Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформатика, 7 клас Дата проведення уроку

Скачати 117.78 Kb.

Інформатика, 7 клас Дата проведення уроку
Скачати 117.78 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір117.78 Kb.
  1   2

інформатика, 7 клас

Дата проведення уроку

Номери уроків

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Основи роботи за комп’ютером
Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки


5

 

1

Що таке інформатика. Галузі знань, з якими пов’язана інформатика. Поняття інформації. Умови існування інформації. Дії з інформацією. Властивості інформації. Огляд історії розвитку обчислювальної техніки.

1

 

2

Структура комп’ютера за фон Нейманом. Архітектура комп’ютера. Основні модулі комп’ютера та їхні характеристики. Пристрої введення та виведення інформації.

1

 

3

Операційні системи. Апаратне та програмне забезпечення.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи та їхнє призначення. Інструктаж з техніки безпеки у процесі роботи на комп’ютері.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Перше знайомство з ОС Windows. Призначення. Базові поняття ОС Windows (Робочий стіл, піктограми, ярлики, кнопки, Панель задач, кнопка Пуск, контекстне меню).
Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.
Панель завдань, панель задач (англ. taskbar) - елемент графічного інтерфейсу, який використовується для запуску інших програм та керування вже запущеними. Має вигляд панелі інструментів. Використовується, зокрема, для керування вікнами застосунків.
Дії з маніпулятором миша. Вікна, їх види, основні елементи, режими відтворювання вікон, зміна розмірів та переміщення по екрану. Запуск програм на виконання. Папка та файл. Правила записування назв файлів та папок. Пошук файлів та папок. Шлях до файлу чи папки. Практична робота № 1 „Знайомство з основними елементами інтерфейсу ОС Windows”

1

 

4

Методи створювання, копіювання, переміщання та видалення папки, файлу та ярлика.Практична робота № 2 „Робота з файлами і папками”

1

 

5

Основи роботи з дисками. Архіватори. Віруси та антивірусні програми. Поняття про комп’ютерні віруси. Ознаки зараження комп’ютера комп’ютерним вірусом. Види комп’ютерних вірусів. Призначення антивірусних програм. Призначення форматування. Методи форматування дискет. Призначення архіваторів. Етапи створення архівів та видобування файлів з архіву. Практична робота № 3 „Робота з дисками. Архівування та розархівування файлів”

1

Текстовий процесор

3

 

6

Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори.
Веб-ві́джет (англ. widget) - контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку або у браузер. Цей тип заснований на веб-технологіях, що працюють через браузер: HTML, Flash тощо. Такі модулі існували досить давно, а віджетами їх стали називати відносно недавно.
Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.
Поняття редагування та форматування тексту. Способи запуску текстового процесора. Горизонтальне меню та Панелі інструментів середовища.
Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
Основні елементи вікна MS Word. Уведення тексту, його виділення та редагування, збереження текстового документа. Зміна масштабу у процесі переглядання документа. Правила введення тексту.Форматування тексту. Копіювання фрагментів тексту. Робота з абзацами. Види вирівнювання абзаців. Абзацні відступи. Зміна властивостей шрифту. Практична робота № 4 „Уведення та редагування тексту. Збереження текстового документа. Форматування тексту”

1

 

7

Вставка об’єктів у текстові документи: вставка символів, вставка малюнків, зміна їх властивостей та розташування у тексті. Створення малюнку за допомогою автофігур. Групування малюнків. Практична робота № 5 „Вставка символів та малюнків з файлу. Створення автофігур ”

 

 

8
  1   2


Скачати 117.78 Kb.

  • Зміст навчального матеріалу Кількість годин
  • Операційні системи
  • Панель задач
  • Практична робота № 1