Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнноваційні форми роботи та технології, що використовую

Скачати 50.31 Kb.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую
Скачати 50.31 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір50.31 Kb.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую:

      Головне завдання вчителя зробити навчання цікавим. Тому на урок потрібно йти не лише зі знанням навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, набором задач і вмінням їх майстерно розв'язувати, але і з різноманітними та цікавими способами організації роботи учнів.

      У своїй практиці я використовую такі сучасні освітні технології:

· інформаційно-комунікаційні технології (А.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Єршов);

· технології рівневої диференціації та індивідуалізації;

· інтерактивні технології (Й. Песталоцці, Дж. Дьюї);

· ігрові технології (Б. Нікітін);

· тестові технології;

  проектні;

· здоров'язберігаючі технології.Інформаційно-комунікаційні технології

       Головною перевагою цих технологій є наочність, тому що більша частина інформації засвоюється за допомогою зорової пам'яті. Інформаційні технології допомагають зробити навчальний процес творчим і орієнтованим на учня.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Презентації у вигляді слайдів ефективні на різних етапах уроку. Зорове сприйняття досліджуваних об'єктів дозволяє швидше і глибше сприймати представлений матеріал. Є можливість емоційно і образно подати матеріал.

На своїх уроках я використовую персональний комп'ютер для таких форм роботи, як:

• контролююча машина;

• навчальний тренажер;

• моделюючий стенд;

• інформаційно-довідникові системи;

• ігрове навчальне середовище.Контролююча машина

        За допомогою цієї форми роботи я проводжу електронне тестування. Для цього використовую пакет програм Test W2, який служить для створення і проведення комп'ютерного тестування, аналізу результатів, оцінювання за вибраною шкалою. Даний тест має зручний текстовий редактор, що дає можливість працювати з формулами, малюнками, виразами.

Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Ще великою перевагою Test W2 є його безкоштовне розповсюдження. Зручний вибір режимів, дозволяє не тільки проводити контроль, а й навчати методом підказок. Завдання тестів на різних комп'ютерах подається в різних варіантах, тобто не дає можливості учням "списувати" відповіді з сусідніх моніторів.Навчальний тренажер

      Використовую для виконання таких тренувальних вправ, як «знайди помилку», «встанови закономірність», вдосконалення усного рахунку, тренування обчислювальних навичок.

  Моделюючий стенд

  Найбільш продуктивно цю форму використовую на уроках геометрії для створення динамічних та анімаційних моделей.

   Інформаційно-довідникові системи

      Їх використання є дуже доцільним як на уроці так і в організації позакласних заходів, підготовці до олімпіад та зовнішнього незалежного тестування.

Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.
Найчастіше я звертаюсь до електронної енциклопедії Кирила і Мефодія, серії енциклопедій «Хочу все знати», а також використовую інформаційно-пошукові системи мережі ІнтернетІгрове навчальне середовище

    За допомогою комп'ютера легко створити на уроці цікаву ігрову ситуацію.

Електронні або онлайн-енциклопедії - енциклопедії, які існують у мережі Інтернет. Стали популярними довідковими ресурсами в умовах швидкого збільшення обсягу інформації. Віртуальна форма подання енциклопедичної інформації відкрила нові перспективи в розвитку видань даного жанру, дозволила зміну формату (пошук по запиту без гортати сторінки, пошук за зображеннями, більший обсяг тексту, посилання) та збільшила доступність для широкого загалу, як в частині вільного доступу до інформації, так і в частині участі загалу у формуванні контенту. В електронну енциклопедію, як і в традиційну, входять: статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення і статті-відсилання (адресують до іншого терміну). Перші два типи статей відрізняються лише об'ємом, до їх складу входить інформація по суті питання і відомості про шляхи отримання більш глибоких і повних знань (за посиланнями на літературу в кінці статті або в спеціальному бібліографічному блоці енциклопедії).
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Учні із захопленням шукають піратські скарби, відправляються у фантастичні світи, в космічні подорожі, але для цього їм потрібно засвоїти певні математичні знання та отримати необхідні навички.
Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.


Технологія рівневої диференціації та індивідуалізації

     Диференціація сприяє більш міцному і глибокому засвоєнню знань, розвитку індивідуальних здібностей. Різнорівневі завдання полегшують організацію навчального процесу в класі, створюють умови для прогресу учнів у навчанні у відповідності з їх можливостями.

Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Підвищується рівень мотивації.

 Інтерактивні технології (метод проектів)

   У своїй практиці використовую інтерактивні технології навчання, які сприяють самореалізації особистості учня, підвищують його мотивацію до навчання та адаптацію у освітньому середовищі, розвивають його комунікативні здібності та підвищують внутрішню самооцінку.

    Зокрема, метод проектів дозволяє відійти від авторитарності в навчанні, завжди орієнтований на самостійну роботу учнів. За допомогою цього методу учні не тільки отримують знання, але і вчаться здобувати їх самостійно, використовувати для розв'язання пізнавальних та практичних завдань.

Ігрові технології

«Предмет математики настільки серйозний, що потрібно не втрачати можливості робити його більш цікавим»

Блез Паскаль

   Я вважаю, що використання на уроках ігрових технологій забезпечує досягнення єдності емоційного й раціонального в навчанні. Так включення в урок ігрових моментів робить його цікавішим, створює в учнів гарний настрій, полегшує подолання труднощів. Я використовую їх на різних етапах уроку. Так на початку уроку включаю ігровий момент «відгадай тему уроку», при закріпленні вивченого матеріалу – «знайди помилку». Так само мною розроблені вікторини, уроки-ігри. Усе це спрямовано на розширення кругозору учнів, розвиток їх пізнавальної діяльності, формування певних умінь і навичок, необхідних у практичній діяльності.


Тестові технології

     Завдання на тестовій основі отримали широке поширення в практичній діяльності. Я їх використовую на різних етапах уроку, в ході індивідуальної, групової та фронтальної роботи, в поєднанні з іншими засобами та прийомами навчання. Сьогодні існують різноманітні варіанти тестів. На мій погляд, тести, створені самим учителем, дозволяють найбільш ефективно виявляти якість знань, індивідуалізувати завдання, враховуючи особливості кожного учня.

Тестові завдання складаю з урахуванням завдань уроку, специфіки досліджуваного матеріалу, пізнавальних можливостей, рівня готовності учнів. Тестова технологія допомагає при контролі знань учнів. Тест забезпечує суб'єктивний фактор при перевірці результатів, розвиває у дітей логічне мислення, уважність.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Тестові завдання відрізняються за складністю та формою варіантів відповідей. Використання тестових завдань дозволяє здійснити диференціацію та індивідуалізацію навчання учнів з урахуванням їхнього рівня пізнавальних здібностей.Здоров'язберігаючі технології

      Поняття «здоров’язберігаюча» відноситься до якісної характеристики будь-якої освітньої технології, що показує, наскільки при реалізації даної технології вирішується завдання збереження здоров'я основних суб'єктів освітнього процесу – учнів і педагогів.Використання даної технології дає мені можливість під час уроку рівномірно розподіляти різні види завдань, чергувати розумову діяльність, визначати час на вивчення складного навчального матеріалу, на проведення самостійних і контрольних робіт, нормативно застосовувати ТЗН, що дає позитивні результати у навчанні. При підготовці і проведенні уроку враховую: дозування навчального навантаження; динамічність учнів та їх працездатність; дотримання гігієнічних вимог (свіже повітря, гарна освітленість, чистота); сприятливий емоційний настрій; оздоровчі моменти і зміну видів діяльності на уроці, що допомагають подолати втому, смуток, незадоволеність; чітку організацію навчальної праці (підготовка дошки, чіткі записи на дошці, застосування ІКТ).


Скачати 50.31 Kb.

  • Інформаційно-комунікаційні технології
  • Моделюючий стенд
  • Ігрове навчальне середовище
  • Технологія рівневої диференціації та індивідуалізації
  • Інтерактивні технології (метод проектів)
  • Здоровязберігаючі технології