Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаК. О. Маковейчук Електронна комерція

К. О. Маковейчук Електронна комерція
Сторінка3/15
Дата конвертації16.03.2017
Розмір6.69 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
високих технологій, з середини XX століття.
Телегра́ф (дав.-гр. τῆλε - «далеко» та γρᾰ́φω - «пишу») в сучасному значенні - засіб передачі інформації по дротах або іншим каналам електронного зв'язку.
Висо́кі техноло́гії (англ. high technology, high tech, hi-tech) - найновіші і найпрогресивніші технології сучасності. До високих технологій належать найбільш наукомісткі галузі промисловості.

В 1972 році Федеральний Резервний банк Сполучених Штатів організував розрахункову палату, щоб забезпечити комерційні банки і Національний банк США електронною системою з обслуговування платіжних чеків.

Сполу́чені Шта́ти Аме́рики, також США, Сполу́чені Шта́ти, Шта́ти, Аме́рика (англ. United States of America, USA, U.S., the USA, the States, America) - федеративне об'єднання в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія.
Одночасно такі системи з'явилися і в Європі.

Звичайні споживачі отримали можливість користуватися електронними переказами відносно недавно, але натомість ця послуга надається зараз в повному діапазоні, завдяки сучасним технічним досягненням.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

Вже в 1995 році 90 % всіх банківських платежів в США проводилося в електронній формі.

Підраховано, що вартість однієї банківської операції, проведеної через Інтернет, на 90% дешевше аналогічній операції, зробленій в "традиційному банківському офісі".

Актуальність електронних грошей підтверджується тим, що вони є складовою частиною електронної (цифрової) економіки, до якої прямує і Україна як європейська держава з суспільством, що розвивається по типу інформаційного. Звичайно ж, електронні гроші є платіжним засобом електронного бізнесу, і, у тому числі, електронної торгівлі та послуг.

Як правило, в сучасному світі обіг електронних грошей відбувається за допомогою комп'ютерної мережі Інтернет, платіжних карт, електронних гаманців і пристроїв, що працюють з платіжними картами (банкомати, POS-термінали, платіжні кіоски і таке інше).

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Електронним грошам властива внутрішня суперечність — з одного боку вони є засобом платежу, з іншою — зобов'язанням емітента, яке повинне бути виконане в традиційних неелектронних грошах. Такий парадокс можна пояснити за допомогою історичної аналогії: свого часу банкноти теж розглядалися, як зобов'язання, яке підлягає оплаті монетами або дорогоцінними металами.

Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Еміте́нт ці́нних папе́рів - особа (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування), яка від свого імені розміщує цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.
Суперечність - відношення двох суджень, кожне з яких є запереченням іншого. У логіці - це хиба, пов'язана з порушенням закону протиріччя, і означає, що в деякому судженні припускається два взаємно протилежних та несумісних твердження про один предмет, в один і той же час і в одному й тому ж відношенні.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Очевидно, що з часом, електронні гроші будуть одним з різновидів форми грошей (монети, банкноти, безготівкові гроші і електронні гроші). Так само очевидно, що в майбутньому центробанки проводитимуть емісію електронних грошей, так само як зараз чеканять монету і друкують банкноти.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

Різновиди електронних грошей.

Електронні гроші звичайно розділяють на два типи: на базі смарт-карт (англ. card-based) і на базі мереж (англ. network-based). І перша, і друга група підрозділяються на анонімні (неперсоніфіковані) системи, в яких дозволяється проводити операції без ідентифікації користувача, і не анонімні (персоніфіковані) системи, що вимагають обов'язкової ідентифікації користувача.

Електронні фіатні гроші обов'язково виражені в одній з державних валют і є різновидом грошових одиниць платіжної системи однієї з держав.

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.
Держава законами зобов'язала всіх громадян приймати до оплати фиатні гроші. Відповідно, емісія, обіг і погашення електронних фіатних грошей відбувається за правилами національних законодавств, центробанків або інших державних регуляторів. Електронні нефіатні гроші — є електронними одиницями вартості недержавних платіжних систем. Відповідно, емісія, обіг і погашення (обмін на фіатні гроші) електронних нефіатних грошей відбуваються за правилами недержавних платіжних систем. Ступінь контролю і регулювання державними органами таких платіжних систем в різних країнах сильно відрізняються.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Часто недержавні платіжні системи прив'язують свої електронні нефіатні гроші до курсів світових валют, проте держави ніяк не забезпечують надійність і реальну цінність таких вартісних одиниць. Електронні нефіатні гроші є різновидом кредитних грошей [30].

Однією з поширених помилок є віднесення до електронних грошей сучасних засобів доступу до банківського рахунку, а саме, традиційних банківських платіжних карт (як мікропроцесорних, так і з магнітною смугою), а також Інтернет - банкінгу.

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
В системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки використовуються тільки при введенні і виведенні грошей з системи. При цьому використовується консолідований банківський рахунок емітента електронних грошей, а не карткові або поточні рахунки користувачів. При емісії електронних грошей традиційні гроші зараховуються на консолідований банківський рахунок емітента. При пред'явленні електронних грошей для погашення традиційні гроші списуються з консолідованого банківського рахунку емітента. За таким принципом працює, наприклад, відома міжнародна недержавна платіжна система російського походження WebMoney Transfer Ltd.

Ще однією типовою помилкою є віднесення до електронних грошей передплачених одноцільових карт, таких як: подарункова карта, паливна карта, телефонна карта і т.д. Використання такого платіжного інструменту не означає здійснення нового платежу. Реальний платіж здійснюється у момент покупки або поповнення такої карти. Її використання не породжує нових грошових потоків і є простим обміном інформації про спожиті товари або послуги.

Емісія електронних грошей.

Одним з найважливіших політичних питань, пов'язаних з електронними грошима, є питання емітента, а саме визначення переліку організацій, які мають право здійснювати в країні емісію електронних грошей. Проблема емісії зачіпає як електронні фіатні гроші (виражені в одній з державних валют), так і нефіатні електронні гроші (одиниці вартості, які обертаються поза державною платіжною системою). Однозначного підходу в законодавствах країн світу по цій проблемі немає.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

Законодавство ЄС дозволяє здійснювати емісію електронних грошей новому класу кредитних установ — Інститутам електронних грошей (ELMI). В Індії, Мексиці, Нігерії, Україні, Сінгапурі і Тайвані емісія електронних грошей може здійснюватися тільки банками. В Гонконгу емітенти електронних грошей повинні отримати ліцензію депозитної компанії.

Історія розвитку міжнародного моніторінгу електронних грошей.

В 1993 центробанки Європейського союзу почали вивчати феномен електронних грошей, якими у той час вважалися передплачені картки.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Респу́бліка Сінгапу́р, також Сингапур (санскр. सिंह siMha - лев і पुर pura - місто) - місто-держава у Південно-Східній Азії на краю Малаккського півострова. Площа 622 км²; столиця - Сінгапур. Складається з острова Сінгапур і 57 дрібних островів.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Результати цього аналізу були опубліковані в травні 1994 і стали визнанням на офіційному рівні існування електронних грошей. При аналізі нових технологічних схем, а саме передплачених багатоцільових карт, центробанки Європейського союзу прийшли до фундаментального висновку: у разі розповсюдження таких продуктів з боку центробанків необхідний постійний моніторінг, обмін інформацією і ухвалення політичних рішень з метою заощадження цілісності платіжної системи.
Заоща́дження - грошові вклади фізичних осіб, населення в ощадні банки з метою отримання процентів.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Передплачені смарт-карти – це картки з комп'ютерним чипом, на якій записується інформація про кількість грошей на рахунку. Набувальник картки може купити її, наприклад, за 10 доларів і використовувати як звичайні гроші (мається на увазі, що пристрої, які зчитують, встановлені абсолютно скрізь, де може бути потрібна оплата), а після або поповнити рахунок, або просто викинути картку. Під час Олімпійських ігор в Атланті (1996 рік) було продано більше 300 тисяч смарт-карт. В Японії в цьому ж році на смарт-карти були переведені абсолютно всі телефонні апарати.

Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
Смарт-ка́ртка (англ. smart card) - пластикова картка, що містить інтегральну схему, яка забезпечує певний рівень програмованості та невеликий обсяг пам'яті.
Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.
Це не були ще електронні гроші, але це була передумова їх появи, і добрий засіб сформувати відповідні звички у населення.

В 1996 році керівники центробанків країн G10 заявили про намір здійснювати моніторинг електронних грошей в країнах світу. З того часу, «Банк міжнародних розрахунків» при підтримці світових центробанків регулярно аналізує розвиток електронних грошей і відповідних систем. Спочатку дані були конфіденційними і доступними тільки центробанкам, а з травня 2000 року стали загальнодоступними. В дослідженні 2004 роки взяли участь центробанки 95 країн і з'ясувалося, що електронні гроші функціонують в 37 країнах світу.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Перспективи розвитку.

По своїх якостях електронні гроші здатні частково замінити або повністю витіснити при розрахунках готівку. Штучне обмеження суми, яка може зберігатися на електронному гаманці, викликано невпевненістю регуляторів в надійності і безпеці використання такого платіжного інструменту. Очевидно, що за відсутності негативних прикладів, цей ліміт збільшуватиметься або зовсім буде відмінено.

Переваги електронних грошей.

Електронні гроші особливо корисні і зручні при здійсненні масових платежів невеликих сум, як он-лайн, так і офф-лайн. Наприклад, при платежах в транспорті, кінотеатрах, клубах, оплаті комунальних послуг, оплаті різних штрафів, розрахунках в Інтернеті і таке інше.

Кінотеа́тр - приміщення для публічного показу і перегляду кінофільмів.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
Процес платежу електронними грошима здійснюється швидко, не виникає черг, не треба видавати здачу, гроші переходять від платника до одержувача швидко.

Електронні гроші коректніше всього порівнювати з готівкою, оскільки обіг безготівкових грошей обов'язково персоніфікований і відомі реквізити обох сторін.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Уособлення або Прозопопея - вид метафори - вираз, що дає уявлення про яке-небудь поняття або явище шляхом зображення його у вигляді живої особи і наділеного її властивостями. Наприклад, зображення у міфах греків і римлян щастя у вигляді капризної богині Фортуни тощо.
У разі розрахунків електронними грошима достатньо знати реквізити одержувача грошей.

Електронні гроші мають наступні переваги перед готівкою:

- чудова подільність і об’єднаність — при проведенні платежу не виникає необхідність в здачі;

Подільність - фундаментальна властивість натуральних та цілих чисел. Число a ділиться на b , відповідно, число b є дільником a , якщо частка a b }} - ціле число. Будь-яке натуральне число ділиться на одиницю і на себе.

- висока портативність — величина суми не пов'язана з габаритними або ваговими розмірами грошей, як у випадку з готівкою;

- не потрібно фізично перераховувати гроші, ця функція переноситься на інструмент зберігання або платіжний інструмент;

- електронні гроші не потрібно упаковувати, перевозити і організовувати спеціальні сховища;

- дуже низька вартість емісії електронних грошей — не треба чеканити монети і друкувати банкноти, використовувати метали, папір, фарби і таке інше;

- ідеальна здібність зберігатися — електронні гроші не втрачають своїх якостей з часом;

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

- ідеальна якісна однорідність — окремі екземпляри електронних грошей не володіють унікальними властивостями (як, наприклад, подряпини на монетах);

- простіше, ніж у випадку з готівкою, організувати фізичну охорону електронних грошей;

- момент платежу фіксується електронними системами, дія людського чинника знижується;

- при платежі через фіскалізований еквайрінговий пристрій торговцю неможливо укрити кошти від оподаткування;

- безпека — захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу і т. п., забезпечується криптографічними і електронними засобами.

Недоліки електронних грошей:

- відсутність сталого правового регулювання — багато держав ще не визначилися в своєму однозначному відношенні до електронних грошей;

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
Криптогра́фія (від грецького kryptós - прихований і gráphein - писати) - наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.

- не дивлячись на відмінну портативність, електронні гроші потребують спеціальних інструментів зберігання і обігу;

- як і у разі готівки, при фізичному знищенні носія електронних грошей, відновити грошову вартість власнику неможливо;

- відсутня впізнанність — без спеціальних електронних пристроїв не можна легко і швидко визначити, що це за предмет, суму і т. д.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
;

- засоби криптографічного захисту, якими захищаються системи електронних грошей, ще не мають тривалу історію успішної експлуатації;

- теоретично, зацікавлені особи можуть намагатися відстежувати персональні дані платників і обіг електронних грошей поза банківською системою;

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Банківська система - сукупність різних видів національних банків і кредитних установ, що діють в рамках загального грошово-кредитного механізму. Включає Центральний банк, мережу комерційних банків і інших кредитно-розрахункових центрів.

- безпека (захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу і т. п.) — не підтверджена широким обігом і безпроблемною історією;

- теоретично можливі розкрадання електронних грошей, за допомогою інноваційних методів, що використовують недостатню зрілість технологій захисту.

Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

Проблеми впровадження електронних грошей.

Хоча електронна готівка може забезпечити маси переваг, таких як швидкість і зручність використання, велика безпека, менші збори з транзакцій, нові можливості для бізнесу з перенесенням економічної активності в Інтернет, на жаль, існує багато спірних питань відносно упровадження електронних грошей, які одночасно гальмують і розвиток інформаційного суспільства в країнах. Введення електронних валют викликає ряд питань, таких як принципово не вирішені питання зі збору податків, забезпечення емісії, відсутності стандартів забезпечення емісії і обігу електронних нефіатних грошей, побоювання відносно використання електронних платіжних систем для відмивання грошей [30].

Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні
Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.
Поняття Брудні гроші (англ. dirty money) і "Відмивання грошей" (англ. money laundering) - терміни, що виникли у США в 30-ті роки XX ст. у зв'язку з прийняттям у країні закону, який забороняв вільний продаж алкогольних напоїв.
Частині людей все ще здається, що електронні гроші – це щось за межами закону.

Для обороту електронних грошей використовуються достатньо складні технології, і комерційні банки самостійно не завжди хочуть і здатні розвивати нові продукти.

Основними причинами небажання банків розвивати проекти, пов'язані з електронними грошима, є:

- необхідність фінансувати розробки, плодами яких можуть користуватися конкуренти;

- труднощі кооперації з іншими банками, з метою розділити витрати на інноваційні розробки;

Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.

- канібалізація вже існуючих банківських продуктів новими;

- відсутність кваліфікованих фахівців у власному штаті;

- невпевненість в надійності аутсорсерів.

На фоні проблем з реалізацією проектів «електронних грошей» комерційними банками, на ринку з'являються безліч дрібних проектів і стартапів, основними проблемами яких є:

- поки дуже невеликий розмір реального ринку «електронних грошей»;

Старта́п (англ. startup), стартап-компанія - нещодавно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, не вийшла на ринок або почала на нього виходити і що володіє обмеженими ресурсами.

- пріоритетна орієнтованість законодавств в сфері платіжних систем на банківську галузь;

- неготовність регуляторів пустити на ринок платіжних систем


компанії - «не банки»;

- велика кількість конкуруючих і погано орієнтованих на своїх споживачів технологій і відсутність стандартів.

Очевидно, що проблеми поки нового ринку «електронних грошей» можуть розв'язуватися довгим еволюційним шляхом, або за допомогою великих інфраструктурних проектів, що ініціюються державами (наприклад, російська Національна система платіжних карт або українська Національна система масових електронних платежів - НСМЕП).

В Україні вже було декілька не дуже вдалих спроб законодавчо регулювати емісію і обіг електронних грошей. Проблем в українському законотворчому процесі як мінімум три:

- зрозуміле лобіювання державою НСМЕП у зрівнянні із комерційними платіжними системами, особливо закордонними, що не завжди на користь користувачам у зв’язку з досі ще нерозвиненою НСМЕП;

Лобі́зм, лобіювання (англ. lobbyism, lobbying) - скоординована практика обстоювання інтересів або чинення тиску на законодавців і чиновників неурядовими організаціями, фінансово-промисловими групами чи етнічними спільнотами на користь того або іншого рішення.

- відсутність достатньої обізнаності законотворців в технічних і практичних питання випуску і використання електронних грошей, що призводить до негнучких і не зручних для кінцевих споживачів норм в законах;

- лобіювання банківської системи як провідної у галузі розвитку електронних платіжних систем і електронних грошей.

Але позитивним моментом є те, що законотворчій процес в Україні в сфері електронних грошей в принципі йде, це свідчить про те, що так чи інакше Україна рухається до інформаційного суспільства.

Рух, Шлях - поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті. Також рух - це процес переміщення, зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі.
Вже признане не чинним „Положення про електронні гроші в Україні”, що було прийняте відносно недавно – 25.06.2008 року, але викликало багато питань та стало причиною дискусій із-за своєї недосконалості. Його змінило „Положення про електронні гроші в Україні” від 04.11.2010 року, хоча воно теж викликає питання.

Надамо стисло інформацію про нове положення про електронні гроші в Україні і зареєстрований згідно з ним в Україні перелік систем електронних грошей та, підкреслимо, перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Інформацію взято з офіційного сайту Нацбанку України www.bank.gov.ua.

Загальні положення.

Відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статей 9, 10, 12 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні та з метою удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності, що пов'язана з випуском та обігом електронних грошей в Україні, а також здійснення моніторингу за такою діяльністю Правління Національного банку України постановою від 04.11.2010 № 481 затвердило нову редакцію Положення про електронні гроші в Україні (постанову зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2010 року за № 1336/18631).

Положення встановлює вимоги Національного банку України до суб’єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних грошей, а також до систем електронних грошей в Україні.

Норми Положення розроблені з урахуванням вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2009/110/ЄС від 16.09.

Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.
2009 про започаткування та здійснення діяльності емітентів електронних грошей, а також пруденційний нагляд за такою діяльністю.

Вимоги Положення не поширюються на діяльність осіб, які здійснюють випуск та/або обслуговування таких наперед оплачених карток одноцільового використання: дисконтних карток торговців, карток автозаправних станцій, квитків для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

Автозаправна станція (АЗС) - станція, де автомобілі, мотоцикли та інші самохідні машини заправляють паливом, маслом. На деяких автозаправних станціях проводять технічне обслуговування автомобілів. До складу автозаправних станцій входять: службове приміщення; заправні ділянки (острівці) з масло- і паливороздавальними колонками, водо- і повітрозаправними пристроями;автомийка, ділянки з підземними резервуарами для зберігання масла і палива; компресорне та протипожежне устаткування тощо. Автозаправні станції розміщують переважно в містах та на автомобільних шляхах з інтенсивним рухом транспорту.

Положенням, зокрема визначено, що:


 • електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента;

 • випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки (далі – емітенти);

 • емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях;

 • емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення) готівкових або безготівкових коштів та суми отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту;

 • емітент зобов’язаний визначати суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог:

 • сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати 2000 гривень;

 • сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися, не повинна перевищувати 8000 гривень;

...

 • користувачі – фізичні особи мають право використовувати електронні гроші емітентів для розрахунків з торговцями за товари, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам – фізичним особам;
  Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


 • користувачі – суб’єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші, що отримані виключно в обмін на безготівкові кошти та лише для розрахунків з торговцями за товари в електронному вигляді, придбані на виробничі (господарські) потреби;
  Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
  Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.


 • торговці (зареєстровані відповідно до законодавства України суб'єкти господарювання) на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в гривнях;

 • торговці мають право повертати електронні гроші користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів” товарів, придбаних за електронні гроші;

...

 • емітент зобов’язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку України інформацію про діяльність, пов’язану з випуском та обігом електронних грошей.

Узгодження правил систем електронних грошей.

Відповідно до вимог Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481: • особа, яка має намір створити систему електронних грошей та здійснювати випуск електронних грошей, зобов’язана узгодити з Національним банком України правила системи електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей;

 • платіжна організація платіжної системи, створеної резидентом, члени/учасники якої мають намір здійснювати випуск електронних грошей, зобов’язана узгодити з Національним банком України правила системи електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей;

 • банк, який є членом/учасником міжнародної платіжної системи та має намір здійснювати випуск електронних грошей та/або інші операції з електронними грошима на території України з використанням цієї міжнародної платіжної системи, зобов’язаний узгодити з Національним банком України правила здійснення операцій з електронними грошима до здійснення таких операцій.
  Резиде́нти (латин. Resident – сидячий, той, хто залишається на місці) - в широкому значенні це фізичні чи юридичні особи або дипломатичні представництва, що мають постійне місце проживання або перебування в Україні.
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Таблиця 1.1 - Перелік систем електронних грошей, правила яких узгоджені Національним банком України№ з/п

Найменування системи електронних грошей

Найменування емітента

1

“Максі”

ПАТ “ВіЕйБі Банк”

2

“MoneXy”

ПАТ Банк “Контракт”

Таблиця 1.2 - Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України№ з/п

Найменування банку-емітента

Найменування платіжної системи

1

АТ “ІМЕКСБАНК”

НСМЕП

2

ПАТ “ОКСІ БАНК”

НСМЕП

3

ПАТ АКБ “Львів”

НСМЕП

4

ПАТ “ФОЛЬКС-БАНК”

НСМЕП

5

ПАТ “ЧБРР”

НСМЕП

6

ПАТ “Полікомбанк”

НСМЕП

7

АТ БАНК “МЕРКУРІЙ”

НСМЕП

8

ПАТ “Банк “Демарк”

НСМЕП

9

ПАТ КБ “Хрещатик”

НСМЕП

10

ПАТ АБ “Експрес-Банк”

НСМЕП

11

ПАТ “КРЕДИТ ВЕСТ БАНК”

НСМЕП

12

АБ “Південний”

Visa International   

13

ПАТ "Ощадбанк"

“ГлобалМані”

Згідно цьому документу, тільки дві системи електронних грошей на сьогодні (червень 2011 р.) можуть легітимно працювати на території України, і ці системи не є загальновідомими (можливо, поки ще), та, що найважливіше, використовуваними для сплати за послуги і товари як он-лайн, так і офф-лайн.

Суми електронних грошей в розпорядженні користувача лімітовані.

Випускати електронні гроші (здійснювати емісію) згідно цьому положенню, можуть тільки банки. Але цей пункт легко обходить така, наприклад, відома система, як WebMoney, шляхом прирівнювання своїх електронних грошей до титульних знаків та інших аналогів цінних паперів, випуск яких не заборонено.

Легіти́мність (від лат. legitimus - згідно з законами, правомірний, законний) - здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Та й взагалі як WebMoney, так і інші системи, що на території СНГ вже стали стандартом де-факто у галузі електронних грошей, електронних транзакцій і як інструмент електронної комерції, де-юре діють в Україні незаконно. І тут знов вступає в дію невизначеність, дотепер існуюча навіть на рівні таких установ, як Нацбанк: не завжди правильно класифікується вид діяльності системи, в „Положенні про електронні гроші в Україні від” 04.11.2010 року також формулювання розпливчаті, і пересічні громадяни тим більше не відрізняють електронні платіжні системи, системи швидкого поповнення рахунків через термінали і Інтернет, платіжні шлюзи і т.п.
Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.
Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).

Тому діяльність, наприклад, російського платіжного сервісу Qiwi повністю відповідає вимогам чинного законодавства України і не вимагає додаткових схвалень і узгоджень, оскільки сервіс не є платіжною системою. Тобто, Qiwi - це не окрема платіжна організація або система, а процесиногова компанія, комплекс технічних і технологічних рішень, які забезпечують взаємодію між провайдерами і їх клієнтами. В компанії Яндекс.Деньги зараз немає представництва в Україні, прямої роботи за межами Росії, у тому числі на території України, вона не веде. НБУ не забороняє іноземним компаніям надавати послуги в Інтернеті українським користувачам на території інших країн - наприклад, Росії (Яндекс.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Провайдер (від англ. provider - постачальник) - компанія, постачальник будь-яких послуг.
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
Деньги) або Сінгапура (PayPal). В той же час, представники компанії заявляють про готовність виконати всі вимоги українського законодавства до емітентів електронних грошей в цій країні.

Таким чином, очевидно, що законодавство у сфері електронних грошей і платіжних систем різного типу ще потрібно вдосконалювати.

Міжнародний досвід упровадження і використання електронних грошей.

Самі відомі системи на базі карт: Visa Cash, Proton, Mondex, CLIP. Наприклад, електронна готівка зараховується на смарт-карти Mondex за допомогою зняття коштів з реальних рахунків клієнтів і конвертацію їх в цифрові гроші на смарт-карту. До електронних сурогатів грошей можна віднести недержавні платіжні системи: WebMoney, Яндекс.Деньги, RBK Money, Єдиний гаманець, PayPal, EasyPay, e-gold, Rapida, Moneybookers.

На сьогоднішній день використання цифрової готівки має відносно низьку поширеність. Рідкісний успіх здобула гонконгская карткова система «Октопус» і заснована на тому ж типі карт система FeliCa.

Картко́ва систе́ма - система розподілу продуктів, товарів та послуг за картками (або талонами), що диференційовано видаються державою різним категоріям населення в умовах дефіциту.
Також існує ще одна упроваджена в Нідерландах система Chipknip.

В Україні існують фиатні електронні гроші на базі смарт-карт, які емітуються і звертаються в рамках вже зазначеної платіжної системи НСМЕП [16, 23]. Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) - це внутрішня багатоемітентна платіжна система України, в якій розрахунки за товари і послуги здійснюються за допомогою банківських платіжних карт за технологією, яка розроблена Національним Банком (червень 1997 г).

В НСМЕП використовуються платіжні карти з вбудованими чип
модулями - смарт-карти двох типів: електронний гаманець і чек. Виготовлення карт НСМЕП для банків-учасників системи припускає надання заявки на виготовлення карт в дві організації: в Платіжну організацію (Національний банк) і копії в компанію "Підприємство Пластик Карта".

Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.

В електронних платіжних системах e-gold, DigiGold і GoldMoney для гарантії безпеки віртуальні гроші частково або повністю підтверджені дорогоцінними металами. Система e-gold пропонує клієнтам сімейство цифрових грошей, що мають 100%-е забезпечення дорогоцінними металами: золотом, сріблом, платиною і паладієм.

Багато систем (Gogopay, Paypal, WebMoney, Єдиний гаманець, Wirex) проводять обмін своїх нефіатних електронних грошей на фіатні гроші, але деякі системи (Liberty Reserve) роблять це через треті системи обміну електронних грошей.

Таким чином, зараз існує велика кількість платіжних систем, електронні платіжні системи удосконалюються і постійно розвиваються величезними темпами, пропонуючи своїм користувачам все більше і більше послуг і вигідних рішень.


Каталог: sites -> default -> files -> content -> News -> 09 2014
files -> Технічне завдання щодо обладнання комплексу технічного забезпечення засідань суду, послуги по демонтажу, монтажу, налагодження та програмне забезпечення
files -> Операційна система unix
files -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
files -> Тендерна документація (придбання товарів)
09 2014 -> Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
09 2014 -> Інформатика конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Обліу І аудит»
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15 • Інститутам
 • Правління
 • Міністерстві юстиції України
 • Європейського Парламенту