Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформації про первинну структуру білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів: а ген; б кодон; в триплет; г генетичний код

Скачати 30.33 Kb.

Інформації про первинну структуру білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів: а ген; б кодон; в триплет; г генетичний код
Скачати 30.33 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір30.33 Kb.
ТипІнформації

Біологія 10 клас

Тести до теми «Клітина», «Клітина як цілісна система»
1. Укажіть назву системи збереження спадкової інформації про первинну структуру

білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів:

а) ген;

Нуклеїнові кислоти - складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

Первинна структура Первинна структура в біохімії - структура біологічної макромолекули із точним вказанням усіх атомів та хімічних зв'язків, що їх з'єднують (включаючи стереохімію). Для типової нерозгалуженої біополімерної молекули без перехресних зв'язків (наприклад, ДНК, РНК або типового внутрішньоклітинного білка), первинна структура еквівалентна послідовності її мономерних субодиниць, тобто нуклеотидна або амінокислотна послідовність.

б) кодон; в) триплет; г) генетичний код.

2. Позначте, як називається процес синтезу молекули іРНК на матриці ДНК:

а) трансляція; б) транскрипція; в) реплікація; г) рекомбінація.

3. Визначте антикодон, комплементарний кодону ЦУУ:

а) ГАА; б) АГГ; в) АЦЦ; г) ГЦЦ.

4. Вкажіть на процес, завдяки якому з клітини виводяться різні речовини:

а) ендоцитоз; б) піноцитоз; в) фагоцитоз; г) екзоцитоз.

5. Позначте розміщення основного спадкового матеріалу прокаріотів:

а) ядро; б) мітохондрія; в) нуклеоїд; г) пластида.

6. Вкажіть клітину в організмі людини, якій властиві псевдоподії як органи руху:

а) еритроцити;

Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

б) війчастий епітелій; в) лейкоцити; г) сперматозоїд.

7. Вкажіть органелу, на мембранах якої синтезується білок:

а) комплекс Гольджі;

Комплекс Ґольджі (також званий як Апарат Ґольджі, тільце Ґольджі та інші) - одномембранна органела, що є переважно в еукаріотів.

б) мітохондрії; в) незерниста ендоплазматична сітка; г) зерниста ендоплазматична сітка.

8. Вкажіть органелу, яка забезпечує процеси внутрішньоклітинного травлення:

А– зерниста ЕПС; Б– незерниста ЕПС; В– лізосома; Г– комплекс Гольджі.

9. Позначте основну функцію, яку виконують мітохондрії:

А– синтез білків;

Ендоплазматичний ретикулум (ЕПР, від лат. reticulum - «сіточка») або ендоплазматична мережа - внутрішньоклітинна органела еукаріотичних клітин, що являє собою розгалужену систему з оточених мембраною сплющених порожнин, бульбашок і канальців.

Біоси́нтез (або просто синтез) білкі́в - процес, за допомогою якого клітини будують білки. Термін іноді використовується для посилання виключно на процес трансляції, але частіше означає багатокроковий процес, що включає біосинтез амінокислот, транскрипцію, процесинг (включаючи сплайсинг), трансляцію та посттрансляційну модифікацію білків.

Б– синтез АТФ; В– синтез вуглеводів; Г– синтез нуклеїнових кислот.

10. Зазначте перетворення, які восени відбуваються з пластидами і змінюють за-барвлення листків:

А– лейкопласти перетворюються на хлоропласти;

Б– хромопласти перетворюються в хлоропласти;

В– лейкопласти перетворюються в хромопласти;

Г– хлоропласти перетворюються в хромопласти.

11. Вкажіть фазу мейозу, під час якої відбувається кон’югація хромосом:

А– профаза1; Б– профаза П;

В– метафаза1; Г– метафаза П.

12. Позначте іншу назву дисиміляції:

А– енергетичний обмін;

Катаболі́зм, дисиміля́ція, енергети́чний о́бмін - процес метаболічного розпаду, розкладання на простіші речовини або окислення якої-небудь речовини, що зазвичай протікає з вивільненням енергії у вигляді тепла і АТФ.

Б– анаболізм;

В– пластичний обмін; Г– метаболізм.Біологія 10 клас

Тести до теми «Клітина», «Клітина як цілісна система»
1. Укажіть назву системи збереження спадкової інформації про первинну структуру

білків у молекулах нуклеїнових кислот у вигляді послідовності нуклеотидів:

а) ген; б) кодон; в) триплет; г) генетичний код.

2. Позначте, як називається процес синтезу молекули іРНК на матриці ДНК:

а) трансляція; б) транскрипція; в) реплікація; г) рекомбінація.

3. Визначте антикодон, комплементарний кодону ЦУУ:

а) ГАА; б) АГГ; в) АЦЦ; г) ГЦЦ.

4. Вкажіть на процес, завдяки якому з клітини виводяться різні речовини:

а) ендоцитоз; б) піноцитоз; в) фагоцитоз; г) екзоцитоз.

5. Позначте розміщення основного спадкового матеріалу прокаріотів:

а) ядро; б) мітохондрія; в) нуклеоїд; г) пластида.

6. Вкажіть клітину в організмі людини, якій властиві псевдоподії як органи руху:

а) еритроцити; б) війчастий епітелій; в) лейкоцити; г) сперматозоїд.

7. Вкажіть органелу, на мембранах якої синтезується білок:

а) комплекс Гольджі; б) мітохондрії; в) незерниста ендоплазматична сітка; г) зерниста ендоплазматична сітка.

8. Вкажіть органелу, яка забезпечує процеси внутрішньоклітинного травлення:

А– зерниста ЕПС; Б– незерниста ЕПС; В– лізосома; Г– комплекс Гольджі.

9. Позначте основну функцію, яку виконують мітохондрії:

А– синтез білків; Б– синтез АТФ; В– синтез вуглеводів; Г– синтез нуклеїнових кислот.

10. Зазначте перетворення, які восени відбуваються з пластидами і змінюють за-барвлення листків:

А– лейкопласти перетворюються на хлоропласти;

Б– хромопласти перетворюються в хлоропласти;

В– лейкопласти перетворюються в хромопласти;

Г– хлоропласти перетворюються в хромопласти.

11. Вкажіть фазу мейозу, під час якої відбувається кон’югація хромосом:

А– профаза1; Б– профаза П;

В– метафаза1; Г– метафаза П.

12. Позначте іншу назву дисиміляції:А– енергетичний обмін; Б– анаболізм;

В– пластичний обмін; Г– метаболізм.


Скачати 30.33 Kb.

  • Біологія 10 клас Тести до теми «Клітина», «Клітина як цілісна система»