Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнтернет сьогодні

Скачати 136.94 Kb.

Інтернет сьогодні
Скачати 136.94 Kb.
Дата конвертації16.06.2017
Розмір136.94 Kb.

Інтернет сьогодні

1,8 млрд. людей у світі підключені до Мережі Інтернет.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Щороку зростає кількість користувачів, серед яких дедалі більше дітей і підлітків.


Поширеність Інтернету в Україні, за останніми дослідженнями, становить близько 20%. Тобто майже кожен п 'ятий українець користується Мережею.

Ще п'ять років тому користувачами Інтернету були переважно мешканці великих міст, які використовували дротові технології та широкосмуговий доступ. Нині ж, завдяки розвитку мобільного Інтернету, стрімке розширення Мережі відбувається навіть у порівняно невеликих населених пунктах, а користуватися Інтернетом діти починають з 7-8 років.
Широкосмугови́й до́ступ до інтерне́ту, або Broadband Internet Access - Broadband доступ до Інтернету, з високою швидкістю передачі даних за кількома каналами одночасно. Зазвичай широкосмуговий доступ протиставляється комутованому доступу з використанням модему і телефонної мережі загального користування.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).


Кількість інтернет-користувачів у країні збільшується за рахунок розширення кабельної мережі у великих містах, а також шляхом підключення до мобільного Інтернету в селах і невеликих містах, де немає фіксованого доступу. Так, тільки за перший квартал 2010 року кількість користувачів стільникового - за технологією GPRS зросла на 25%. А їхня загальна кількість - понад два мільйони людей, серед яких не тільки дорослі, а й молодь - студенти, школярі.

Податкові відрахування від надання інтернет-послуг і електронної комерції - це стаття прибутків до Держбюджету України, що постійно зростає. Ця індустрія розвивається, підтримує економіку і відкриває нові інформаційні можливості для українських громадян. Експерти знайшли цікаву залежність - зростання рівня проникнення фіксованого інтернету на 10% тягне за собою збільшення ВВП на1,3%.

Інтернет і розвиток сучасної дитини

Інтернет-технології стали природною частиною життя дітей і сучасної молоді. Невміння працювати з комп'ютером і орієнтуватися в Інтернет просторі в сучасному суспільстві можна порівняти з невмінням писати й читати. Комп'ютер є не тільки розвагою, але й засобом спілкування, самовираження та розвитку. У кіберпросторі існує велика кількість спеціальних сайтів, адресованих дітям різного віку.

Самостійне пізнання інформаційного світу дозволяє розширити коло інтересів дитини і сприяє її додатковій освіті, спонукає до кмітливості, привчає до самостійного розв'язання задач.

Всесвітня мережа також задовольняє потребу підлітків у лідерстві. Діти, які добре знають комп'ютер та Інтернет більш адекватно оцінюють свої здібності та можливості, вони більш цілеспрямовані та кмітливі.

Щоб повноцінно орієнтуватись у віртуальному просторі дитині треба вчитися структурувати великі потоки інформації, дотримуючись основних правил безпеки в мережі.

Навчальні, розвиваючі та розважальні інтернет-ресурси орієнтовані на дітей будь-якого віку. За їх допомогою діти в цікавій ігровій формі засвоюють основи письма та лічби, вчаться малювати та моделювати, привчаються до самостійної роботи і складають уявлення про навколишній світ.
Світ Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Розв'язання цікавих задач формує у дошкільників навички навчальної діяльності. До завдань розвиваючих програм та ігор входить також удосконалення пам'яті, уваги, мислення, логіки, спостережливості, тренування швидкості реакції та ін. Існує багато ігор, що водночас мають виховну і освітню основу та здатні викликати інтерес дітей шкільного віку до економіки, соціології, історії, літератури.


Інтерактивні ігри на кшталт «розфарбуй сам» містять коментарі, що пояснюють і спрямовують дії дитини. Працюючи з такими програмами, дитина має можливість оцінювати, доопрацьовувати і виправляти результати власної праці. Логічні ігри розвивають мислення і просторову уяву (наприклад, дають можливість дитині вчитися розпізнавати та запам'ятовувати різноманітні геометричні фігури й кольори).

Діти дошкільного і шкільного віку із задоволенням проходять етапи навчальної гри знову і знову. Численні повторення сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу та стимулюють до самостійного пошуку найбільш ефективних шляхів вирішення поставлених задач.

Мережеві освітні ресурси для підлітків допомагають прискорити й оптимізувати процес навчання, підвищують якість навчання завдяки максимальній структурованості та цікавій формі викладення навчального матеріалу. Діти засвоюють нові цифрові технології та вчаться вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Отже, сучасний підхід дозволяє підвищити якість і швидкість усвідомлення, розуміння та запам'ятовування навчального матеріалу.

Майбутнє пред'являє нові вимоги до нового покоління, стає необхідним формування певних соціальних і професійних навичок, що дозволяють жити в сучасному цифровому суспільстві.

Інтернет-загрози для дітей

Діти, як найбільш активна й допитлива аудиторія, часто першими знайомляться з новими технологіями, такими як Інтернет, випереджаючи в технічній освіченості батьків. У цьому є позитивний бік: підвищення рівня ерудиції, формування навичок спілкування з людьми. Але є й негативний: відсутність життєвого досвіду, як правило, підвищує ризик зіткнутися з онлайн-загрозами. До переліку онлайн-загроз відносять:

Комп’ютерна залежність. До комп'ютерної залежності більш схильні підлітки 11-17 років. У них відбувається втрата відчуття часу, порушення зв'язків із навколишнім світом, виникає почуття невпевненості, безпорадності, страху самостійного прийняття рішень і відповідальності за них.

Комп'ютерна залежність негативно впливає на особистість дитини, викликаючи емоційну й нервову напругу, астеноневротичні та психоемоційні порушення, проблеми у спілкуванні та порушення соціальної адаптації.
Адапта́ція соціа́льна - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.


Нічне використання Інтернету спричиняє порушення режиму сну, внаслідок чого виникає хронічна втома, підвищується дратівливість, конфліктність. З метою подолання сонливості діти, які страждають на таку залежність, вдаються до підвищеного споживання кави, міцного чаю та інших тонізуючих речовин, що також шкодить їх здоров'ю. Щоб придбати нові ігри чи пристрої для гри або для оплати користування Інтернетом деякі діти вдаються до шахрайства.

Розходження між реальним «Я» і своїм інтернет-образом. Така ситуація може бути наслідком неадекватного сприйняття дитиною себе і оточуючого світу. Ототожнюючи себе з героєм гри, дитина отримує можливість своєрідної самореалізації у віртуальному світі.

Це призводить до погіршення психологічного стану дитини: зміни її емоційного стану, підвищення тривоги, роздратованності, зниження самооцінки, проявів невпевненості в собі, виникнення агресії до оточуючих, погіршення навчальних показників і порушення соціалізації.
Емо́ції (від фр. emotion - «хвилювання», «збудження») - складний стан організму, що припускає тілесні зміни поширеного характеру - в диханні, пульсі, залозо-виділеннях тощо - і на ментальному рівні, стан збудження чи хвилювання, що позначається сильними почуттями, і зазвичай імпульсом щодо певної форми поведінки.


Доступ до небажаного контенту. Під небажаним контентом ми розуміємо матеріали непридатного для дітей та протизаконного змісту - порнографічні, такі, що пропагують наркотики, психотропні речовини й алкоголь, тероризм і екстримізм, ксенофобію, сектантство, національну, класову, соціальну нетерпимість і нерівність, асоціальну поведінку, насилля, агресію, суїцид, азартні ігри, інтернет-шахрайство, та матеріалам, що містять образи, наклепи і неналежну рекламу.
Психотро́пна речовина́ (або психоакти́вна речовина́) - лікарський препарат, який діє на протікання психічних процесів у центральній нервовій системі людини, і таким чином може впливати на її свідомість, настрій тощо.


Розкриття конфіденційної інформації.
Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Мережі - це повідомлення повного власного імені чи імен членів родини, адреси проживання і навчального закладу, номерів телефонів, місця відпочинку, часу повернення додому, періоду відсутності батьків чи інших членів родини, номерів банківських карток батьків чи інтернет-гаманця, повідомлення паролей до електронної пошти та акаунтів соціальних мереж.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


Надмірна зацікавленість індивідуальними та/або онлайн-іграми. Агресивні ігри здатні зашкодити психіці дитини. Не слід вводити в арсенал дитячих ігор агресивні ігри з деструктивним змістом, що закликають до насилля і руйнування. Такі ігри негативно впливають на психіку дитини, підвищують тривожність і дратівливість, роблять її більш збудженою і неслухняною, вчать вирішувати проблеми з позиції сили.

Надмірне захоплення азартними мережевими іграми, віртуальними казино (онлайн-гемблінг).Кібероніоманія. Неконтрольовані покупки в інтернет-магазинах, без необхідності їх придбання та урахування власних фінансових можливостей, постійна участь в онлайн-аукціонах.

Кіберкомунікативназалежність (надмірне спілкування у чатах, участь у телеконференціях).

Кіберсексуальназалежність (нездоланний потяг до обговорення сексуальних тем на еротичних чатах і телеконференціях, відвідування порнографічних сайтів і заняття кіберсексом).

Секстинг - новий вид розваг: фотографування себе у роздягненому вигляді на камеру телефона чи комп'ютера, з метою пересилки знімків друзям. Частіше за все секстинг використовують закохані пари, ті, хто хоче вихвалитися перед знайомими романтичними стосунками або підлітки, які розраховують на взаємність.

Нав'язливий веб-серфінг - блукання по Мережі, пошук у віддалених базах даних (відвідування сайтів новин, читання інформації на форумах, блогах, перегляд і прослуховування інформації в різних форматах). Веб-серфінг затягує дитину, відволікаючи її від навчання та інших справ, оскільки, потрапивши в інформаційний потік, втрачається відчуття часу.
Інформаційний потік - стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними.


Відвідування сайтів агресивної (що пропагують ксенофобію, тероризм) і аутоагресивної спрямованості (кіберсуїцид, онлайн-суїцид, суїцидальні домовленності, інформаційні ресурси про застосування засобів для суїциду з описом їх дозування і вірогідності летального результату).
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.


Адиктивнийфанатизм (релігійний - сектантство, політичний - партійний, національний, спортивний, музикальний і т.ін.).

Пристрасть до роботи з комп'ютером - програмування, хакерство. Основні мотиви хакерства: допитливість, боротьба за вільне розповсюдження і доступність інформації, самоствердження, відчуття власної сили, захоплення процесом, недостатність пізнавальної активності при навчанні, належність до «хакерскої культури», залежна поведінка.

Гаджет-адикція (пристрасть до заволодіння конкретним мобільним обладнанням, приладом, що має вихід у Інтернет: стільниковим телефоном, смартфоном, комунікатором, міні-комп'ютером, КПК і залежність від його використання).

Кібербулінг - одна з форм переслідування дітей і підлітків з використанням цифрових технологій. Кібербулінгу підлягають діти, яких відштовхнули однолітки. Іноді для цього створюються сайти, де розміщуються компрометуючі матеріали на дитину, яку переслідують.

Зіткнення з гриферами. Інтернет-хулігани заважають гравцям (особливо початківцям) спокійно грати, постійно наносять пошкодження їхнім персонажам, блокуючи функції гри і створюючи неможливі умови для всієї команди Мережі, переслідуючи окремих її гравців.

Кібергрумінг. Входження в довіру дитини з метою використання її у сексуальних цілях. Злочинці добре розуміються на психології дітей і підлітків та орієнтуються в їхніх інтересах. Встановлюючи контакти в соціальній мережі або на форумах з дітьми, що знаходяться у пригніченому психологічному стані, вони співчувають, пропонують підтримку, обговорюють з дитиною питання, які її турбують, поступово переводячи їх у сексуальну площину, а потім пропонують перейти до стосунків у реальному світі.Фішинг - технологія інтернет-шахрайства з метою крадіжки конфіденційної інформації (імен і паролей доступу, даних банківських карток і Інтернет-гаманця й т.ін.). Поштовий фішинг - отримання листа з вимогою повідомлення особистих даних. Онлайн-фішинг – копіювання дизайну і доменних імен сайтів та інтернет-магазинів з метою обдурити покупця. Комбінований фішинг - створення підробного сайту, де жертва самостійно заповнює форми, повідомляючи шахраям конфіденційні дані, або використання програм-шпигунів, що фіксують інформацію, введену з клавіатури та пересилають її шахраям.

Вішинг - технологія інтернет-шахрайства з метою крадіжки конфіденційної інформації за допомогою інтернет-телефонії і автонабирачів. Абоненту пропонується зателефонувати за міським номером, де звучить повідомлення про необхідність надання особистої інформації.

Фармінг - перенаправлення трафіку із завантаженого веб-вузла на клон сайта, що хотів відвідати користувач. Далі відбувається зараження вірусами або активація файлу, що може пошкодити комп'ютер.

Попередьте дитину про подібні види шахрайства та необхідність повідомляти про надходження таких пропозицій батькам.
З метою дослідження поведінки дітей в Інтернеті, в нашій школі було проведено анкету «Безпека дітей в Інтернеті». В анкетуванні взяли участь 47 учнів 9 - 11 класів. Після обробки анкет були отримані такі результати:

 • в Інтернеті діти проводять більше 3-4 годин – 46%, більше 5 годин 31%, 1-2 години – 23%;

 • 100% дітей вказали, що мають більшу кількість друзів в соціальних мережах;

 • 83% опитуваних учнів відповіли, що батьки не контролюють час, який діти проводять в Інтернеті та за комп’ютером;


 • 74% дітей стикалося з тим, що в них запитували особисті дані в соціальних мережах та на простих сайтах;

 • більшість дітей 64% вважають, що існує небезпека в Інтернеті та самі потрапляли в неї;

 • 91% старшокласників вважають, що користування Інтернетом є необхідним.

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

В родині закладаються основи поведінки дитини в реальному світі, і віртуальний простір не має бути виключенням. Батькам слід приділяти серйозну увагу вихованню дітей і підвищенню їхньої обізнаності про загрози інформаційного середовища.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.


Необхідно пам'ятати, що комп'ютер для дітей є інструментом навчання і розвитку, а не тільки розваг та ігор. Незважаючи на широкі можливості віртуального спілкування, воно не може виключати і замінювати реальних стосунків між людьми.

Завданням вихователів і вчителів є проведення освітньої роботи серед батьків для сприяння онлайн-безпеці підростаючого покоління.

Навіть якщо дитина надмірно захоплюється грою і Інтернетом, не слід забороняти їй користуватися комп'ютером. Заборона може викликати протилежну реакцію і призвести до замикання дитини в собі. Перш за все, слід знайти альтернативу онлайн-інтересам дитини і перемкнути її увагу на досягнення успіхів у реальному житті.

По-перше, важливо домовитися з дитиною, встановити правила сімейного користування мережею, з'ясувати їхню значущість для безпеки. Поясніть дітям, що якщо в Інтернеті їх щось турбує, то їм слід не приховувати це, а поділитися з вами.

По-друге, необхідно визначитися з найбільш прийнятним способом технічного захисту: від регулярно оновлюваного антивірусу до встановлення спеціального програмного забезпечення батьківського контролю на ПК та мобільний телефон.
Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
Просувайтесь поступово, щоб створити максимальний захист.

Загальні поради для батьків.Не встановлюйте комп’ютер у кімнаті дитини. Найкраще віддати превагу розташуванню комп’ютера у кімнаті загального користування. Так буде легше здійснювати контроль за діяльністю дитини в Інтернеті та обмежувати її перебування за комп’ютером.

Нормуйте час перебування дитини за комп’ютером. Не дозволяйте дитині довго засиджуватись за комп’ютером перед сном і вночі.

Використовуйте програмне забезпечення, що відключає ПК після закінчення визначеного часу (Time-Scout).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Якщо дитина багато часу проводить за комп’ютером, вона не отримує необхідних навичок для повноцінного розвитку, потрібних в реальному житті.

Пам’ятайте – надмірне спілкування у Мережі може спричинити кіберкомунікативну залежність, а захоплення комп’ютерними іграми – перерости в ігроманію. Тому в дитини повинні бути альтернативні домашні обов’язки та інтереси.Безпека і правила поведінки в Мережі мають формуватися з урахуванням віку і психологічних особливостей дітей. Відсутність вольового та емоційного контролю, імпульсивність поведінки властиві дітям. Чим молодший вік, тим більше уваги слід приділяти спільному використанню Інтернету. З підвищенням рівня самоконтролю дитини поступово знижується потреба в батьківському контролі.

Ці дані не можуть не насторожувати. Тому потрібно шукати вихід з цієї ситуації:

 • зібрати батьківські збори, на яких розповісти про всі небезпеки, які приховує в собі Інтернет;

 • потрібно донести батькам і про величезну користь Інтернету для сучасних дітей;

 • надати рекомендації батькам, що саме потрібно робити для того, щоб захистити дітей від усіх небезпек, приховані в Інтернеті, а також ефективно використовувати Інтернет-ресурси для розвитку та освіти дитини.


Скачати 136.94 Kb.

 • Поширеність Інтернету в Україні, за останніми дослідженнями, становить близько 20%. Тобто майже кожен п ятий українець користується Мережею.
 • Інтернет і розвиток сучасної дитини
 • Інтернет-загрози для дітей
 • Комп’ютерна залежність.
 • Розкриття конфіденційної інформації
 • Надмірне захоплення азартними мережевими іграми, віртуальними казино
 • Кіберкомунікативназалежність
 • Кіберсексуальназалежність
 • Навязливий веб-серфінг
 • Відвідування сайтів агресивної
 • Пристрасть до роботи з компютером - програмування, хакерство
 • ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
 • Загальні поради для батьків.