Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнструкці я з безпеки життєдіяльності під час проведення занять в кабінеті інформатики ( для учнів) Загальні положення

Скачати 16.33 Kb.

Інструкці я з безпеки життєдіяльності під час проведення занять в кабінеті інформатики ( для учнів) Загальні положення
Скачати 16.33 Kb.
Дата конвертації30.11.2019
Розмір16.33 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ” ДИРЕКТОР ШКОЛИ: ____________ __ __ 201_ р. І Н С Т Р У К Ц І Я з безпеки життєдіяльності під час проведення занять в кабінеті інформатики ( для учнів) 1. Загальні положення 1.1. У кабінеті інформатики встановлена складна апаратура: комп”ютери, принтери та інші технічні навчальні засоби, що потребують обережного поводження при користуванні. 1.2. У кабінеті інформатики проводяться навчальні заняття, позакласні заходи з використанням інформаційних та комунікаційних технологій. 1.3.
Навча́льні заня́ття (аудито́рні заня́ття) - лекції, лабораторні , практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Такі заняття називають «парами», оскільки вони є спареними.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
До роботи на ПК допускаються учні, які пройшли медичний огляд, інструктаж з безпеки життєдіяльності на робочому місці та інструктаж з пожежної безпеки. 2.
Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1. Перебуваючи в кабінеті інформатики зніміть верхній одяг, сядьте на робоче місце, нічого не чіпаючи без дозволу вчителя. 2.2. Огляньте робоче місце, упевніться, що на ньому відсутні сторонні предмети, та видимі пошкодження апаратури і меблів. 2.3. Сядьте зручно, щоб дивитись на монітор не нахиляючись. Розмістіть на столі навчальні приладдя так, щоб вони не заважали працювати з комп”ютером. 2.4. Забороняється перебувати в кабінеті інформатики без нагляду вчителя. 3. Вимоги безпеки під час роботи 3.1. Під час роботи з комп”ютером забороняється: чіпати роз”єми з”єднувальних кабелів, торкатися до проводів живлення, ремонтувати обладнання; вмикати і вимикати апаратуру без дозводу вчителя; працювати у вологому одязі та вологими руками; класти предмети на обладнання комп”ютера; займатися сторонніми справами та сторонніми розмовами з товаришами. 3.2. Тривалість безперервної роботи за монітором під час уроку не повинна перевищувати 15-25 хвилин, в залежності від віку учня. 3.3. При появі задимленості чи запаху горілої пластмаси, негайно припиніть роботу, вимкніть апаратуру і повідомте про це вчителя. 3.4. В разі враження електричним струмом працюючого, або виникнення пожежі, негайно вимкніть головний рубильник кабінету, який знеструмлює все обладнання, і застосуйте засоби пожежогасіння та першої допомоги потерпілим.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Повідомте негайно про цей випадок дирекцію школи. 4. Вимоги безпеки після закінчення роботи 4.1. Закрийте всі програми, якими користувались на комп”ютері та вийдіть з програмної оболонки на робочий стіл”. 4.2. Приберіть робоче місце, заберіть всі особисті речі та спокійно вийдіть з кабінету. 4.3. Вчителю: вимкнути всі комп”ютери, принтер, сканер; вимкнути стабілізатор учительського комп”ютера; вимкнути клавішу автомата розподільчого щитка кабінету, що живить все обладнання, та вимкнути електроосвітлення; замкнути грати дверей, вхідні двері на замки та ввімкнути охоронно-попереджувальну сигналізіцію. Відповідальний за охорону праці школи:________________


Скачати 16.33 Kb.