Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаИнтернет-портал

Интернет-портал
Дата конвертації13.06.2017
Розмір32.3 Kb.
Интернет-портал

Слово «портал» пришло во Всемирную Сеть из архитектуры и означает оно «главный вход». Имеется в виду веб-сайт, с которого пользователь постоянно начинает свою деятельность в Интернет, и который он (пользователь) делает стартовой страницей своего веб-браузера.

Веб-сервисы, информационное наполнение сайта (контент), ссылки на другие веб-сайты и прочие необходимые составляющие сочетаются в веб-портале с максимальным удобством для очень большого числа посетителей. Основная идея работы портала — создание критической, т. е. невероятно большой, массы сервисов, чтобы можно было привлечь к себе такое количество пользователей, которое будет постоянно обновляться и восполняться без всяких трат на рекламу, поскольку посещаемость будет расти сама.

Иными словами, интернет-портал — это популярный веб-сайт с большим количеством предоставляемых услуг и сервисов, посещаемый большим количеством пользователей. Большинство веб-порталов построено вокруг поисковых машин и каталогов. Порталов довольно немного — на каждом уровне (глобальном, национальном, региональном) их количество обычно измеряется единицами.нтернет -портал

Слово « портал » прийшло у Всесвітню Мережу з архітектури і означає воно « головний вхід ». Мається на увазі веб- сайт , з якого користувач постійно починає свою діяльність в Інтернет, і який він (користувач) робить стартовою сторінкою свого веб-браузера.

Веб -сервіси , інформаційне наповнення сайту (контент) , посилання на інші веб- сайти та інші необхідні складові поєднуються в веб- порталі з максимальною зручністю для дуже великого числа відвідувачів.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

Інформаці́йне напо́внення са́йту (англ. content, вміст) - це та інформація, яку розробник складає самостійно або копіює з дотриманням чинного законодавства.

Основна ідея роботи порталу - створення критичної , тобто неймовірно великої , маси сервісів , щоб можна було залучити до себе таку кількість користувачів , яка буде постійно оновлюватися і поповнюватися без всяких витрат на рекламу , оскільки відвідуваність буде рости сама.

Іншими словами , інтернет -портал - це популярний веб- сайт з великою кількістю наданих послуг і сервісів , відвідуваний великою кількістю користувачів . Більшість веб -порталів побудовано навколо пошукових машин і каталогів. Порталів досить небагато - на кожному рівні ( глобальному , національному , регіональному ) їх кількість зазвичай вимірюється одиницями .


Tермин E-Commerce (электронная коммерция) означает покупку и продажу через сеть Интернет товаров и услуг.

E-Commerce представляет собой комплекс сервисов и технологий, благодаря которым компании и частные лица могут предлагать в Интернете свою продукцию либо услуги, принимать заказы от клиентов, выставлять счета на оплату, а также получать оплату и перечислять деньги через Интернет контрагентам.

Существует две основные группы электронной коммерции:

- интернет-магазины, размещающие в онлайн каталоге свои товары или услуги, а также управляющие их реализацией;

- интернет платежные системы – это сервисы электронных денег, которые позволять осуществлять взаиморасчеты через Всемирную Сеть.

Также существуют дополнительные E-Commerce сервисы:

- биллинг-сервисы, позволяющие формировать счета на оплату, отправлять их заказчикам, а также контролировать процесс поступления денежных средств;

- сервисы-обменники, позволяющие обменивать одну валюту на другую, а также вводить либо выводить электронные деньги;

- мерчант-сервисы, позволяющие автоматизировать процедуру приема платежей в интернет-магазинах.


Tермін E -Commerce (електронна комерція ) означає купівлю та продаж через мережу Інтернет товарів і послуг.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

E -Commerce представляє собою комплекс сервісів і технологій , завдяки яким компанії та приватні особи можуть пропонувати в Інтернеті свою продукцію або послуги , приймати замовлення від клієнтів , виставляти рахунки на оплату , а також отримувати оплату та перераховувати гроші через Інтернет контрагентам .

Існує дві основні групи електронної комерції :

- Інтернет -магазини , що розміщують в онлайн каталозі свої товари або послуги , а також керуючі їх реалізацією;

- Інтернет платіжні системи - це сервіси електронних грошей, які дозволяти здійснювати взаєморозрахунки через Всесвітню Мережу.

Також існують додаткові E -Commerce сервіси :

- Білінг- сервіси, що дозволяють формувати рахунки на оплату , відправляти їх замовникам , а також контролювати процес надходження грошових коштів;

Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.

Електро́нні гро́ші (також відомі як e-money, e-гроші, електронна готівка, електронні обміни, цифрові гроші, цифрова готівка чи цифрові обміни) - означення грошей чи фінансових зобов'язань, обмін та взаєморозрахунки з яких проводяться за допомогою інформаційних технологій.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

- Сервіси - обмінники , що дозволяють обмінювати одну валюту на іншу , а також вводити або виводити електронні гроші ;

- Мерчант - сервіси, що дозволяють автоматизувати процедуру прийому платежів в інтернет- магазинах .

Cервис DNS,

электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного человека с одним или несколькими абонентами;

сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени (chat);

телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного обмена сообщениями;

сервис FTP — система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов различных типов;

сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в терминальном режиме;

World Wide Web (WWW, W3, «Всемирная паутина»)

Потоковое мультимедиа.

Услуги: Всемирная паутина; Веб-форумы; Блоги

Вики-проекты (и, в частности, Википедия)

Интернет-магазины; Интернет-аукционы

Социальные сети

Электронная почта и списки рассылки

Группы новостей (в основном, Usenet)

Файлообменные сети

Электронные платёжные системы

Интернет-радио; Интернет-телевидение IPTV; IP-телефония

Мессенджеры

FTP-серверы

IRC (реализовано также как веб-чаты)

Поисковые системы

Интернет-реклама

Удалённые терминалы

Удалённое управление

Многопользовательские игры

Веб 2.0


Интернет-трейдинг


Cервис DNS ,

    електронна пошта ( E - mail ), що забезпечує можливість обміну повідомленнями однієї людини з одним або декількома абонентами ;

    сервіс IRC , призначений для підтримки текстового спілкування в реальному часі ( chat ) ;

    телеконференції , або групи новин ( Usenet ) , що забезпечують можливість колективного обміну повідомленнями;

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.

Гру́па нови́н (англ. newsgroup) (інша назва ньюсгрупа або ньюзгрупа) - віртуальне вмістилище повідомлень в технології NNTP, аналог каналу в IRC. Іноді замість терміна група новин не цілком грамотно використовується конференція.

    сервіс FTP - система файлових архівів , що забезпечує зберігання та пересилання файлів різних типів;

    


сервіс Telnet , призначений для управління віддаленими комп'ютерами в термінальному режимі;

    World Wide Web (WWW , W3 , « Всесвітня павутина » )

    Потокове мультимедіа.

Послуги: Всесвітня павутина ; Веб- форуми; Блоги

        Вікі- проекти (і , зокрема , Вікіпедія)

        Інтернет-магазини ; Інтернет-аукціони

        соціальні мережі

    Електронна пошта та списки розсилки

    Групи новин (в основному , Usenet )

    файлообмінні мережі

    Електронні платіжні системи

    Інтернет-радіо ;

Список розсилки (англ. mailing list, англ. mail-list) - сервіс Інтернет, що надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки. Це практично єдиний сервіс, який не має власного протоколу та програми-клієнта і працює винятково через електронну пошту.

Інтернет-телебачення IPTV ; ​​IP- телефонія

    месенджери

    FTP -сервери

    IRC (реалізовано також як веб- чати)

    пошукові системи

    Інтернет- реклама

    віддалені термінали

    віддалене управління

    багатокористувацькі ігри

    веб 2.0

    Інтернет- трейдинг


Досуг в Интернет: чем занять свободное время?

Наиболее популярный способ провести свободное время в интернет – поиск информации о своем хобби. На специализированных форумах вы можете пообщаться с единомышленниками, поделиться опытом и узнать об опыте других.

Компьютерные игры приглашают в свой виртуальный мир миллионы геймеров со всего мира. Основное отличие обычной игры от онлайн в том, что соперниками выступают не боты, а настоящие люди.

Общение в социальных сетях стало частью жизни миллионов людей. Эти сайты дали возможность общаться людям в разных концах мира. Города, страны и континенты объединились, благодаря интернет, а социальные сети стерли границы, благодаря ним общение стало доступным. Здесь можно найти старых друзей, завести новые знакомства, вести деловую переписку или просто чатиться. Кроме того, многие люди настраивают свой профиль в социальных сетях, указывая интересы, взгляды и жизненные принципы. Порой, такая информация говорит о человеке более красноречиво, чем любое резюме или характеристика. Не удивительно, что большинство кадровых агентств и HR-менеджеров перед собеседованием тщательно изучают анкеты соискателей в социальных сетях.Дозвілля в Інтернет: чим зайняти вільний час?

Найбільш популярний спосіб провести вільний час в інтернет - пошук інформації про своє хобі .

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

На спеціалізованих форумах ви можете поспілкуватися з однодумцями , поділитися досвідом та дізнатись про досвід інших .

Комп'ютерні ігри запрошують в свій віртуальний світ мільйони геймерів з усього світу . Основна відмінність звичайної гри від онлайн в тому , що суперниками виступають не боти , а справжні люди.

Спілкування в соціальних мережах стало частиною життя мільйонів людей. Ці сайти дали можливість спілкуватися людям в різних кінцях світу . Міста , країни і континенти об'єдналися , завдяки інтернет , а соціальні мережі стерли кордони , завдяки ним спілкування стало доступним. Тут можна знайти старих друзів , завести нові знайомства , вести ділову переписку або просто чатитися . Крім того , багато людей налаштовують свій профіль в соціальних мережах , вказуючи інтереси , погляди і життєві принципи . Часом , така інформація говорить про людину красномовніше , ніж будь-яке резюме або характеристика . Не дивно , що більшість кадрових агентств і HR- менеджерів перед співбесідою ретельно вивчають анкети претендентів в соціальних мережах.Авааз

Социальная сеть, продвигающая действия активистов по таким вопросам, как права человека, климатические изменения и религиозные конфликты. Занимается сбором подписей и рассылок петиций.

Соціальна мережа , що просуває дії активістів з таких питань , як права людини , кліматичні зміни та релігійні конфлікти. Займається збором підписів і розсилок петицій .

Ask.fm

Сервис вопросов и ответов с элементами социальной сети

Сервіс питань та відповідей з елементами соціальної мережі

Badoo

Общего характера. Популярная в Европе и Латинской Америке.

Загального характеру. Популярна в Європі і Латинській Америці.

Bebo

Общего характера

загального характеру

Dudu

Мультиязычная социальная сеть со встроенным переводчиком фраз.

Багатомовна соціальна мережа з вбудованим перекладачем фраз.

Facebook

Общего характера

загального характеру

Flickr

Хранение, и использование цифровых фотографии. Обмен ими.

Зберігання , і використання цифрових фотографії. Обмін ними .

foursquare

Социальная сеть с функцией геопозиционирования, предназначенная в основном для работы с мобильных устройств.

Соціальна мережа з функцією геопозиціонування , призначена в основному для роботи з мобільних пристроїв.

Google

Общего характера.

Загального характеру.

Last.fm

Музыкальный сервис с элементами социальной сети

Музичний сервіс з елементами соціальної мережі

LinkedIn

Деловая и профессиональная сеть

Ділова і професійна мережа

LiveJournal

Блог-платформа

Блог - платформа

MySpace

Общего характера

загального характеру

Mixi

Общего характера. Популярная в Японии.

Загального характеру. Популярна в Японії.

Orkut

Общего характера.

Загального характеру.

Sina Weibo

Общего характера. Микро-блог.

Загального характеру. Мікро- блог .

SoundCloud

Социальная сеть для музыкантов и диджеев

Соціальна мережа для музикантів і діджеїв

Tumblr

Сервис тамблелоггинга общего характера с элементами социальной сети

Сервіс тамблелоггінга загального характеру з елементами соціальної мережі

Twitter

Общего характера. Микро-блог

Загального характеру. Мікро- блог

ВСети

Общего характера. Популярная в Белоруссии

Загального характеру. Популярна в Білорусії

ВКонтакте

Общего характера

загального характеру

Одноклассники

Общего характера

загального характеру

Я.ру

Блог-платформа

Блог - платформакатегория активности

категорія активності

Алкоголь

алкоголь

Предметы роскоши

предмети розкоші

Безалкогольные напитки

Безалкогольні напої

Энергия/ Окружающая среда

Енергія / Навколишнє середовище

Портативные тежнологии

Портативні тежнологіі

Мода

Мода

Игры/ приставки

Ігри / приставки

Спорт

Спорт

Косметика

косметика

Хозяйственные товары

господарські товари

Автомобили

Автомобілі

Путешествия

Подорожі

Финансы

фінанси

Продукты питания

продукти харчування

Компьютеры

Комп'ютери

Домашние технологии

Домашні технології

Здоровье и здоровый образ жизни

Здоров'я та здоровий спосіб життя

Компьютерные программы

Комп'ютерні програми

Мобильные телефоны, связь

Мобільні телефони, зв'язок

Кино

Кіно

Музыка

МузикаИнтернет-аудитория Украины. Статистика 2012-2013 и прогноз на 2014 год

Информация от исследовательской компании Gemius-Украина

В мае 2013 года размер онлайн-аудитории составил 16 млн пользователей (14 ), по прогнозу через год она превысит 17,5 млн. Аудитория, интересная электронной коммерции, составляет от этого количества примерно 50% (группа 25-44 года). Средний украинский пользователь интернета проводит в онлайне около 30 часов ежемесячно, просматривая около 1-1,3 тыс. сайтов. Около 9 млн пользуются поиском Google. Среди основных трендов развития онлайн-аудитории: растет доля пользователей старше 35 лет, с мая 2012 года она увеличилась на 2,7%. Сейчас аудитория Уанета растет, в основном, за счет небольших городов.


Інтернет-аудиторія України. Статистика 2012-2013 і прогноз на 2014 рік

Інформація від дослідницької компанії Gemius-УкраїнаУ травні 2013 року розмір онлайн- аудиторії склав 16 млн користувачів ( 14 ) , за прогнозом через рік вона перевищить 17,5 млн. Аудиторія , цікава електронній комерції , становить від цієї кількості приблизно 50 % ( група 25-44 роки ) . Середній український користувач інтернету проводить в онлайні близько 30 годин щомісяця , переглядаючи близько 1-1,3 тис. сайтів . Близько 9 млн користуються пошуком Google. Серед основних трендів розвитку онлайн- аудиторії : зростає частка користувачів старше 35 років , з травня 2012 року вона збільшилася на 2,7 %. Зараз аудиторія Уанету зростає , в основному , за рахунок невеликих міст.Исследовательская компания InMind по заказу ИнАУ представила исследования аудитории Уанета, и рейтинг сайтов по среднедневной доле и охвату

Дослідницька компанія InMind за замовленням ІнАУ представила дослідження аудиторії Уанету, і рейтинг сайтів по середньоденний частці і охопленнюСреднедневная доля – это среднее значение дневной доли аудитории за месяц. А месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц.

Середньоденна частка - це середнє значення денної частки аудиторії за місяць. А місячний обхват - частка людей серед цільової аудиторії, які відвідали ресурс хоча б раз за місяць.Дневная доля – это доля ресурса среди всех пользователей Интернета за день. Среднедневная доля – это среднее значение дневных долей за отчетный период

Денна частка - це частка ресурсу серед усіх користувачів Інтернету за день. Середньоденна частка - це середнє значення денних часток за звітний періодраспространение

поиск

розповсюдження

пошук

Я создаю контент и сотрудничаю с людьми или компаниями в этой категории

Я делюсь мнениями, контентом или информацией в этой категории

Я часто ищу информацию по этой категории, чтобы быть в курсе новинок

Я иногда ищу информацию по этой категории в случае необходимости

Я створюю контент і співпрацюю з людьми або компаніями в цій категорії

Я ділюся думками, контентом або інформацією в цій категорії

Я часто шукаю інформацію по цій категорії, щоб бути в курсі новинок

Я іноді шукаю інформацію по цій категорії в разі потреби
  • Всесвітню Мережу