Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнформатика, 7 клас Дата проведення уроку

Скачати 117.78 Kb.

Інформатика, 7 клас Дата проведення уроку
Скачати 117.78 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір117.78 Kb.
1   2

Підсумковий урок з тем «Обчислювальна система. Історія розвитку обчислювальної техніки» та «Текстовий процесор»

1

Основи алгоритмізації та програмування

3

 

9

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця. Мови програмування та комп’ютерні програми. Навчальна Алгоритмічна Мова. Службові слова.
Алгоритмі́чна мо́ва 1. формальна мова, призначена для записування алгоритмів. Використання алгоритмічної мови базується на можливості формального визначення правил конструювання алгоритмів. При формальному описанні алгортимів істотна роль належить вибору способу запису (кодування) оброблюваної інформації та задання алгоритмічних приписів - елементарних кроків алгоритму, із яких він конструюється. 2. Довга назва мови програмування АЛГОЛ
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.
Службові слова, неповнозначні (систематичні слова - вільні морфеми, що інтонаційно об'єднуються зі словом, словосполученням чи реченням і виражають, подібно до словотвірних і словозмінних (флексійних)) зв'язаних морфем, різні стосунки між повнозначними словами й реченнями, об'єднуючи їх або надаючи їм різних значеннєвих відтінків.
Загальна структура програми, записаної НАМ. Величини. Змінні та сталі величини. Ім’я величини та правила його записування. Типи змінних величин, визначені у НАМ (цілі, дійсні, літерні, логічні). Правила записування розділу опису сталих та змінних величин у НАМ. Аргументи, результати, проміжні величини. Оператор присвоєння. Процедури введення та виведення значень величин. Лінійні алгоритми. Етапи розв'язування задач. Метод покрокової деталізації.

1

 

10

Знайомство із середовищем програмування АЛГО. Основні елементи вікна середовища програмування АЛГО. Робота із шаблонами. Уведення та редагування тексту програми. порядкування тексту програми. Збереження тексту програми у файлі. Відкриття файлів із текстом програми. Запуск програми на виконання. Призначення трансляції. Виправлення помилок, що трапилися у процесі компіляції програми. Практична робота № 6 „Робота з програмами у середовищі програмування АЛГО”

1

 

11

Урок розв’язування та перевірки розв’язків задач на використання лінійних алгоритмів. Експериментально-дослідницька робота у середовищі програмування АЛГО

1

Графічний редактор

3

 

12

Графічний редактор, його призначення та види. Основні відмінності векторного та растрового графічного редактора. Запуск графічного редактора Paint. Основні елементи вікна графічного редактора. Зміна розміру робочого аркуша. Збереження та відкриття файлів. Інструменти графічного редактора. Правила роботи з інструментами.

1

 

13

Інструменти графічного редактора. Правила роботи з інструментами.Практична робота № 7 „Створення власного малюнку в графічному редакторі Paint”

1

 

14

Контрольна рівнева робота. Робота з текстовим процесором, графічним редактором та середовищем програмування АЛГО (за вибором учителя)

1

Розгалуження

3

 

15

Логічні умови. Значення, які може набувати логічна умова. Побудова простих логічних умов. Оператор розгалуження. Правила записування оператора розгалуження у НАМ. Зображення структури розгалуження за допомогою блок-схеми. Таблиця виконавця: призначення, створення, заповнення.

1

 

16

Використання вкладених операторів. Послідовність виконання команд у вкладеному операторі розгалуження.Практична робота № 8 „Розв’язування задач з використанням структури розгалуження”

1

 

17

Урок розв’язування задач на використання структури розгалуження.Експериментально-дослідницька робота в середовищі програмування АЛГО.

1

Електронні презентації

3

 

18

Поняття електронної презентації. Правила створювання електронних презентацій. Призначення та основні можливості програми створювання електронних презентацій. Запуск програми Microsoft PowerPoint. Основні елементи вікна програми. Слайд. Макети слайдів. Вибір початкової розмітки та оформлення слайда, уведення, редагування та форматування заголовку й основного тексту слайду. Вставка малюнків. Практична робота № 9 «Створювання та показ електронної презентації»

1

 

19

Створення фону слайда. Заливка фону обраним кольором. Показ електронної презентації. Режим переглядання слайдів. Зміна порядку слайдів. Копіювання, дублювання, видалення слайдів. Практична робота № 10 «Створювання та показ електронної презентації» (продовження роботи)

1

 

20

Робота у мікрогрупах над індивідуальними завданнями. Робота із засобами створення електронних презентацій

1

Електронні таблиці

3

 

21

Загальні відомості про електронні таблиці та їхні основні можливості. Основні елементи вікна програми Microsoft Excel.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Microsoft Excel Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
Поняття книги, аркуша, рядка, стовпчика, клітинки та її адреси, діапазону клітинок. Активна клітинка та її вміст. Фіксація вмісту клітинки. Правило записування формул у клітинку. Призначення рядка формул. Виділення клітинок, рядків та стовпців. Зміна ширини стовпчика. Створення таблиці, уведення даних у клітинки, підготування простої таблиці, збереження макету для подальшої роботи з таблицею у файлі. Практична робота № 11 „Основні прийоми створювання та заповнювання електронних таблиць”.

1

 

22

Розрахункові операції в таблицях. Способи введення та редагування формул. Використання маркера заповнення під час записування формул. Оформлення розроблених таблиць.Формат клітинки. Зміна формату клітинки. Практична робота № 12 „Оформлення електронних таблиць”

1

 

23

Підсумковий урок тем «Розгалуження», «Електронні презентації» та «Електронні таблиці» Виконання та захист зроблених завдань у середовищі програмування АЛГО, програмах для створювання електронних презентацій та роботи з електронними таблицями

1

Циклічні структури

4

 

24

Призначення циклічних структур, види операторів повторення. Тіло циклу, умова входження до циклу (виходу з циклу). Спільні риси та відмінність різних видів циклів. Правило записування циклу з передумовою за правилами НАМ. Блок-схема циклу поки. Загальна структура циклічного алгоритму. Особливості цього оператора повторення. Правила виконання цього виду циклу. Використання циклу поки. Заповнення таблиці виконавця для задач, для розв’язанні яких використовують оператор повторення з передумовою. Практична робота № 13 „Розв’язування задач з використанням циклу поки”

1

 

25

Призначення циклу з параметром. Правило записування циклу з параметром за правилами НАМ. Параметр циклу. Особливості даного оператора повторення. Найбільший спільний дільник двох натуральних чисел. Алгоритм Евкліда визначення НСД. Найменше спільне кратне двох чисел. Практична робота № 14 "Розв’язування задач з використанням циклу для"

1

 

26

Розв’язування задач з використанням операторів повторення.

1

 

27

Оператор повторення з післяумовою. Доцільність використання цього виду циклу. Загальна структура циклічного алгоритму. Блок-схема циклу повторювати - докиНе. Особливості цього оператора повторення. Правила виконання цього виду циклу. Заповнення таблиці виконавця для циклу з післяумовою. Практична робота № 15 „Складання програм з використанням циклу з післяумовою”

1

Всесвітня мережа Інтернет

4

 

28

Інтернет. Причини виникнення Інтернету. Принцип маршрутизації пакетів даних. ІР-адреси та правила їх запису. Принцип ІР-адресації. Система доменних імен.
Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.
Причина виникнення. Правила запису доменної адреси. Перелік основних сервісів всесвітньої мережі.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Знайомство із сервісом www. Принципи, покладені в основу роботи сервісу. Web-сторінка, web-сайт, гіперпосилання. Браузери, їх види та призначення. Основні елементи вікна браузера Internet Explorer.
Microsoft Internet Explorer - графічний веб-оглядач (браузер), який розробляє корпорація Microsoft.
Правила записування адреси сайту у форматі універсального вказівника ресурсів URL. Навігація між сторінками сайту. Використання гіперпосилань. Збереження web-сторінки, збереження окремого малюнку. Збереження адреси сайту в Обраному. Використання адрес сайтів, що були збережені в Обраному. Практична робота № 16 „Основи навігації у всесвітньому павутинні”

1

 

29

Пошукові системи. Принципи організації пошуку інформації в Інтернет. Тематичні каталоги. Пошук за ключовими словами. Комбінований пошук. Види пошукових систем. Знайомство з українськими пошуковими системами. Вивчення правил складання запитів при роботі з українською пошуковою системою Мета. Практична робота № 17 „Основні способи роботи з пошуковими системами”

1

 

30

Електронна пошта. Переваги та особливості цього сервісу. Електронна поштова скринька. Електронна адреса. Правила записування. Створення власної електронної поштової скриньки на безкоштовному сервері. Отримання електронних листів. Дії з отриманими листами. Написання власних електронних листів. Відправлення електронного листа. Практична робота № 18 „Основи роботи з електронною поштою”

1

 

31

Контрольна робота . Робота з циклічними алгоритмами у середовищі програмування АЛГО та з основними сервісами Інтернет (за вибором вчителя)

1

Підсумкові навчальні проекти

4

 

32-33

Робота у мікрогрупах над навчальними проектами.

2

 

34

Представлення та захист навчальних проектів

1

 

35

Підсумковий урок за рік

1
1   2


Скачати 117.78 Kb.

  • Основи алгоритмізації та програмування
  • Мови програмування
  • Контрольна рівнева робота.
  • Всесвітня мережа Інтернет
  • Підсумкові навчальні проекти