Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації про навколишнє середовище; B. для сприйняття світла; C. для обміну інформацією; D. для отримання інформації про навколишнє середовище І сприйняття світла; E. немає правильної відповіді. Answer: D

Скачати 189.09 Kb.

Інформації про навколишнє середовище; B. для сприйняття світла; C. для обміну інформацією; D. для отримання інформації про навколишнє середовище І сприйняття світла; E. немає правильної відповіді. Answer: D
Скачати 189.09 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір189.09 Kb.
ТипІнформації
  1   2

Кафедра медичної фізики діагностичного та лікувального обладнання

Спеціальність: «лікувальна справа», «лікувальна справа НТН», «стоматологія», «стоматологія НТН», «фармація», «біологія» 1 курс

Модуль 2. Фізичні основи функціонування апаратних комплексів у медицині.

Пристрій, який формує вихідний світловий пучок це :

A.  Активне середовище;

B.  Оптичний резонатор;

C.  Система накачування;

D.  Твердотільне середовище;

E.  Інфрачервона область;

ANSWER: E

 

Для чого призначений зоровий орган людини:A.  для отримання інформації про навколишнє середовище;
Інфрачерво́не випромі́нювання (від лат. infra - нижче, скорочено ІЧ) - оптичне випромінювання з довжиною хвилі більшою, ніж у видимого випромінювання, що відповідає довжині хвилі, більшій від приблизно 750 нм.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.
Світловий пучок - просторово обмежений у напрямку, перпендикулярному до розповсюдження, потік світла. Світлові пучки утворюються при проходженні сферичного потоку світла від джерела через апертуру. Пучки від джерела розбіжні, що означає, що їхній поперечний переріз збільшується з віддаллю.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

B.  для сприйняття світла;

C.  для обміну інформацією;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

D.  для отримання інформації про навколишнє середовище і сприйняття світла ;

E.  немає правильної відповіді.

ANSWER: D

 

Яку ланку має зоровий аналізатор:A.
Зоровий аналізатор (орган зору) - складова системи органів чуття, аналізатор зовнішнього середовища, що призначена для відтворення образів навколишнього середовища. Орган зору складається з очного яблука, зорового нерва та додаткових структур.
  переферичну ланку;

B.  провідникову ланку;

C.  всі відповіді правильні ;

D.  центральну ланку;

E.  немає правильної відповіді.

ANSWER: C

 

Око людини має форму:A.  сфери;

B.  еліпсоїда,наближеного до сфери ;

C.  кулі;

D.  овала;

E.  круга.

ANSWER: B

 

Який прилад є одним з найбільш точних приладів дослідження рогівки ока:A.  скіаскопічна лінійка;

B.  офтальмометр;

C.  стереофотограметрична камера;

D.  кератометр;

E.  амперметр.

ANSWER: C

 

У якому році вчені Дж.Ліанг, Б.Грімм ,Б.Гоелз і Дж.Біл використали датчик хвильового фронту Гартмана-Шека:A.
Фронт хвилі - поверхня у просторі, коливання в кожній точці якої при поширенні хвилі мають однакову фазу.
  1996;

B.  1994;

C.  2000;

D.  2010;

E.  1990.

ANSWER: B

 

Який метод є одним з основних методів дослідження органа зору:A.  метод однопроменевої рефрактометрії;

B.  метод адаптивної компенсації;

C.  абероскопічний метод;

D.  стереофотограметричний метод;

E.  візуальний метод;

ANSWER: E

 

Для чого призначені офтальмоскопи?A.  для дослідження очного дна ;

B.  для дослідження кришталика ока;

C.  для дослідження рогівки ока;

D.  для дослідження сітківки ока;

E.  для дослідження зіниці ока.

ANSWER: A

 

Які пристрої призначені для дослідження кута передньої камери ока:A.  А. кератометри;

B.  рефрактометри;

C.  гоніолінзи і гоніоскопи ;

D.  барометри;

E.  офтальмометри.

ANSWER: C

 

Які з приладів НЕ належать до приладів для дослідження поля зору:A.  А. кампіметри;

B.  периметри;

C.  всі відповіді правильні;

D.  кератометри;

E.  правильної відповіді немає.

ANSWER: D

 

Що таке скрінінг?A.  А. індивідуальне обстеження;

B.  офтальмологічне захворювання;

C.  масове обстеження;

D.  прилад для корекції зору людини;

E.  немає правильної відповіді.

ANSWER: C

 

Провідникова ланка – це …A.  Зорові нерви, які з’єднують окремими волокнами світлочутливі елементи;
Зоровий нерв Зорови́й нерв (лат. nervus opticus) - II пара черепних нервів у людини та хребетних. Забезпечує здатність бачити. За функціональним поділом – нерв спеціальної чутливості (англ. special somatic afferent).

B.  Хіазми;

C.  Перехрещення нервових волокон;

D.  Усі правильні;

E.  Немає жодної правильної;

ANSWER: A

 

Скіаскопічні лінзи буваютьA.  Круглими;

B.  Круглими і квадратними ;

C.  Квадратними;

D.  Паралельними;

E.  Немає правильних;

ANSWER: B

 

Який метод використовують для дослідження просторового розподілу заломлюючих властивостей ока?A.  Об’єктивний абероскапічний;

B.  Вісі відповіді правильні;

C.  Метод з використанням датчика Гертмана-Шека;

D.  Метод з використанням кутових нахилів пучка;

E.  Метод однопроменевого сканування;

ANSWER: B

 

Склера – цеA.  Середня оболонка;

B.  Передня камера з рідиною;

C.  Скіасколпічна лінійка;

D.  Прозоре тіло, яке нагадує лінзу;

E.  Зовнішня непрозора оболонка;

ANSWER: E

 

Метод однопроменевої рефрактометрії бузується на….A.  Скануванні ока тонким світловим пучком;

B.  Опроміненні пучком лазерів;

C.  Опроміненні УФ випромінюванням;

D.  Скануванні датчиком Гертмана-Шека;

E.  Вимірюванні очного тиску;

ANSWER: A

 

Прилади для дослідження переднього відділу середовища ока та сітківкиA.  Усі відповіді вірні;

B.  Щільові лампи;

C.  Офтальмоскопи;

D.  Гоніоскопи;

E.  Тонометри;

ANSWER: A

 

Гоніолінза – це..A.  Збільшувальна лінза;

B.  Зменшувальна лінза;

C.  Контактна лінза,що прикладається до рогівки досліджуваного ока ;

Конта́ктні лі́нзи - невеликі лінзи, виготовляються з прозорих матеріалів. Контактні лінзи надягають безпосередньо на очі для корекції зору (тобто для підвищення гостроти зору).

D.  Циліндричні окуляри;

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: C

 

Тонометер – це прилад для….A.  Вимірювання ваги ока;

B.  Вимірювання радіусу склери ока;

C.  Збільшувальної здатності ока;

D.  Вимірювання очного тиску;

E.  Прилад для виготовлення лінз;

ANSWER: D

 

Що називають зоровим аналізатором?A.  Слуховий орган;

B.  Зоровий орган;

C.  Смаковий аналізатор;

D.  Нюховий аналізатор;

Нюховий аналізатор - орган нюху (organum olfactus) ектодермального походження розташований у верхньому носовому ході в районі горизонтальної пластинки решітчастої кістки. Рецепторна ділянка (нюховий епітелій) займає 250-500 кв.мм.

E.  Немає вірної відповіді;

ANSWER: B

 

Зорові нерви, які з’єднуються окремими волокнами світлочутливих елементів – це…A.  зорова ланка;

B.  бічна ланка;

C.  провідникова ланка;

D.  паралельна ланка;

E.  периферична ланка;

ANSWER: B

 

Який прилад призначений для визначення радіусу кривизни і рефракції передньої поверхні рогівки очей?A.  Лазер;

B.  Авто рефрактометр;

C.  Кератометр;

D.  Офтальмометр;

E.  Тонометр;

ANSWER: D

 

Рефрактор – це прилад..A.  призначений для дослідження очного дна;

B.  призначений для реєстрації офтальмоскопічної картини на фотоплівці;

C.  призначений для об’єктивного визначення рефракції ока;

D.  призначений для визначення меж поля зору;

E.  призначений для дослідження поля зору на площині;

ANSWER: D

 

Ким був запропонований метод абероскопії ?A.  Р .Уолшом;

B.  А.Ейнштейном;

C.  І. Ньютоном

D.  Б.Франкліном

E.  Немає правильної відповіді

ANSWER: D

 

Оптичний прилад, який містить інтенсивне джерело світла і бінокулярний стереоскопічний мікроскоп  - це…A.
Джере́ла сві́тла - природні тіла або технічні пристрої різної конструкції і різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різною довжиною хвилі, - як видимої частини спектру, так і невидимі для людського ока промені (наприклад, інфрачервоні).
  щільова лампа;

B.  оптичний зір;

C.  офтальмоскопічна лінза;

D.  датчик хвильового фронту;

E.  астигмокоректор;

ANSWER: A

 

Що використовують для спостереження заднього відділу ока та очного дна?A.  офтальмоскопічну лінзу;

B.  щільову лампу;

C.  астигмокоректор;

D.  фотофтольмоскоп;

E.  гоніалінзу;

ANSWER: A

 

Фотоофтальмоскоп – це…A.  спеціальні фотокамери призначені для реєстрації офтальмоскопічної картини на фотоплівці;

B.  прилад призначений для визначення поля зору методом статичної кампіметрії;

C.  прилад призначений для дослідження кута передньої камери ока;

D.  прилад призначений для визначення меж поля зору;

E.  прилад призначений для об’єктивного визначення рефракції ока;

ANSWER: A

 

Як називається прилад призначений для безконтактного вимірювання внутрішньоочного тиску?A.  Щілинна лампа;

B.  Аналізатор поля зору;

C.  Пневмотонометр;

D.  Проектор знаків;

E.  Авторефрактометр;

ANSWER: C

 

Тестер центрального поля зору призначений для…A.  Визначення поля зору методом статичної кампіметрії;

B.  Вимірювання інтенсивності світла;

C.  Визначення меж поля зору;

D.  Дослідження очного дна;

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: A

 

Якої ланки немає зоровий аналізатор?A.  периферичної;

B.  провідникової;

C.  бічної ;

D.  центральної;

E.  немає правильної відповіді.

ANSWER: C

 

Периферична ланка зорового аналізатора утворена:A.  двома очима ;

B.  одним оком;

C.  зоровими нервами;

D.  очними м’язами;

E.  ділянкою головного мозку.

ANSWER: A

 

Скіоскопічні лінійки призначені для:A.  визначення радіусу кривизни і рефракції передньої поверхні рогівки очей;

B.  об’єктивного визначення рефракції ока методом тіньової проби ;

C.  визначення розмірів, форми і положення елементів ока;

D.  топографії рогівки;

E.  немає правильної відповіді.

ANSWER: B

 

Концидентний рефрактометр Хартінгера побудований на принципі:A.  Шейнера ;

B.  Ньютона;

C.  Планка;

D.  Ома;


E.  Ейнштейна.

ANSWER: A


Штучна вентиляція легенів - це…

A.  Метод, за допомогою якого відновлюється і підтримується порушена функція легень – вентиляція і газообмін;

B.  Всі відповіді правильні;

C.  Метод, за допомогою якого лікують легеневі хвороби;

D.  Правильної відповіді немає;

E.  Метод, за допомогою якого надають першу медичну допомого у критичних ситуаціях;

ANSWER: A

 

Скільки є основни типів ШВЛ?A.  1;

B.  3;


C.  2;

D.  4;


E.  8;

ANSWER: C

 

Вентиляція  легенів з позитивним тиском може бути…A.  Інвазивною;

B.  Неінвазивною;

C.  Всі відповіді правильні;

D.  Немає правильної відповіді;

E.  Вентиляція  легенів з позитивним тиском не існує;

ANSWER: C

 

Клінічна смерть – це…A.  Зупинка серця;

B.  Короткочасна перехідна стадія між життям та смертю;

C.  Всі відповіді правильні;

D.  Відмерання  внутрішніх органів;

Зупинка серця - раптове і повне припинення ефективної діяльності серця з наявністю або відсутністю біоелектричної активності. Серце людини являє собою унікальний орган, що складається з величезного числа м'язових волокон, які працюють як єдиний механізм.
Орган (від др.-грец. ὄργανον - знаряддя, інструмент) - частина тіла певної форми, що складається з однакових груп тканин і виконує певні функції.

E.  Це смерть від клінічної хвороби;

ANSWER: B

 

Які основні завдання центру керування ШВЛ?A.  Контроль за роботою датчиків потоку і обсягу;

B.  Управління узгодженою роботою клапанів для своєчасної подачі і припинення введення киснево-повітряної суміші;

C.  Всі відповіді правильні;

D.  Реагування на інформацію про відхилення тих чи інших параметрів вентиляції від заданих установок;

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: C

 

Гемодіаліз – це…A.  Підтримка серця;

B.  Механічне очищення крові від відходів, солей і рідин;

C.  Механічне очищення плазми;

D.  Механічне очищення  легенів;

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: B

 

Скільки вміщає літрів  бак діалізуючого розчину в апараті «штучна нирка»?A.  123 л;

B.  115 л;

C.  110 л;

D.  90 л;

E.  97 л;

ANSWER: C

 

Коефіцієнт очищення апарату «штучна нирка» дорівнює…A.  180 мл/хв;

B.  140 мл/хв;

C.  100 мл/хв;

D.  108 мл/хв;

E.  160 мл/хв;

ANSWER: B

 

Які задачі виконує блок гідравліки в апараті «штучна нирка»?A.  Проводить внутрішню дезінфекцію апарата до і після гемодіалізу;

B.  Здійснює забір з діалізатора діалізуючої рідини разом з ультрафільтратом;

C.  Всі відповіді правильні;

D.  Готує діалізуючу рідину  з концентрату  і очищеної води шляхом змішування однієї частини концентрату і 34 частин води;

E.  У необхідних випадках забезпечує обхід діалізуючої рідини повз діалізатор;

ANSWER: C

 

 Фібриляція шлуночків серця –це…A.  Найчастіша причина раптової зупинки серця;

B.  Масаж серця і штучне дихання;

C.  Всі відповіді правильні;

D.  Немає правильної відповіді;

E.  Перша допомога при зупинці серця;

ANSWER: C

 

Що дозволяє добове моні торування артеріального тиску?

Реанімація - комплекс заходів, спрямованих на відновлення різко порушених або втрачених життєво-важливих функцій організму (серцево-легеневі та церебральні функції).
Артеріальний тиск - кров'яний тиск, який заміряється на артеріях і визначає силу тиску крові на стінках артерій під час систоли та діастоли серцевого м'язу. Завжди вимірюється два значення: систолічний (верхній) і діастолічний (нижній).A.  Отримати інформацію про рівень і коливання АТ протягом доби, під час неспання і сну;

B.  Виявляти хворих з нічною гіпертонією;

C.  Оцінювати адекватність зниження АТ між прийомами чергових доз лікарського препарату;

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).

D.  Всі відповіді правильні;

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: D

 

Яка товщина мембрани у апараті «Штучна нирка»?A.  8 мкм;

B.  11 мкм;

C.  15 мкм;

D.  30 мкм;

E.  Всі відповіді правильні;

ANSWER: E

 

Протягом якого часу проводять гемодіалізA.  4-12 год;

B.  3-6 год;

C.  5-7 год;

D.  6-7 год;

E.  1-4 год;

ANSWER: A

 

Вентиляція з активним вдихом і активним видихом це:A.  Вентиляція з переміжним позитивним тиском;

B.   Вентиляція з переміжним позитивно-нульовим тиском;

C.   Вентиляція з переміжним позитивно-негативним тиском;

D.   Вентиляція з переміжним позитивно-позитивним тиском;

E.   Вентиляція з негативним тиском;

ANSWER: C

 

Короткочасна перехідна стадія   між життям та смертю – це…A.  Агонія;

B.  Клінічнасмерть;

C.  Преагональний стан;

D.  Біологічна смерть;           

E.

Смерть - припинення життєдіяльності організму. У теплокровних тварин і людини смерть пов'язана насамперед із припиненням дихання і кровообігу. У медицині вивченням смерті займається наука танатологія.
    Шок;   

ANSWER: B

 

Механічнеочищеннякровівідвідходів, солейірідин – це…A.  Гемодіаліз;

B.  МРТ;


C.  КТ;

D.  ШВЛ;


E.  Дефібрилятор;

ANSWER: A

 

За домопогою якого якого апарату проводять гемодіаліз?A.  «Штучної нирки»;   

B.  Апарату ШВЛ;          

C.  Дефібрилятора;                            

D.  МРТ;                             

E.  Немає правильної відповіді;

ANSWER: A

 

В чому полягає суть Штучної вентиляції легенів?A.  Примусове введення повітря в легені;

B.  Очищення легенів від шкідливих речовин;

C.  Лікування раку легень;

Рак легень - це злоякісне новоутворення легень, що посідає перше місце серед всіх злоякісних пухлин. Рак легень може характеризуватись локальним метастазуванням в прилеглі тканинах або інші органи (віддалені метастази).

D.  Немає правильної відповіді;

E.  Всі відповіді правильні;

ANSWER: A

 

Причини неефективності дефібриляції?A.  Помилкове накладання електронів;

B.  Дуже низька енергія дефібриляція;

C.  Всі правильні відповіді;

D.  Недостатнє насичення міокарду киснем;

E.  Високий опір шкіри;

ANSWER: C

 

Нормальними показниками сатурації  (SpO2) є:A.  90-99%;

B.  35-44%;

C.  42% -67%;

D.  25-40%;

E.  95-98%;

ANSWER: E

 

Дайте правильне визначення поняття штучна вентиляція легень ?A.  Метод , за допомогою якого відновлюється робота серця людини під час клінічної смерті;
Серце людини (лат. cor humanum) - це порожнистий фіброзно-м'язовий орган, що забезпечує безперервний кровообіг. Серце людини є чотирикамерним. Дві верхні камери називаються передсердями, дві нижні - шлуночками, права і ліва половини серця розділені товстою м'язовою стінкою.
Клінічна смерть - це такий стан організму, який виникає протягом декількох хвилин від 3 до 5 хвилин після зупинки дихання та кровообігу, коли зникають всі зовнішні прояви життєдіяльності. У цьому стані зовнішніх признаках смерті організму (відсутність серцевих скорочень, самостійного дихання, рефлексів на зовнішні дії) зберігається потенційна можливість відновлення його життєвих функцій за допомогою методики реанімації. При клінічній смерті на електрокардіограмі реєструється повне зникнення комплексів або фіблярної осциляції, поступово зменшуваної частоти амплітуди, моно- або біполярні комплекти з відсутністю диференційовки між початковою та кінцевою частинами.

B.  Метод , за допомогою якого припиняється нормальне функціювання легень;

C.  Метод , за допомого якого відновлюється порушена функція легень – вентиляція і газообмін;

D.  Метод, за допомогою якого відновлюється робота мозку людини;

E.  Правильної відповіді немає.

ANSWER: D

 

 Які існують типи ШВЛ ?A.  Всі відповіді вірні;

B.  Вентиляція з негативним тиском;

C.  Вентиляція з позитивним тиском;

D.  Вентиляція з негативним і позитивним тиском;

E.  Вентиляція без  тиску  на   легені;

ANSWER: D

 

 Вентиляція з негативним тиском проводиться?A.  Внутрішньою дією на стінки грудної порожнин;

B.  Внутрішньою дією на стінки діафрагми;

C.  Зовнішньою дією на стінки діафрагми та грудної клітки;

Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.

D.  Зовнішньою дією на поверхню легень;

E.  Внутрішньою дією на поверхню легень;

ANSWER: C

 

 Вентиляція з позитивним тиском може бути….A.  Неінвазивною;

B.  Інвазивною;

C.  ШВЛ з позитивним тиском немає;

D.  Інвазивною або неінвазивною;

E.  Інший варіант відповіді;

ANSWER: D

 

Якої частини немає в апараті ШВЛ?A.  Центр керування;

B.  Джерела медичних газів;

C.  Датчиків контролю потоку і тиску;

D.  Змішувач кисню і повітря;

E.  Блок живлення;

Блок жи́влення - вторинне джерело живлення, призначене для забезпечення живлення електроприладу електричною енергією, при відповідності вимогам її параметрів: напруги, струму, і т. д. шляхом перетворення енергії інших джерел живлення.

ANSWER: E

 

Джерела медичних газів є……A.  Лікарняна киснева станція;

B.  Всі варіанти вірні;

C.  Безпосередньо від балона з газом;

D.  Немає правильної відповіді;

E.  Кисневий концентратор;

ANSWER: B

 

Основне завдання датчика потоку?A.  Аналіз   видиху;

B.  Аналіз вдиху;

C.  Аналіз  об’єму видихуваного повідря;

D.  Аналіз  об’єму повітря,  яке вдихується;

E.  Аналіз  серцебиття;

ANSWER: A

 

За яких умов виконують гемодіаліз?A.  Нирки людини функціонують на 100%;

B.  Нирки пацієнта Функціонують на 10-15%;

C.  Нирки функціонують на 60%;

D.  нирки функціонують 45%;

E.  Нирки функціонують на 5%;

ANSWER: B

 

Яка товщина мембрани у апараті «Штучна нирка»?A.  8 мкм;

B.  11 мкм;

C.  15 мкм;

D.  30 мкм;

E.  8, 11, 15 або 30 мкм;

ANSWER: E

 

 Скільки існує основних видів апаратів «штучна нирка»?A.  3;

B.  5;


C.  2;

D.  6;


E.  1;

ANSWER: C

 

Яка тривалість електричного розряду в електродах дефібрилятора?A.  До 1с.;

B.  До 0,01 с.;

C.  До 10 с.;

D.  До 0.001 с.;

E.  До 1 хв;

ANSWER: B

 

Яка напруга розряду у дефібриляторі?A.  700 В;

B.  5000 В;

C.  7000 В;

D.  70 В;

E.  500 В;

ANSWER: C

 

ДМАТ—це?


A.  Iнвазивний метод обстеження коливання АТ;

B.  Hеінвазивний метод остеження роботи легень;

C.  Mетод  підтримання рівня крові;

D.  Добове моніторингування  артеріального тиску;

E.  Добова мінливість артеріального тиску;

ANSWER: D

 

Які причини неефективності дефібриляції?A.  Помилкове накладання електродів;

B.  Дуже низька енергія дефібриляції;

C.  Недостатнє насичення міокарду киснем;

D.  Високий опір шкіри;

E.  Всі варіанти вірні;

ANSWER: E


Величина, обумовлена співвідношенням p=hv/c — (де h — постійна Планка; v —частота випромінювання; с — швидкість світла у вакуумі), називається:

A.

Швидкість світла - фізичний термін, який використовується у двох, пов'язаних між собою, але концептуально різних значеннях. Перш за все швидкість світла - фундаментальна фізична стала, швидкість розповсюдження електромагнітної взаємодії у вакуумі.
  часом життя фотона;
Середній час життя або просто час життя - чисельна характеристика тривалості спонтанного розпаду нестабільних систем, час, протягом якого кількість таких систем зменшується в e разів (e - основа натуральних логарифмів).

B.  масою фотона;

C.  імпульсом фотона;

D.  енергією фотона;

E.  моментом імпульсу фотона

ANSWER: C

 

Елементарна частка має властивість плоскої хвилі, що поширюється в напрямку руху цієї частинки. Довжина хвилі, що відповідає даній частинці, визначається співвідношенням:A.  Гейзенберга;

B.  Шредінгера;

C.  Планка;

D.  де Бройля;

E.  Ейнштейна.

ANSWER: D

 

Принципом Паулі є твердження, що в атомі не може бути двох електронів з однаковими значеннями:A. 

  1   2


Скачати 189.09 Kb.

  • Зупинка серця