Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо конференції подана на сайті

Скачати 62.14 Kb.

Інформація щодо конференції подана на сайті
Скачати 62.14 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір62.14 Kb.
ТипІнформація

XXIX Міжнародна

науково-технічна конференція


електроніка і Нанотехнології
14-16 квітня, 2009

КИЇВ, україна

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО КОНФЕРЕНЦІЇ ПОДАНА НА САЙТІ

www.phbme.kiev.ua

Організатори

 • Національний технічний університет України “КПІ”

 • кафедра фізичної та біомедичної електроніки

 • кафедра мікроелектроніки

 • Державний універсистет інформаційно-комунікаційних технологій

Міністерства транспорту і зв'язку України

 • Київська медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.
  Медична академія - обласна газета, яку видає Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.
  Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
  Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
  Шупика


Міністерства охорони здоров'я України

 • Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення КМДА

 • НДІ Мікроприладів Мінпромполітики України

 • МНУЦ Інформаційних технологій і систем НАНУ

 • ВАТ “Укртелеком”
Спонсори

 • НМЦ «МІТ»

 • НВО «Телеоптик»

 • Компанія «Ютас»

 • Науково-виробнича фірма «Пульс»

Інформаційна підтримка: Журнал «Медічна техніка»

СПІВГОЛОВИ

 • перший проректор НТУУ «КПІ», завідуючий каф. мікроелектроніки, член-корр. НАНУ

 • д.т.н., проф. Ю.І. Якименко

Напрямки роботи конференції:

СЕКЦІЯ 1. Електронні компоненти, пристрої та системи:

Компонентна база електроніки;

Електро́нні компоне́нти - складові частини, елементи електронних приладів. Побутова назва електронних компонентів - радіодеталі.

Наноструктури і нанотехнології в електроніці;

Методи математичного моделювання компонентів, вузлів і систем;

САПР в електроніці;

Обробка сигналів в електронних пристроях;

Засоби телекомунікацій, телекомунікаційні мережі і системи;

Інфо-телекомунікаційні технології та системи.
СЕКЦІЯ 2. Електронні технології у біомедицині:

Засоби діагностики та лікування захворювань;

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Обробка сигналів - галузь схемотехніки, електротехніки і прикладної математики, яка досліджує теорію перетворення як цифрових, так і аналогових сигналів, що є змінними в часі або просторі фізичними величинами.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).

Лазерні технології в біомедицині;

Застосування нанотехнологій в біомедицині;

Методи та засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об'єктів;

Програмно-апаратні засоби обробки медичних сигналів;

Взаємодія фізичних полів з біооб'єктами;

Електроніка в функціональній діагностиці.РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: • українська; • російська; • англійська.

За матеріалами конференції буде виданий тематичний випуск журналу «Електроніка і зв'язок».
Окрім виступів з доповідями та публікацій в журналі «Електроніка і зв'язок», організатори конференції запрошують до співпраці партнерів і спонсорів, зацікавлених у презентації продукції, розміщенні рекламної інформації, а також проведенні тренінгових семінарів у рамках даної конференції.
Умови участі та оформлення статей:

Для участі в конференції необхідно до 1 січня 2009 року подати до оргкомітету заявку у вигляді реєстраційної карти.

Для публікації статті за матеріалами доповіді необхідно до 1 лютого 2009 року подати до оргкомітету:

Текст статті, до 10 сторінок формату А4 (в електронному і роздрукованому вигляді);Акт експертизи.

Текст статті оформлюється відповідно до правил, наведених на сайті конференції, і обов'язково надається в електронному варіанті. Неправильно оформлені статті повертаються авторам на доробку. Перед ухваленням рішення про публікацію статті рецензуються.

Статті публікуються в авторському варіанті. Відповідальність за надану інформацію несе автор.

Текст статті оформлюється у вигляді файла формату MS Word, набирається в одну колонку, вирівнюється по ширині, без перенесень, 14 шрифт, Arial, полуторний міжрядковий інтервал. Поля: ліве-30 мм, праве-30 мм, верхнє-25 мм, нижнє-25мм. Заголовок статті і заголовки розділів виділяються жирним шрифтом. Порядок розташування частин статті: 1)УДК; 2) прізвища, ініціали і вчені ступені авторів; 3) заголовок статті; 4) aнотація (50-100 слів), російською та англійською мовами; 5) текст статті, що містить вступ, основну частину, висновоки; 6) cписок використаних джерел в порядку надходження на них посилань.
Вартість публікації статті в тематичному випуску журналу ’’Электроника і зв’язок’’ за 2009 рік:

Після ухвалення рішення про публікацію Вашої статті потрібно до 1 березня 2009 року перерахувати необхідну суму на вказаний розрахунковий рахунок.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Для отримання акту виконаних робіт потрібно надати довіреність організації-платника щодо «Тиражування н/т документації» на суму оплати. Для отримання податкової накладної (при необхідності) мати при собі свідоцтво платника НДС.Для громадян України:

публікація 550 грн., оргвнесок 150 грн.

Разом: 700 грн., у тому числі ПДВ
Оплата в гривнях:
ПП «Аверс». Факс: 380 (44) 241-86-00.03056, Україна, м. Київ вул. Політехнічна 16, оф. 017 Код ЄДРПОУ 21517405;

Р/рахунок №26002301006069 у ВАТ ВТБ Банку м. Києва, МФО 321767.

ІНН 215174026559. Св. ПДВ 37681021.

Призначення платежу

«За тиражування н/т документації».

Для зарубіжних учасників:

публікація 150 USD, оргвнесок 50 USD

Разом: 200 USD
Оплата в USD:

"AVERS" Off.017, 16, Politekhnichna Str., KYIV, 03056, UKRAINE; Tel./fax: 380 (44) 241 86 00BENEFICIARY ACCOUNT: 26005162419002BANK BENEFICIARY: PRIVATBANK

KIEV BRANCH-1, UKRAINES.W.І.F.T.: PBANUA2XKIE;INTERMEDIARY BANK: JP MORGAN CHASE BANK7th floor-Brooklyn, New York, 11245,USA.

S.W.І.F.T.: CHASUS33

CORRESPONDENT ACCOUNT: 001-1-000080

ІНФОРМАЦІЮ НАдсилати:
- за електронною адресою: conference@phbme.ntu-kpi.kiev.ua

(Увага! Об'єм електронного листа не повинен перевищувати 4 МБ)

- за адресою:

03056, Україна, м. Київ-56, вул. Політехнічна, 16, корп. 12 НТУУ «КПІ», ФЕЛ, к.423 вченому секретареві к.т.н., доц. Іванушкіній Наталії Георгіївні, тел. 38-044-454-99-09, технічному секретареві Іванько Катерині Олегівні, тел. 38-097-332-41-44РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
Прошу прийняти доповідь до участі у конференції.

Назва доповіді:__________________________________________________________________________________________

Секція:__________________________________________________________________________________________________ Автори (ФІП, вчене звання)________________________________________________________________________________

Організація:_____________________________________________________________________________________________

Поштова адреса: ________________________________________________________________________________________

Телефони: ____________________________________________________________________________________________ E-mail:__________________________________________________________________________________________________
За матеріалами доповіді планується публікація статті: Так НіСкачати 62.14 Kb.