Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації про культурне, наукове, громадське життя України, її культурну спадщину й історію

Скачати 48.73 Kb.

Інформації про культурне, наукове, громадське життя України, її культурну спадщину й історію
Скачати 48.73 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір48.73 Kb.
ТипІнформації

проект
Концепція

Українського Інституту Тараса Шевченка
1.
Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України - академічна науково-дослідна установа літературознавчого профілю в Україні.
Метою створення Українського Інституту є:

- поширення у світі інформації про культурне, наукове, громадське життя України, її культурну спадщину й історію;

- сприяння міжнародному культурному співробітництву України, розвитку тісних зв’язків між культурно-мистецькими та інтелектуальними колами України та інших країн;

- забезпечення присутності української культури у світовому культурно-інформаційному просторі, більшої обізнаності світової громадськості з культурною спадщиною та сучасною культурою і мистецтвом України;

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.
Українська культура Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.
Культура Культу́ра (лат. Culture - «обробіток», «обробляти») - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та гармонізації.

- сприяння у забезпеченні культурних та освітніх потреб українських громад у різних країнах;

- формування позитивного образу України у світі засобами культури та міжнародного культурного співробітництва.


2. Діяльність Українського Інституту базується на засадах:

- відкритості та демократичності;

- широкого залучення до формування стратегії, планування і реалізації завдань Інституту представників культурно-мистецької та наукової громадськості, органів державної влади, вітчизняного підприємнитцва;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
об’єднання їхніх знань та ресурсів у реалізації поставлених перед Інститутом завдань;

- інклюзивності, не допущення дискримінації, поваги до культур і мов усіх народів та етносів;

- сприяння європейській інтеграції України, посиленню її участі в культурному, інтелектуальному, економічному житті Європі.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

3. Основними формами діяльності Українського Інституту є:

- поширення у світі якісної і всебічної інформації різними мовами про культурне, наукове, громадське життя України; створення й підтримка для цього бібліотек та інтегрованих електронних баз даних про Україну, її історію, культуру, науку;

- налагодження постійних контактів і співпраці з культурно-мистецькими й інтелектуальними середовищами різних країн;

- реалізація культурно-мистецьких проектів за кордоном, спрямованих на промоцію української культури у світі та налагодження контактів і співпраці українських і зарубіжних митців, діячів культури, науки, освіти, бізнесу;

- забезпечення участі українських митців та їхніх творчих проектів у провідних міжнародних культурно-мистецьких заходах (фестивалях, виставках, конкурсах, книжкових ярмарках тощо);

- реалізація грантових конкурсних програм, спрямованих на підтримку творчих проектів за кордоном, що просувають і популяризують українську культуру і мистецтво;

- сприяння участі українських культурних організацій, митців та діячів культури у європейських культурних програмах;

- видання книжок, альбомів, каталогів, створення фільмів, іншої аудіовізуальної продукції, що популяризує українську культуру і мистецтво;

- залучення коштів благодійників, спонсорів, європейських та міжнародних допомогових фондів на реалізацію проектів з міжнародного культурного співробітництва;

- ведення навчальних та просвітницьких програм, лекцій, курсів української мови для громадян країн перебування Українських Інститутів;

- організація міжнародних семінарів та конференцій з проблематики міжнародного культурного співробітництва, розвитку та промоції української культури, збереження культурної спадщини.
4. Керівні органи та організаційна структура Українського Інституту

Український Інститут, як неурядова організація мережевого типу, складається із:

- Наглядової Ради;

Спостере́жна ра́да або Наглядо́ва ра́да (в інших країнах - рада директорів) - колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію. Права та обов'язки спостережної ради прописані в статуті організації.
Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

- Дорадчих експертних рад за окремими напрямками статутної діяльності;

- Центрального апарату управління Інститутом;

- Осередків Інституту за кордоном.


Наглядова рада Інституту формуються з провідних діячів української культури, науки, громадського життя, а також уповноважених представників органів влади (Верховної Ради, Адміністрації Президента, Міністерства культури, Міністерства закордонних справ).
Адміністрація Президента України (неофіційно: Банкова) - постійно діючий орган, утворений Президентом України для здійснення його повноважень.

Формує адміністративне керівництво Інституту та склад дорадчих рад, затверджує стратегічні документи та плани роботи Інституту, заслуховує звіти про виконання цих планів та окремих проектів.Дорадчі експертні ради формуються з фахівців у відповідних сферах культурно-мистецького та наукового життя.

Ці експертні ради формують пропозиції щодо пріоритетних завдань та конкретних проектів Інституту у відповідних сферах, оцінюють виконання здійснюваних проектів.Центральний апарат Українського Інституту забезпечує роботу колегіальних керівних органів, реалізацію їхніх рішень, програмі проектів Інституту, керуючи та координуючи роботу осередків Інституту за кордоном.

Осередки Українського Інституту за кордоном створюються як автономні культурні організації на підставі двосторонніх угод з країнами перебування, і забезпечують:

- реалізацію програм і проектів Українського Інституту в цих країнах,

- налагодження постійної співпраці з місцевими культурними й науковими колами,

- поширення інформації про Україну, її культуру, науку, громадське життя, зорієнтованої на мешканців країни перебування.Персонал осередків Українського Інституту складається із 5–8 осіб:

керівника осередку (директора),

провідного фахівця з міжнародного культурного співробітництва,

фахівця з інформаційних технологій,

1-2 менеджерів культурних проектів,

2-3 місцевих експертів, котрі володіють українською мовою та добре орієнтуються не лише в питаннях української культури, а й місцевому культурно-мистецькому житті.

При формуванні мережі осередків за кордоном доцільно дотримуватися таких географічних пріоритетів:

- країни Центральної та Східної Європи, де існує значний інтерес до України та її культури (Польща, країни Балтії, Грузія, Білорусь, Чехія, Румунія);

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Балтійські країни (ест. Balti riigid, Baltimaad, латис. Baltijas valstis, лит. Baltijos valstybės) - країни, що омиваються Балтійським морем. Найчастіше під Балтією розуміють Латвію, Литву і Естонію. З географічного погляду до Балтії іноді також зараховують Калінінградську область Російської Федерації.
Східна Європа - політичний та історико-географічний регіон Європи.

- великі країни, де існують значні українські громади, що слугуватимуть природною соціо-культурною базою для діяльності таких Інститутів (США, Канада, Італія, Іспанія, Португалія);

- провідні в економічному, політичному та культурному плані країни Європи та інших регіонів світу (Німеччина, Великобританія, Франція, Китай, Японія, Індія).


5. Фінансове забезпечення діяльності Українського Інституту

Діяльність мережі Українського Інституту фінансується за рахунок:

- коштів державного бюджету України, призначених на реалізацію пріоритетів та завдань державної політики у сфері міжнародного культурного співробітництва та формування позитивного іміджу України у світі;

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

- коштів (грантів) європейських та міжнародних культурних програм, призначених на реалізацію проектів у царині європейського та міжнародного культурного співробітництва, у здійсненні яких бере участь Україна, вітчизняні культурні, наукові, освітні організації;- благодійних пожертв та спонсорських коштів вітчизняного та зарубіжного бізнесу, спрямованих на підтримку проектів Українського Інституту.Скачати 48.73 Kb.

  • Основними формами діяльності
  • Керівні органи та організаційна структура Українського Інституту
  • Адміністрації Президента