Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»

Скачати 120.2 Kb.

«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Скачати 120.2 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір120.2 Kb.
  1   2

Міністерство освіти і науки України

Київський університет права

Національної академії наук України

Залікова робота з інформатики на тему:

«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ»

Виконали студенти

Групи Д-25

Лучко Олександр

Тютюник Юрій

Викладач:

Ткачук А.І.

Київ-2011

Вступ


 1. Поняття Інтернет ресурсу.

 2. Інтернет ресурси якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ.

Висновки

Список використаної літератури


Вступ
Значні зміни відбулися в процесі інформатизації, який зачепив усі сфери життя суспільства. Особливе значення мають зміни в сфері освіти, де під впливом нових інформаційних технологій створюються сучасні технології освіти.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Але розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій відбувається настільки швидко, що не завжди вдається вчасно зрозуміти можливості й ефективність їх використання.

В Останніми роками дедалі швидше розвивається потужний інформаційний простір - Інтернет, де будь-який бажаючий може не тільки отримати його цікавлять відомості, але й поділитися своєю інформацією, висловити свою думку. Слід визнати, що Інтернет сьогодні - це інформаційне середовище, яку щодня відвідують мільйони користувачів, кількість яких з кожним днем все більше і більше. Вільний доступ до інформації в мережі Інтернет формує єдиний інформаційний простір, де всім надаються рівні можливості доступу до інформаційних ресурсів.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Завдяки цьому, багато віддалені від культурних і науково-освітніх центрів регіони можуть оперативно отримувати необхідну інформацію.

Число домашніх комп'ютерів та інформаційних центрів, що надають доступ в Інтернет, зростає з кожним днем, тому все складніше стає контролювати самостійну роботу студентів поза освітніх установ. У зв'язку з цим, викладачі повинні, по можливості, спробувати направити самостійну діяльність студентів, при роботі з Інтернет-ресурсами, в потрібному напрямку. Здійснити це допомагають побудовані спеціальним чином завдання, що включають список рекомендованих, заздалегідь переглянуто викладачем Інтернет-ресурсів.

Студентам в освітньому процесі не завжди вдається використовувати необхідну літературу, що може бути обумовлено її відсутністю у бібліотеках і книжкових магазинах. Крім цього, інформація може бути розкидана по різних джерелах, що ускладнює доступ до неї. У цьому випадку може допомогти мережу Інтернет. Студент отримує унікальну можливість для самоосвіти, оскільки освітні Інтернет-ресурси активізують пізнавальну діяльність, формують інформаційну культуру, навички дослідницької та аналітичної діяльності, а також формують вміння самостійно приймати рішення.

Варто врахувати істотний недолік роботи з Інтернет-ресурсами - недостовірність деякою інформацією, наявність якої може залежати від власника ресурсу (державна або комерційна організація, приватна особа).

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Як правило, відбір матеріалу для мережі Інтернет здійснюється зацікавленими людьми, які можуть вибудувати матеріал, дотримуючись своєї позиції щодо якого-небудь питання. При цьому, вони забувають, що серед відвідувачів ресурсу можуть бути студенти, а не фахівці, здатні відразу ж визначити достовірність інформації. Але цей недолік активізує самостійну роботу студентів, яка полягає в аналізі і переосмислення отриманого матеріалу, для визначення рівня його достовірності.


 1. Поняття Інтернет ресурсу.


Інтернет — всесвітня система добровільно об'єднаних комп'ютерних мереж, побудована на використанні протоколу IP і маршрутизації пакетів даних.
Пакети даних - в телекомунікаціях це відформатований блок даних який передається за допомогою комутації пакетів в комп'ютерній мережі. Комп'ютерні лінії зв'язку, які не підтримують передачу пакетів даних, такі як традиційні від точки-до-точки (англ. point-to-point)
Інтернет утворює глобальний інформаційний простір, слугує фізичною основою доступу до вебсайтів і багатьох систем (протоколів) передачі даних.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Часто згадується як «Всесвітня мережа» чи «Глобальна мережа». У побуті іноді говорять Іне́т, Інтерне́трі або Не́трі.

Сьогодні при вживанні слова «Інтернет» найчастіше мається на увазі саме веб і доступна через нього інформація, а не сама фізична мережа, що призводить до різноманітних юридичних колізій та правових наслідків.

В англійській мові якщо слово «internet» написано з малої літери, воно означає просто об'єднання мереж (англ. interconnected networks) за допомогою маршрутизації пакетів даних. У такому разі не мається на увазі глобальний інформаційний простір. У вітчизняній технічній літературі також іноді роблять такий розподіл понять.

На даний момент найпопулярнішими службами Інтернету є: • Веб

 • Веб-форуми

 • Блоги

 • Вікі-проекти (в тому числі й Вікіпедія)

 • Інтернет-магазини

 • Інтернет-аукціони

 • Електронна пошта та списки розсилки

 • Групи новин (в основному, Usenet)

 • Файлообмінні мережі

 • Електронні платіжні системи

 • Інтернет-радіо

 • Інтернет-телебачення

 • IP-телефонія

 • Системи обміну повідомленнями

 • FTP-сервери

Веб, тенета або всесвітня павутина — найпопулярніша і найцікавіша служба в Інтернет.
Платі́жна систе́ма - платіжна організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система.
Обмін повідомленнями - в програмуванні, є способом координації в конкурентних, паралельних, та об'єктно-орієнтованих системах, та організації взаємодії між процесами. Координація робиться шляхом відсилання повідомлень отримувачу.
Список розсилки (англ. mailing list, англ. mail-list) - сервіс Інтернет, що надає можливість об'єднати певну кількість людей в єдину закриту групу розсилки. Це практично єдиний сервіс, який не має власного протоколу та програми-клієнта і працює винятково через електронну пошту.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.

Абревіатура WWW розшифровується як (World Wide Web), що означає всесвітня павутина.

В наш час, найбільш бурхливо прогресуюча компонента мережі Інтернет. Дозволяє одержувати доступ до інформації незалежно від місця її розташування. Користувачі автоматично переходять від однієї бази даних (сайту) до іншої за допомогою гіперпосилань. WWW — найбільше сховище інформації в електронному вигляді, мільйони пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах розміщених на всій земній кулі.

Кількість серверів WWW постійно зростає, а швидкість росту WWW навіть більша ніж у самої мережі Internet. WWW – найрозвиненіша технологія Internet, вона вже стала масовою. Перспективи розвитку – необмежені.

WWW – інформаційна система, якій не можна дати конкретного визначення.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Наведемо лише деякі з епітетів, якими вона може бути позначена: гіпертекстова, гіпермедійна, розподілена, інтегруюча, глобальна. Нижче буде показано, що слід розуміти від кожною з цих властивостей у контексті WWW.

Пошук потрібної інформації - основне завдання користувача у WWW. Для його ефективного виконання у Web-просторі існують спеціальні засоби - так звані пошукові системи.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Щоб відкрити потрібну Web-сторінку, треба мати або її адресу, або іншу сторінку з посиланнями на неї. Якщо нема ні того, ні іншого, звертаються до пошукових систем.
Пошуко́ва маши́на - програмно-апаратний комплекс, який складається з сервера, на якому встановлений і виконується пошуко́вий руші́й (англ. search engine). Пошукова машина забезпечує функціональність пошукової системи, здійснює автоматизацію пошуку в комп'ютерній мережі і паралельно виконує оперативне оновлення інформації у своїй базі даних без участі людей.
Користувач указує дані про зміст шуканого документа, а пошукова система видає Web-сторінку з посиланнями на адреси, за якими можна знайти відповідну інформацію. Щоб перевірити, чи влаштовує користувача той чи інший документ, необхідно відкрити його, скориставшись відповідним гіперпосиланням. Якщо Web-ресурс відповідає меті пошуку, можна приступити до роботи з ним. Якщо не відповідає - необхідно повернутися на сторінку звіту про результати пошуку і перевірити наступну адресу.

Майже кожний вихід в Інтернет варто починати з візиту на ту або іншу пошукову систему. Навіть якщо в користувача є певне уявлення про наявність у мережі документів з цікавою для нього теми, хороший пошуковий каталог або індексна пошукова система заздалегідь нададуть йому таку інформацію, про яку іншими шляхами дізнатися можна було б набагато пізніше або взагалі не дізнатися.

Засобів для пошуку інформації в мережі Інтернет, побудованих за різними принципами і завданнями, існує чимало.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.
Але всіх їх об'єднує те, що вони розташовані на спеціально виділених мережевих комп’ютерах з потужними каналами зв'язку й обслуговують щохвилини величезну кількість користувачів.

За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових систем. Найбільш поширеними є два основні типи: пошукові каталоги та індексні пошукові системи. Існують також рейтингові системи, пошукові сервери спеціального призначення, метапошукові сервери. 1. Інтернет ресурси якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ.

Для студентів вищих навчальних закладів Інтернет ресурси є що не най- необхіднішим джерелом інформації.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Студенти другого курсу КУП НАНУ не є виключенням і активно використовують Інтернет ресурси для пошуку чи обміну потрібної інформації.

Найпопулярнішими із ресурсів якими користуються студенти другого курсу КУП НАНУ є пошукові тематичні каталоги (Subject Directory), які організовані за тим самим принципом, що й тематичні каталоги бібліотек. На основній сторінці пошукового каталога розташовано скорочений список великих тематичних категорій, наприклад таких, як Освіта (Education), Наука (Science), Бізнес (Business), Мистецтво (Art) тощо. Кожний запис у списку категорій - це гіперпосилання. "Натиснення" на ньому відкриває наступну сторінку пошукового каталога, на якому ця тема представлена докладніше. Елементами найнижчого рівня є посилання на окремі Web-сторінки і сервери разом із стислим описом їх змісту. Продовжуючи занурення в тему, можна дійти до цього списку Web-сторінок і вибрати той ресурс, який краще придатний для розв’язання конкретної інформаційно-пошукової задачі.

Розрізняють пошукові каталоги загального призначення та спеціалізовані. Пошукові каталоги загального призначення містять у собі ресурси різних профілів. Спеціалізовані каталоги об'єднують тільки документи, присвячені певній тематиці. Такі каталоги краще охоплюють ресурси із своєї галузі і будують найбільш адекватну рубрикацію.

Працювати з пошуковими каталогами просто. Але за цією простотою приховується складність створення і ведення каталога. Пошукові каталоги створюються, як правило, вручну. Висококваліфіковані редактори особисто переглядають інформаційний простір WWW, відбирають те, що, на їх думку, становить загальний інтерес, і заносять адреси до каталога. Оскільки каталоги складаються на основі експертних оцінок, то в них відображені кращі Web-ресурси. Недоліком тематичних каталогів є порівняно невелике охоплення існуючих ресурсів Мережі, оскільки відслідкувати весь обсяг інформації, який є в Інтернеті, практично нереально навіть для значного колективу персоналу, який підтримує сервер. Доцільно використовувати пошукові каталоги, коли предмет пошуку розпливчастий і точні терміни для нього підібрати важко. Більшість каталогів мають внутрішні пошукові механізми, які допомагають проходити багато рівнів уточнень.

Найбільш популярними є служба Атрус (www.atrus.ru), АУ! (www.au.ru), є: Ukrainet Yellow Pages (www.ukrainet.lviv.ua/vellow/pages.htm), Nsearch (www.search.kiev-ua), Шерлок Холмс (www.holms.ukrnet.net).

Наступним інтернет ресурсом яким користуються студенти другого курсу КУП НАНУ є класична пошукова машина (пошукач). Це, грубо кажучи, база даних посилань плюс програма пошуку. Це пошукова машина в чистому вигляді. Вона займається тим, що зберігає адреси Web-сторінок в базі даних і видає користувачам результати пошуку за ключовими словами.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.
При цьому вона працює повністю в автоматичному режимі: сама знаходить і заносить в базу даних нові Web-страницы, сама формує їх описи і набори ключових слів, сама оновлює адреси вже існуючих сторінок, якщо вони змінилися, і їх описи.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Найпопулярнышими пошуковими машинами серед студентів є: • http://www.google.com

 • http://www.yahoo.com

 • http://search.msn.com

 • http://www.aol.com

 • http://www.myway.com

 • http://www.yandex.ru

 • http://www.rambler.ru

Важливим є для студента не тільки пошук інформації, а й обмін нею, для чого досить популярним став «email».

E-mail (Electronic mail) —

  1   2


Скачати 120.2 Kb.

 • Інтернет
 • Пошук потрібної інформації