Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІсторія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера

Скачати 58.12 Kb.

Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера
Скачати 58.12 Kb.
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 58.12 Kb.
Тип Конспект
Крити́чне ми́слення - (дав.-гр. κριτική τέχνη - «мистецтво аналізувати, судження») - це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

виховувати інформаційно-комунікативну особистість, здатну аргументувати та толерантно висловлювати свою думку та сприймати точку зору інших з повагою, пробуджувати почуття відповідальності.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: комп’ютери, проектор, роздатковий матеріал

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

Збір «Секретних агентів»

 1. Актуалізація опорних знань

«Позитивчик» використовуємо файл заготовки

 1. Частина повідомлення, яка не несе корисної інформації (шум)

 2. Сукупність елементів, які є пов’язаними та взаємодіють для виконання заданих цільових функцій (система)

 3. Абстрактний штучно створений об’єкт, який замінює реально існуючий із метою його дослідження (модель)

 4. Система знань, вмінь та навичок людини, яка дозволяє їй вільно працювати з інформацією, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології для забезпечення своїх інформаційних потреб (інформаційна культура)

 5. Єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого (об’єкт)

На ваших комп’ютерах є файл із завданням «Додаток_1». Треба число з десяткової системи численняперевести у двійкову.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Десяткова система числення - це позиційна система числення із основою 10. Кожне число в якій записується за допомогою 10-ти символів, цифр - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Запис числа формується за загальним принципом: на n-й позиції (справа наліво від 0) стоїть цифра, що відповідає кількості n-х степенів десятки у цьому числі.
Учень, який правильно виконає завдання отримає конверт з відповідним до відповіді номером для подальшої самостійної діяльності та підвищення оцінки, учні, які не впорались із завданням будуть працювати з простішими завданнями.

Мотивація навчання

Слайд_1


Слайд_2

 1. Вивчення нового матеріалу

Броунівський рух

Роздатковий матеріал: Додаток_2.

Обговорення та аналіз опрацьованого матеріалу.

Шановні агенти давайте ми з вами ще раз розглянемо опрацьований матеріал, щоб перевірити як ви його сприйняли. 1. Яке покоління використовувало вакуумні лампи?

 2. Чим замінили лампи у другому поколінні ЕОМ?

 3. Яка різниця між другим та третім поколінням ЕОМ?

 4. Які перспективи розвитку були у четвертого покоління на початковому етапі?

 5. Чому для комп’ютерів розробляли спеціальну операційну систему?
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


Шановні агенти нашими співробітниками були розкодовані данні про науковців діяльність яких нерозривно була пов’язана з електронно-обчислювальними машинами, і які були одними з творців історії обчислювальних машин.
Комп'ютер (від англ. computer; лат. computator - обчислювач, лат. computatrum - рахувати, МФА: [kəmpjuː.Tə(ɹ)]) - програмно-керований пристрій для обробки інформації. Конструктивно це може бути механічний або немеханічний (електронний) пристрій, призначений для проведення обчислень, які можуть відбуватися дискретно або безперервно у часі.

Агенти прошу донести нам відому вам інформацію.

Додаток_3

Додаток_4

Додаток_5 (Додаткове домашнє завдання для обдарованих дітей, додатки лише приклад того що можуть повідомити учні)

Слайд_3


Слайд_4

Слайд_5
 1. Первинне застосування набутих знань

Саме фон Нейман у команді з іншими розробниками ЕНІАК описав основні компоненти, які повинні бути в обчислювальній машині.

Відкрийте будь ласка файл Додаток_7 та спробуйте відобразити фон-нейманівську машину, як ви її собі уявляєте, використовуючи компоненти доступні у файлі. (вчитель повинен переглянути роботи, учні повинні захистити своє бачення)Хвилинка відпочинку

Вправа для очей.

1.Погляд спрямовувати вліво-вправо, вправо-прямо, вгору-прямо, додолу-прямо без затримки в кожному положенні. Повторити 5 разів, і 5 разів – у зворотному напрямі.

2. Заплющити очі на рахунок «раз-два», розплющити очі і подивитися на кінчик носа на рахунок «три - чотири».

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо.

Вправи для зняття м’язового напруження

Вихідне положення – сидячи на стільці.


 1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому положенні затримати, протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. Повторити вправу 5 разів.

 2. Правильно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положення 2-3 с і розслабитися.

 3. Сидячі на стільці, піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів.

 4. Переплести пальці рук і покласти їх за голову. Звести лопатки, залишатися у такому положенні 5 с, а потім розслабитись. Повторити вправу 5 разів.

Завершили, молодці.

Розглянемо слайд_ . Фон Нейман описав машину, яка може бути універсальним засобом обробки інформації.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Основні компоненти фон-нейманівської машини такі: пристрій керування, арифметико-логічний пристрій(АЛП),пам’ять, система введення та система виведення.
Арифметико-логічний пристрій (АЛП) (англ. Arithmetic Logic Unit, ALU) - блок процесора, що служить для виконання арифметичних та логічних перетворень над даними, що іменуються операндами. Цей пристрій є фундаментальною частиною будь-якого обчислювача, навіть найпростіші мікроконтролери мають його в складі свого ядра.

Робота фон-нейманівської машини ґрунтується на таких принципах:


 • Інформація кодується у двійковій формі та поділяється на порції, які називають словами.

 • Сукупність команд, що кодує алгоритм, називається програмою. Програми та дані зберігаються в одній пам’яті.

 • Структурно пам’ять складається з пронумерованих комірок.

 • Арифметичні та логічні операції виконує арифметико-логічний пристрій (АЛП), а які саме це операції – визначає пристрій керування.

 • Пристрій керування та АЛП зазвичай об’єднують в один, який називають центральним процесором.

 • Центральний процесор читає команди з пам’яті та визначає, які дії слід виконувати. Обробка інформації згідно з алгоритмом зводиться до послідовного виконання команд у порядку, однозначно визначеному програмою.

Дані компоненти існують у всіх сучасних персональних комп’ютерах, незалежно від моделі. Ми з вами розглянемо будову персонального комп’ютера. (Наглядність: відкритий системний блок, окремі компоненти комп’ютера.)

Згадайте будь ласка скільки пам’яті отримала машина третього покоління. (Кілька Мбайт),а сучасні комп’ютери, зокрема ті, з якими ми будемо працювати впродовж року,яка у них пам’ять? 1. Засвоєння знань та вмінь в нестандартних умовах

На ваших столах, шановні агенти, лежать конверти, їхній вміст допоможе вам дібратися до інформації та озвучити її. Додаток_6. Агенти, які не отримали конверта чекають настанов керуючого(вчителя).

Рюкзачок

А тепер попрошу вас узагальнити розглянутий нами матеріал та відповісти на питання письмово, відповіді складіть у рюкзак.

Які з тих знань та вмінь, що отримали на уроці зможете використати у житті і де саме?


 1. Підсумки уроку

Зауваження стосовно недоліків, оцінювання учнів.

 1. Домашнє завдання

1. Проаналізувати матеріал на с. 35-42; відповісти на запитання на с.43

2. Заповніть в зошиті таблицюРоки

Пристрій

Призначення та функцію пристрою

Механічний етап

1642

Механічна обчислювальна машина французького математика Блеза Паскаля

Виконувала арифметичні операції над 10-розрядними числами

3. Завдання для обдарованих учнів.

Відповісти на запитання: яким буде наступне покоління комп’ютерів? Чи скоро настане цей час? Який прорив у науці повинен відбутися, щоб це сталося?Додаткові завдання: пристрій плеєр з генератором руху, окуляри з вбудованою можливістю завантажувати та читати книжки.

Конспект уроку для 9-х класів


УРОК 4

ТЕМА: історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального компютера.

МЕТА: сформувати в учнів уявлення про типову архітектуру комп’ютера та історію його створення, навчити їх самостійно аналізувати опрацьований матеріал та використовувати набуті уміння на практиці;

розвивати в учнів логічне та критичне мислення, пам’ять, творчу активність та ініціативність, здатність мислити самостійно,навички формулювати та висловлювати свої думки;

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.


Скачати 58.12 Kb.

2021