Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка10/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

22

Безпека

життєдіяльності

1. Розробка методів ней-тралізації токсичних газопо-дібних викидів при детонації вибухових речовин, які засто-совуються при видобутку корисних копалин на кар’єрах.

(проф. Чебенко В. М.)Проведено промислові випробування на виробництві. Публікація статей, тез доповідей, представлення результатів досліджень на наукових конференціях.

2. Застосування емульсійних і гранульованих вибухових речовин у процесах зварювання для нанесення металізованих покриттів.

(проф. Чебенко В. М.)Проведено промислові випробування на виробництві. Підготовлено заявку на отримання патенту. Публікація статей, тез доповідей, представлення результатів досліджень на наукових конференціях.

3. Екологічний ризик як складова екологічної безпеки під час видобутку нерудних корисних копалин. (доц. Козловська Т. Ф.)

Проведено промислові випробування на виробництві. Упроваджено у навчальний процес під час викладання дисципліни «Охорона праці в галузі» відповідно до типової навчальної програми МОНУ. Публікація статей, тез доповідей, представлення результатів досліджень на наукових конференціях.

4. Управління складовими техногенно-екологічного ризику у виробничих умовах, моделювання та зонування промислових підприємств із підвищеним рівнем небезпеки.

(доц. Козловська Т. Ф.)Проведено промислові випробування на виробництві. Упроваджено у навчальний процес під час викладання дисципліни «Охорона праці в галузі» відповідно до типової навчальної програми
МОНУ. Публікація статей, тез доповідей, представлення результатів досліджень на конференціях.

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

23

Галузеві юридичні

науки

1. Розробка проблем механізму реалізації норм галузевого права.

(доц. Митрофанов І. І.)Розроблено методику щодо механізму реалізації норм галузевого права, що має сприяти перетворенню задумів законодавця у регульовані правовідносини. Створено законопроект про внесення змін до чинного законодавства України, який винесено для обговорення на Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теоретичні і практичні проблеми реалізації норм права».

2. Розробка вчення про механізм реалізації кримінальної відповідальності. (доц. Митрофанов І. І.)

Розроблено методику щодо механізму реалізації кримінальної відповідальності, що має слугувати виконанню завдань КК України і захисту прав та інтересів особи (в тому числі потерпілого від злочину), суспільства та держави від злочинних посягань. Створено законопроект про внесення змін до чинного Кримінального кодексу України.

3. Розробка механізму реалізації правовідносин, що виникають з на підставі норм опіки та піклування. (доц. Галунов М. І.)

Розроблено механізм реалізації правовідносин, що виникають на підставі норм опіки та піклування. Створено законопроект про внесення змін до чинного Цивільного кодексу України.

24

Психологія, педагогіка та філософія

1. Психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект). (проф. Поясок Т. Б.)

Організовано та проведено інтернет-конференцію «Психолого-педа-гогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства» з метою посилення гуманітарної складової у професійній підготовці фахівців.

Організовано та проведено науково-методичний семінар для молодих науковців щодо підвищення якості студентських наукових робіт. Підготовлено до видання колективну монографію «Науково-організаційне забезпечення гуманітарної складової у процесі підготовки фахівця непедагогічного профілю». Підготовлено до захисту кандидатську дисертацію за темою «Соціально-педагогічні умови розробки Національної системи кваліфікації у Російській Федерації», матеріали якої будуть використані для посилення змістовної частини навчальних дисциплін «Вища освіта і Болонський процес», «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи».25

Теорія, історія

держави та право

1. Проблеми трансформації політичної системи сучасної України та приведення її у відповідність до демократичних стандартів ЄС.

(доц. Урін О. В.,

доц. Матета О. А.)


Оновлено авторський посібник з політології. Узагальнено достовірні дані щодо закономірностей розвитку політичної сфери та урахування історичного досвіду країн ЄС, пошуку шляхів модернізації політичної системи України у відповідності до демократичних стандартів та вирішення глобальних геополітичних проблем. Описано методику формування політичної свідомості, політичної культури студентів, які в подальшому будуть вирішувати проблему розбудови демократичної, правової, соціальної держави. Публікація наукових статей у фахових виданнях.

2. Опір селянства України становленню командно-репресивної системи управління українським селом у 1928–1930 р.р.

(проф. Капустян Г. Т.)Досліджено відмову більшовиків від запропонованої ними спроби лібералізувати соціально-економічне і політичне життя країни. Проведено науковий аналіз історичних подій, пов’язаних з умовами розвитку соціально-економічного і політичного життя українського села у 1928-1930 р.р. Сконструйовано цілісну модель національної пам’яті у студентів. Публікація наукових статей у фахових виданнях. Апробовано результати наукових досліджень на наукових конференціях.

3. Відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування.

(доц. Шаповал В. Д.)Обґрунтовано належність відповідальності представницьких органів перед територіальною громадою. Сформульовано пропозиції до законодавства у сфері місцевого самоврядування для забезпечення рівноваги у суспільстві. Публікація наукових статей у фахових виданнях. Апробовано результати наукових досліджень на наукових конференціях.

4. Проблеми правового забезпечення виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини.

(доц. Латишева В. В.)Визначено правові, економічні, соціальні та організаційні основи для забезпечення сталого розвитку аграрного комплексу України шляхом розвитку та підтримки ведення органічного виробництва як одного з пріоритетних напрямків реалізації державної аграрної політики. Сформульовано пропозиції до законодавства у сфері виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини. Публікація наукових статей у фахових виданнях. Апробовано результати наукових досліджень на наукових конференціях.

26

Філологія

та видавнича справа

1. Інноваційні технології навчання іноземним мовам у аспекті активізації самостійної роботи студентів.

(доц. Конюхова Н. І.)Упроваджено результати досліджень до навчального процесу. Публікація результатів досліджень у фахових і наукових українських та зарубіжних виданнях; доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками; написання наукових робіт зі студентами.

2. Теоретичні й прагматичні аспекти сучасної філології.

(проф. Сізова К. Л.)Упроваджено результати досліджень до навчального процесу. Публікація результатів досліджень у фахових і наукових українських та зарубіжних виданнях; доповіді на міжнародних та всеукраїнських конференціях; робота над дисертаційними дослідженнями за даними тематиками; написання наукових робіт зі студентами. Залучено студентів до наукової діяльності.

27

Переклад

1. Дослідження одиниць різних рівнів мови в аспекті зіставної лінгвістики.

(проф. Мізін К. І.)Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Апробовано результати досліджень на науково-практичних конференціях та публікація у наукових і фахових виданнях. Проведено науково-методичні семінари для молодих учених і студентів щодо підготовки та покращення рівня наукових робіт. Підготовлено матеріали для опублікування навчального посібника «Зіставна лінгвокультурологія» з метою підвищення якості викладання дисциплін на сучасному рівні.

2. Лексичні, граматичні, прагматичні та соціокультурні проблеми перекладу.

(доц. Пірог І. І.)Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Апробовано результати досліджень на науково-практичних конференціях та публікація у наукових і фахових виданнях. Проведено науково-методичні семінари для молодих учених і студентів щодо підготовки та покращення рівня наукових робіт.

3. Лінгвістична інструментологія у перекладознавчих дослідженнях: функціональний аналіз тексту і дискурсу.

(доц. Чрділелі Т. В.)Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Апробовано результати досліджень на науково-практичних конференціях та публікація у наукових і фахових виданнях. Проведено науково-методичні семінари для молодих учених і студентів щодо підготовки та покращення рівня наукових робіт.

4. Прагматичні та стилістичні аспекти дослідження дискурсу.

(доц. Фадєєва О. В.)Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять. Апробовано результати досліджень на науково-практичних конференціях та публікація у наукових і фахових виданнях. Проведено науково-методичні семінари для молодих учених і студентів щодо підготовки та покращення рівня наукових робіт. Підготовлено матеріали для видання навчального посібника «English Syntax» з метою підвищення якості викладання дисциплін на сучасному рівні.

28

Українознавство

1. Історико-краєзнавчі дослідження Полтавського регіону.

(доц. Маслак В. І.)Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.

2. Проблеми збереження пам’яток історії і культури.

(доц. Лушакова А. М.,

проф. Капустян Г. Т.)


Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.

3. Документознавство та мовознавство.

(доц. Тур О. М.,

доц. Заніздра Н. О.)


Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.

4. Особливості розвитку видавничої справи в сучасній Україні.

(доц. Бутко Л. В.,

доц. Алексеєнко Н. М.)


Упроваджено наукові результати до навчального процесу під час підготовки та проведення лекцій і практичних занять.

29

Здоров’я людини

1. Дослідження техніки тренувань кваліфікованих спортсменів.

(доц. Ціпов’яз А. Т.)Досліджено техніку тренувань кваліфікованих спортсменів із застосуванням сучасних інструментальних методик, що дозволило підвищити ефективність тренувального процесу на різних етапах багаторічного тренування. Опубліковано три наукових статті у виданнях України. Результати досліджень представлено на Міжнародній інтернет-конференції.

2. Оздоровчі технології та їхній вплив на фізичний стан жінок 30–45-річного віку.

(ст. викл. Сорокіна С. О.)Розроблено оздоровчу технологію задля покращення фізичного стану жінок 30–45-річного віку. Апробовано результати дослідження на науково-методичній інтернет-конференції. Заплановано публікацію двох наукових статей у фахових виданнях України.XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень


п/пНазва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі при-ладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ

Вартість,

(дол. США або євро)


1

2

3

4

1

Система для вимірювання та оці-нювання статичних петель гістере-зису м’якомагнітних матеріалів на постійному струмі REMAGRAPH® C – 500).

Виробник: Magnet-Physics Inc., USAСтворення теоретичної та практичної бази для застосування нових м’яко-магнітних композитних матеріалів при розробці високовикористовуваних електричних машин із підвищеними експлуатаційними та енергетичними показниками

$ 39 000

2

Система для вимірювання та оці-нювання динамічних характерис-тик м’якомагнітних матеріалів на змінному струмі REMACOMP® C (вимірювання здійснюються згідно з міжнародним стандартом IEC 60404-6).

Виробник: Magnet-Physics Inc., USA$32 000

3

Обладнання для реалізації процесу Rapid Prototyping (3-D stereo Litho-graphy).

Виробник: DelCAM

Inc, Великобританія


Обладнання, необхідне для виготовлення запатентованих авторами елементів лазерно-струминних систем (пат. на винахід ПУ 63732 від 25.10.2011 «Пристрій для виконання струминно-променевої обробки функціонально-орієнтованих матеріалів»), що дозволяють ефективно сполучати промінь лазера із струменем рідини надвисокого тиску та виконувати різання надміцних матеріалів із одночасним формуванням властивостей поверхневого шару. Наявність такого обладнання дозволить повністю завершити комплектування міжрегіонального науково-дослідного цен-тру високих технологій, створеного при кафедрі, та довести до практичного впровадження результати ряду фундаментальних науково-дослідних робіт, виконуваних науковцями університету спільно із провідними фахівцями ряду академічних установ – Інституту надтвердих матеріалів імені В.
Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.
 Бакуля НАНУ, Інституту проблем міцності імені Г. Писаренка.

$ 80 000

4

Сервер у стійку формату 1U HP ProLiant DL360 G6 504633–421.

Забезпечення навчального процесу за напрямком «Комп’ютерна інженерія»

$ 5 970

5

Вінчестер до серверу HP 2TB 6G SAS 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1 yr Warranty Hard Drieve *6

$ 3 894

6

Комутатор PROCurve 2810–48G.

$ 3 274

7

Прилад глобального позиціювання Тримбл (GPS Trimble R8 L1/L2).

Виробник: Trimble, USAПотреба в проведенні робіт з моніторингу берегової лінії Кременчуцького водосховища

$ 20 100

8

Газопоршнева енергетична уста-новка марки G 3516, потужність 1000 кВт.

Виробник: «Caterpillar», США

www.zeppelin.com.ua


Встановлення газопоршневої установки на території університету дозволить виконати ряд дослідів з дослідження роботи альтернативних джерел електричної енергії та дозволить частково зменшити витрати на опалення.

$ 390 000

9

Спектрометр ИК– Фур’є – ФСМ – 1211. Виробник: РФ

Для виконання госпдоговірних робіт у галузі екологічного контролю

$ 22 471

10

ИК– Фурье спектрометр Excalibur HE 3100, Виробник: Varian, США

Для забезпечення досліджень з наукової тематики «Створення сучасних технологій вирощування структурно-досконалого арсеніду галію»

$ 27 000

11

Рентгено-флуоресцентний аналіза-тор EХРЕRT 3L

Виробник: РФДля виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт на замовлення Полтавського гірничозбагачувального комбінату

$ 36 000

12

Система виміру параметрів напів-провідників 4200-SCS.

Виробник: Keithley Instruments,

Inc. USA


Проведення науково-дослідних робіт за напрямом «Фотовольтаїчні джерела альтернативної енергетики», зокрема побудова вольтамперних та вольтфарадних характеристик напівпровідникових матеріалів та сонячних елементів

$ 15 000

13

Інфрачервона фотокамера, придатна для встановлення на надлегкий літальний апарат

Вивчення стану екосистем з надлегких безпілотних апаратів з метою раціонального природокористування

$ 20 000

14

Тепловізор THERMO TRACER TH7102 (охолоджувана матриця, температурний діапазон - 20... 500°C, температурне розши-рення 0,08 °C, спектральний діа-пазон 7,5-14 мкм).

Виробник: NEC, ЯпоніяСтворення теоретичної та практичної бази для застосування нових м’яко-магнітних композитних матеріалів при розробці високовикористовуваних електричних машин із підвищеними експлуатаційними та енергетичними показниками

$ 40 000

15

Пресс электрогидравлический (Прес електрогідравлічний)

Модель: INT PRM 100.

Виробник: INT (Данія-Італія)


Для виконання держбюджетної тематики «Розробка технології імпульсного легування та плакування машинобудівних та інструментальних виробів наночастинками»

€ 16 000

16

Пресс гидравлический односто-ечный П6326 (Прес гідравлічний)

Виробник: ЗАО «НелидовПрессМаш»

м. Нелідово, Росія


Для виконання держбюджетної тематики «Розробка технології імпульсного легування та плакування машинобудівних та інструментальних виробів наночастками»

€ 24 000

17

Многофункциональная высокоскоростная плата АЦП/ЦАП с сигнальным процессором L-783 c ADSP2185M.

Виробник: «ТОВ Л Кард», РосіяДля виконання науково дослідних робіт на кафедрі транспортних технологій

$ 15000XV. Заключна частина
Основними труднощами під час організації та координації науко-дослідної діяльності ПВС КрНУ є:

 • низька наукомісткість продукції та застарілі технічні засоби і технології, що використовуються на більшості підприємств, і, як наслідок низький попит на наукові розробки та послуги серед промислових підприємств міста і регіону;

 • слабка матеріальна та виробнича база наукових досліджень, недостатнє оснащення науково-дослідних лабораторій;

 • відсутність законодавчої бази залучення інвестицій у розвиток інноваційної діяльності університету;

 • відсутність централізованої бази даних потреб підприємств регіону та держави в цілому щодо проблем, які виникають у виробництві, та запитів на їх вирішення;

 • спрямованість більшості досліджень і розробок на написання дисертацій, статей, монографій, за якими власне й оцінюється робота, а не створення нових товарів, технологій та послуг.

Для подолання цих недоліків в університеті:

 • розроблено Програму стратегічного розвитку КрНУ на період до 2021 року;

 • забезпечено умови для омолодження складу провідних наукових шкіл (щорічно вчені університету захищають 1420 кандидатських та 12 докторські дисертації);

 • розпочато диверсифікацію джерел фінансування наукових послуг, що надаються ПВС;

 • ведеться пошук та залучення до спільної роботи підприємств з найбільш високим рівнем наукомісткої продукції;

 • активізовано роботу з міською та обласною владою, спрямовану на створення при університеті інноваційних осередків, фінансування НДР відповідно галузевих програм тощо.

Лише своїми зусиллями університет не в змозі підняти рівень наукових розробок. Тому задля вирішення цієї проблеми необхідно:

 • підняти рівень бюджетного фінансування університету до 1,2–1,5 млн. грн., зосередивши основну його частину на виконанні 3–4 наукових проектів з річним фінансуванням 250–300 тис. грн.;

 • збільшити кількість прикладних досліджень та їх упровадження до виробництва за рахунок підвищення обсягів заключення госпдоговірних НДР та виконання бюджетних галузевих програм Полтавської облдержадміністрацій та Кременчуцької райдержадміністрації;

 • видати рекламний буклет наукових розробок ПВС університету;

 • залучати представників підприємств регіону для участі у виставках, конференціях, круглих столах, на яких би висвітлювались проблеми підприємств та пропонувались шляхи їх вирішення науковцями університету, що дозволить збільшити обсяги госпдоговірної тематики;

 • створити систему матеріальних заохочень для науковців університету (робітників, аспірантів, студентів) та залучати міську та обласну владу до створення привабливих умов для підприємств і організацій, які інвестують наукову діяльність університету.

Перший проректор,


професор В. В. Никифоров

Начальник науково-дослідної частини,

доцент О. В. Троцко


Додаток 1  Інформація про наукову та науково-технічну діяльність

за 2013 рік3–69

Додаток 2 Показники наукової та науково-технічної діяльності

(2010–2013 р.р.)70–81

Додаток 3 Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації

(впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій82–86

Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок

87–89

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Факультет права, гуманітарних і соціальних наук 23 Галузеві юридичні
 • XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень