Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка6/10
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.41 Mb.
ТипІнформація
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук України

Під керівництвом члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, ректора КрНУ М. В.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Загірняка у межах академічної тематики наукових досліджень «Удосконалення менеджменту та впровадження новітніх технологій для забезпечення якості вищої освіти як шлях до міжнародного освітнього простору» проведено дослідження за напрямами:

 • обґрунтування запровадження та визначення необхідного ресурсного забезпечення системи національного індексу цитування (НІЦ) як аналітичного інструменту для оцінювання науково-дослідницьких досягнень;
  Індекс цитувань - ключовий показник, що широко використовується в усьому світі для оцінки роботи дослідників і наукових колективів.


 • визначення теоретико-методологічної бази національної системи моніторинґу якості освіти та застосування рейтинґових систем для оцінювання результативності діяльності навчальних закладів і системи освіти в цілому.
  Систе́ма осві́ти - реальна сукупністьфакторів, спеціально створених для реалізації соціальних функцій освіти.


Результати досліджень були зазначені у доповіді «Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань» на пленарному засіданні Загальних зборів НАПН України у жовтні 2013 року, а також результати доповідей найшли відображення у опублікованих статтях.
Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
Плена́рне засі́дання, пленарна сесія (англ. Plenary session) - засідання (період роботи) організації (громади, товариства, асамблеї або парламенту), що відбувається за участі усіх членів організації, незалежно від угруповань.

За звітній період спільно з профільними інститутами НАН України були проведені наукові семінари, у тому числі всеукраїнські, на яких доповідають наукові результати аспіранти, здобувачі та викладачі нашого університету й інших вищих навчальних закладів країни:

– «Електромагнітні та електромеханічні процеси в електричних машинах і апаратах» при Інституті електродинаміки з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» (щомісяця);

– «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» при Інституті електродинаміки з комплексної проблеми «Наукові основи електроенергетики» (двічі на місяць); • «Проблеми керування в інформаційно-управляючих та ергатичних системах», спільно з Інститутом космічних досліджень (щомісяця);

 • «Перспективні напрями удосконалення вибухового руйнування гірських порід» при Інституті геотехнічної механіки імені М. С. Полякова (двічі на рік).

Заключено угоду та проведено спільні дослідження щодо визначення хімічного вкладу південних грунтів з інститутом геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України (директор член-кор.НАНУ Пономаренко О.М.).

За активну участь у VI Міжнародній спеціалізованій виставці «Високі технології – 2013» (15-17 жовтня) КрНУ нагороджено дипломом НАН України.XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією
та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців
для вирішення регіональних потреб

У 2013 рр. КрНУ брав участь у заходах організованих Полтавською Торгово-промисловою палатою, зокрема в організації та проведенні щорічної Всеукраїнської виставки «Освіта і кар’єра», за результатами якої неодноразово нагороджений почесними грамотами та дипломами.

КрНУ забезпечує виконання відповідного кластеру Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної структури» в 2009–2013 роках, а також Регіональної програми «Інноваційний розвиток Полтавської області на 2012–2014 роки». В рамках виконання останньої відбувся аналіз програм затверджених рішеннями Полтавською обласною радою, за результатами якого прийняті рішення щодо участі науковців КрНУ в них. Зокрема участь науковців передбачається у 21 програмі у 2014 році, за умов отримання коштів на дослідження.

У 2013 році підписано угоду про партнерство і співробітництво з Кременчуцькою міською радою, в рамках якої зазначено залучення науковців КрНУ до наукового супроводження інвестиційно-інноваційного проекту створення в місті Індустріального парку «Центральний» та розробка програми «Прогресивна стратегія збалансованого розвитку сучасного міста». Ідея проекту Індустріального парку «Центральний» полягає у створенні в місті Кременчук багатосекційного проекту з виділеними та пов’язаними один з одним елементами, зокрема: секція «Hi-Tec» – виробництво високотехнологічного обладнання, секція «Logistics» – логістичний бізнес, секція «Technopolis» – інформаційні технології та електроніка, секція «EcoLife» – харчова та переробна промисловість, секція «Energetics» – машинобудування та альтернативна енергія, секція «Bussiness city» – менеджмент та економіка. Було визначено, що умовою стійкого економічного розвитку міста є взаємодія в трикутнику «Освіта – Наука – Виробництво», в якому наш заклад забезпечує функціонування перших двох ланок.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Програма «Прогресивна стратегія збалансованого розвитку сучасного міста» дозволить визначити пріоритетні напрямки розвитку м. Кременчука, намітити шляхи та етапи її виконання, а також забезпечують вирішення існуючих проблем міста.

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової
діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних
провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

У КрНУ систематично проводиться методично-організаційна робота, пов’язана з використанням науково-інформаційних, науково-технічних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інноваційних заходів, опануванням нових наукових технологій та підвищенням науково-інформаційної компетентності спеціалістів університету.

Нині у науково-дослідному процесі задіяно понад тисячі комп’ютерів (із них 630 у мережі Internet), 29 комп’ютерних класів та 12 серверів різного призначення, а також близько 70 комп’ютеризованих лабораторних стендів. Комп’ютерний парк університету на 100 % становлять сучасні комп’ютери. При цьому комп’ютерними класами забезпечено всі випускаючі кафедри, що при двозмінній роботі забезпечує виконання вимоги щодо забезпечення навчального процесу 100 студентів денної форми навчання 12 машинами. В університеті приділяють постійну увагу модернізації та розширенню комп’ютерного парку. Щороку кількість комп’ютерів збільшується на 15–20 одиниць. У КрНУ створено мережу Інтранет, до якої підключено комп’ютерні класи та локальні мережі кафедр. Через мережу Інтранет університету комп’ютерні класи мають вихід до глобальної мережі Internet.

Важливим джерелом розповсюдження інформації, зокрема про науково-дослідну діяльність ПВС КрНУ, є офіційний сайт www.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
kdu.edu.ua, за показниками динаміки якого міжнародна база даних Webometriсs рейтингує університети світу. Відповідно до цього рейнингу, наш університет посідає 83 місце серед ВНЗ України (9059 – загальне). Результати наукової діяльності постійно висвітлюються у розділах «Аспірантура, докторантура», «Спеціалізовані вчені ради» і «Наукова діяльність» та підрозділах «Конференції», «Наукові видання», «Монографії», «Наукові публікації», «Наукові підрозділи», «НДІ ТНІКС», «Науково-технічна рада», «Наукові розробки», «Наукові школи», «Наукове співробітництво», «Захист дисертацій», «Патенто-ліцензійна діяльність», «Товариство студентів, аспірантів та молодих учених», «Нормативні документи».

Кількість наукових публікацій співробітників університету складає більше однієї тисячі на рік. Основним фаховим виданням, де оприлюднюються найбільш важливі розробки і досягнення вчених університету та інших освітніх і наукових установ України, є «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». Він внесений до національних («Джерело» і «Україніка наукова») та міжнародних баз даних (ВИНИТИ РАН, «Ulrich Periodicals Directory», InfoBase Іndex, Inspec та Іndex Соpernicus відповідно до вимог міжнародних стандартів), що забезпечує підвищення рівня цитування статей наших науковців.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
На сьогодні подано документи щодо включення «Вісника» до міжнародної бази даних Scopus. Університет також видає ще два фахові наукові журнали – «Електромеханічні і енергозберігаючі системи», «Екологічна безпека» й один науково-виробничий журнал «Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва». Серію «Економічні науки» наукового журналу «Вісник КрНУ» внесено до Переліку фахових видань з економічних наук. Також в університеті виходить електронний щоквартальний науково-практичний журнал «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах».Електронна бібліотека університету

Класична схема інформаційного забезпечення навчального процесу та аналізу наукових джерел передбачає наявність достатньої кількості паперових підручників і навчальних посібників у бібліотечному фонді університету, а необхідні тиражі навчально-методичного забезпечення на кафедрах вимагають суттєвого щорічного поповнення та оновлення. Для вирішення цих питань в університеті розроблено і введено в експлуатацію (на основі існуючої корпоративної мережі за допомогою бібліотечних серверів) електронну бібліотеку.

Корпоративна мережа - це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники даного підприємства.
Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
Електро́нна бібліоте́ка (англ. Digital library) - розподілена інформаційна система, що дозволяє зберігати і використовувати різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо, відео і т.і.)
Програмний комплекс електронної бібліотеки забезпечує доступ до її інформаційних ресурсів з будь-якого комп’ютера, що входить до складу мережі Intranet університету, а також з комп’ютерів спеціалізованих читальних зал і призначених для цього комп’ютерних класів.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Як базу даних для розміщення інформаційного масиву «Бібліотека» використано реляційну базу даних, що забезпечує багатокористувацький режим, високу надійність роботи з інформацією, можливість внесення, зберігання і надання за запитом користувачів великих обсягів інформації.

Зараз електронна бібліотека налічує понад 100 Gb електронної літератури. Пропускна здатність Internet-каналу – 200 Mbit, чотири корпуси університету є зонами WіFі.

Науковці та співробітники університету мають постійний доступ до мережі Інтернет та регулярно користуються матеріалами таких провідних українських та міжнародних електронних ресурсів, як Наукова періодика України Національної бібліотеки України ім. В. І.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (НБУВ, сленг. Вернадка) - найбільша за обсягом фонду та площею приміщень бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут Відділення історії, філософії та права НАН України.
 Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/portal/), електронна бібліотека «Наука і техніка» (http://n-t.ru/), російська Наукова електронна бібліотека eLIBRARY.RU, інтегрована Російським індексом наукового цитування (РІНЦ) (http://elibrary.ru/defaultx.asp), бібліотека Російського фонду фундаментальних досліджень (http://www.rfbr.ru/rffi/ru/lib), каталоги журналів відкритого доступу DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (http://www.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.
doaj.org), E-JOURNALS.ORG (http://www.e-journals.org) та J-Gate (http://j-gate.informindia.co.in/), інформаційні ресурси з економіки Амеріканської економічної асоціації AEAweb (http://www.aeaweb.org/econlit/doctypes.php) та EconPapers (http://econpapers.repec.org/), реферативно-бібліографічна база видавництв Springer та Kluwer (http://link.springer.com/), ресурс видавництва мультидисциплінарних наукових видань InTech (http://www.intechopen.com/), журнали відкритого доступу ресурсу SciVerse ScienceDirect від Academic Press Elsevier (http://www.elsevier.com/). В 2013 році отримано безкоштовний доступ до наступних ресурсів:BioOne – повнотекстова база даних поточних наукових досліджень в галузі біологічних, екологічних і природоохоронних наук, близько 170 наукових журналів 129 некомерційних видавництв (http://www.eifl.net/bioone);

IMF elibrary – онлайн-доступ до повної колекції авторитетного світового економічного контенту опублікованого Міжнародним валютним фондом (МВФ) (http://www.
Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті.
eifl.net/imf-elibrary
).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 • XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
 • Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах ». Електронна бібліотека університету
 • EconPapers
 • IMF elibrary