Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЖитловий комплекс «Три богатирі»

Скачати 68.1 Kb.

Житловий комплекс «Три богатирі»
Скачати 68.1 Kb.
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 68.1 Kb.

Вул. Борщагівська, 182в

Житловий комплекс «Три богатирі»
Житловий комплекс «Три богатирі» - це 22-х поверховий житловий комплекс (монолітно-каркасна конструкція), розташований недалеко від м.
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.
«Шулявська». Проект передбачає квартири від 62,9 до 120 м. кв., з висотою стелі 3,00 м.кв. Має бути забезпечений паркінгом.
Схема будівництва

2005р.- Забудовник - ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція».

2005р. – Управитель ФФБ – ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк».
Яким чином залучались кошти інвесторів

У 2005 році розпочався процес залучення грошових коштів.

Забудовник - це особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструюються).
Автостоя́нка (або: стоянка, гараж,) - споруда, будівля (частина будинку, споруди) або спеціальний відкритий майданчик, призначений для зберігання тимчасового чи постійного транспортних засобів.
Управитель - особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здійснює управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі - управління будинком) і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону та умов договору.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


Інвестором - суб’єктом звернення був наданий один договір фінансової участі у будівництві будинку.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Схема фінансування – ФФБ.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Яким чином грошові кошти залучались пізніше невідомо.
Перелік банків, в яких у компанії є (або були) рахунки:

АКБ «Гарант»;

КБ «Західінкомбанк»
Перелік відомих кредиторів компанії:

Інформації немає.

Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.


Судові процеси:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/15586369

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18912539

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18732529

http://reyestr.court.gov.ua/Review/13510360
п.с. На даний час триває подальше вивчення діяльності забудовника та пов’язаних з ним юридичних та фізичних осіб.

Житловий комплекс «Три богатирі»

Вул. Борщагівська, 182в
Офіційна інформація

Житловий комплекс «Три богатирі» - це 22-х поверховий житловий комплекс (монолітно-каркасна конструкція), розташований недалеко від м.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Житлови́й ко́мплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс.
«Шулявська». Проект передбачає квартири від 62,9 до 120 м. кв., з висотою стелі 3,00 м.кв. Має бути забезпечений паркінгом.


Інвестори об’єкту

Більшість інвесторів об’єднана у Обслуговуючий кооператив «Наш дом».


Яким чином залучались кошти інвесторів

Шляхом укладання договорів про участь у ФФБ.


Відомі судові процеси:

http://reyestr.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.
Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.
court.gov.ua/Review/15586369

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18912539

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18732529

http://reyestr.court.gov.ua/Review/13510360
Форуми інвесторів об’єкту будівництва

http://investor182.at.ua/
Юридичний аналіз ситуації навколо об’єкту
Фабула

Інвестори передали грошові кошти фірмі, яка безпосередньо займалась їх залученням, а саме: КБ «Західінкомбанк».

Станом на сьогоднішній день квартира не збудована, кошти не повернуті, квартири не збудовані.

З метою забезпечення фінансування будівництва, встановлення контролю над його ходом, інвесторами створено Обслуговуючий кооператив «Наш дом», який об’єднав більшість інвесторів.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Ними було прийнято рішення добудовувати будинок самостійно.

На виконання даного рішення у 22.09.2009р. між Управителем ФФБ, ВАТ «АК «Київреконструкція» та ОК «Наш дом» була укладена Угода щодо організації добудови об’єкту будівництва, п. 1.1. якої визначено, що Управитель та ОК «Наш дом» зобов’язуються замовити та профінансувати добудову об’єкта будівництва, а Забудовник зобов’язується добудувати об’єкт, будівництва, ввести його в експлуатацію та передати об’єкти інвестування довірителям.

Також даною угодою визначено, що ОК «Наш дом» не набуває майнових прав на будинок, а лише контролює хід добудови житлового комплексу.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.


Проте, отримавши довіреність від Управителя, вони виявили, що вона видана з певним строком.
Дові́реність - письмове уповноваження, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.
І після закінчення терміну її дії, банк відмовився видати нову.

В зв’язку з цим ОК «Наш дом» направив Управителю – КБ «Західінкомбанк» претензію, якою повідомив Управителю що відмова від видачі нової довіреності призведе до того, що добудовувати будинок самостійно ОК не буде, крім того, послуги та роботи за тими договорами, які ним були укладені протягом його діяльності, не будуть ним оплачені.

Вважаю, що така заява передчасна в зв’язку з тим, що така довіреність є видом забезпечення зобов’язання, і, відповідно, діє до моменту виконання основного зобов’язання.
Хронологія будівництва


Дата

Подія

Джерело інформації

2005 рік

30.05.2005р.

Договір про організацію спорудження об’єкту будівництва за рахунок коштів ФФБ.

Копія Договору.

11.08.2005р.

ВАТ «Київреконстукція» та КБ «Західінкомбанк» укладають договір про участь у фінансуванні ФФБ.

Копія Договору.

2009 рік

22.09.2009р.

Угода щодо організації добудови об’єкту будівництва (Між Забудовником Управителем та ОК «Наш дом»

Копія Договору.


Відносини станом на 2005 рік 1. У
  Управитель ФФБ

  ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк»  ЗАБУДОВНИК

  ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція»


  года про організацію

спорудження об’єкту будівництва

за рахунок коштів ФФБ.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети. 1. Дпрямая со стрелкой 7прямая со стрелкой 16оговір іпотеки (об’єкт

будівництва).

 1. Безвідклична довіреність.

 2. Договір доручення з

відкладальними умовами


Довіритель
Відносини станом на 2009 рік


 1. Замовляють та фінансують

добудову будівництва.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.


 1. Строк введення в експлуатацію

– 06.2006р.

 1. Довіреність від Управителя.


Замовник 2

ОК «Наш дом»
прямая со стрелкой 25прямая со стрелкой 26

прямая со стрелкой 19прямая со стрелкой 22прямая со стрелкой 23Управитель ФФБ

ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк»ЗАБУДОВНИК

Обслуговуючий кооператив

«Наш дом»прямая со стрелкой 24

Довіритель


Відносини станом на 03 червня 2010р.

Управитель ФФБ

ТОВ «Комерційний банк «Західінкомбанк»ЗАБУДОВНИК

Обслуговуючий кооператив

«Наш дом»прямая со стрелкой 35прямая со стрелкой 37прямая со стрелкой 38

Довіритель
соединительная линия уступом 41


Довіритель може контролювати діяльність Забудовника, оскільки є його членом
Довіритель може контролювати

Мета інвестора:

Частково профінансувати будівництво. Отримати житло у власність.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


Висновок
Довіреність, видана управителем ФФБ ОК «Наш дом» містить встановлення строку, протягом якого дана довіреність діє. В зв’язку з закінченням строку, ОК звернувся із заявою до банку з метою отримання нової довіреності. Також в даному зверненні новий Забудовник зазначає, що доки ним не буде отримана нова довіреність, він припинить діяльність щодо добудови об’єкту.

Вважаємо, дія банку щодо надання довіреності, яка обмежує строк дії доручення, не ґрунтується на нормах чинного законодавства України в зв’язку з наступним.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Відповідно до ч. 1 ст. 249 ЦК України, особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.

Ч. 4 цієї ж статті визначає, що законом може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час.


Саме таким законом є Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», ст.
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
10 якого зазначає, що одним із способів забезпечення виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем фонду є укладання договору доручення з відкладальними умовами, за яким управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.
Делегування - означає, як правило, передачу функцій, повноважень на певний час із збереженням у делегуючого суб'єкта права повернути їх до власного виконання. Водночас делегуючий суб'єкт набуває право контролю за станом і наслідками виконання делегованих функцій, повноважень; він може також фінансувати із власних коштів їх здійснення, передавати у користування необхідні для цього майнові об'єкти.

Отже, видача такої довіреності є видом забезпечення зобов’язання. Як відомо, забезпечення зобов’язання триває доти, доки сторонами не будуть виконані обов’язки за основним зобов’язанням.
Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Таким чином, час припинення дії безвідкличної довіреності – момент виконання основного зобов’язання.


Крім того, як випливає з норми вищезазначеної ст. 10, управитель не обмежений в кількості таких довіреностей.
Таким чином, ОК «Наш дом» є Забудовником об’єкту та може в подальшому виконувати свої функції.
Скачати 68.1 Kb.

2021