Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаIнформацiя про словенськi компанiї, проекти яких можуть бути реалiзованi в Українi, у т ч. в рамках «Єробаскет-2015»

Скачати 36.74 Kb.

Iнформацiя про словенськi компанiї, проекти яких можуть бути реалiзованi в Українi, у т ч. в рамках «Єробаскет-2015»
Скачати 36.74 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір36.74 Kb.


Iнформацiя про словенськi компанiї, проекти яких можуть бути реалiзованi в Українi, у т.ч. в рамках «Єробаскет-2015»

No.

Назва компанiї

Керiв-

ництво компанiї

Контактна iнформацiя

Дiяльнiсть

Зацiкавленiсть

1.

DUOL d.o.o.

Президент компанiї - Душан Олай

Тел: 386 1 3601 400

Моб.: 386 41 337 275

E-mail: dusan.olaj@duol.si

www.duol.si

Iнженiринг, виробництво, монтаж та обслуговування:

• швидкоспоруджуваних спортивних об’єктiв;

• мобiльної, тимчасової або постiйної системи складування для зберiгання картоплi, цукрового буряка, цибулi, моркви;

Складування - це дії з утримання матеріальних цінностей на складі. Належить до логістичної підсистеми зберігання, яке є ширшим поняттям, оскільки охоплює інші операції з переробки товарів на складах: розвантаження, приймання, сортування, постановка на власне зберіганні, виймання, комплектація, очікування (вистойка), завантаження (логістичне), документальне оформлення всіх операцій.
Спорт Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.

• швидкомонтажнi, мобiльнi i модульнi системи для складування та зберiгання зернових;

• повiтряноопорнi конструкцiї для зберiгання iншої сiльськогосподарської продукцiї;

• збiрнi, металевi,

мобiльнi ангари з технологiями комп'ютерного управлiння для зберiгання продуктiв харчування;

• технологiї зберiгання сiльськогосподарських культур.• Агро компанiї, агро холдинги та iншi приватнi компанiї, щорiчно виробляють велику кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї.

• Компанiї, що займаються логiстикою сiльськогосподарських культур i харчової промисловостi

• Великi фермерськi господарства

• Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства

• Державнi, регiональнi та мiсцевi агро асоцiацiї i спiльноти


2.

Riko d.o.o.

Президент компанiї – Янез Шкрабєц

Контактна особа

Тел: 386 1 581 63 00

Факс: 386 1 581 63 40

E-mail: zala.logar@riko.si

Web сторiнка:

www.rikogroup.com/si

Riko d.o.o. здiйснює наступнi види дiяльностi:

- будiвництво цивiльних та промислових об’єктiв;

- деревообробнi роботи;

- логiстика;

- енергетика та екологiя;

- машинобудування та автомобiлебудування.Керiвництво компанiї має серйозний намiр щодо подальшого розгортання присутностi на українському ринку та готове до реалiзацiї окремих проектiв в рiзних регiонах України: Смiттєпереробний комплекс в м.Харкiв – 25 млн. євро, Спiльнi пректи з ВАТ "Турбоатом" в м.Харкiв – 10 млн. євро та iншi iнвестицiйнi проекти.

3.

Iskra

tel

Генеральний директор компанiї – Желько Пулiч

Тел: 386 (0)42072000

Факс: 386 (0)42072712

E-mail: info@iskratel.si

Web сторiнка:

http://iskratel.com/en

“Iскрател” є однiєю з провiдних словенських компанiй (зареєстрована у 1989 роцi). Спецiалiзується на виробництвi телекомунiкацiйного обладнання. Чисельнiсть працiвникiв загалом становить 1300 чол. (в Словенiї та за кордоном). Головний офiс та виробництво розмiщується у м. Крань (Словенiя), близько 800 працiвникiв), має дочiрнi компанiї в Українi (СП “Монiс” у м. Харкiв та представництво у м. Київ (близько 130 працiвникiв), Бiлорусi, Македонiї, Молдовi, Казахстанi, РФ.
Словенці Словенці (словен. Slovenci, дв. Slovenca, одн. Slovenec, ж. р. Slovenke, дв. Slovenki, одн. Slovenka) - південнослов’янська нація. Більшість словенців мешкають на території незалежної Словенії (1 631 363).
Казахстан Казахста́н (каз. Қазақстан, рос. Казахстан), офіційна назва - Респу́бліка Казахста́н - одна з країн Центральної Азії. Дев'ята у світі за площею, найбільша країна, що не має виходу до світового океану. Територія становить 2 727 300 квадратних кілометрів - це більше, ніж Західна Європа.

Представник «ISKRATEL» в Українi Почесний консул України в м. Крань Сандi Брезовнiк, також очолює Словенсько-українську спiлку пiдприємцiв.Стратегiчною метою компанiї є вихiд на провiднi позицiї на ринку телекомунiкацiйного обладнання в країнах СНД та Центральної i Схiдної Європи.

Продукцiя компанiї “Iскрател” та її дочiрнiх компанiй (телефоннi станцiї та телекомунiкацiйнi технологiї) в Українi використовуються “Укртелекомом”, на мережах колишньої державної прикордонної служби та iнших вiдомств, “Укрзалiзницi” тощо.4.

Elan Inve

nta

Директор компанiї – Мiлош Штер

Тел: 386(4)5351333
Факс:: 386(4)5351107
E-mail: infoinventa@elan.si

Web сторiнка:

www.elan-inventa.com

Спецiалiзується на виробництвi:

Компанiя встановлювала своє обладнання на багатьох європейських спортивних аренах, де проходили змагання мiжнародного класу, а також на спортивнiй аренi «Стожицi» м.Любляна, де проходили заключнi змагання з баскетболу Євробаскет-2013.

Компанiя здiйснює пошук нових ринкiв збуту своєї продукцiї та роглядає український ринок як перспективний з огляду на пiдготовку спортивних арен в рамках пiдготовки до змагань «Євробаскет-2015».

У разi необхiдностi пропозицiї компанiй в електронному виглядi можуть бути наданi за додатковим запитом (kovbliuk@me.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
gov.ua)
Скачати 36.74 Kb.

  • DUOL d.o.o. Президент компанiї - Душан Олай Тел
  • Riko d.o.o. Президент компанiї – Янез Шкрабєц Контактна особа Тел
  • Iskra tel Генеральний директор компанiї – Желько Пулiч Тел
  • Elan Inve nta Директор компанiї – Мiлош Штер Тел