Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІсторичний аспект та базова теорія компромату Сучасні технології компромату 15

Скачати 422.65 Kb.

Історичний аспект та базова теорія компромату Сучасні технології компромату 15
Скачати 422.65 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації05.05.2017
Розмір422.65 Kb.
  1   2   3   4


Зміст


Вступ 3

1.Історичний аспект та базова теорія компромату 5

2. Сучасні технології компромату 15

3. Практичне застосування компромату в політичній боротьбі 22

Як елемент політичної реклами, компромат може грати двояку роль: відносно пониження авторитету опонентів підвищувати в передвиборній гонці політичну значущість кандидата-замовника (засаднича функція компромату), а також в результаті не продуманих і не прорахованих на перспективу дій політтехнологів стимулювати зростання впізнанності і популярності опонента засобом створення мимовільної додаткової реклами(побічна функція).

Полі́тична рекла́ма - це будь-яка реклама як система методів психологічної дії на масову аудиторію з метою управління їх політичною поведінкою, направлена на зміну або закріплення тих або інших політичних переконань.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Згадуючи останню, варто відмітити, що, враховуючи зворотний ефект «чорного PR», деякі політики цілеспрямовано підривають свій імідж. 22

Відмітимо також, що, будучи явищем соціальним, компромат і особливості його застосування в політиці частенько схожі з аналогічними в інших сферах діяльності суспільства, особливо у сфері економіки, зокрема, в силу тісного зв'язку діяльності політичних структур і підприємницьких. 22

Висновки 37

Список використаних джерел 39

Вступ


Актуальність теми. Політична боротьба - невід'ємний атрибут будь-якого сучасного суспільства, особливо, політичних систем, де в основу існування і функціонування їх як таких покладено принцип виборності, і відповідно, змагальності.

Політична боротьба - одна з форм політичних відносин. Проявом політичної боротьби є зіткнення політичних інтересів різних суб'єктів політики, у зв'язку з прагненням кожної зі сторін досягти певної політичної мети.

ИСПРАВЬТЕ ПЛЕЗ СТАТЬЮ!!! Політи́чна систе́ма - впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні політичні функції.

Однак, методи боротьби за владу, безумовно в різних суспільствах неоднакові і опосередковані відбуваються в них політичними і соціальними процесами.

Україна з точки зору особливостей методик політичного суперництва представляє безперечний інтерес для вивчення, оскільки перебуває на стадії наздоганяючого розвитку, і тому її еволюція характеризується поступовим переходом до загальносвітових цінностей, що торкаються структури держави і суспільства в сукупності їх взаємодії.

Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

І в цьому зв'язку, досліджуючи один з політичних інститутів, в даному випадку - інститут політичної конкуренції, представляється можливим простежити на основі особливостей протікання політичного протиборства, загальнодержавні тенденції в цілому.

У даній роботі ми постараємося виявити специфічні риси однієї з найбільш ефективних, але при цьому неоднозначних методик політичної боротьби. Мова піде про процедуру збору, застосування компромату, а також тактиках протидії йому в сучасній Україні.

При розробки питання про поняття, сутності, структурі і функціональних особливостей ми використовували роботи наступних авторів: О.І Гордєєвій, [1] яка розглянула особливості сприйняття політичного іміджу політика під впливом певних неконструктивних факторів, П. Демічева, [2] А. Іванова [ 3], які у своїх роботах зробили упор на аналіз взаємозв'язку існування компромату як такого з загальносоціальним процесами, що відбуваються в суспільстві. У свою чергу, В.В. Крилов [4] і А. Лаптенок [5] дають якісну характеристику поняттю інформації, а також його специфічним проявам. Колективна робота Ч. Сендідж, В. Ротцолл і К. Фрайбургер, [6] присвячена різним видам реклами та особливостей її застосування, дозволила виявити сутнісні характеристики компромату як засобу політичної реклами.

Також з метою розгляду та аналізу специфіки збирання компромату та протидії йому в суспільстві нами були використані наукові розробки С.Ю.

Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Борсукової, [7] В. Волкова, [8] А. Галієва, [9] Г. І. Грибанової, [10] а також А.А. Мухіна [11] та інші.

Мета даної курсової роботи - вивчити і проаналізувати особливості збору та використання компромату в сучасній Україні.

Завдання даного дослідження: розглянути сутнісні характеристики компромату, як елементу політичної реклами, проаналізувати джерела компромату, особливості його застосування, а також методики протидії йому в сучасному суспільстві.
  1   2   3   4


Скачати 422.65 Kb.

  • Актуальність теми. Політична боротьба
  • Мета даної курсової роботи