. Дата укладення договору про закупівлю: 05.07.2013р.

6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище та ініціали (для фізичної особи): Приватне акціонерне товариство «Інформаційні комп’ютерні системи (ПрАТ «ІНКОМ»)

6.2.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника: 21670779

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), номер телефону, телефакс: вул. Смоленська, 31-33, м. Київ, 03005, тел. (044) 538-00-00


Голова комітету конкурсних торгів _________________________ Р.В. Лечехліб

(підпис, М. П.)


Скачати 19.48 Kb.

  • ПАТ АБ “Укргазбанк” ;
  • ПАТ АБ “Укргазбанк”, 23697280 .
  • Кількість
  • Україна, м. Київ