Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІсторія України. Тест Руїна (1657 (1663) — 1687 рр.) Якого договору стосуються положення

Скачати 32.28 Kb.

Історія України. Тест Руїна (1657 (1663) — 1687 рр.) Якого договору стосуються положення
Скачати 32.28 Kb.
Дата конвертації19.04.2017
Розмір32.28 Kb.

Історія України. Тест Руїна (1657 (1663) — 1687 рр.)

  1. Якого договору стосуються положення

"Україна перебувала під “високою рукою” московського царя, зберігаючи свій устрій, судівництво та козацьке військо (60 тисяч).

Козаки́ - члени самоврядних чоловічих військових громад, що з 15 століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів.

Цар (рос. Царь) - монарх в Росії, Болгарії та Сербії. Також титул цар вживався в офіційних документах і руських літописах щодо ханів Золотої орди та правителів держав, які утворилися після її розпаду. Найпоширеніша версія походження назви - від титулу римських імператорів - цезар (лат. caesar)

Всі стани теж зберігали давні права і привілеї. На чолі Козацької держави стояв гетьман, обрання якого було можливе лише зі згоди царя. Московські залоги розміщувались у Києві, Переяславі, Брацлаві, Умані. Гетьманові заборонялись міжнародні зносини, митрополит Київський мав визнати зверхність Московського патріархату", - у цьому уривку перелічено умови:

а) "Березневих статей" 1654 р.; б) Гадяцького договору 1658 р.

Митрополит Київський - православний і греко-католицький титул і посада предстоятеля Київської митрополії.

Гетьма́нщина або Ві́йсько Запоро́зьке - українська козацька держава на території Наддніпрянщини, Сіверщини, Полісся та Східного Поділля. Веде свій початок від найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій - Хмельниччини.

Га́дяцький до́говір (застаріле іменування «Гадяцькі статті»; пол. ugoda hadziacka) - угода, укладена 16 вересня 1658 року під містом Гадяч з ініціативи гетьмана Івана Виговського між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, що передбачала входження останньої до складу Речі Посполитої під назвою «Великого Князівства Руського» як третього рівноправного члена двосторонньої унії Польщі і Литви.

; в) "Переяславських статей" 16592. Установіть відповідність.

1. Гадяцький договір 2. Бахчисарайський мир 3. Андрусівське перемир’я 4. Вічний мир

А) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією

Б) кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру, за Туреччиною залишалося Поділля

В) кордон між Росією і Туреччиною встановлювався по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років повинно було залишатися незаселеним

Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років;

Сепаратний мир - мирний договір або перемир'я, укладені з противником однією з держав, що входить до коаліції країн, які ведуть війну, без відома чи згоди своїх союзників.

в Україні кордон між ними встановлювався по Дніпру (за винятком Києва, який на два роки відходив до Росії), Запорожжя перебувало у спільному володінні держав

Д) Гетьманщина стає незалежною державою і на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство Руське
3.

Вели́кий князь - титул правителів Київської Русі, пізніше - аристократичний титул.

Установіть відповідність

1. Березневі статті 2.

Березне́ві статті́ 1654 року (інші назви - «Статті Богдана Хмельницького», «Березневі статті Богдана Хмельницького», «Статті війська Запорозького») - угода між московським урядом і українською козацькою старшиною, комплекс документів, які регламентували політичне, правове, фінансове і військове становище України після Переяславської ради.

Переяславські статті 3. Московські статті 4. Глухівські статті

А) московські війська розташовувалися в Переяславі, Ніжині, Брацлаві та Умані й мали утримуватись місцевим населенням;

Глу́хівські статті́ 1669 - договір, підписаний 16 березня 1669 у місті Глухові між гетьманом Лівобережної України Дем'яном Многогрішним і московським урядом.

кандидатура гетьмана узгоджувалась із царем, заборонялись дипломатичні зносини гетьмана з іншими державами

Б) московські залоги розташовувалися лише в п’яти містах — Києві, Переяславі, Чернігові, Ніжині та Острі; податки збирала козацька старшина, гетьманові дозволялось тримати наймане військо

В) скасовувалися компанійські (наймані) полки, гетьман позбавлявся права знімати старшину з посади без вироку військового суду або згоди старшинської ради

Г) проведення виборів гетьмана лише за згоди царя;

Коза́цька старши́на - військовий та адміністративний керівний орган Запорізької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України.

московські залоги розташовувалися в усіх найбільших містах, а також у фортеці Кодак, податки збирали московські посадовці

Д) московський уряд зобов’язувався розпочати війну проти Речі Посполитої, на кордоні з Польщею розташовувалися московські війська, передбачалися вільні дипломатичні зносини гетьмана з усіма країнами, окрім Польщі та Туреччини

4 Розташувати хронологічно

А) Корсунська козацька рада і оформлення договору із Швецією

Б) укладення Бучацького договору

В) Чуднівська кампанія

Г) обрання гетьманом Тетері

Д) козацька рада під Германівкою і зречення гетьманства5.

Би́тва під Чу́дновим відбулася 27 вересня-2 листопада 1660 року під час російсько-польської війни 1654-67 років. Московське військо під проводом воєводи Васілія Шереметєва капітулювало перед польським військом, тоді як союзники росіян козаки Юрія Хмельницького уклали нову угоду з Річчю Посполитою.

Коза́цька ра́да, військова рада - загальні козацькі збори, орган козацького управління в Україні в 16 - 18 століттях.

Розташувати хронологічно

А) проголошення Туреччиною Юрія Хмельницького гетьманом

Б) проголошення Дорошенка гетьманом всієї України

В) перша гетьманська поїздка до Москви

Г) перший Кримський похід

Д) україно - російська війна6. Вкажіть ознаки адміністративно- політичного устрою Слобожанщини (2)

А)існувало 10 козацьких полків

Б)полковники входили до старшинської ради і підпорядковувались гетьману

В) полковника обирали довічно, посада успадковувалась

Г) основним господарським осередком були зимівники

Д) полковники підпорядковувались білгородському воєводі7. Яка інформація стосується Правобережної Гетьманщини (3)

А) створення бунчукового товариства

Б) знищено 60-70% населення

В) «Чорна рада»

Г) боротьба між Петром Дорошенком і Михайлом Ханенком

Д) гетьманування Павла Тетері8.

Петро́ Дороше́нко (1627, Чигирин - 19 листопада 1698, с. Ярополче, Московія) - визначний український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького Правобережної України (1665-1676), очільник Гетьманщини (1668-1670).

Павло́ Тете́ря, у народній творчості Тетеренко гербу Радван або Сліповрон (1620/1622 - початок квітня 1670) - український дипломат, військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави Правобережної України (1663–1665).

Що стосується Івана Самойловича (3)

А) зміцнення гетьманської і старшинської влади

Б)створення найманого війська

В) підпорядкування української церкви Московському патріархату

Г) «великий згін «

Д) Коломацькі статті9.

Іва́н Самойло́вич (? - 1690) - гетьман Війська Запорозького, політичний та військовий діяч, реформатор, очільник Гетьманщини Лівобережної України та «Обох боків Дніпра» (від 1676 року). Намагався приєднати до козацьких територій Слобожанщину, але невдало.

Встановити особу

Потрапив в полон до татар під час битви під Жовтими Водами, викуплений Б.Хмельницьким. Став його найближчим сподвижником генеральним писарем , розбудовував адміністративний і дипломатичний штаби . Був обраний гетьманом

А) Іван Брюховецький б) Павло Тетеря в) Іван Виговський г) Іван Сірко

10. Що було характерним для періоду Руїни другої половини XVII ст.?

А всеохоплююча криза та занепад Речі Посполитої, викликані визвольною війною українського народу під проводом Б.

Іва́н Брюхове́цький (*1623 - †17 червня 1668) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній Україні (1663–1668). Представник шляхетського роду Брюховецьких.

Іва́н Виго́вський (бл.1608 - 27 березня 1664) - український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави у Наддніпрянській Україні (1657-1659), Великий князь Руський (1658–1659).

Українці Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

Хмельницького

Б внутрішня боротьба козацької старшини за владу, розкол Гетьманщини, втручання в її внутрішні справи та військова агресія з боку сусідніх держав

В форсований наступ на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І.

Руї́на - період історії України другої половини XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Частіше за все під Руїною розуміють період від смерті гетьмана Богдана Хмельницького (1657) до початку гетьманства Івана Мазепи (1687).

Мазепи на бік шведського короляГ остаточна ліквідація інституту гетьманства, решток української автономії та повна інтеграція українських земель до складу Російської імперії

11.

Гетьман (від нім. Hauptmann, польськ. hetman - начальник) - назва вищих воєначальників у таких державних і військово-державних утвореннях, як Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Річ Посполита Обох Народів та Військо Запорозьке Низове.

Схема поділу українських земель в другій половині 17 ст


Скачати 32.28 Kb.

  • 2. Установіть відповідність.
  • 3. Вели́кий князь - титул правителів Київської Русі, пізніше - аристократичний титул.
  • 4 Розташувати хронолог і чно
  • Розташувати хронолог і чно
  • 6. Вкажіть ознаки адміністративно- політичного устрою Слобожанщини (2)
  • 7. Яка інформація стосується Правобережної Гетьманщини (3)
  • Петром Дорошенком
  • Івана Самойловича (3)
  • Іван Брюховецький