Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація про структурний підрозділ кафедри комп'ютерних інформаційних технологій (кіт). Коротка інформація про структурний підрозділ

Скачати 187.42 Kb.

Інформація про структурний підрозділ кафедри комп'ютерних інформаційних технологій (кіт). Коротка інформація про структурний підрозділ
Скачати 187.42 Kb.
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 187.42 Kb.
Тип Інформація

Коротка інформація про структурний підрозділ кафедри комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ).


 1. Коротка інформація про структурний підрозділ

Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ) була створена на базі кафедри експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем (пізніше перейменованої на кафедру експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління), яка була заснована у 1970 р. з метою підготовки для підприємств цивільної авіації інженерних кадрів, необхідних для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом).

Зменшення попиту на авіаційних фахівців профілю кафедри після розпаду СРСР привело до необхідності коригування навчального плану їх підготовки. Кафедра стала готувати фахівців широкого профілю в області комп'ютерних інформаційних технологій. Це знайшло відображення і в назві - комп'ютерних інформаційних технологій.

Викладацький склад кафедри – це 4 доктора наук, професора; 10 кандидатів наук, доцентів; 3 старших викладача; 2 асистенти і 7 осіб навчально-допоміжного складу.Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Яцков М.О. Протягом 2000–2002 рр. кафедру очолював кандидат технічних наук, доцент Харченко О.Г. – фахівець у галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних суден та експлуатації комп'ютерних мереж. З 2001 р. кафедру очолює Заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор Зіатдінов Ю.К.


 1. Коротка історія структурного підрозділу

У кінці 60-х років 20 сторіччя Міністерство цивільної авіації (МЦА) СРСР доручили Київському інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА) організувати підготовку і підвищення кваліфікації інженерних кадрів для експлуатації нової авіаційної техніки на основі комп'ютеризованих систем і інформаційних технологій. Для вирішення поставленої задачі в інституті у 1970 р. була створена базова кафедра "Експлуатації авіаційних автоматичних і обчислювальних систем" (EААОС).

        За перші роки свого існування кафедра успішно вирішила проблему забезпечення підприємств Аерофлоту інженерними кадрами, необхідними для впровадження в експлуатацію автоматизованих систем управління польотом (АСУ польотом), а з кінця 70-х років зосередила свої зусилля на вирішенні широкого кола питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден на основі інформації бортових реєстраторів польотних даних - так званих "чорних ящиків". У період з 1980 по 1992 рік (до розпаду СРСР) кафедра була головним учбово-науково-виробничим підрозділом МЦА. Мінприлада і Мінавіапрома СРСР в галузі збору, обробки і аналізу польотних даних з мєтою попередження авіаційних подій і забезпечення безпеки польотів повітряних суден.

        Після розпаду СРСР КІІЦА втратив статус галузевого вищого навчального закладу (ВНЗ), основної кузні інженерних кадрів для найбільшої в світі авіаційної компанії "Аерофлот". Зменшення попиту на авіаційних фахівців профілю кафедри привело до необхідності коригування навчального плану їх підготовки з орієнтуванням на кадрове забезпечення підприємств науково-виробничого об'єднання "Електроприлад" - головного підприємства Мінпромполітики України з питань створення бортових систем контролю і управління.  У цей період кафедра отримала нову назву - експлуатації авіаційних комп'ютеризованих систем контролю і управління (ЕАКСКУ).

        До часу отримання університетом рангу Національного авіаційного виявилася прогресуюча тенденція зменшення попиту авіаційних організацій України на фахівців в області комп'ютеризованих систем контролю і управління, що привело до змін у навчальному плані - кафедра стала готувати фахівців широкого профілю в області комп'ютерних інформаційних технологій. Це знайшло відображення і в назві - комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ).

        Завідувачем кафедрою EААОС був вибраний професор Яцков М.О. Цілий ряд інженерів і молодих спеціалістів (Дмитрієв В.Ю., Василенко В.А., Поляков В.О., Малежик О.І., Остапенко О.С) перейшли на викладацьку роботу. На кафедру прийшли молоді кандидати наук (Строгальов М.О.. Ястреб М.М., Цветков М.М.), а також досвідчений педагог і вихователь молоді, полковнику відставці, доцент Соломяний В. П.

       За короткий час колектив кафедри виконав великий об'єм організаційної, науково-методичної і інженерно-технічної роботи, в тому числі розробив навчальні плани підготовки і підвищення кваліфікації авіаційних фахівців з комп'ютеризованих систем і інформаційних технологій контролю польотів новітряних суден, вивчення сучасних на той час систем комп'ютеризованої обробки польотної інформації типу "Луч 74" та "Луч 84".

       На кафедрі в період до 1991 р. було підготовлено біля 2000 фахівців для підрозділів обслуговування систем об'єктивного контролю та обробки польотної інформації, котрі працюють в авіапідприємствах країн СНД та інших держав: Куби, Індії, Румунії, Болгарії, Чехії, Німеччини, Польщі, Угорщини та інш.

          Після отримання Україною незалежності колектив кафедри активно брав участь у створенні державної системи контролю за безпекою польотів повітряних суден в умовах нової структури авіаційно-транспортної системи. Силами співробітників кафедри і провідних фахівців експлуатаційних авіапідприємств України були розроблені авіаційні правила України по збору, обробці і практичному використанню інформації бортових реєстраторів.

        Відповідно до прийнятого в Міносвіти України порядку Національний авіаційний університет; Укравіатранс і національна авіакомпанія "Авіалінії України" створили на базі кафедри учбово-науково-виробничий комплекс. Наказом голови Укравіатранса на комплекс були покладені функції Головного підрозділу з питань комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден, а його науковий керівник професор Яцков М.О. був введений до складу науково-технічної ради департаменту авіаційного транспорту.

        За дорученням Укравіатранса на базі Головного підрозділу відпрацьовувалися методи і технології використання інформації бортових реєстраторів, виконувався, в співдружності з фахівцями Укравіатранса, комплекс наукових досліджень по розслідуванню причин авіаційних подій з повітряними суднами українських та ряду зарубіжних авіакомпаній.

        Науково-виробничу діяльність в частині комп’ютеризированого контролю польотів виконує створене вихованцями кафедри Головне підприємство обробки польотної інформації (директор - Мішарін І.В., в теперішній час – перший заступник директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, фахівець в області створення нових інформаційних технологій контролю польотів повітряних суден - Пролигін О.В. та інші).

        У цей період кафедра активно брала участь в розробці Науково-методичною радою з комп'ютерних наук Міносвіти України стратегії підготовки бакалаврів і магістрів (спеціалістів) із урахуванням часу та галузевої специфіки.

        Одночасно колектив кафедри проводив велику роботу по підвищенню конкурентоздатності випускників. З цією метою з ініціативи кафедри університет організував набір абітурієнтів в Закарпатській і Чорнобильській зонах впливу науково виробничого об'єднання "Електроприлад" (відповідальні доц. Василенко В.А., і доц. Харченко О.Г.), а також в м, Бориспіль (доц. Строгальов М.О.)

        Таким чином, кафедра планомірно перебудовувала свою роботу, пристосовуючись до нових економічних умов і зберігаючи за собою функції суб'єкта авіаційно-транспортної системи України.

        Протягом 2000-2002 р. кафедру очолював доцент Харченко О.Г. - фахівець в галузі сертифікації програмного забезпечення контролю польотів повітряних судов та експлуатації комп'ютерних мереж.

        У 2001 році на кафедру прийшов д.т.н., професор Зіатдінов Ю.К., фахівець в галузі оптимізації авіаційних динамічних систем, який у 2002 р. був обраний на посаду завідувача кафедри.

        Штатний склад кафедри поповнили кваліфіковані викладачі: - професор Віноградов М.А., професор Воронін A.M., доцент Моденов Ю.Б., доцент Мукан М.В., доцент Алішов Н.І., доцент Ластовченко М.М., у 2005 році захистив кандидатську дисертацію та став доцентом кафедри Райчев I.E., доцент Єфанов CO., Чуба І.В.старший викладач Колісник О.В., асистенти Зембіцька (Савченко) А.С., Галаган Н.В., Єгоров О.А., Шевченко О.П., Холявкіна Т.В., Куклінський М.В. та ін.

      В період 2007-2011 роки на кафедрі підготовлено та захищено 11 кандидатських та 1 докторська дисертації. Професорами кафедри стали Харченко О.Г. та Василенко В.А., доцентами - Климова А.С., Колісник О.В., Савченко А.С., Куклінський М.В., Холявкіна Т.В.

Наказом ректора НАУ від 28 березня 2011 року № 85/од з метою розвитку сфери науково-технічної діяльності автоматизованих систем контролю польотів та на виконання рішення вченої ради університету від 23 березня 2001 року, протокол № 3, дільницю експлуатації автоматизованих систем контролю польотів кафедри перетворено в лабораторію експлуатації автоматизованих систем контролю польотів.

З метою наукового супроводження розроблення та впровадження програмних заходів з безпеки польотів в Україні та враховуючи вимоги розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2010р. № 2174-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року» та наказу Державіаслужби від 16.08.2011 р. № 178 «Про забезпечення розробки та впровадження Державної програми безпеки польотів» наказом ректора університету від 19 березня 2012 року на базі кафедри створено Науково-методичний центр з питань забезпечення безпеки польотів (НМЦ БП). Директором Центру призначено Нєпорожнього Генадія Івановича, науковим керівником завідувача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій доктора технічних наук, професора Зіатдінова Юрія Кашафовича. 1. Керівництво структурного підрозділу

Завідувач кафедри

Зіатдінов Юрій Кашафович  доктор технічних наук, професор. 

У 1977 році закінчив Київське вище військове авіаційне училище за фахом “Автоматичне, електроприладне обладнання ЛА”. У 1992 році - механіко - математичний факультет Харківського Державного університету за фахом «математика».

Є заступником голови спеціалізованої вченої ради ( спеціальність 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти).

Дійсний член (Академік) Аерокосмічної Академії України.

Тел.: 408 -84-23

Заступник завідувача кафедри

Моденов Юрій Борисович, доцент кафедри, к.т.н., доцент

Тел.: 406-73-36

Учений секретар кафедри

Василенко Валерій Андрійович, професор кафедри, к.т.н., доцент. 
Тел.: 406-76-49 1. Структура структурного підрозділу:
 • Завідувач кафедри;

 • Професорсько-викладацький склад;

 • Лабораторія навчально-допоміжного складу;

 • Лабораторія експлуатації автоматизованих систем контролю польотів;

 • Науково-методичний Центр з питань забезпечення безпеки польотів (функціонує при наявності госпрозрахункових тем).пор


Аудиторія

Призначення

1

6-206-4

Кабінет завідувача кафедри

2

6-206-5

Викладацька №1

3

6-206-6

Викладацька №2

4

6-302-1

Аспірантська

5

6-206-3

Серверна, кімната інженерно-технічного складу

6

6-302

Комп’ютерний клас

7

6-204

Комп’ютерний клас

8

6-206-1

Лабораторія «Автоматизовані засоби моделювання баз даних та бізнес процесів ІУС»

9

6-206-2

Лабораторія «Комп’ютерні системи обробки параметричної інформації»

10

6-206-7

Лабораторія бортових систем реєстрації

11

6-310

Лабораторія ЕАСКП

12

6-306

Бібліотека і архів кафедри

13

6-302-2

Кімната навчально-допоміжного складу

14

6-204-1

Кімната навчально-допоміжного складу 1. Напрями підготовки структурного підрозділу

Кафедра КІТ здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) і є випусковою за напрямами:

- 6.05010101 “ Комп'ютерні науки ”;

- 7(8).05010101” Інформаційні управляючі системи та технології ” , яка має дві спеціалізації: 7(8).05010101.01 ” Комп'ютеризовані системи та інформаційні технології контролю і управління ” і 7(8).05010101.02 ” Комп'ютеризовані системи та інформаційні технології моделювання і управління ”

.

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 0501 “ Інформатика та обчислювальна техніка ”Термін навчання:

за денною формою: • бакалавр - 4 роки,

 • спеціаліст - 1 рік і 6 місяців,

 • магістр - 1 рік і 6 місяців;

за заочною формою:

 • бакалавр - 4,5 роки,

 • спеціаліст – 1 рік і 5 місяців,

 • магістр - 1 рік і 5 місяців;
 1. Форми навчання в структурному підрозділі

Кафедра КІТ є випусковою та здійснює підготовку фахівців всіх рівнів (бакалаврів, спеціалістів та магістрів) за денною та заочною формою навчання. Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.


 1. Професорсько – викладацький склад структурного підрозділу


Професори
Зіатдінов Юрій Кашафович

Народився у 1955 році.

У 1977 році з золотою медаллю закінчив Київське вище військове авіаційне училище за фахом “Автоматичне, електроприладне обладнання ЛА”.

У 1992 році закінчив механіко - математичний факультет Харківського Державного університету за фахом «математика».

З 1985 року - кандидат технічних наук. Вчене звання «доцент» кафедри “Автоматизації управління літальними апаратами” присвоєно у 1989 році

З 1996 року - доктор технічних наук. Вчене звання «професор» присвоєно у 1999 році.

У квітні 1997 року обраний Дійсним членом (Академіком) Аерокосмічної Академії України.

Працював на різних науково-педагогічних посадах у Харківському ВВАІУ, Київському інституті ВПС, Науковому Центрі ВПС України.

Підготував вісім кандидатів технічних наук.

В Національному авіаційному університеті працює з 2001 року. З вересня цього ж року - директор Державного музею авіації України.

Нагоджений: Почесним знаком “НАУ”, Подякою Голови Солом’янської у м. Києві райдержадміністрації, знаком “Відмінник Освіти України”, Почесною відзнакою Київського міського голови “Знак Пошани”, Відзнакою НАУ – медаллю “За сумлінну працю”, Заслужений працівник освіти України.

Автор 87 публікації, з яких 2 підручника та 6 монографій. Є заступником голови спеціалізованої вченої ради.

Напрям наукової діяльності: багатокритеріальна оптимізація складних динамічних систем.
Полухін Анатолій Васильович

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю 0608 "Електронні обчислювальні машини".

З 1984 року кандидат технічних наук.

З 1985 року старший науковий співробітник.

З 1990 року доцент.

3 2004 року професор НАУ

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: моделювання складних технічних систем; новітні освітні технології.

З 2008 року – проректор університету з навчальної роботи.


Віноградов Микола Анатолійович

Народився у 1946 році

У 1969 році закінчив Київське вище інженерно авіаційне військове училище ВПС.

З 1975 року кандидат технічних наук.

З 1981 року старший науковий співробітник.

З 1992 року доктор технічних наук.

З 1993 року професор.

Близько 80 наукових праць, утому числі:

5 моноірафїй, навчальних посібників;

8 стаїей в академічних журналах;

11 статей в фахових виданнях;

6 авторських свідоцтв на винаходи.

Під науковим керівництвом захищено 27

кандидатських дисертацій.


Воронін Альберт Миколайович

Народився у 1933 році.

У 1957 році закінчив Московський енергетичний інститут.

З 1990 року доктор технічних наук.

З 2002 року професор.

Працював у Київському інституті автоматики, інституту кібернетики НАНУ, інституті космічних досліджень НАНУ і НКАУ. 3 2005 року - професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ

Автор 7 наукових монографій та близько 300 статей у фахових журналах.

Член Американської математичної Спілки.Моржов Володимир Іванович

Народився 30 липня 1938р.

У 1961 році у м. Миколаїв закінчив фізико технічний факультеї Днiпропетровського державного університету.

З 1970 року кандидат технічних наук.

З 1990 року докіор технічних наук.

Працював на посаді старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента кафедри, ТАР та АА. З 1990 року - професор кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів - моделювання фізичних процесів реального часу, системи управління динамічними обекіами.
Харченко Олександр Григорович

Народився у 1941 році.

У 1965 році закінчив Харківський авіаційний інститут, отримав кваліфікацію інженер-механік з літальних апаратів

У 1970 році закінчив аспірантуру в Сибірському енергетичному інституті.

У 1972 році захистив дисертацію в інституті математики AHУCCP.

З 1975 році працював у Київському державному університети iм. Т.Г. Шевченка. З 1980 року працює в НАУ доцентом.

Автор понад 88 наукових робіт та публікацій.

Коло наукових інтересів: оцінка якості програмного забезпечення.

З 2007 року – професор кафедри.
Василенко Валерiй Андрійович

Народився у 1947 році.

З 1970 року з відзнакою закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1988 року кандидат технічних наук.

З 1991 року доцент.

Автор понад 50 науково методичних робіт.

Сфера наукових інтересів: інформаційні управляючі системи.

Доценти
Малежик Олександр Іванович

Народився у 1950 році.

У 1972 році з відзнакою закінчив факультет автоматики та обчислювальної техніки Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1972 року.

Приймав активну участь у наукових розробках в галузі комп'ютеризованого контролю польотів повітряних суден за інформацією бортових параметричних реєстраторів («чорних скриньок»).

З 1983 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

Автор більше 50-ти наукових та навчально-методичних праць. До їх складу відносяться монографія «Основи комп'ютерних технологій оперативного контролю польотів повітряних суден за польотною інформацією», 4 навчальних посібника, значна кількість навчально-методичних матеріалів.

Приймав участь в розроблені та впроваджені державного і галузевого стандартів, багатьох комп'ютерних технологій контролю польотів повітряних суден.
Райчев Ігор Едуардович

Народився у 1955 році.

У 1982 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Шевченка Т.Г.

Кандидат технічних наук, доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

46 наукових робіт.

Галузь наукових інтересів: інформаційні системи, системи сертифікації програмного забезпечення.


Моденов Юрій Борисович

Народився у 1951 році.

У 1973 році закiнчив Київське Вище Інженерне авіаційне військове училище.

З 1979 року кандидат технічних наук.

З 1986 року доцент.

З 1975 року працює на викладацьких посадах. 3 2004 року - доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ. Заступник завідувача кафедри.

Фахівець в галузі теорії та експлуатації авіаційної техніки.
Климова Асія Сабирівна

Народилася у 1959 році,

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1987 року інженер, асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Область наукових інтересів: системи обробки записів бортових параметричних реєстраторів, методи та технології доступу до інформаційних ресурсів, багатокритеріальна оптимізація складних технічних систем.

З 2007 року – кандидат технічних наук, доцент.

З 2008 року – доцент кафедри.

Автор понад 25 науково методичних робіт.


Савченко Аліна Станiславiвна

Народилася 1979 року.

У 2002 році закінчнла факультет систем управління Національного авіаційного університету.

З 2002 року працює асистентом кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2007 року – кандидат технічних наук.

З 2008 року – доцент кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

Автор 22 наукових публікацій. Докторант кафедри.
Чуба Ірина Вікторівна

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1998 по 2008 рік – на різних інженерних та викладацьких посадах в Інституті комп’ютерних технологій університету.

З 2008 року - кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерний інформаційних технологій.

Галузь наукових інтересів: мережеві технології.

Автор 14 наукових праць.

Колісник Олена Василівна

Народилася у 1973 році.

У 1998 році закінчила факультет електрифікації та автоматизації Київського аграрного університету.

З 1998 року інженер Київського підприємства обчислювальної техніки та інформатики.

У 2000 році начальник обчислювального центру КП “Київпастранс”.

З 2004 року працює на кафедрі комп'ютерних інформаційних технологій НАУ.

З 2009 року кандидат технічних наук.

Автор 17 наукових праць.


Куклінський Максим Володимирович

Народився у 1979 році.

У 2002 році закінчив Національний авіаційний університет зі спеціальності «Комп'ютеризовані системи обробки інформації та управління». У 2005 році закінчив аспірантуру Національного авіаційного університету.

З 2005 року працює на різних інженерних та викладацьких посадах кафедри комп'ютерних інформаційних технологій НАУ. З 2009 року кандидат технічних наук.

Заступник директора Інституту комп'ютерних інформаційних технологій.

Галузь наукових інтересів: багатокритеріальна оптимізація складних динамічних систем, системний аналіз. Автор 17 наукових праць.


Халявкіна Тетяна Володимирівна

Народилася у 1960 році.

У 1982 році закінчила Київський інститут інженерів цивільної авіації.

З 1982 по 1995 рік – на різних інженерних посадах в Актюбінському вищому льотному училищі ЦА та АТБ аеропорту м. Тбілісі.

З 1995 року працює в Національному авіаційному університеті.

З 2008 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.

З 2011 року - кандидат технічних наук.

З 2012 року - доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій НАУ.

Галузь наукових інтересів: обробка польотної інформації, бази даних, комп”ютерні мережі.

Автор 25 наукових праць.


Старші викладачі
Остапенко Олександр Сергійович

Народився у 1950 році.

У 1973 році закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Після закінчення інституту працював на посаді інженера наукової лабораторії інституту.

З 1980 року - асистент та старший викладач кафедри комп'ютерних інформаційних технологій HAУ.

Галузь наукових интересів - комп'ютеризовані системи обробки параметричної інформації.

Автор понад 30 науково методичних робіт.
Єрмачков Юрій Олексійович

Народився у 1947 році.

У 1970 році з відзнакою закінчив електротехнічний факультет Київського інституту інженерів цивільної авіації.

Працює в НАУ з 1982 року. Приймав активну участь у науково-дослідних роботах у області створення авіаційних тренажерів та технічних засобів навчання льотного та технічного складу.

Галузь наукових інтересів - моделювальні комплекси, авіаційні тренажери, математичне моделювання, повчальні програми.

Автор та співавтор більш, ніж 50 науково методичних робіт.


Єгоров Олег Анатолійович

Народився у 1977 році.

Закінчив Державну академію статистики, обліку та аудиту зі спеціальності економічна кібернетика.

З 2005 року працює на кафедрі комп'ютерних інформаційних технологій НАУ асистентом.

Аспірант заочної форми навчання.

З 2008 року – старший викладач кафедри.


Асистенти
Шевченко Олександр Петрович

Народився у 1977 році.

У 2001 році закінчив Національний авіаційний університет.

З 2001 року працював на кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій інженером-програмістом.

З 2005 року - асистент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій.


 1. Наукова робота структурного підрозділу

Основні напрямки наукової роботи: • методи, моделі та технології створення систем контролю польоту динамічних об’єктів;

 • технологія оцінювання якості програмних систем при їх сертифікації;

 • процеси та потоки в комп’ютерних мережах.


Госпрозрахункові теми:

 • з Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами з надання послуг з експертних досліджень та аналізу під час проведення розслідування авіаційної події або інциденту.

 • з Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами з надання послуг по створенню сайту.


Держбюджетна НДР:

0113U000893, шифр 876-ДБ13

Назва проекту: Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів.
Кафедральна держбюджетна НДР:

18/10.02.05

Назва проекту: Метод та засіб управління якістю програмної системи на етапах життєвого циклу 1. Студентське життя структурного підрозділу

-

 1. Співробітництво структурного підрозділу

Установа – партнер: Іркутська філія Московського державного університету цивільної авіації.

Тема співробітництва: Розробка циклу лабораторних робіт, тематики КП, ДП, ДЗ, навчальних посібників, електронних підручників та впровадження в навчальний процес сучасних методів обробки польотної інформації на базі наукових розробок кафедри
 1. Видатні вчені та випускники структурного підрозділу

-

 1. Корисні посиланняСайт кафедри: kit.nau.edu.ua

Скачати 187.42 Kb.

2021