Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Інструкція до встановлення програмного навчального комплексу асистент

Скачати 22.94 Kb.

Інструкція до встановлення програмного навчального комплексу асистент




Скачати 22.94 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір22.94 Kb.
ТипОбзор

ІНСТРУКЦІЯ

до встановлення програмного навчального комплексу АСИСТЕНТ
Комплекс навчально-дослідницьких програм з будівельної механіки АСИСТЕНТ працює під управлінням ОС Windows 2000 ,Windows XP Windows 7.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Будівельна механіка - це наука про методи розрахунку споруд на міцність, жорсткість і стійкість.
Комплекс призначено для вивчення і засвоєння за допомогою персональних комп’ютерів основних тем курсу будівельної механіки, а також для виконання розрахункових вправ, курсових і дипломних проектів.
Диплом Дипло́м (грец. δίπλωµα (diploma) - «складений листок») - офіційний документ про закінчення середнього спеціального або вищого навчального закладу та присвоєння відповідної кваліфікації; також офіційний документ про присвоєння наукового ступеня або звання.
Комплекс складається з чотирьох розділів: Чисельні методи, Тренажери, Розрахункові роботи та Проектування. До складу комплексу також входить програма самотестування знань з будівельної механіки.

1Увага!

 1. Комплекс розроблено для роботи в середовищі Windows 2000 ,Windows XP, Windows 7.

 2. Комплекс необхідно витягати в кореневий каталог диска C:

Комплекс записано в архівному файлі АСИСТЕНТ (Програмний комплекс).exe. Для встановлення комплексу на Вашому комп’ютері необхідно:

 1. "Скачати" файл АСИСТЕНТ (Програмний комплекс).exe на будь-який логічнй диск Вашого комп’ютера.

 2. Запустити файл до роботи. На екран буде виведене діалогове вікно




 1. За допомогою кнопки Обзор… вибрати логічний диск С:.
  Логіка Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Ім’я диска з’явиться у полі Папка назначения.

 2. Натиснути кнопку Извлечь.

У результаті на логічному диску C: буде створено каталог C:\ASSISTANT, де розташовуються прикладні та допоміжні програми комплексу, а також бази індивідуальних завдань. Встановлений комплекс може бути запущений до роботи шляхом активації файлу C:\ASSISTANT\ASSIST.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Актива́ція - збудження чогось, наприклад, молекул, атомів; перехід молекули з неактивного стану в стан з енергією, достатньою для здійснення хімічної реакції, наприклад, механохімічна активація .
exe.

Більш докладно про роботу з програмним комплексом АССИСТЕНТ можна прочитати в електронному підручнику БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА, розміщеному на сторінці кафедри будівельної механіки на WEB-сайті КНУБА (http://www.knuba.edu.ua/ua/facultes/10/38). На цьому ж сайті також розташовано програмний комплекс АССИСТЕНТ.



Розробники програмного комплексу продовжують роботу з його вдосконалення та модернізації.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Тому час від часу доцільно повторювати процедуру установки комплексу.

1 Якщо знехтувати зазначеними вимогами, то деякі прикладні програми не працюватимуть.



Скачати 22.94 Kb.

 • Чисельні методи , Тренажери , Розрахункові роботи та Проектування
 • АСИСТЕНТ (Програмний комплекс).ex e .
 • Обзор…
 • Папка назначения . Натиснути кнопку Извлечь . У результаті