Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІван Тонкошкур Мій родовід: Тонкошкури Продани

Скачати 147.88 Kb.

Іван Тонкошкур Мій родовід: Тонкошкури Продани
Скачати 147.88 Kb.
Дата конвертації 05.05.2017
Розмір 147.88 Kb.
Метрична книга, також Метрика (застаріле) - паперовий реєстр, формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану. В метричних книгах духовенство реєструвало акти громадянського стану членів церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з фіксацією днів і років народження, вінчання, смерті.
Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Перепис населення - єдиний процес збору, узагальнення, аналізу та публікації демографічних, економічних та соціальних даних про населення, що належать проживає на відповідний проміжок у країні чи на виразно відмежованій території..

З історії Приорілля
Походження двох гілок мого роду по лінії батька з боку діда – Тонкошкурів і Проданів – сягає своїм корінням часів української колонізації XVI–XVIII століть на теренах Дикого поля, зокрема Приорілля. У першій чверті XVIII століття правобережні землі Приорілля належали до складу Гетьманщини, а лівобережні – до складу Вольностей Запорозьких. Китайгород, заснований у 1677 р., був у складі Полтавського полку, що межував по річці Оріль із Протовчанською (1768–1775) і Орільською (1766–1775) паланками [23, с. 28]. Але землі, що увійшли до Української укріпленої лініїмали особливий статус – на них створювалися адміністративні одиницівійськових поселенців.

У 1731 р. розпочалося будівництво Української укріпленої лінії – системи оборонних укріплень уздовж р. Оріль – прикордонних земель Російської імперії [31, с. 40]. Ці укріплення мали захищати Лівобережну і Слобідську Україну від турецько-татарських набігів.

Украї́нська лі́нія (рос. Украинская линия; нім. die Ukrainische Linie) - військово-інженерна система земляних укріплень у 1731–1764 роках на південному заході Російської імперії, на теренах сучасної південної України (Запорожжя, Слобожанщина і Донбас).
Військові поселення - особлива система організації війська в Росії, яка поєднувала військову службу з сільськогосподарською працею. Існувала у 1817–1857 роках.
Адміністрати́вно-територіа́льний у́стрій (адміністративний поділ) - поділ території країни на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці (губернії, провінції, області, округи, повіти), залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування.
Полтавський полк - у XVII-XVIII століттях один із 10 лівобережних адміністративно-територіальних полків Гетьманщини. Створений 1648 року під час повстання під проводом Богдана Хмельницького. Полковий центр - місто Полтава.
Слобідська Україна або Слобожанщина (рідше - Слобідщина) - історико-географічний край у східній частині України та прикордонних областях РФ, територія якого перекривається приблизно з територією п'яти Слобідських козацьких полків 17 - 18 століть, автономних формацій у межах Московського царства, а згодом Російської імперії.
Населені пункти Рудка, Китайгород, Царичанка та Залелія ввійшли до укріпленої лінії як фортеці та редути. Для захисту Української лінії було створено Український ландміліцький корпус у складі 20 полків на чолі з генерал-фельдмаршалом Б.К. Мініхом і впроваджено паспортну систему для переходу лінії. Зокрема в Рудці була п’ятикутна Борисоглібська фортеця[29, с. 39].
Борисоглібська фортеця - фортеця, споруджена приблизно у 1731–39 за зразковим проектом фортець Української лінії. Розташована на правому березі річки Оріль на відстані 117 сажнів (приблизно 250 метрів) від Дніпра.
Масштабність завдань вимагала великої кількості людей – десятків тисяч чоловік протягом чотирьох десятиліть функціонування укріплень.
Після ліквідації Катериною II Гетьманщини у 1764 р. і Запорозької Січіу 1775 р. була здійснена адміністративно-територіальна реорганізація й утворене Катеринославське намісництвоу складі Малоросійської й Азовської губерній. У 1783 р. на новопридбаних землях поширюються кріпосницькі порядки.

Упродовж 1803–1917 рр. Рудка належала до Китайгородської волості Кобеляцького повіту Полтавської губернії Малоросійського генерал-губернаторства [31, с. 29].

Запорожжя - історичний український регіон, етнокультурний регіон України. Охоплює територію сучасних Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, а також частково Запорізької, Луганської , Миколаївської та Херсонської областей України.
Кобеля́цький повіт - адміністративна територіальна одиниця Полтавської губернії Російської імперії, Української Держави, УНР і УСРР у 1783-1796 й 1803-1923 роках. Центр - місто Кобеляки.
Малоросійське генерал-губернаторство (рос. Малороссийское генерал-губернаторство) - адміністративно-територіальна і політична одиниця в Російській імперії, створена указом Павла І від 12 грудня 1796 року для інкорпорації та інтеграції Лівобережної України у склад Російської імперії.
Катериносла́вське намі́сництво (рос. Екатеринославское наместничество) - адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1783 - 1796 роках. Адміністративний центр - Кременчук (до 1789) і Катеринослав (після 1789).
Азо́вська губе́рнія - адміністративно територіальна одиниця в Російської імперії у XVIII столітті. Адміністративний центри: Азов (1708–1711), Воронеж
Полта́вська губе́рнія - адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії, Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Української Соціалістичної Радянської Республіки на Лівобережній Україні на поч.

Від 1861 р. відбувалася реформа з ліквідації кріпацької залежності. Було створено інститут волосних старшин. Волость – це вища ступінь селянського самоврядування. Вона територіально об’єднувала тільки тих, хто підлягав юрисдикції волосних управ. До компетенції волостей входило не надто велике коло справ – господарство, адміністрація, станове судочинство тощо.

Велике коло - це коло на сфері, що поділяє її на дві рівні половини (на відміну від малого кола). Іншими словами це перетин сфери площиною, яка проходить через центр сфери. Усі великі кола сфери мають однакову довжину.

Столипінська аграрна реформа призвела до радикальних змін: з’явилася можливість виходу з общини, ліквідувалася кругова порука, проте зросла диференціація за майновим станом. У зв’язку з цим на Приоріллі стрімко зросла кількість хуторів. Зокрема станом на 1910 рік серед населених пунктів Китайгородської волості налічувалися такі: Липки – 116 господарств, Немиричі – 52, Рижкіни – 54, Салівка – 87, Свинячий Кут – 46, Цибулини – 26, Цапеві – 43, Щербини – 117, Акимівка – 63, Бринзи – 76, Джуньове – 58 (325 жителів), Єгорівка – 98, Зозулі – 62, Каланчак – 29, село Плавещина з хуторами Проточі, Дронівка, Супинівка – 79 дворів [23, с. 36, 177].

Кругова порука - групова солідарна відповідальність, коли усі члени групи відповідають за обставини одного. В історіографії термін використовується для позначення відповідальності сільської общини за податки і поведінку своїх членів.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Причому, с. Рудка не згадується.

У 1925 р. до Рудківської сільради належали такі населені пункти: Закрівчанське, Рудка, Рибалки (189 осіб), Трусове, Зозулине, Джуньове (107), Бичене, Хвильове, Салове, Білянове, Зубкове, Підплавещина, Цибульківка, Царьове, Заочіпське [23, с. 29, 178].

У 1945 р. до Орлівської сільради належали: село Орлівка, хутори Щербинівка, Рибалки, Кравцівка [31, с. 59].

У 2001 р. села Рудка, Кравцівка, Рибалки, Щербинівка належали до Рудківської сільради Царичанського району Дніпропетровської області [23, с. 62].

Царича́нський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця на півночі центральної частиниДніпропетровської області України. Районний центр - смт Царичанка. Площа - 903 км². Населення становить ▼ 26 955 (на 1.04.2016)

Топонім «Рудка» має слов’янське походження і означає «болото», бо там і справді їх багато. У книзі «Топонімія Дніпропетровщини» зазначається і час виникнення цього населеного пункту – 20-ті р. XX ст. Таке твердження є помилковим [24, с. 280]. Рудківці називають село «Рудькою» (з м’яким знаком).


Тонкошкури
За родинними переказами Тонкошкури – поселяни з Наддніпрянщини. Походження прізвища Тонкошкур, ймовірно, пов’язане зі звіроловством, що було характерне для середньої та верхньої Наддніпрянщині, тобто з тонкою шкурою якогось звіра. Ще, не менш ймовірно, прізвище Тонкошкур, як і будь-яке прізвище, у минулому було прізвиськом, котре означає слабкість характеру.
Так, в корпусі документів «Архів Коша Нової Запорозької Січі»:

«№ 189 «Імεний списокъ – коликоε число з сотні Старосамарской в запорозскиε слободи Кодаки, Самарчикъ и другиε новопосεлεниε бεзуказно слободи разними годами состоящихъ в рεвизияхъ житεлεй сойшло явствуεтъ под симъ. 1757 года, сεнтября 26 дня …Фεдор Тонкошкур» [2, с. 333–335].

№ 41. 1756 р., н. р. березня 13 н. п. квітня 15. – Реєстр козаків «Курεня Шкурынского…Матвій Тонкошкуръ» [3, с. 227].

№ 38. 1756 р., н. р. березня 13 н. п. квітня 15. – Реєстр козаків «Куреня Іркліεвъского…Микита Тонкошкур» [3, с. 208].

№ 33. 1756 р., н. р. березня 13 н. п. квітня 15. – Реєстр козаків «Курεня Канівскωгω…Нεстεръ Тонкошъкуръ» [3, с. 182].

№7. 1756 р., н. р. березня 13 н. п. квітня 15. – Реєстр козаків «Курεня Калныболотсω… Фεдоръ Тонкошкуръ» [3, с. 54].»


У Голобуцького у списку:

«Реестр жиючим куреннім козакам и безкуренным в наймах и без найму в Ведомстве Протовчанском в женатых козаков и посполитых людей. Учинена 1773 году марта 2 дня… В селе Могилеве в козаков в Ивана Острого Ярема Тонкошкур» [25, с. 252–254].


У «Джерелах з історії Полтавського полку» в сотенному центрі Івашки у компуті за 1718 р. значиться:

«П[а]на Івана Залєского козаки Хведор Лаврикъ, Іванъ Тонкошкур» [4, с. 117].
За даними В. Заруби, Тонкошкур Григорій у 1721 р. був Ліплявським сотником, нині колишній сотенний центр – це село Ліпляве Канівського району Черкаської області [27, с. 164].

Ка́нівський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області. Утворений 7 березня 1923 року. Площа - 1283 км2 (6,14 % від території області). Адміністративний центр - місто Канів (не входить до складу району).
Черка́ська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України, розташована у центральній лісостеповій частині країни по обидва берега середньої течії Дніпра та Південного Бугу.

У відомого дослідника генеалогії козацтва В.В. Кривошеї [28, с. 125] ця ж особа:

І. Григорій Тонкошкур – походив зі шляхти. Сотник леплявський (?–?) (остання згадка 19 березня 1721р. )

Дружина: Домінікія NN (?–1734).

ІІ. 1-а дочка: Феодосія Григорівна (?–1734), померла бездітною.

Чоловік: Григорій N Зубченко, значковий товариш, н.

Значковий товариш - найменш вагомий титул Значного військового товариства, запроваджений у Гетьманщині в другій половині XVII століття.
сотник леплявський.

2-а дочка: Меланія Григорівна (1721–1757)

Ч.: Василь Данилович Осиповський, син священика прохорівського. Мала сина Прокопа (1732–1767).
Викликають сумніви відомості щодо дат життя Меланії Григорівни та її сина Прокопа. Згідно з розписом вона народила, коли їй було 11 років.

З генеалогічного розпису бачимо, що Григорій Тонкошкур не може бути моїм предком і спадкодавцем прізвища.

У кінці ХІХ ст. – 1940 рр. десь за 4 км на захід від Рудки існували хутори, які мали наступні назви: Коломицівка, Прусівка, Новоселівка, Майсівка, Джунівка (Джуньове), Паляпівка, Хвалівка, слобода Соколовщина та багато інших хуторів з яких були мої предки по батьківській лінії. Зрозуміло, там «всі» знали один одного і звичайно ж було багато досить близьких, чи далеких родичів, потім між якими могли укладатися шлюби. За часів перебудови 1939–1940 рр. всіх хуторян зселили в одне місце – село Рибалки, що над Соколовщиною. Село розташовується в місці, де був хутір Новоселівка, на північ від траси, а кладовищем став слугувати давній курган. За легендою, у ньому під час нападів монголо-татар ховали загиблих, причому наносячи землю шапками. Довгий час він був Соколовським кладовищем, у народі прозваний Могилою. На цьому цвинтарі поряд із могилами моїх прадіда та прабаби стоїть занедбаний меморіальний знак, який вказує, що це пам’ятка історії.

Тонкошкур Петро – мій прадід у VI коліні, оселився в с. Рудці. Це було приблизно у середині ХІХ ст. У нього були дружина Марта та четверо синів: Яків, Григорій, Їфан (Епіфан), Павло. Ще були три дочки, але відомості є неточними.

Тонкошкур Яків Петрович (1864–1933) – мій прапрадід. Народився в Рудці, отримав трирічну початкову освіту.

Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
Одружився з Ганною Григорівною Фартушною, що жила на хуторі Фартушнівка, і побудував собі хату на хуторі Прусівка. Залишився цікавий спогад мого прадіда (Тонкошкура Івана Яковича) про Григорія (батька Ганни Фартушної, який приходиться мені прадідом у VI коліні): «Батько бабусин, Григорій, у віці 105 років приїжджав відвідати дочку верхи на коні». Тож одразу виникає питання про хронологічні рамки життя Григорія. Помер під час Голодомору.

Тонкошкур Іван Якович(1890–1976) – мій прадід [17]. Народився в Прусівці, мав початкову освіту [14]. Брав участь у Брусиловському проривічасів Першої світової війни[15].
Бруси́ловський прори́в (до переходу Брусилова на сторону більшовиків у 1920 - Лу́цький прори́в) - наступальна операція Південно-Західного фронту російської армії проти австро-угорських і німецьких військ під час Першої світової війни.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
Бачив самого Брусилова. Мій прадід був людиною релігійною, у нього було чимало церковної літератури, більшість з якої збереглася до наших днів.

Пізніше, у 1922 р., прадід відділився від свого батька й побудував собі хату під слободою Соколовщиною, де й жив з родиною до зселення 1939–1940-х рр. Працював у колгоспі ім. Шевченка.Тонкошкур Сергій Іванович(1918–2005) – мій дід [11; 19]. Місце його народження зафіксовано документально неточно: з автобіографії [1] і довідки про народження [20] він народився в селі Орлівці, за встановленим свідоцтвом про народження [18] – у с. Рибалках, а насправді, – в Прусівці. Протягом 1928–1935 рр. навчався в Дашківській школі-семирічці (фото), з 1936 до 1938 рр. – на робітфаці при Дніпропетровському медінституті. І в 1938 році вступив до Дніпропетровського державного медичного інституту на лікувально-профілактичний факультет [5]. Перші два студентські роки дідусь жив у гуртожитку на вулиці Севастопольській, на третьому курсі – в бараках у парку ім. Шевченка, які залишилися з часів спорудження Мерефо-Херсонського мосту.

Коли почалася радянсько-німецька війна, мій дід деякий час працював фельдшером на заводі ім. К.

Німе́цько-радя́нська війна́ (також наци́стсько-радя́нська війна́; в радянській історіографії - Велика Вітчизняна війна) - збройний конфлікт між Німеччиною та СРСР, що тривав від 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року.
Лібкнехта, а потім почалися евакуація та безлад. Мій дід разом зі своїми інститутськими друзями – Петром Токарем і Яковом Нейфельдом евакуювалися пішки. Декілька місяців дід жив у свого дядька Тонкошкура Петра Яковича в селі Мопрівське. Згодом якийсь лоцман перевіз діда на лівий берег Дніпра, тому що всі мости через Дніпро були зруйновані (крім того, яким користувались німці) і дід пішов додому. У листопаді він прийшов у Рибалки, де вже була нова домівка. Все майно колгоспів, звичайно, було розкрадено. Німці почали організовувати владу на селі – вибрали старосту, чи, як

кажуть, поліцая. До нового року дід займався домашнім господарством, пізніше його взяли бухгалтером в колишній колгоспний двір. До війни в Рибалках не було назв вулиць.

Назви вулиць: Центральна, Садова, Шевченко, Українська – дані моїм дідом, як він писав. А вулиця Польова й Орловський провулок названі Григорієм Джунем, який не пове

рнувся з війни. У часи німецької окупації, за словами діда, на Китайгородщині жили нормально, порівняно з попереднім часом. Спочатку в обігу були радянські рублі, але потім було організовано емісійний банк і випущено українські гроші з тризубом.

Орло́вський прову́лок - провулок у різних населених пунктах України. Назва - на честь російського міста Орел.
Рубль, ру́бе́ль - назва сучасних валют Росії (див. Російський рубль), Білорусі (див. Білоруський рубль), Придністров'я (Придністровський рубль). Російський рубль також використовується в Південній Осетії і Абхазії.
У Рудці перебував дільничний комендант, його називали «старик гер Шторйоган». Контроль за виконанням розпоряджень був слабким. Проте за ці два роки окупації німці вивозили молодь на роботи до Німеччини.

Але справи погіршились, коли почався відступ німців – горіло чимало навколишніх сіл. Рибалки це лихо обійшло. 24 вересня 1943 р. рано-вранці підійшли радянські війська. Дуже великою була різниця між військами: німці їхали лише на машинах і мотоциклах, до того ж кожен солдат мав плитку шоколаду, а у радянських військ навіть артилерія була на кінній тязі. По обіді того ж дня мого діда забрали на фронт. Він згадував: «Було дуже страшно. І якщо хто-небудь скаже, що на війні не було страшно – то це неправда». При обороні станції Куцівка Кіровоградської області дід отримав легке поранення в ліве плече. На лікуванні він пробув до кінця лютого 1944 року [7]. Воював у складі II-го Українського та I-го Білоруського фронтів у званні молодшого сержанта [7] на посаді санінструктора [12].

Після закінчення війни дід служив певний час у Берліні. Збереглися деякі його листи з війни, зокрема лист до своїх батьків з Берліну [9].

16 жовтня 1945 р. демобілізований як такий, що не закінчив вищого навчального закладу. У 1947 р.

Кіровогра́дська о́бласть(Кропивницька область) - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
закінчив медінститут і отримав кваліфікацію лікаря. У тому ж році одружився з моєю бабусею Оленою Кирилівною Чуйко [13]. З початком холодної війниу 1949 році був знову призваний до збройних сил (медичної служби) і присвятив життя військовій службі.
Військо́ва слу́жба - державна служба особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян країн, пов'язаній із захистом своєї Батьківщини. Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців визначаються відповідними законами держав та певними положеннями про проходження військової служби, які затверджуються верховною владою країни та іншими нормативно-правовими актами.
Холо́дна війна́ - глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом і його союзниками, з одного боку, та США, країнами Західної Європи і їх союзниками - з іншого, що тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років, призвела до розпаду СРСР та переросла в сучасне протистояння між Росією та Заходом.
Служив у Львові, на Далекому Сході, зокрема на півострові Чукотка (Бухті Провидіння), о. Сахаліні (Южно-Сахалінську), Амурській області(смт.
Аму́рська о́бласть, Аму́рщина (рос. Амурская область) - область на Далекому Сході Російської Федерації.
Серишево) та в Криму (Феодосії) [21]. Також був у відрядженні у Кісмайо (республіка Сомалі). Звільнений в запас у званні майора медичної служби. Безпартійний, не був членом ВЛКСМ [1, 12].

У 1972 році переїхав із родиною до Дніпропетровська.
Продани
На території Української лінії розташовувалися численні значні володіння старшини, зокрема китайгородського городового отамана Федора Продана [26, с. 22].

Військова медицина - галузь медицини, яка являє собою систему наукових знань і практичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я військовослужбовців з метою максимально підняти професійну здатність армії, а також запобігання бойовим ушкодженням та захворюванням і їх лікування.
Городовий отаман - голова міського козацького самоврядування другої половини 17–18 століть, який, на відміну від сотників і отаманів, виконував лише адміністративні функції. У джерелах вперше згадується в 1630-х роках як глава станового козацького самоуправління у південних волостях Київщини – місцях базування городових козаків.

Ця ж людина зустрічається і в Архіві Коша Нової Запорозької Січі з такими відомостями:
«№ 12 1756 р., н. р. березня 13 н. п. квітня 15. – Реєстр козаків «Курεня Джεрεлівского…Фεдоръ Проданъ» [3, с.73].
За Д.І. Яворницьким, у складі Протовчанської паланкистаном на 1770 рік значиться населений пункт Проданівка, але він розташований по лівий бік від Орелі, що зменшує долю вірогідності на близьке відношення до гілки Проданів [32, с. 161].
Протовчанська паланка (1766-1775) - адміністративно-територіальна одиниця Запорізької Січі у 18 столітті. Центр паланки - Личків.

Трохи проливають світло на цей населений пункт дані Голобуцького – рапорт запорозьких військових старшин Миколи Тимофіїва і Порохні та отамана Уманського куреня Андрія Запечного від 9 листопада 1764 р. про заселення втікачами цілого ряду слобід і хуторів у північній частині запорозьких земель (навіть без дозволу Коша) та додаток до нього. У додатку наведено список сіл і хуторів, заснованих втікачами на Запорожжі і кому з лівобережних поміщиків належали раніше жителі цих поселень, зокрема «Проданивка той же сотни (Китайгородської – авт.) село» Але жодного Продана у реєстрі села «Проданівка» не значиться [26, с. 122].

У 1765 р. Кіш вніс переселенців до своїх відомостей, котрі мусили сплачувати певний грошовий податок, зокрема жителів Проданівки (при однойменному урочищі) [29, с. 59].

Також є згадка про напад на варту Борисоглібської фортеці – «Продановий Крисовий Караул» – загону протовчанського паланкового полковника Андрія Порохні [29, с. 61].

Саме цей населений пункт було знайдено автором на мапі Новомосковського повіту Катеринославської губернії 1914-го року [6].

Новомосковський повіт - історична адміністративно-територіальна одиниця Катеринославської губернії із центром у місті Новомосковськ.
Катеринославська губернія - історична адміністративно-територіальна одиниця Російської імперії; УНР; Української держави.
Порівнявши місце розташування колишніх населених пунктів «Гречаный», «Проданивка», жителі якої належали до Китайгородської сотні, та «Галушкивка» полтавського полку, із сучасною мапою, легко зробити висновок про злиття сіл Гречане та Іванівка, які фактично є продовженням смт. Петриківка.

У реєстрі «сотий Китайгородской з людей на войсковой земле в селе Чаплинки жиючих, которые под войском Запорожским желают охотно жить», зокрема «С футоров над речкою Чаплинкою Грицко, Максим и Демян Продани з синами Петром, Остапом и Микитою, хат 4 – козаки» [26, с. 122].


Таким чином, на прикордонних землях між Запорожжям і Гетьманщиною був поширений перехід мешканців з-під юрисдикції одного до іншої й навпаки, наприклад, через несплату податків. А в останні одинадцять років існування Запорожжя без Гетьманщини посполиті та козацька сірома рятувалися від закріпачення втечею на Вольності Війська Запорозького Низового.
Во́льності Ві́йська Запоро́зького Низово́го - офіційна назва Запорозької Січі та належних їй земель, що охоплювали значну територію Центральної та Південної частини Українських етнічних земель у пониззі Дніпра та його приток (Орілі, Самари, Протовчі, Конки, Інгульця, Чортомлика, Томаківки), а також Південного Бугу і його приток (Інгулу та Кальміусу).


Продан Кирило(1770/80-ті –?) – родоначальник гілки Проданів (Прусів), мій прадід у VIII коліні, поселянин, після відбуття рекрутської служби терміном у 25 р. заснував хутір Прусівка у кількох кілометрах на захід від Рудки. Назва «Прусівка» (від слів «Пруссія», «пруссак») – прізвисько Проданів котре походить, за словами діда, від того, що Кирило, брав участь у воєнних діях наполеонівських часів. За легендою, Кирило полюбляв багато розповідати про це королівство – так і прижилося прізвисько Прус. Водночас Прус також польське і німецьке прізвища. Час народження Продана Кирила за генеалогічним законом (три покоління на сто років) припадає десь на 1770/80-ті роки [30, c. 26].

Продан Семен Кирилович– мій прадід у VIІ коліні.

Продан Прокіп Семенович– мій прадід у VI коліні.

Продан Яків Прокопович(1864–1929) – мій прапрадід. Вважався заможним селянином, мав близько 20 десятин землі на хуторі Прусівка. Деякий час був китайгородським волосним старшиною. До 2009 р. біля Соколовського цвинтаря стояв вітряк, котрий колись належав моєму прапрадідові. Високий млин із невеликим дахом був зроблений із міцного дубового дерева. Помер Яків Прокопович у 1929 році за словами діда «й року не дочекавшись, поки його двір розкуркулять».

Продан Василина Яківна(1887–1979) – моя прабаба [8; 16]. Була неграмотною, все життя пропрацювала в колгоспі ім. Т.Г. Шевченка Царичанського району Дніпропетровської області.

Мій дід мав двоюрідних братів Проданів Василя Андрійовича та Анатолія Андрійовича, які приходилися йому двоюрідними через його тітку Тонкошкур Марфу, що була замужем за Проданом Андрієм Костянтиновичем (1898–1989). Він, вірогідно, є далеким родичем – представником невідомої гілки Проданів. Я ще пам’ятаю Василя Андрійовича – він жив у сусідньому з Рибалками селі Щербинівка. Генеалогічний закон убування предків підтверджує, що у родоводі глибоко чи близько існують одні й ті ж особи, які є водночас декількома предками, що, у даному випадку, є ймовірним з не надто великими ступенями споріднення [30, c. 27].

Ще на Соколовському цвинтарі поховані батьки (Продани Костянтин Якович (1903–1965) та Меланія Пилипівна (1898–1982) партійного діяча Продана Костянтина Костянтиновича, помічника Володимира Щербицького та депутата від Царичанського виборчого округу ВР УРСР 9-12-го скликань, 1-го скликання ВР України [31, с. 137;].

Володи́мир Васи́льович Щерби́цький (17 лютого 1918, Верхньодніпровськ - 16 лютого 1990, Київ) - український радянський партійний і державний діяч.
Виборчий округ - територія, від якої виборцями обирається депутат (депутати) представницького органу або виборна посадова особа (виборні посадові особи).
Завдяки ньому до кладовища, була прокладена асфальтована дорога.

Вивчення свого родоводу дає можливість подивитися на історію під зовсім іншим кутом зору, ніж ми бачимо з підручників, ЗМІ та ще звідки завгодно – тут у глибинах поколінь на історичному тлі постає історія власної родини.Джерела та література:
1. Автобиография. Тонкошкур Сергей Иванович [копія, з приватного архіву].

2. Архів Коша Нової Запорозької Січі 1734–1775. Корпус документів у 5-х т. / Упоряд. Л.З. Гісцова та ін.– Т. 3.– К., 2003.– 952 с.

3. Архів Коша Нової Запорозької Січі 1734–1775. Корпус документів у 5-х т. / Упоряд. Л.З. Гісцова та ін.– Т. 5.– К., 2008.– 528 с.

4. Джерела з історії Полтавсько полку [Середина XVII–XVIII століть]. Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649 р. Компут 1718 р.– П.: АСМІ, 2007.– С. 116.

5. Диплом Тонкошкура Сергія Івановича, серія Б № 311874 [з приватного архіву].

6. Карта Новомосковскаго уезда Еатеринославской губерніи. Составлена и издана А.В. Науменко 1914 г. Масштабъ въ Англійскомъ дюйме 10 вер.

7. Красноармейская книжка Тонкошкура Сергея Ивановича [з приватного архіву].

8. Краткосрочный паспорт Тонкошкур Василисы Яковлевны, серія VII-ГЧ № 577466 [з приватного архіву].

9. Лист з Берліна Тонкошкура Сергія Івановича до своїх батьків [з приватного архіву].

10. Тонкошкур С.І. Наше коріння: Нарис-спогади. 2001. [з приватного архіву].

11. Паспорт Токошкура Сергія Івановича, серія МБ № 517553 [копія, з приватного архіву].

12. Послужной список Тонкошкура Сергея Ивановича, серія Г № 036383 [копія, з приватного архіву].

13. Свидетельство о браке Тонкошкура Сергея Ивановича и Чуйко Елены Кирилловны [з приватного архіву].

14. Свидетельство № 292 училищнаго сонета / Кобелякскій Уездный училищний Советъ. Выдано 19 Августа 1905 года. [з приватного архіву].

15. Свидетельство о явке къ исполнению воинской повинности № 6242, 1912 года, Тонкошкуръ Ивана Яковлевича [з приватного архіву].

16. Свідоцтво про смерть Тонкошкур Василини Яківни, серія ІІ-КИ № 291843 [з приватного архіву].

17. Свідоцтво про смерть Тонкошкура Івана Яковича, серія I-КИ № 437894 [з приватного архіву].

18. Свидетельство о рождении Тонкошкура Сергея Ивановича, серія ІІІ-КИ № 467884 [з приватного архіву].

19. Свідоцтво про смерть Тонокошкура Сергія Івановича, серія І-КИ № 016706 [з приватного архіву].

20. Справка исполкома Орловского Совета гр. Тонкошкур Сергею Ивановичу, в том что он действительно уроженец с. Орловка Царичанського р-на Днепропетровской области [з приватного архіву].

21. Трудовая книжка Тонкошкура Сергея Ивановича [з приватного архіву].

22. Архіви та документальна спадщина Полтавщини: минуле, сучасне, перспективи (1993–2003): Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії / Ред. кол. Білоус Г.П. та ін.– Полтава: АСМІ, 2003.– 452 с.

23. Білокінь А.М. До 400-ліття Царичанки: Сторінки історії Приорілля.– Дніпропетровськ: Пороги, 2004.– 194 с.

24. Богомаз М.С., Мороз В.С. Топонімія Дніпропетровщини.– Дніпропетровськ: ВАТ  «Дніпрокнига», 2006.– 445 с.

25. Голобуцький В.О. Запорізька Січ в часи останнього свого існування (1734–1775).– Дніпропетровськ: Січ, 2004.

26. Заїка Г.П. Українська лінія.– Київ-Полтава: Археологія, 2001.– 88 с.

27. Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648–1782 рр.– Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2007.– С. 164.

28. Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва: Канівський полк.– Київ: ВД «Стилос», 2006.– 220 с.

29. Мицик Ю.А. Царичанка козацька: до 400-річчя заснування Царичанки.– Київ: Генеза, 2004.– 88 с.

30. Недосєкіна Т.В. Український родовід як джерело вивчення історії України: Посібник зі складання родоводу для вчителів, школярів та початківців.

Канівський полк - адміністративно-територіальна і військова одиниця XVII століття. Полковий центр - місто Канів. Утворений в 1625 році як полк реєстрових козаків.
Козаки́ - члени самоврядних чоловічих військових громад, що з 15 століття існували на теренах українського «Дикого поля», в районі середніх течій Дніпра та Дону, на межі християнського і мусульманського світів.
Історія України - процес формування держави Україна. Появі державності передував тривалий процес етногенезу українців. Після появи держави виникла українська нація як сукупність громадян.
– Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010.– 42 с.

31. Світленко  С.І., Білокінь А.М. Приорілля: історико-краєзнавчі нариси: Навч. посіб.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2004.– 212 с.

32. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. Т.1.– Київ: Наук. думка, 1990.– 592 с.

Іван Тонкошкур


Мій родовід:

Тонкошкури - Продани

Бажання дізнатися про свій рід виникло в мені ще у дитинстві. Чимало цьому сприяли розповіді дідуся і бабусі про їхнє життя. Адже історія людства бере початок, перш за все, з історії кожної людини. З плином часу я починав розуміти духовну, ментальну цінність тієї інформації, яка йшла від представників старшого покоління моєї родини і необхідність її збереження для прийдешніх поколінь.

Величезний внесок у дослідження родоводу зробив мій дід Тонкошкур Сергій Іванович. На прохання онуків свого двоюрідного брата Тонкошкура Михайла Петровича він у 2001 р. написав нарис-спогади «Наше коріння», де є неоціненна інформація про їхній життєвий шлях і походження роду, залишена по собі нащадкам. Також є деякі матеріали у вигляді ескізів, що стосуються історії декількох хуторів.

Основна маса розвідок автора припадає на друковані джерела та літературу XVIII ст., оскільки більш пізні періоди мають певну специфіку. Це, перш за все, генеалогічні розвідки по вертикалі, тобто основній лінії прямих предків. Відомості про моїх предків можна вважати достовірними до IV–V коліна. За відсутності документальних джерел вірогідність помилки зростає пропорційно із коліном.

Серед використаних джерел – великий родинний архів, у якому зберігаються документи до IV коліна, родинні реліквії, фотоархів, листи та свідчення очевидців. Також досить інформативними є пам’ятники на кладовищах, але, на жаль, їхня збереженість залишає бажати кращого. Не повністю опрацьованою залишається епістолярна спадщина моїх предків – їхній неоціненний словесний портрет і безліч цікавих фактів.

Останнім часом видається все більше документів, які сприяють пошукам. «Архів Коша Нової Запорозької Січі», компути та ревізії полків Гетьманщини, праці з генеалогії козацтва, зокрема В.В. Кривошеї, що значно полегшує розвідки. Стосовно архівів Полтавщини, то, на жаль, архів Кобеляцького району було втрачено майже в повному обсязі під час Другої світової війни, і документи в ньому від 1943 року [22, с. 295]. Тож джерела, де може бути генеалогічна інформація на кшталт метричних книг, ревізьких сказок, впроваджених Петром І, переписів населення Російської імперії можна знайти серед рідкісної літератури, друкованих джерел у центральних архівних установах та бібліотеках.

Кобеля́цький райо́н - адміністративна одиниця Полтавської області України. Площа району становить - 1 823 км², на якій проживає - 54 144 особи. Щільність населення становить - 29,7 осіб/км². Адміністративний центр - місто Кобеляки.


Скачати 147.88 Kb.

2021