Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Історія комп’ютерних вірусів»

Скачати 288.68 Kb.

«Історія комп’ютерних вірусів»
Скачати 288.68 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.03.2017
Розмір288.68 Kb.
  1   2   3

Черняхівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Проект


на тему:

«Історія комп’ютерних вірусів»

Вчитель: Іванюха Тетяна В.

Виконала: Мишук Р.

План

1.Походження терміну

2.Історія комп'ютерних вірусів.

Віруси ( Вимова. Від лат. virus - отрута) - неклітинні форми живих організмів , які складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і білкової оболонки, зрідка включаючи інші компоненти (ферменти, ліпідні оболонки тощо).

3.Життєвий цикл вірусу

4.Типи вірусних загроз.

5.Суспільний аспект.

6.Класифікація.

7.Ознаки зараження вірусом.

8.Протидія вірусам.

9.Недоліки існуючих підходів.

10.Комплексний підхід до захисту від вірусних загроз.

11.Список використаної літератури.1.Походження терміну

Комп'ютерний вірус (англ. computer virus) — комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого саморозмноження. Одночасно зі створенням власних копій віруси можуть завдавати шкоди: знищувати, пошкоджувати, викрадати дані, знижувати або й зовсім унеможливлювати подальшу працездатність операційної системи комп'ютера. Розрізняють файлові, завантажувальні та макро-віруси. Можливі також комбінації цих типів. Нині відомі десятки тисяч комп'ютерних вірусів, які поширюються через мережу Інтернет по всьому світу.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Малообізнані користувачі ПК помилково відносять до комп'ютерних вірусів також інші види шкідливих програм — програми-шпигуни чи навіть спам.

За створення та поширення шкідливих програм (в тому числі вірусів) у багатьох країнах передбачена кримінальна відповідальність. Зокрема, в Україні створення і поширення комп'ютерних вірусів переслідується і карається відповідно до Кримінального кодексу (статті 361, 362, 363).

Бра́узер, також веб-переглядач (англ. browser МФА: [ˈbraʊ̯zɚ] - переглядач) - програмне забезпечення для комп'ютера або іншого електронного пристрою, як правило, під'єднаного до Інтернету, що дає можливість користувачеві взаємодіяти з текстом, малюнками або іншою інформацією на гіпертекстовій веб-сторінці.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.
Кримінальний кодекс - систематизований законодавчий акт, що врегульовує питання виключного переліку діянь, які є кримінальними правопорушеннями, встановлює підстави кримінальної відповідальності та передбачає види покарань та/або заходів безпеки до осіб, котрі вчинили заборонену дію чи бездіяльність.
2.Історія комп'ютерних вірусів

Ні кому як відомо, що "найбільшим і вкрай небезпечним ворогом будь-якої сучасної комп'ютера є віруси. І дарма що, навіщо використовується ПК і підключений він до Інтернету чи локальної мережі. Сьогодні розмаїтість злобливих програм настільки велика, під загрозою виявляється буквально кожен комп'ютер. Взагалі-то, всю історію розвитку комп'ютерних вірусів схожий на гонку озброєнь. Спочатку з'являється злоблива програма, потім - захист від нього. І, виток за витком, віруси перетворилися з найпростіших програм, у складні комплекси, вміють приховувати своєї діяльності, перетворюватися буквально в невидимки, використовувати писав криптографічні і мережні технології.

Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Паралельно розвивалися і антивірусні кошти. Спочатку що це досить примітивні утиліти, видалені в файлах відомі їм сигнатури. І ось антивірус - це складний комплекс нижченаведених, який складається найчастіше з кількох програм, тож використовує різні способи виявлення й видалення вірусів. Але чого ж відбувався процес розвитку? Давайте хоча б коротко розглянемо основні віхи історія комп'ютерних вірусів.1949 рік

Саме з 1949 роки можна вести відлік історії комп'ютерних вірусів. Було це США. Вчений Джон фон Науман, угорець з походження, працював у одному з університетів, розробив математичну теорію зі створення самосприймаючих алгоритмів.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.
Результати його досліджень було опубліковано у кількох спеціалізованих журналах.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Проте задля справедливості слід зазначити, що ці роботи викликали особливого ажіотажу і залишився абсолютно непоміченими оточуючими, крім вузьке коло вчених-математиків.
Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).

Єдиним практичним використанням теорії Науманна виявилося розвага, яке придумали самі собі математики, працюють у науково-дослідному центрі компанії Bell. Вони захопилися створенням спеціальних програм, єдиною метою яких неможливо було віднімання в друг в одного віртуального простору.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.
У цих "гладиаторах" уперше було використана функція саморозмножения - обов'язковий ознака будь-якого комп'ютерного вірусу.

Кінець 60-х - початок 70-х

Протягом двадцяти років теорія Науманна практично ніде не використовувалася. Проте наприкінці 1960-х років з'явилися перші повідомлення про найсправжнісіньких комп'ютерних віруси. Тоді їх писали програмісти так просто, для розваги чи "проби сил". Саме такою і він найперший відомий вірус Pervading Animal. Він виконувала жодних деструктивних дій, та й заразив лише комп'ютер (Univax 1108), де й створили. Але саме цей вірус є "прабатьком" всього сьогоднішнього різноманіття злобливих програм.

До речі, віруси тоді з'являлися у результаті заздалегідь спланованих дій, а й випадково. Тоді відбувалося активне розробка нових прийомів програмування. Тому іноді у результаті помилок в коді програма починала "жити власним життям", копіюю себе по накопичуючись чи залишаючись працювати у пам'яті машини. Такі "віруси" не виконували деструктивних дій, проте займали системні ресурси комп'ютера. Та якщо врахувати обсяги існували тоді накопичувачів і оперативної пам'яті, стає зрозуміло, що ця була досить серйозної.

1975 рік

Цей рік можна вважати датою народження антивірусних програм. Почалося все з появи першого мережного вірусу The Creeper, котрий використовує Telenet. Небезпека поширення цієї зарази була досить великий, тож за захистом було написано спеціальна дитяча програма The Reeper.

Небезпе́ка - можливість виникнення обставин, за яких матерія, поле, інформація або їхнє поєднання можуть таким чином вплинути на складну систему, що призведе до погіршення або неможливості її функціонування і розвитку.
Відтоді почалася своєрідна гонка озброєнь між вірусами і антивірусами.Початок 80-х

Саме тоді з'являються перші масові віруси. Проте працюють вони лише з комп'ютерах Apple. До речі, їхнього поширення вперше використовувався одне із найбільш популярних способів - піратські гри. Користувачі копіювали друг в одного різні програми (добре що той час поміщалися на дискетах), а водночас і і віруси. І оскільки антивірусного софта тоді мало було, то число постраждалих було чимало велике.1986 рік

Цей рік ознаменувався появою першого вірусу для комп'ютерів IBM - The Brain, який досить розійшовся у світі. Хіба найцікавіше, автори, два пакистанських програміста, створили його лише із найблагішими намірами.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Пакиста́н (урду پاکِستان [paːkɪsˈtaːn] - «земля чистих»[Джерело?], англ. Pakistan [ˈpækɪsˌtæn]), повна назва - Ісла́мська Респу́бліка Пакиста́н (урду اسلامی جمہوریہ پاکِستان, англ. The Islamic Republic of Pakistan), країна на півдні Азії, що простягнулася від Гімалаїв до Аравійського моря, межує на заході з Іраном, північному-заході з Афганістаном, північному сході з Китаєм, сході з Індією;
Річ у тім, що вони працювали у компанії, що займається розробкою ПО. І щоб чи хоч якось покарати місцевих піратів, програмісти і написали цей вірус. Вони навіть залишили імена і телефони, щоб порушники зрозуміли, хто підніс їм "подарунок". Проте іграшка виявилася дуже небезпечною. Поширення вірусу вийшло з-під контролю, і злоблива програма швидко поширилася щодо країн.

Вірус The Brain наробив багато галасу. Власне, саме відразу ж на комп'ютерні віруси звернув увагу як спеціалізовані видання з інформаційну безпеку, а й журнали, розраховані звичайних користувачів. А загальний ажіотаж підстьобнув відразу кількох різних компаній створення спеціальних антивірусних програм.

1988 рік

Наприкінці 80-х років років минулого століття активно розвивалася мережу ARPANET - предок сучасного Інтернету. І саме він послужила середовищем до швидшого поширення "хробака", написаного американським програмістом. Зараженими виявилися майже шість тисяч комп'ютерів у всій Америці. Але 1988 рік знаменний навіть появою мережного вірусу, а тим, що його автор став перед правосуддям. Покарання було дуже суворим (штраф в тис. три роки іспитового терміну), проте створили перший прецедент, який неодноразово використовувався у майбутньому.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Ще однією плюсом судового розгляду виявилося притягнення до проблемі вірусів некомп'ютерною преси, зокрема і серйозних ділових видань. Галас навколо суду виявилася відмінній рекламою антивірусних програм, розробка яких активно тривала.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.1989 рік

Узагалі-то, цього року знаменний появою Інтернету. У вірусної ж історії жодних віхових подій було. Ну, успіхів хіба що зазначено перше серйозне покарання створення шкідливої програми. Він був присуджено автору вірусу, яким закривався доступ до всієї необхідної інформації на жорсткому диску, але в екран виводив повідомлення з вимогою перевести певну суму в зазначений рахунок у банку. І багато людей справді платили! Проте виявилися і ті, хто звернувся до поліцію. Зібраних стражами порядку доказів вистачило те що, щоб засудити автора вірусу за здирство.

У іншому ж усе йшло своєю чергою. З'являлися нові віруси, поліпшувалося антивірусне програмне забезпечення.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Дедалі більше з'являється компаній виявлялися задіяні у цій боротьбі. Поступово тема комп'ютерних вірусів ставала дедалі популярнішою в різної пресі. Ділові видання намагалися підрахувати втрати від злобливих програм, тож передбачити, що буде у майбутньому. З іншого боку, тим часом з'явилися перші книжки, присвячені комп'ютерним вірусам.

Середина 90-х

Віруси продовжують активно вдосконалюватися. Написання злобливих програм багато хто займається люди. У великий скандал викликав випадок, коли 12-річний хлопчик написав вірус, який вразив комп'ютери Білого дому. З іншого боку, тим часом зафіксовано поява "бомб уповільненої дії", які розмножуються, але нічим не проявляються до точної дати.

Розмно́ження (відтворення, репродукція) - біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних. Розмноження - фундаментальна особливість всіх відомих життєвих форм, кожен індивідуальний організм існує в результаті розмноження.
Також у середині 1990-х років жертвами вірусів кілька разів ставали люди, отримують від великих компаній певну інформацію на дискетах. Зокрема, корпорація Microsoft якось розіслав лабета-тестерам заражену версію Windows 95.

У 1990-х активно веде боротьбу проти вірусів. Їх авторів починають переслідувати вже з всьому світу. У деяких країнах, зокрема у навіть Великобританії, вже пройшла низка гучних судових процесів над. Усі обвинувачувані відбулися штрафами, розміри яких поступово росли. Антивірусне ПО постійно продовжує удосконалюватися й починає успішно протистояти поширенню і руйнівним діям вірусів.

1998 рік

Цього року дві американські підлітка створили вірус, який заразив більш як півтисячі комп'ютерів Міністерства оборони США. Через війну діяльність цього відомства виявилася практично паралізована. Це було, як кажуть, знакове подія. Саме відразу ж державу й суспільство визнали, що комп'ютерні віруси можуть нести велику небезпеку, ніж навіть зброю масового знищення.

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.
Збро́я ма́сового ура́ження (також збро́я ма́сового зни́щення) - зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі. У міжнародній англомовній ЗМІ-лексиці також часто як абревіатура ABC-зброя (англ. ABC weapons, від atomic, biological or chemical weapons)
Через війну Пентагон, а й за них і всі великі корпорації роблять великі замовлення якісне і надійне антивірусне ПО, стимулюючи цим розробку. До речі, побічно ця ситуація зіграла позитивну роль розвитку найрізноманітніших, особливо мережевих, систем інформаційну безпеку. Люди почали усвідомлювати небезпека, яка, як з'ясувалося, походить тільки від вірусів.1999 рік

Цей рік відзначений першої всесвітньої епідемією. Викликав її вірус Melissa. Кількість заражених їм комп'ютерів обчислювалася десятками тисяч, а збитки, завданий світовій економіці, становив просто запаморочливу на той час цифру - 80 мільйонів.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Епіде́мія (від грец. επί - «серед» і грец. δεμος - «народ») або по́шесть - тип захворювання, яке є новим для даної популяції протягом періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, засновуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу).
Світова́ еконо́міка - сукупність національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці (МПП), економічними і політичними відносинами. Універсальний зв'язок між національними господарствами здійснюють міжнародні економічні відносини.
Відтоді антивірусне ПО стала обов'язковою атрибутом будь-якого комп'ютера.
Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.
Компанії, займаються його розробкою, отримали величезні прибутку, тож з 1999 року розробка захисту від злобливих програм рушила вперед семимильними кроками.2000 рік

Зафіксований рекорд за поширення вірусу і кількості заражених їм комп'ютерів. "Черв'як" I Love You! протягом усього кількох годин вразив понад мільйон ПК у світі. Автора вірусу знайшли досить швидко, їм виявився філіппінський студент. Проте залучити його до відповідальності зірвалася, що у законодавстві Філіппін немає відповідних правових норм.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Респу́бліка Філіппі́ни (Republic of the Philippines) - острівна країна у Південно-Східній Азії. Площа - 300 тис. км², із них 1830 км² акваторії.
Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.
Це викликало термінове створення умов та підписання міжнародних угод про протидію комп'ютерним вірусам. Отже, ця була визнана світової.


  1   2   3


Скачати 288.68 Kb.

  • 1.Походження терміну
  • 2.Історія компютерних вірусів
  • Результати його досліджень
  • Кінець 60-х - початок 70-х
  • Початок 80-х