Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнструкція з електробезпеки Загальні положення

Скачати 220.49 Kb.

Інструкція з електробезпеки Загальні положення
Скачати 220.49 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.05.2017
Розмір220.49 Kb.
  1   2

______________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ__________________________(посада керівника підприємства

_______________________________і найменування підприємства)

__________________ № __________(число, місяць, рік)
Інструкція з електробезпеки
1. Загальні положення

1.1. Інструкція з електробезпеки (далі — Інструкція) встановлює вимоги безпеки при роботі з виробничим електротехнічним обладнанням, призначеним для загального користування, напругою не більше 380 В, та поширюється на працівників, які користуються цим обладнанням.

До електротехнічного обладнання напругою не більше 380 В належать електротехнічні пристрої заводського виготовлення, які призначені для загального користування, а саме: побутові електротехнічні пристрої (персональний комп’ютер, ксерокс, мікрохвильова піч, електрочайник, електрообігрівач тощо) та засоби виробництва (ручний електроінструмент, верстат або підіймальний механізм з електроприводом).

За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.

1.2. Усунення несправностей (ремонт) електротехнічної частини виробничого обладнання та електричних мереж напругою до 1 кВ виконує електротехнічний персонал, що має групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

Електрична мережа Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

За відсутності стандартного пристрою (штепсельної вилки) підключення електрообладнання до електромережі або його відключення від електромережі повинен виконувати електротехнічний персонал.

1.3. Електротехнічний пристрій необхідно підключати до електромережі та експлуатувати відповідно до вимог інструкції з його експлуатації.

1.4. Допуск працівників до робіт із засобами виробництва, до яких належать електротехнічні пристрої, здійснюється після проведення попереднього інструктажу за відповідною інструкцією з охорони праці під час роботи з конкретним засобом виробництва (ручним електроінструментом, верстатом, підіймальним механізмом тощо) і перевірки безпечного поводження з ним.

1.5. Для захисту людини від ураження електричним струмом під час роботи з електрообладнанням вживають таких заходів:


   1. забезпечують недоступність струмовідних частин від випадкового доторкання шляхом встановлення захисного огородження, ізоляції, розміщення на недоступній висоті;

    Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

    Електротра́вма - травма, що виникає при доторканні неізольованих електродротів, увімкнених у мережу, або при ураженні блискавкою, внаслідок чого в організмі людини відбуваються важкі місцеві та загальні зміни, які часто та швидко закінчуються смертю.   2. використовують безпечну напругу;

   3. встановлюють пристрої захисного відключення;

   4. забезпечують захисне заземлення (занулення) електротехнічних пристроїв;

   5. використовують засоби електрозахисту.

Загальні положення про небезпеку ураження електричним струмом наведено у додатку до Інструкції.

Захисне́ зазе́млення (англ. protective earthing, нім. Schutzerdung, f) - заземлення точки або точок у системі чи в процесі монтажу системи або в обладнанні, з метою забезпечення електробезпеки.

Електричний струм Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.

1.6. Засоби електрозахисту поділяють на основні та додаткові.

1.6.1. До основних засобів електрозахисту під час роботи з електрообладнанням напругою до 1 кВ належать:


 • ізолювальна штанга;

 • електровимірювальні кліщі;

 • індикатор напруги;

 • діелектричні рукавиці;

 • інструмент з ізолювальним покриттям (пасатижі, кусачки, викрутка тощо).

1.6.2. До додаткових засобів електрозахисту під час роботи з електрообладнанням напругою до 1 кВ належать:

 • діелектричне взуття (боти);

 • діелектричний килимок;

 • ізолювальна підставка;

 • ізолювальна накладка;

 • ізолювальний ковпак;

 • сигналізатор напруги;

 • захисне огородження (щит, ширма);

 • переносне заземлення;

 • плакати і знаки безпеки.

1.7. Засоби електрозахисту не призначені для використання на зовнішніх роботах під час дощу, снігу, туману.

1.8. Електроінструмент за умовами безпеки поділяють на три класи: • І клас ― електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;

 • ІІ клас ― електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію;

 • III клас — електроінструмент, який живиться від безпечної наднизької напруги і в якому не виникає напруга більше ніж безпечна наднизька напруга (не перевищує 42 В між провідниками та між провідником і землею, або у разі трифазного живлення не перевищує 24 В між провідником і нейтраллю).

1.9. Номінальна напруга для електроінструменту постійного струму класів І і ІІ ― не більше 220 В, а для електроінструменту змінного струму ― 380 В.

Змінний струм Змі́нний струм - електричний струм, сила якого періодично змінюється з часом.

Електроінструмент ІІ і ІІІ класів не потребує спеціальних пристроїв для заземлення.

1.10. Мережі електроживлення поділяють на: електромережі з використанням глухозаземленої нейтралі та електромережі з ізольованою нейтраллю живильного трансформатора.

Ізольо́вана нейтра́ль - нейтраль генератора або трансформатора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, вимірювання, захисту, заземлювальні дугогасні реактори і подібні до них пристрої, що мають великий електричний опір.

У мережах електроживлення з використанням ізольованої нейтралі використовують захисне заземлення або пристрої захисного відключення.

1.11. Металеві неструмовідні конструктивні частини електрообладнання, що не перебувають під напругою, але можуть опинитися під напругою відносно землі у випадку пошкодження ізоляції електропроводки, забезпечують захисним заземленням (зануленням).

У приміщеннях з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних, а також у зовнішніх електроустановках заземлення є обов’язковим, якщо номінальна напруга електроустановки вище безпечної наднизької напруги.


  1   2


Скачати 220.49 Kb.

 • Інструкція з електробезпеки 1. Загальні положення