Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка5/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

VII. Відомості про науково-дослідну роботу
та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Сучасні тенденції якісного оновлення і підвищення ефективності професійної підготовки висококваліфікованих кадрів спонукають до удосконалення системи організації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах. Відповідно до Постанови МОН України та Указу Президента України на базі Наукового товариства студентів університету в 2005 р.
Науко́ве товари́ство - товариство, яке об'єднує фахівців з певної наукової дисципліни (гуманітарної, природничої, технічної). Діяльність товариства зазвичай поширюється на певний регіон, державу або мовний чи культурний простір.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
створено «Товариство студентів, аспірантів та молодих учених» (ТСАМУ) та його керівний орган – раду молодих учених (РМУ). Основною метою діяльності РМУ є: залучення молодих учених до наукової роботи; організація співробітництва та обмін інформацією з ТСАМУ ВНЗ України та зарубіжжя;
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
допомога в організації науково-технічного співробітництва молодих учених з підприємствами регіону. Провідними формами діяльності РМУ є: проведення наукових тематично-інформаційних семінарів, науково-практичних конференцій, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо.

На початку кожного навчального року в університеті проводяться загальні збори ТСАМУ, на яких обирається РМУ і затверджується план роботи, а також обговорюються заходи, спрямовані на інтенсифікацію науково-дослідної роботи у межах програми «Студентська наука». Залучення студентів до наукової діяльності відбувається на початку першого курсу, а також на початку кожного навчального року для студентів інших курсів.

Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.
Науко́ва дія́льність - це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Науковими дослідженнями займаються науковці.
У жовтні кожного року проводиться Форум першокурсників, де представники наукових шкіл університету діляться досвідом щодо пріоритетності та перспективності наукової діяльності. У 2013 р. на ньому були присутні 205 студентів першого курсу КрНУ. Протягом року постійно проводяться наукові тематично-інформаційні семінари «Якщо ти робиш перші кроки в науці».

На виконання Указу Президента України щороку в університеті проводяться конкурси студентських наукових робіт та олімпіади. У 2013 р. проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальностями «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища», «Електричні машини та апарати», «Транспортні технології», в якому взяли участь понад 310 студентів з 41 ВНЗ України та Росії. Протягом звітного року всього переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу стало 48 наукових робіт студентів КрНУ. Також відбувся ІІ етап олімпіади з дисциплін «Педагогіка», «Економічна теорія», «Електромеханіка» для спеціальності «Електричні машини та апарати», за напрямом «Електромеханіка», в якому взяли участь 367 студентів з 42 вузів України.

Протягом звітного року студенти КрНу здобули у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади 15 одноосібних та 5 командних перемог.

В 2013 році к.т.н., доц. Калінову А.П., к.т.н., доц. Огарь В.О., к.т.н., Ромашихіну Ю.В., к.т.н., доц. Мамчуру Д.Г. присуджено щорічну премію Президента України для молодих вчених, а к.т.н, доц. Перекрест А.Л. здобув стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.

Студенти факультету економіки і управління стали лауреатами конкурсу Полтавської обласної ради «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» та були нагороджені: Ярослав Ткаченко (студент 3 курсу напряму «Фінанси і кредит») дипломом першого ступеня за наукову роботу «Оцінка обґрунтованості тарифної політики на послуги з перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами в режимі маршрутного таксі»;

Студентське самоврядування - визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ВНЗ, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.
Валерія Циган (студентка 2 курсу напряму «Облік і аудит») дипломом третього ступеня за наукову роботу «Удосконалення механізму оцінки якості освітніх послуг на регіональному рівні».

Студенти університету стали переможцями і призерами у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт:


 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» – Якименко Н.О. – І місце за напрямом «Економіка підприємства»;

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» – Поляк М. І. – І місце за напрямом підготовки «Економіка підприємства»;

 • за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» – Трегуб Є. В. – ІІІ місце за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Студентка факультету економіки та управління, напряму підготовки «Облік і аудит» Шара В.І. посіла І місце у XI відкритому конкурсі студентських наукових робіт імені професора В. М. Веніамінова з економіки, управління та інформатики в економічній сфері (м. Санкт-Петербург).

У Всеросійському конкурсі дипломних робіт (за міжнародною участю) за напрямом «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» робота студентки Трегуб Є.В. зайняла І місце, а студентка Рукавичка О.М. – ІІІ місце за напрямом «Фінанси і кредит».

У ІІ Міжнародному конкурсі наукових робіт (м. Москва, Російська Федерація) за напрямом «Облік і аудит» для студентів, що навчаються за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст/магістр», студентка Савченко О.С. зайняла ІІ місце, а студентки Хіміч І.Г. та Шара В.І. в номінації студенти, що навчаються за кваліфікаційним рівнем «бакалавр» – ІІІ місце.

У міжнародному конкурсі соціальної реклами «OSA» (УО «Барановицький державний університет», Білорусь) студенти Скотаренко Є.А.

Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.
та Продан В.В. отримали диплом за ІІІ місце в номінації «Здорово жити здорово».

Щорічно в університеті проходить Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства». У квітні 2013 р. в конференції було заявлено 501 доповідь, у тому числі 136 доповідей із 28 вищих навчальних закладів (установ) зарубіжжя (Канада, Чехія, Китай, Словаччина, Росія и та ін.). Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між студентами, аспірантами та дійсними членами Малої академії наук України. За результатами конференції опубліковано збірник наукових праць. Також у березні 2013 року відбулась XІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання і оптимізації». Було заслухано три пленарні та понад сто секційних доповідей. Загалом протягом року наші молоді науковці взяли участь у 68 конференціях в інших ВНЗ України.

В університеті ведеться активна міжнародна науково-дослідна робота. Молоді науковці КрНУ взяли участь у 26 міжнародних заходах та конференціях. Студенти КрНУ навчаються у магістратурі та аспірантурі Університету шляхів сполучення (м. Ланьчжоу, КНР). Делегація молодих науковців університету брала участь у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції в Польщі. Шостий рік студенти факультету природничих наук у рамках угоди про співробітництво між факультетами Університету Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словаччина) у червні проходять науково-навчальну практику, під час якої виконують наукові дослідження та беруть участь у студентських наукових конференціях.

Студенти університету протягом навчального року підготували й опублікували 710 наукових статей і тез доповідей, у тому числі 261 – самостійно. Усі заходи ТСАМУ висвітлюються на сайті університету, стенді «Діяльність товариства молодих учених» та засобах масової інформації.

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Природни́чі нау́ки - галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. До природничих наук не належать дослідження людського суспільства, мов і мистецтв, які заведено об'єднувати під назвою гуманітарні науки.
Університет Матея Бела (словац. Univerzita Mateja Bela) - університет у центрі словацького міста Банська Бистриця, названий на честь Матея Бела, видатного словацько-угорського науковця 18 століття.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Університет співпрацює з Малою академією наук міста: відомі науковці університету є керівниками наукових робіт учнів. На базі університету кожний рік проходить заключний етап Кременчуцької міської філії Малої академії наук.

Окремі статистичні дані про НДР студентів і молодих ученихРоки

К-сть студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (%)

К-сть молодих учених, які працюють у ВНЗ

% молодих учених, які залишаються у ВНЗ після аспірантури

2009

41,7

205

11,7

2010

44,7

214

13,0

2011

48,3

220

12,0

2012

53,4

269

10,0

2013

59,2

285

21,4

VIII.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками


Структура наукових підрозділів КрНУ
З метою здійснення управління, впровадження і використання розробок, отриманих під час виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, розв’язання пріоритетних наукових проблем, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення актуальних наукових завдань, для проведення наукових заходів, видання наукової періодики та інших видів науково-технічної діяльності університету функціонує науково-дослідна частина, яка активно співпрацює з кафедрами та підрозділами. Для забезпечення ефективного трансферу технологій у контексті комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності університету у 2013 році створено регіональну науково-дослідну лабораторію маркетингових досліджень і трансферу технологій.
Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
До функцій лабораторії належить проведення реклами і впровадження інноваційних науково-технічних, науково-економічних і організаційних розробок у виробництво, для подальшого розвитку і підвищення ефективності науково-дослідної діяльності відповідно до Конституції України, законів України, постанов і розпоряджень Міністерства освіти і науки України.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Крім того в складі науково-дослідної частини, Інститута електромеханіки, енергозбереження і систем управління, а також науково-дослідного інституту технологій напівпровідників та інформаційно-керуючих систем працює три фахівці в галузі патентознавства, фандрайзингу та трансферу технологій.

Протягом 2013 року на замовлення провідних підприємств, установ, закладів та організацій регіону науковцями університету виконано 26 науково-дослідних робіт на суму 365,1 тис грн. найбільш вагомими серед них є:

– «Дослідження і аналіз ринку сільськогосподарської техніки з метою розширення збуту продукції заводу» (замовник: ВАТ «Галещинамашзавод» сума договору: 60 тис.

Аналіз ринку - комплекс дій, спрямованих на вивчення усіх факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів.
Сільськогосподарська техніка, сільгосптехніка - широкий спектр технічних засобів, призначених для підвищення продуктивності праці в сільському господарстві шляхом механізації і автоматизації окремих операцій або технологічних процесів.
грн.);

– «Маркетингові дослідження і аналіз виробничо-збутової діяльності підприємств з виробництва будівельних матеріалів» (замовник: ТОВ «БН Сервіс Україна» сума договору: 40 тис. грн.);

– «Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування» (замовник: ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», сума договору: 37,5 тис. грн.);

– «Розробка випробувань та передача замовникові системи локального тестування сердечників статорів та технічної паспортизації асинхронних двигунів» (замовник: ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», сума договору: 35 тис. грн.);

– «Удосконалення технології зміцнення та відновлення деталей гірничого обладнання та устаткування» (замовник: ВАТ «Полтавський гірничозбагачувальний комбінат», сума договору: 22,500 тис. грн.);

– «Розробка стійки управління установкою піровуглицевого зміцнення виробів з графіту та конструкторською документації («Графіт 1»)» (замовник: ТОВ «Статус», сума договору: 16,500 тис. грн.);

– «Дослідження впливу режимів руху і завантаженості автобусу на експлуатаційні показники двигуна» (замовник: ПП Євротранс–Сервіс, сума договору: 12 тис. грн.) та інші.

В 2013 році кафедрою інформатики і вищої математики укладено договір із фрацузькою фірмою «Neutronic» на загальну суму 79,625 тис. грн.: «Виготовлення пристрою збору інформації щодо виникнення пожежної ситуації та програмного забезпечення для її віддаленій інформаційній системі» (наук. керівник Ляшенко В.П. – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри інформатики і вищої математики).

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) підтримує широкі різнобічні зв'язки з численними науковими, навчальними, виробничими закладами інших країн.

Протягом 2013 року КрНУ імені Михайла Остроградського відвідали делегації зі США, Польщі, Чехії, Росії, Китаю, Марокко, Росії, відбулося 65 закордонних відряджень до 15 країн світу (з яких 45 відряджень здійснили викладачі, 20 – студенти університету).

Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Чотири викладача, два аспіранта та два студента пройшли стажування у провідних вищих навчальних закладах Німеччини, Франції та Бельгії.

У рамках співпраці між Umpqua Community College (США) та КрНУ відбувся візит делегації американського коледжу до України та, зокрема, до нашого міста.

Університет співпрацює з 54 закордонними начальними закладами, у 2013 році підписано договори з десятьма університетами.

П’ятий рік поспіль співробітники КрНУ пройшли стажування у США за програмою «Відкритий світ» за темою «Освіта», яку здійснює центр лідерства «Відкритий Світ» у співробітництві з організацією Американських Рад з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils). 2 жовтня 2013 року до нашого університету завітала менеджер центрального офісу програми «Відкритий світ» у Вашингтоні (США) Віра Де Бюченен, яка висловила бажання зустрітися з усіма випускниками цього проекту з нашого міста.

Цього року представники нашого Університету вшосте поспіль отримали шість грантів від Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща для участі у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD.

По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (пол. Polska, Rzeczpospolita Polska) - держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Білоруссю та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава.

З вересня 2013 року на кафедрі фінансів і кредиту КрНУ розпочала роботу Школа юного фінансиста. Школа юного фінансиста є освітнім проектом, орієнтованим на формування практичних вмінь, навичок та компетенції. Школа фінансується за рахунок малого гранту для випускників американських програм обмінів.

В університеті постійно проводяться інформаційні зустрічі для викладачів, молодих науковців та студентів за наступними темами: Програми академічних обмінів Fulbright, Німецька служба академічних обмінів DAAD, Програми Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), програми студентського обміну, стажування та навчання за кордоном таких як Work and Travel, Work in Germany та інші.

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва КрНУ є:


 • забезпечення обміну знаннями через науковий та студентський обмін;

 • робота з інституціями Європейського Союзу для участі у проектах у галузі вищої освіти;
  Інституції Європейського Союзу - органи Європейського союзу, які представляють і забезпечують загальні для всіх країн-членів інтереси. На даний момент по всім домовленостям, що пов'язують усі країни-члени на загальних положеннях, сформовані сім головних керівних органів ЄС: Європейський парламент, Європейська рада, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія, Суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк та Європейський суд аудиторів.


 • участь у міжнародних організаціях та наукових і освітянських асоціаціях спрямована на академічний, студентський, культурний та науковий обмін.
  Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами

Країна-партнер

(за алфавітом)Установа-партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво,

термін його діїПрактичні результати

від співробітництва1

2

3

4

5

Алжир

Університет Баджі Мокхтар Аннаба

Проведення спільних досліджень; обмін навчальними та навчально-методичними матеріалами; проведення спільних, конференцій, семінарів тощо.

Угода про співпрацю 13.01.2008 – 31.12.2018

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Бельгія

Університет

м. Монс


Обмін інформацією та науковими публікаціями; обмін студентами та професорсько-викладацьким складом; організація семінарів та конференцій з науковою метою за попередньо узгодженим планом.

Угода про співпрацю

08.05.2012 – 31.12.2017Проходження стажування представниками КрНУ в рамках бюджетної програми МОН «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном».

Білорусь

Брестський

державний

технічний

університетОбмін викладацьким складом з метою проведення спільних наукових досліджень, читання лекцій, проведення семінарських занять і презентацій; обмін студентами з метою навчання, проходження практики і проведення досліджень; розвиток спільних інноваційних, науково-технічних й освітніх проектів; обмін публікаціями, спеціальною літературою і бібліотечними матеріалами.

Угода про співпрацю

04.03.2013 – 04.03.2018Організація спільної міжнародної науково-технічної конференції, публікації наукових статей.

Білорусь

Вітебський

державний

університет імені П. М. Машерова


Обмін досвідом навчальної, виховної діяльності, програмами навчання та інноваціями в навчальному процесі; взаємний обмін викладачами та студентами для удосконалення викладацької діяльності; обмін досвідом науково-дослідницької і науково-виробничої діяльності; організація і проведення спільних наукових та методичних конкурсів, виставок, конференцій.

Угода про співпрацю 17.03.2009 – 17.03.2014

Спільна публікація статей представниками КрНУ та Вітебського державного університету імені П. М. Машерова.

1

2

3

4

5

Білорусь

Білоруський

національний

технічний

університетПроведення спільних досліджень; організація обміну науково-педагогічними співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації; надання взаємних маркетингових послуг з реалізації науково-технічної продукції; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних і наочних посібників, методичних розробок.

Угода про співпрацю 06.04.2010 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Білорусь

Барановицький державний

університетОрганізація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідних проектів; обмін досвідом з реалізації передових технологій і методів навчання, надання взаємної допомоги з підготовки наукових кадрів; обмін викладачами, молодими вченими та іншими працівниками університетів для читання лекцій, оволодіння новітніми техніками та методиками проведення досліджень, удосконалення виховної роботи.

Угода про співпрацю 26.05.2010 – 26.05.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Білорусь

Філологічний факультет Гомельського державного університету імені Франциска Скорини

Обмін досвідом навчальної, виховної діяльності з підготовки спеціалістів в області слов’янської, іноземної філології і перекладу на базі знайомства з освітньою системою, культурою, традиціями країн-учасників договору; розробка спеціальних навчальних програм; спільна участь в організації конференцій і наукових семінарів, публікацій студентів і викладачів у наукових збірках; забезпечення мовної і перекладацької практики студентів; спільна подача заяв на гранти до білоруських, українських і міжнародних фондів.

Угода про співпрацю 10.12.2013 – 10.12.2018

Підписання угоди про співпрацю; участь у міжнародній науково-практичній конференції «Слов’янські народи і їх культури: історія і сучасність».

Болгарія

Технічний

університет м. ГабровоОбмін навчальними планами і програмами; обмін підручниками та навчальними посібниками (у тому числі електронними); спільна розробка науково-методичних задач, проведення спільних наукових, методичних і відеоконференцій; спільна публікація підручників і навчальних посібників; взаємне стажування викладачів; узгодження та координація науково-дослідних робіт; спільне використання наукового обладнання, яке мають вузи-партнери; організація лекцій передових вчених вузів-партнерів; публікація результатів робіт вчених вузів-партнерів.

Угода про співпрацю

20.11.2010 – 20.11.2016Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей, візит з метою планування подальшої співпраці.1

2

3

4

5

Болгарія

Університет «Проф. д-р Асен Златаров»

Організація постійного обміну науково-технічною інформацією; організація участі викладачів, докторантів, аспірантів і студентів у міжнародних і регіональних конгресах, конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках, культурних та інших заходах; сприяння підвищення кваліфікації наукових кадрів і спеціалістів шляхом організації стажувань; організація спільних науково-технічних проектів; спільні публікації наукових праць професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів.

Угода про співпрацю 05.09.2013 – 05.09.2018

Підписання угоди про співпрацю, участь представників КрНУ у ювілейній міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні технології ведення бурових робіт, їхня економічна ефективність і техногенна безпека», виступи з доповідями на конференції, публікації спільних наукових статей.

Болгарія

Господарська

академія ім. Д. А. ЦеноваВзаємодія при розробці і модернізації навчальних планів і програм навчання, обмін навчальною документацією і літературою; обмін гостьовими лекторами з пріоритетних спеціальностей і навчальних дисциплін за взаємного інтересу; створення міжуніверситетських мереж для навчання студентів за бакалаврськими і магістерськими програмами; обмін інформацією про організацію, методику навчання і використання сучасних освітніх технологій у навчальному процесі, у тому числі й технологій дистанційного навчання; спільна участь в освітніх проектах, які фінансуються програмами Європейського Союзу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.


Угода про співпрацю 25.10.2013 – 25.10.2017

Участь в урочистостях з приводу 60-річчя факультету фінансів та факультету господарської звітності та ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Фінанси і господарська звітність – стан, тенденції, перспективи», організованої Господарською академією ім. Д. А. Ценова, підписання угоди про співпрацю.

Велико-британія

Університет

Роберта Гордона,


м. Абердін

Організація проходження стажування студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників університетів за кордоном.

Угода про співпрацю 07.07.2012 – 31.12.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Казахстан

Павлоградський державний

університет ім. С. ТорайгироваРеалізація освітніх послуг з напрямів, які представляють взаємний інтерес; організація проведення спільних фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень; поширення технічних, економічних, екологічних та інших наукових знань серед населення.

Угода про співпрацю 25.10.2010 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Канада

Університет

Віндзору


Проведення спільних досліджень з тематики, що визначається щорічним планом співробітництва; здійснення обміну науковими співробітниками для підвищення їхньої кваліфікації; здійснення взаємних маркетингових послуг у своїх та інших країнах; створення спільних наукових публікацій, навчальних та наочних посібників, а також методичних матеріалів щодо курсових та дипломних робіт.

Угода про співпрацю 26.05.2005 – 31.12.2015

Підготовка подачі заявки на участь у програмі Європейського агентства координації досліджень EUREKA (проект «Розробка і виробництво наноструктурованих анкерних болтів із нержавіючої сталі»).

Китай

Університет м. Ланьчжоу

Організація спільних програм обміну; спрощення процесу обміну студентів-бакалаврів та магістрів; спільна участь у наукових конференціях та колоквіумах.

Угода про співпрацю 10.03.2011 – 10.03.2014

Направлення студентів КрНУ на навчання за магістерським програмами Університету м. Ланьчжоу.

Марокко

Національний

інститут

електромеханіки


Обмін інформацією в галузях навчання, педагогічної майстерності і наукового дослідження; сприяння обміну між закладами шляхом запрошення викладачів-науковців і керівного складу партнерів до участі у різних навчальних, дослідних та професійних заходах; здійснення програми навчання, а також її фінансування.

Угода про співпрацю 18.03.2010 – 18.03.2015

Організація спільних наукових досліджень, прийом та організація наукових досліджень аспірантів з Національного інституту електромеханіки, публікація спільних наукових статей.

Молдова

Технічний

університет

Молдови


Виконання спільних досліджень наукових проблем, цікавих для обох сторін; участь у міжнародних конференціях, семінарах, наукових зустрічах, організованих однією зі сторін; спільні ініціативи в розробці міжнародних проектів та участь у роботі міжнародних організацій; обмін студентами, аспірантами, стажерами і викладачами; обмін досвідом у галузі наукових досліджень і методичних проблем; публікація результатів наукових досліджень у періодичних видання обох сторін; обмін програмами навчання, посібниками, підручникам, конспектам, методичними матеріалами і комп’ютерними програмами.

Угода про співпрацю 04.05.2007 – 04.05.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Молдова

Молдовська

економічна

академія


Виконання спільних досліджень наукових проблем, цікавих для обох сторін; участь у міжнародних конференціях, семінарах, наукових зустрічах, організованих однією зі сторін; спільні ініціативи в розробці міжнародних проектів та участь у роботі міжнародних організацій; обмін студентами, аспірантами, стажерами і викладачами; обмін досвідом у галузі наукових досліджень і методичних проблем; публікація результатів наукових досліджень у періодичних видання обох сторін; обмін програмами навчання, посібниками, підручникам, конспектам, методичними матеріалами і комп’ютерними програмами.

Угода про співпрацю 05.10.2007 – 05.10.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Молдова

Молдовський

державний

університет


Виконання спільних досліджень наукових проблем, цікавих для обох сторін; участь у міжнародних конференціях, семінарах, наукових зустрічах, організованих однією зі сторін; спільні ініціативи в розробці міжнародних проектів та участь у роботі міжнародних організацій; обмін студентами, аспірантами, стажерами і викладачами; обмін досвідом у галузі наукових досліджень і методичних проблем; публікація результатів наукових досліджень у періодичних видання обох сторін; обмін програмами навчання, посібниками, підручникам, конспектам, методичними матеріалами і комп’ютерними програмами.

Угода про співпрацю 05.10.2007 – 05.10.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Німеччина

Інститут динаміки та коливань

Технічного

університету

БрауншвейгаОрганізація обміну викладачами та студентами; спільна робота над навчальними програмами; організація підготовки інженерних кадрів; проведення літніх шкіл для студентів; обмін науковою інформацією; спільна участь у наукових програмах.

Угода про співпрацю 17.06.2009 – 17.06.2014

Проходження стажування представниками КрНУ в рамках бюджетної програми МОН «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном».

Німеччина

Технічний

університет

Брауншвейга


Організація обміну викладачами та студентами; спільна робота над навчальними програмами; організація підготовки інженерних кадрів; проведення літніх шкіл для студентів; обмін науковою інформацією; спільна участь у наукових програмах.

Угода про обмін

студентами

29.08.2009 – 29.08.2014


Проходження стажування представниками КрНУ в рамках бюджетної програми МОН «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном».

Німеччина

Інститут електричних машин,

приводів та залізничного транспорту Технічного університету БрауншвейгаСпівпраця в області науково-дослідницької діяльності та навчання в галузі «Мехатронна система двигуна».

Угода про співпрацю 14.12.2009 – 14.12.2014

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Польща

Інститут обробки металів

Проведення спільних досліджень з тематики, що визначається щорічним планом співробітництва; здійснення обміну науковими співробітниками для підвищення їхньої кваліфікації; здійснення взаємних маркетингових послуг у своїх та інших країнах; створення спільних наукових публікацій, навчальних та наочних посібників, а також методичних матеріалів щодо курсових та дипломних робіт.

Угода про співпрацю 10.06.2004 – 31.12.2014

Участь представників КрНУ в ювілейній конференції, приуроченій 65-річчю Інституту обробки металів, узгодження дій щодо участі у програмі Європейського агентства координації досліджень EUREKA.

Польща

Ржешувський

технологічний університетПроведення спільних досліджень з тематики, що визначається щорічним планом співробітництва; здійснення обміну науковими співробітниками для підвищення їхньої кваліфікації; здійснення взаємних маркетингових послуг у своїх та інших країнах; створення спільних наукових публікацій, навчальних та наочних посібників, а також методичних матеріалів щодо курсових та дипломних робіт.

Угода про співпрацю 21.04.2005 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Польща

Сілезький

технологічний університетОбмін науковим та викладацьким складом; обмін студентами; обмін студентами для проходження практики на підприємствах; академічні та дослідницькі програми; здобуття другої вищої освіти; спільні програми для аспірантів; взаємовигідна адміністративна співпраця.

Угода про співпрацю 25.11.2009 – 25.11.2014

Участь представників КрНУ в Літній школі та Семінарі для молодих учених на базі Сілезького технологічного університету.

Польща

Опольський

університетОрганізація спільних науково-дослідницьких проектів і тем; обмін науковими співробітниками; обмін аспірантами та студентами; проведення спільних наукових конференцій і семінарів; обмін публікаціями, університетськими виданнями, книгами та співпраця у мережах зв’язку.

Угода про обмін у газузі науки і освіти 29.10.2010 – 29.10.2014

Спільні публікації у збірниках міжнародних конференцій.

Польща

Вроцлавський

економічний

університет


Організація спільних наукових досліджень; обмін між представниками професорсько-викладацького складу та студентами; проведення спільних науково-методичних конференцій і семінарів; обмін публікаціями; організація спільних культурно-масових заходів.

Угода про співпрацю 10.07.2012 – 31.12.2017

Організація спільної науково-технічної конференції.

Португалія

Університет

Алгарве


Обмін професорсько-викладацьким складом; науково-технічне співробітництво, зокрема в лабораторних умовах за спільно визначеними науковими напрямами; співпраця в галузі освіти і розвитку конкретних напрямів підготовки кадрів, у тому числі проведення спільних конференцій, дискусій, семінарів та інших подібних заходів.

Угода про співпрацю 22.05.2012 – 31.12.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Муромський

інститут – філія Володимирського державного

університету


Співробітництво зі створення ефективних природоохоронних пристроїв та технологій, які потребують мінімальних затрат енергії та матеріалів; обмін спеціалістами для читання лекцій; обмін студентами під час організації навчальної практики і літніх таборів екологічного практикуму; обмін підручниками і робочими програмами з навчальних дисциплін; обмін методичними напрацюваннями в галузі екологічного виховання студентської молоді.

Угода про співпрацю 28.08.2001 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Ставропольський державний

педагогічний

інститут


Співробітництво в навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній діяльності, у галузі культурно-пізнавального обміну.

Угода про співпрацю 30.11.2007 – 31.12.2015

Обмін методичними напрацюваннями з актуальних питань викладання дисциплін, що стосуються фізичного виховання.

Росія

Воронезький

державний

аграрний

університет імені К. Д. ГлінкиВзаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах магістрантів та докторантів; обмін навчальними планами та програмами; спільна підготовка та опублікування навчальних посібників та педагогічних праць; загальна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності.

Угода про співпрацю 10.06.2008 – 31.12.2018

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Південноросійський державний технічний

університетПроведення спільних досліджень з тематики, що визначається щорічним планом співробітництва; здійснення обміну науковими співробітниками для підвищення їхньої кваліфікації; здійснення взаємних маркетингових послуг у своїх та інших країнах; створення спільних наукових публікацій, навчальних та наочних посібників, а також методичних матеріалів щодо курсових та дипломних робіт.

Угода про співпрацю

25.03.2010 – 25.03.2020Участь представників КрНУ у науково-технічній конференції, організованій Південноросійським державним технічним університетом.

Росія

Калінінградський державний

технічний

університет


Інформування сторін про науково-технічні досягнення і результати, отримані з напрямів наукової діяльності, у розвитку яких є взаємне зацікавлення; організація обміну науково-педагогічними співробітниками з метою підвищення кваліфікації; участь у створення загальних наукових розробок, навчальних і наочних посібників, підручників, методичних розробок.

Угода про співпрацю 02.04.2010 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Національний

дослідницький технологічний університет

«МІСіС»


Проведення спільних досліджень; організація обміну науково-педагогічними співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації; надання взаємних маркетингових послуг з реалізації науково-технічної продукції; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних і наочних посібників, методичних розробок.

Угода про співпрацю 09.04.2010 – 31.12.2015

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Санкт-Петербурзький державний

університет

цивільної авіації


Випуск дослідних партій композитів; моделювання і розробка комп’ютерних програм, чисельних алгоритмів і проведення обчислювальний експериментів; підготовка і підвищення кваліфікації наукових співробітників і спеціалістів; утворення творчих колективів, зорієнтованих на виконання наукових робіт.

Угода про співпрацю 08.07.2010 – 08.07.2020

Участь представників КрНУ у конференції, організованій Санкт-Петербурзьким державним університетом цивільної авіації.

Росія

Ульянівський

державний

технічний

університетПроведення спільних досліджень; організація обміну науково-педагогічними співробітниками з метою підвищення їх кваліфікації; надання взаємних маркетингових послуг з реалізації науково-технічної продукції; участь у створенні спільних наукових розробок, навчальних і наочних посібників, методичних розробок.

Угода про співпрацю 13.07.2010 – 31.12.2015
Росія

Карачаєво-Черкеський

державний

університет ім. У. Д. Алієва


Взаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах: магістрантів та аспірантів; обмін навчальними планами і програмами; спільна підготовка і публікація навчальних посібників та науково-методичних робіт; взаємний обмін спеціалістами; обмін відповідною науковою інформацією з тематики співпраці; спільна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами.

Угода про співпрацю 15.07.2011 – 15.07.2014

Візит делегації КрНУ до Карачаєво-Черкеського державного університету ім. У. Д. Алієва для узгодження плану подальшої співпраці.

Росія

Філія

Московського державного

університету

технологій

і управління

в м. МелеузОбмін навчальними посібниками, підручниками та іншими навчально-методичними матеріалами за програмами вищої та післядипломної освіти; обмін провідними викладачами для читання лекцій, проведення семінарів та консультацій; обмін досвідом з організації навчального процесу між спорідненими спеціальностями; створення спільних навчальних лабораторій; організація практики студентів; обмін студентами, аспірантами для часткового навчання та виконання конкретних проектів.

Угода про співпрацю 23.09.2011 – 23.09.2016

Організація спільної науково-технічної конференції з економіки, публікація наукових статей.

Росія

Російський

університет

дружби народів


Обмін викладачами, вченими та співробітниками за короткотерміновими та середньотерміновими програмами; проведення спільних наукових досліджень; підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу; укладення і переклад навчальних посібників та методичних матеріалів; удосконалення структури управління університетами; спільне проведення семінарів, конференцій, симпозіумів; обмін студентами і спеціалістами гра дуальних і постградуальних форм підготовки; розробка і запровадження спільних бакалаврських і магістерських програм; обмін публікаціями зі всього комплексу питань співробітництва.

Угода про співпрацю 16.11.2011 – 16.11.2016

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Північнокавказький державний технічний

університетОрганізація і проведення спільних наукових семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів; підготовка і реалізація спільних науково-дослідних проектів, створення і функціонування творчих авторських колективів для вирішення дослідних й освітніх завдань; обмін результатами наукових досліджень і розробок, публікаціями, навчальними матеріалами; обмін досвідом із реалізації передових технологій і методів навчання, надання взаємної допомоги з підготовки наукових кадрів; обмін викладачами, молодими вченими та іншими працівниками університетів для читання лекцій, оволодіння новітньої техніки і методики проведення досліджень, удосконалення виховної роботи.
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.


Угода про співпрацю 27.11.2011 – 31.12.2016

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Пермський

інститут

економіки

і фінансівОбмін навчальними посібниками, підручниками та іншими навчально-методичними матеріалами за програмами вищої та післявузівської освіти; обмін провідними викладачами для читання лекцій, ведення семінарів і консультацій; обмін досвідом організації навчального процесу зі споріднених спеціальностей і напрямів; створення спільних навчальних лабораторій; організація практики студентів; обмін студентами для часткового навчання та виконання конкретних проектів у галузі навчально-дослідницької роботи; підвищення кваліфікації викладачів.

Угода про співпрацю 01.10.2012 – 31.12.2017

Організація спільної міжнародної науково-технічної конференції з економіки, публікації наукових статей.

Росія

Філія Казанського

(Приволзького) федерального

університету

(м. Чистополь)Обмін навчальними посібниками, підручниками та іншими навчально-методичними матеріалами за програмами вищої та післявузівської освіти; обмін провідними викладачами для читання лекцій, ведення семінарів і консультацій; обмін досвідом організації навчального процесу зі споріднених спеціальностей і напрямів; створення спільних навчальних лабораторій; організація практики студентів; обмін студентами для часткового навчання та виконання конкретних проектів у галузі навчально-дослідницької роботи; підвищення кваліфікації викладачів.

Угода про співпрацю 13.03.2013 – 13.03.2018

Організація спільної міжнародної науково-технічної конференції з економіки, публікації наукових статей, проходження стажування представниками Казанського (Приволзького) федерального університету на базі КрНУ.

Росія

Інститут

економіки,

управління і права (м. Казань)


Організація спільних наукових досліджень, виконання освітніх і консалтингових проектів; організація двосторонніх і багатосторонніх наукових конференцій, семінарів, симпозіумів; надання допомоги з підвищення наукової кваліфікації співробітників; сприяння забезпеченню високої якості наукового, дослідного, навчального і консалтингового процесів, які реалізуються сторонами; організація обміну викладачами, співробітниками і студентами з метою їхньої участі в навчальному процесі, професійного розвитку, а також культурного збагачення.

Угода про співпрацю 25.03.2013 – 25.03.2018

Організація спільної міжнародної науково-технічної конференції з економіки, публікації наукових статей.

Росія

Брянська державна інженерно-технічна академія

Організація постійного обміну науково-технічною інформацією; організація участі викладачів, докторантів, аспірантів і студентів у міжнародних і регіональних конгресах, конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках, культурних та інших заходах; сприяння підвищення кваліфікації наукових кадрів і спеціалістів шляхом організації стажувань; організація спільних науково-технічних проектів; спільні публікації наукових праць професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів.

Угода про співпрацю 03.07.2013 – 03.07.2018

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Росія

Уральський

інститут

економіки,

управління і праваОрганізація спільних наукових досліджень, виконання освітніх і консалтингових проектів; організація двосторонніх і багатосторонніх наукових конференцій, семінарів, симпозіумів; надання допомоги з підвищення наукової кваліфікації співробітників; сприяння забезпеченню високої якості наукового, дослідного, навчального і консалтингового процесів, які реалізуються сторонами; організація обміну викладачами, співробітниками і студентами з метою їхньої участі в навчальному процесі, професійного розвитку, а також культурного збагачення.

Угода про співпрацю 05.07.2013 – 05.07.2018

Організація спільної міжнародної науково-технічної конференції з економіки, публікації наукових статей.

Росія

Кабардино-Балкарський

державний

університет


Організація постійного обміну науково-технічною інформацією; організація участі викладачів, докторантів, аспірантів і студентів у міжнародних і регіональних конгресах, конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках, культурних та інших заходах; сприяння підвищенню кваліфікації наукових кадрів і спеціалістів шляхом організації стажувань; організація спільних науково-технічних проектів; спільні публікації наукових праць професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів.

Угода про співпрацю 09.07.2013 – 09.07.2018

Візит представників КрНУ до Кабардино-Балкарського державного університету для підписання угоди про співпрацю, обмін методичними напрацюваннями.

Словаччина

Технічний

університет

Кошице


Обмін викладачами, науковцями, студентами; розробка спільних навчальних та дослідницьких програм; подання спільних заявок на наукові та освітні гранти та інші види діяльності.

Угода про співпрацю 21.04.2013 – 21.04.2018

Підготовка проведення спільної міжнародної науково-технічної конференції

«Сучасні технології та екологічна безпека застосування гранульованих та емульсійних вибухових речовин».Словаччина

Університет

Матея БелаОрганізація спільних програм обміну; спрощення процесу обміну студентів-бакалаврів та магістрів; спільна участь у наукових конференціях та колоквіумах.

Угода про співпрацю 01.11.2013 – 01.11.2018

Проведення спільної міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми екологічної безпеки», проведення наукових досліджень та читання лекцій для студентів Університету Матея Бела в рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для підтримки мобільності студентів, аспірантів, викладачів, дослідників та митців; публікація українсько-російсько-словацько-англійського словника екологічних термінів.

Словенія

Університет

Любляни


Взаємообмін спеціалістами; обмін відповідною науковою інформацією з тематики співробітництва; загальна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності; проведення наукових конференцій, круглих столів.

Угода про співпрацю 01.06.2009 – 01.06.2015

Публікації спільних наукових статей, участь у міжнародній конференції.

Словенія

Університет

Марібору


Взаємообмін спеціалістами; обмін відповідною науковою інформацією з тематики співробітництва; спільна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності; проведення наукових конференцій, круглих столів.

Угода про співпрацю 28.11.2012 – 31.12.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

США

Громадський

коледж АмпкваВзаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах магістрантів та докторантів; обмін навчальними планами та програмами; спільна підготовка та опублікування навчальних посібників та педагогічних праць; загальна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності.

Угода про співпрацю 30.04.2013 – 30.04.2018

Проходження стажування представниками КрНУ на базі Громадського коледжу Ампква у рамках програми «Відкритий світ» Американських рад; прийом делегації з вузу-партнеру та поновлення угоди про співробітництво.

Угорщина

Мішкольцький університет

Взаємний обмін викладачами для удосконалення викладацької діяльності; організація навчання в обох країнах магістрантів та докторантів; обмін навчальними планами та програмами; спільна підготовка та опублікування навчальних посібників та педагогічних праць; загальна участь у міжнародних програмах; обмін стажистами; спільна охорона інтелектуальної власності.

Угода про співпрацю 26.10.2007 – 31.12.2017

Участь представників КрНУ в конференції, організованій Мішкольцьким університетом,

публікація спільних статей.Франція

Вища інженерна школа

ІСАМ у м. НантВиконання спільних досліджень наукових проблем, цікавих для обох сторін; участь у міжнародних конференціях, семінарах, наукових зустрічах, організованих однією зі сторін; спільні ініціативи в розробці міжнародних проектів та участь у роботі міжнародних організацій; обмін студентами, аспірантами, стажерами і викладачами; обмін досвідом у галузі наукових досліджень і методичних проблем; публікація результатів наукових досліджень у періодичних видання обох сторін; обмін програмами навчання, посібниками, підручникам, конспектам, методичними матеріалами і комп’ютерними програмами.

Угода про співпрацю 27.04.2012 – 31.12.2017

Направлення студентів на навчання за магістерськими програмами вищої інженерної школи ІСАМ.

Франція

Верхньо-Ельзаський

університетСпівпраця в галузі освіти, досліджень і обміну студентами, здобувачами й молодими вченими; створення педагогічних і пошукових програм, наукових публікацій і публікацій–монографій; співпраця охоплює галузі освіти і досліджень навколишнього середовища і сталого розвитку.

Угода про співпрацю 03.06.2012 – 31.12.2017

Участь у міжнародних конференціях, публікація спільних наукових статей.

Чехія

Вища школа

європейських

і регіональних

дослідженьОбмін досвідом навченої, виховної діяльності у сфері підготовки фахівців-менеджерів, маркетологів і філологів на базі знайомства з освітянською системою, культурою, звичаями країн-учасників договору.

Угода про співпрацю 01.04.2009 – 01.04.2014

Спільні публікації у збірниках статей міжнародних конференцій.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • Указу Президента України
 • Конституції України , законів України
 • IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями
 • Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами