Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка4/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

IV. Розробки, які впроваджено у 2013 році

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження

(назва організації, відомча належність, адреса)Дата акту впровад-ження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1

2

3

4

5

6

1

Проведення наукових досліджень та розробка конструкції колодок упорних гальмівних для утримання на ухилі вантажних автомобілів повною масою до 30 т

(проф. Солтус А.П.)Проведено наукові дослідження, розроблено конструкцію гальмівних упорних колодок для утримання на ухилі великовантажних автомобілів-самоскидів з повною масою до 30 т, створено гальмівні колодки та проведено їх екпериментальне випробування

ТОВ «Укрспецкомплект»,

м. Дніпропетровськ,

вул. Володарського, 1


31.05.13

Госпдговірна НДР № 274/13–АТ «Укрспецкомплект»

на суму 10 тис.грн,

патент на корисну модель

№ 79605 від 25.04.2013

акт впровадження

до виробництва2

Аналіз суб’єктів господарювання – автомобільних господарств, які є учасниками конкурсу м. Кременчука та підготовка матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право здійсненя перевезення пасажирів на міських маршрутах № 9А

(доц. Мороз М.М.)Зменшення собівартості перевезення до 10 % за рахунок підвищення використання пасажироміскості, покращення рівеня транспортного обслуговування населення до 15 %.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, 39600,

м. Кременчук,

пл. Перемоги, 2


29.05.13

Госпдговірна НДР

№ 277/13 – «ТТ-МВиконком», на суму 1,6 тис. грн.,

акт впровадження

до виробництва3

Наукові дослідження щодо аналізу суб’єктів господарювання – автомобільних господарств, які є учасниками конкурсу м. Кремен-чука та підготовка матеріалів до конкурсного комітету по визначенню переможців на право здійсненя перевезення на міських маршрутах № 16Б (доц. Мороз М.М.)

Зменшення собівартості перевезення до 15 % за рахунок підвищення використання пасажироміскості, покращення рівеня транспортного обслуговування населення до 12 %.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, 39600,

м. Кременчук,

пл. Перемоги, 2


29.10.13

Госпдговірна НДР

№ 287/13-«ТТ-МВиконком»,

на суму 1,7 тис. грн,

акт впровадження

до виробництва


1

2

3

4

5

6

4

Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування

(проф. Чебенко В.М.,

проф. Драгобецький В.В.)


Зміцнення та відновлення деталей вибухом, що дозволо підвищити зносостійкість на 20-30 % і подовжити термін їх використання

ВАТ «Полтавський ГЗК»,

39802, м. Комсомольськ, Полтавська обл.,

вул. Будівельників, 16


27.06.13

Госпдговірна НДР

№ 266/12 – «БЖД-Тмаш-ГЗК», на суму 39,9 тис. грн,

подано заявку на патент на корисну модель, акт впровадження до виробництва


5

Виготовлення пристрою збору інформації щодо виникнення пожежної ситуації та програмного забезпечення для передачі її віддаленій інформаційній системі

(проф. Ляшенко В.П.)Програмне забезпечення та проект приладів і концентратора для систем пожежегасіння та виявлення технічних неполадок

Фірма «Neutronic»

(Франція)25.12.13

Госпдговірна НДР

№ 280/13-«ІВМ Neutronic-3»,

на суму 52,8 тис. грн.,

впроваджено у виробах,

що випускаються фірмою

«Neutronic».6

Розробка графічного людино-машинного інтерфейсу для системи пожежогасіння з елементами керування

(доц. Зінов’єв А.С.)Удосконалення приладів концентратора та блоку живлення для систем пожежегасіння та виявлення технічних неполадків

Фірма «Neutronic» (Франція)

27.12.13

Госпдговірна НДР

№ 292/13-«ІВМ Neutronic 4»

на суму 35,0 тис.грн.

Впроваджено у виробах,

що випускаються фірмою

«Neutronic».7

Маркетингові дослідження і аналіз з виробничо-збутової діяльності підприємств з виробництва будівельних матеріалів

(проф. Сокур М.І.)Проведені маркетингові дослідження, які дозволили виявити шляхи підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності до 20 %

ТОВ

«БН СервісУкраїна»,

01135, м.Київ,

вул. Вишняківська, 19, кв. 97.04.10.13

Госпдговірна НДР № 272/13 – «Маркет- БН СервісУкраїна»

на суму 40,0 тис. грн.

акт впровадження

до виробництва8

Розробка і дослідження інноваційної конструкції відцентровоударної дробарки для дроблення руд і будівельних матеріалів

(проф. Сокур М.І.)Впровадження технології дроблення та застосування відцентрових дробарок дозволило знизити продуктивність дробленого продукту із 25 до 20 мм, у результаті чого підвищено продуктивність процесів помолу на 15-18 % із зниженням питомих витрат електроенергії на 12-15 %. Економічний ефект від упрвадження у виробництво склав 177,8 тис. грн на одну дробарку на рік.

ПАТ Науково-дослідний та проектний інститут по збагаченню та агломерації руд чорних металів «Механобрчермет» 50086, м. Кривий Ріг,

вул. Телевізійна, 309.10.13

Госпдговірна НДР № 282/13 – «Маркет-Механобрчермет»

на суму 36 тис. грн..,

акт впровадження

до виробництва1

2

3

4

5

6

9

Розробка випробувань та передача замовникові системи локального тестування сердечників статорів та технічної паспортизації асинхронних двигунів

(проф. Загірняк М.В.,


доц. Прус В.В.)

Економічна ефективність від впровадження запропонованої системи містить наступні складові:

- економію витрат на ремонт двигунів, непридатних до подальшої експлуатації за станом сталі. Для двигунів серії 4А за станом сталі відбраковують 14,6 % машин, серій АО, АОЛ – 10,3 %, серії АИР – 9,8 %. З них відновлювані шляхом перепроектування обмотувальних даних обмотки статора 27,4 %;

- ефективність, зумовлену зниженням витрат на електроенергію при правильній експлуатації двигунів, відремонтованих з урахуванням зміни паспортних даних у процесі ремонту та перепроектування обмотки статора;

- ефективність від зменшення кількості відмов АД за рахунок нормалізації теплових режимів роботи, що дозволяє продовжити час наробітку на відмову машини у середньому на 23,9 % при зниженні номінальної потужності на 8,2 %.ВАТ «Полтавський ГЗК», 39802, м. Комсомольськ, Полтавська обл.,

вул. Будівельників, 1627.06.2013

Госпдговірна НДР

№ (1226) 223/11 – «ЕМА-ВАТ ПГЗК» на суму 35,0 тис. грн.,

акт впровадження

до виробництва
V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок

Для забезпечення ефективного трансферу технологій у контексті комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності університету у 2013 році створено регіональну науково-дослідну лабораторію маркетингових досліджень і трансферу технологій, до функцій якої входить:

 • проведення реклами власних та інших інноваційних науково-технічних, науково-економічних і організаційних розробок, пошук потенційних замовників на інноваційні проекти, укладання договорів на проведення господарсько-договірних науково-дослідних робіт;
  Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
  Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


 • організація і проведення наукових досліджень по завданнях і за кошти замовників в розрізі укладених господарсько-договірних науково-дослідних робіт з залученням науковців університету;

 • підготовка пропозицій, науково-технічне та економічне обґрунтування проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та іншої науково-технічної діяльності за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету та Міністерства освіти і науки України;

 • прийняття участі в тендерах і конкурсних відборах проектів науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки України та зацікавлених спонсорів;

 • прийняття участі у виконанні загальнодержавних і регіональних програм, направлених на вирішення глобальних проблем життєдіяльності суспільства (екологічних, економічних, енергетичних, водних ресурсів);
  Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.


 • організація впровадження у виробництво науково-технічних розробок й інших результатів науково-дослідних робіт.

Крім того в складі науково-дослідної частини, Інститута електромеханіки, енергозбереження і систем управління, а також науково-дослідного інституту технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем працює три фахівці в галузі патентознавства, фандрайзингу та трансферу технологій.

Протягом 2013 року науковцями університету отримано 64 охоронних документи, у тому числі 50 патентів на корисну модель, один патент на винахід та 13 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір. Серед 90 авторів – 13 докторів наук, професорів; 16 кандидатів наук, доцентів;

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
17 аспірантів і 19 студентів. Упровадження результатів пріоритетних наукових досліджень і розробок, захищених охоронними документами, що є інтелектуальною власністю університету, до виробництва: • Вібраційний прес для формування асфальтобетонних зразків (ТОВ НВП «Тангстен», м. Світловодськ);

 • Віброударний прес для формування асфальтобетонних зразків (ТОВ НВП «Тангстен», м. Світловодськ);

 • Колодка упорна автомобільна для колісних машин (ТОВ «Укрспецкомплект», м. Дніпропетровськ);

 • Верстат для різання функціонально орієнтованих матеріалів методами струминної обробки (фірма «ОЛБІС», м. Москва, Росія; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля НАН України, м. Київ);

 • Пристрій для виконання отворів малого діаметра в стільникових панелях із неметалевих композиційних матеріалів (фірма «ОЛБІС», м. Москва, Росія; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля НАН України, м. Київ);

 • Пристрій для виконання отворів в надміцних важкооброблюваних та крихких матеріалів (фірма «ОЛБІС», м. Москва, Росія; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Бакуля НАН України, м. Київ);

 • Спосіб керування вітроелектротехнічним комплексом з асинхронним генератором (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», м. Кривий ріг);

 • Повітровідбивач для вітрової енергетичної установки з вертикальною віссю обертання (ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», м. Кривий ріг);

 • Спосіб розташування вітроустановки в діючих виробках шахт (ПАО «Криворізький залізорудний комбінат», м. Кривий ріг);

КрНУ забезпечує виконання відповідного кластеру Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної структури» на 2009–2013 роки, а також Регіональної програми «Інноваційний розвиток Полтавської області на 2012–2014 роки»:

– надання методичної допомоги в розвитку інноваційної діяльності для малих та середніх підприємств області;

Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.
не менше 4 разів на рік, або 12 заходів на час дії Програми;

– поповнення бази даних наукових розробок для впровадження, розповсюдження не менше 50 примірників інформаційних матеріалів;

– надання практичної допомоги з розробки документів для інноваційно-інвестиційних проектів, не менше 100 консультацій на рік;

– сприяння розвитку винахідництва в області та впровадження об’єктів інтелектуальної власності в економіку регіону, надання не менше 25–30 методичних консультацій;

– інтенсифікація процесів розроблення, впровадження, виробництва інноваційних продуктів та інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

– підтримка ініціативної молоді, налагодження взаємодії між бізнесом і КрНУ.
VI. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених редакцією до друку у 2013 році
у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання,

де опубліковано роботуТом, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

1

2

3

4

5

Статті

1

Клюй М. І.

Power processes quality estimation and compensation for poor quality in lowvoltage electric networks

Proceedings of the International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET

(2013)

рр. IV–57–IV–58.2

Гришко Н. Є. Маслак О. І.

Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня

Маркетинг і менеджмент інновацій

(2013) № 1,

c. 198–209. 3

Касич А. О.

Циган Р. М.Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства

Проблеми економіки

(2013) № 1,

c. 252–257.4

Касич А. О.

Досвід формування національних інноваційних систем в країнах, що розвиваються

Актуальні проблеми економіки

(2013)  № 7,

c. 99–112. 5

Загірняк М. В.

Алєксєєва Ю. О.

Коренькова Т. В.


Energy and resource saving control system for pumping ststion

Przeglad Elektrotechniczny

(2013)  № 2b,

pp. 76–79.6

Загірняк М. В.

Calculation of magnetic component of wire antenna electromagnetic field

Przeglad Elektrotechniczny,

(2013)  R. 89,

№ 2b, pp. 21–24. 7

Клюй М. І.

Bio-SiC ceramics coated with hydroxyapatite using gas-detonation deposition: Analternative to titanium-based medical implants

Functional Materials 20

(2013) № 2,

pp. 163–171. 8

Гладир А. І.

Serial resonant converter and load coil for high frequency heating

COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina

(2013) Vol. 15, № 3, pp. 85–86. 

9

Гладир А. І.

Effective utilization of photovoltaic energy using multiphase boost converter in comparison with single phase boost converter

COMMUNICATIONS – Scientific Letters of the University of Zilina

(2013) Vol. 15, № 3, pp. 32–38. 

10

Загірняк М. В.

Мамчур Д. Г.

Калинов А. П.


Induction motors faulth detection based on instantaneous power spectrum analysis with elimination of the supply mains influence

ACEEE International Jornal on Electrical and Power Engineering

(2013) Vol. 4,

№ 3, pp. 7–17


1

2

3

4

5

11

Загірняк М. В.

Калинов А. П.Improved reliability of diagnostics of induction motor broken rotor bars

Proceedings of the XVI International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronics

(2013)

PS1–073_1–8/812

Загірняк М. В.

Калинов А. П.

Малякова М. С.


Analysis of instantaneous power components of electric circuit with a semiconductor element

Archives of electrical engineering

(2013) Vol. 62(3), pp. 473–486. 

13

Загірняк М. В.

Калинов А. П.Correction of operating condition of a variable-frequency electric drive with a non-linear and asymmetric induction motor

Proceedings of International IEEE Conference EUROCON

(2013) IEEE Catalog Number CFP13EUR-USB, pp. 1033–1037. 

14

Загірняк М. В.

Коренькова Т. В.

Кравець О. М.


Dynamic loads control in a pump complex with adjustable pipeline valves

Proceedings of the International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’2013

(2013)

рр. IV-21–IV-22.15

Загірняк М. В.

Коренькова Т. В.Identification of hydrotransport complex parameters using instantaneous power components

Materialy XXIII Sympozjum Srodowiskowe PTZE’2013 «Zastosowanie electromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i informatyce»

(2013)

рр. 229–231.16

Загірняк М. В.

Коренькова Т. В.

Кравець О. М.


Virtual constructor used for research of hydrotransport system operation conditions. – Zagreb, Croatia, ISBN 978-1-4673-2231-7, Library of Congress

Proceedings of International IEEE Conference EUROCON 2013

(2013) IEEE Catalog Number CFP13EUR-USB, рр. 1193–1200.

17

Загірняк М. В.

Losses in the axial-flux permanent-magnet machine housing

COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering

(2013) Vol.32, № 4, рр. 1366–1382.

18

Загірняк М. В.

Невзлін Б. І.

Прус В. В.


Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера

Технічна електродинаміка

(2013) № 5,

с. 32–39.19

Загірняк М. В.

Расчет магнитного потока в окне U-образного электромагнита

Технічна електродинаміка

(2013) № 6,

с. 14–19.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок
 • Полтавської області
 • VI. Список наукових праць, опублікованих та підготовлених редакцією до друку у 2013 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор