Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКабінет християнської етики як центр морального виховання в загальноосвітньому навчальному закладі

Скачати 62.63 Kb.

Кабінет християнської етики як центр морального виховання в загальноосвітньому навчальному закладі
Скачати 62.63 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір62.63 Kb.

УДК 37.022:371.485

Царук Михайло Анатолійович,

вчитель християнської етики

Петрівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів –гімназія» Петрівського району Кіровоградської області


КАБІНЕТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ ЯК ЦЕНТР МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядається необхідність формування та розвитку моральності й духовності школярів на засадах християнських цінностей з урахуванням їх вікових особливостей.
Кіровоградська область Кіровогра́дська о́бласть - область в центральній частині України. Утворена 10 січня 1939 року Указом Президії Верховної Ради СРСР. Обласний центр - Кропивницький.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Е́тика (лат. ethica, від грец. ήθος - звичай) - наука, що вивчає мораль. Філософська дисципліна, яка вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї.
Християнство Христия́нство (від грец. Χριστός - «помазанник», «Месія») - один з напрямків єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа 3-х світових релігій. Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині.
Подаються приклади здійснення позакласної роботи на базі шкільного кабінету християнської етики

Ключові слова: моральність, духовність, моральне виховання, християнська етика, позакласна робота.
Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

Author considers the need for the formation and development of morality and spirituality of students based on Christian values​​, taking into account their age characteristics. There are examples of the implementation of extra-curricular activities at the school study office of Christian Ethics

Keywords: morality, spirituality, moral education, Christian ethics, extra-curricular activities.
В статье рассматривается необходимость формирования и развития нравственности и духовности школьников на основе христианских ценностей с учетом их возрастных особенностей. Представлены примеры осуществления внеклассной работы на базе школьного кабинета христианской этики/

Ключевые слова: нравственность, духовность, нравственное воспитание, христианская этика, внеклассная работа.
Проблема моральності тісно пов’язана з проблемою духовності, яка цікавила людство в усі часи. Це проблема досліджувалась багатьма науками. До визначення цього поняття у вчених не має одностайної думки. Кожний науковець розуміє поняття “духовність” по-різному.

Поняття “духовність” завжди мало у філософії важливе значення, і відіграє визначну роль у ключових проблемах: людина, її місце й призначення у світі, зміст її буття, культура, суспільне життя. І тому такі філософи: Платон, Аристотель, Григорій Сковорода вважали, що поняття "духовність" є похідним від слова "дух" (лат. “spirit” та грец. “pneuma”), що означає рухливе повітря, повівання дихання, носія життя.

Мій педагогічний досвід невеликий – лише шість років, але я впевнився у правильному виборі професії. Найголовніше в праці вчителя-впевненість і надія на те, що наші діти будуть гідними, мудрими, достойними дорослими людьми. Що ж для цього потрібно? Головне – це духовність, чистота помислів. Ще В.Сухомлинський писав, що коли дитина втрачає віру у правду, то стає або озлобленою, жорстокою, або ж безвільною і лицемірною, дволичною і брехливою – яким би бур'яном не проросло насіння безвір'я, дитина стає морально товстошкірою, для неї не існують етичні цінності [8].

Недаремно наша держава прийшла до розуміння необхідності впровадження в навчальні плани курсу християнської етики.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Майбутнє нашої держави, яка має багату тисячолітню християнську культуру, залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які закладаються в юні серця, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом, історією, традиціями, від мудрої книжки, рідного слова.

Дбаючи про виховання молоді, ми повинні показати глибину, мудрість, добро, красу Божих Заповідей, які були дороговказом для наших дідів та прадідів.

Вироблена поколіннями християнська культура та традиції виховання дітей і молоді є надбанням, духовним скарбом, якого не вдалося нікому знищити, навіть у найтяжчі роки нашої історію сьогодні відродження України безпосередньо пов’язано з вихованням дітей та молоді на кращих народних традиціях. Постала необхідність повернутися до наших християнських джерел, з яких беруть початок усі цінності людського життя: любов (до матері, рідних, людей, Батьківщини), добро, милосердя, віра, надія, чесність, справедливість. Лише пробуджуючи в душах дітей віру в ці вічні ідеали, можна сподіватися на духовне оздоровлення суспільства [1].

Вивчаючи християнську етику в українській школі, ми відкриваємо дитині світ її рідної культури, традиції її попередніх поколінь, і ці знання сьогодні є ознакою людини культурної та освіченої. Скажу більше, для того, щоб суспільство могло вижити та зберегти свою унікальну культуру, воно повинно обов’язково передавати – наслідувати ті духовні, ціннісні орієнтири, на яких воно утримувалось всю історію свого існування, починаючи з часів Київської Русі. Для нас це сотні і сотні років. Головне зараз, запобігти можливості отримати ушкодженим, або замінити закордонним проповідництвом весь скарб духовного досвіду нашого народу, а мати відкритий та широкий доступ до освітнього простору Української Православної Церкви на шляху духовної творчої діяльності.

Православ'я або Православне християнство - збірний термін, який включає в себе Православну церкву та Давньосхідні православні церкви.

Сьогодні, напевне, більшість батьків і педагогічних працівників усвідомлюють необхідність духовного, морального та християнського виховання дітей. Але з різних причин, на жаль, християнське виховання у школі на належному рівні відсутнє. Велика кількість дітей, здобувши державну освіту, так і не пізнали світла християнської моралі. Хоча саме слово «освіта» походить від слів «світло», «святий».

Ми вступили в епоху, коли світ підмінює всі ідеали християнства, наповнюючи їх своїм змістом. У цей світ входять наші діти, у світ який хоче, залишаючись приємним «перекроїти» дитину на свій лад.

Тут виникає наша головна і болісна проблема – що зробити, щоб наші діти, ідучи у цей світ, залишалися справжніми християнами? Потрібно навчати дітей про Христа – істинне світло.

Тож одним з найважливіших завдань християнської етики є надати дітям належний предмет для власних пошуків та досягнень – це Святе Письмо та віровчення Церкви.

У моїй роботі також важливим стало оформлення кабінету християнської етики у школі.

В Петрівському НВК уже четвертий працює кабінет християнської етики, у якому діти мають можливість поглиблювати свої знання.

Починаючи цю справу, я відчув, що кабінет повинен бути особливим і тому намагався обладнати його всім необхідним для проведення уроків та заходів.

У кабінеті створена бібліотека спеціальної духовної літератури, куточки і стенди: «Заповіді Божі», «Господня молитва», тематичні папки, банк відео- та аудіоматеріалів.

Кабінет має комп’ютер та мультимедійний проектор, що дозволяє на будь-якому етапі уроку переглядати відеопрезентації, використовувати різні комп’ютерні програми. Крім того, це відкриває шлях до:

- створення тематичних добірок наочних матеріалів (Microsoft Word та Publisher)

- тестування учнів (програма Notebook 10, IKTS-тест та ін.)

- створення відеоматеріалів (у програмі Windows Movie Maker)

- здійснення діяльності за методом проектів.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Windows Movie Maker - це застосунок, за допомогою якого можна створювати відеомонтаж. Цей редактор був вперше включений у Windows Me. Оновлена версія програми включена в Windows XP, Windows XP Media Center Edition та Windows Vista.

Проведення уроків християнської етики з активними формами роботи та використанням технічних засобів, на моє переконання, є більш результативними й ефективними, ніж традиційні.

Також хочеться поділитися досвідом проведення масових позакласних заходів на базі кабінеті християнської етики.

Група учнів на великі християнські свята готує театральне дійство, у яких обряди та звичаї нашого народу переплітаються з біблійними історіями. Наприклад:

- учні 1 класу готували виступ до свята Різдва Христового;

Літургійний рік - літургійний порядок Вселенської, чи якоїсь помісної Церкви, із циклами рухомих і нерухомих свят, зложений з неділь, днів тижня, празників Господських, Богородичних, святих Божих угодників та періодів постів і заказаних часів.
Різдво́ Христо́ве - велике християнське свято, згідно з християнським віросповіданням це день народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха (Спасителя від влади гріха).

- учні 3 класу підготували свято для дітей дитячого садка до Дня святого Миколая;

Святи́й Микола́ Чудотворець; Микола Уго́дник; Святи́тель Миколай(270 /286(бл.275) - 6 грудня 326 /342/351), (грец. Νικόλαος, Hagios Nikólaos, лат. Sanctus Nicolaus) - єпископ Мир (Лікія, сучасне Демре, Анталія, Туреччина), християнський святий.

- учні 4 класу взяли участь у обласному семінарі вчителів християнської етики, розповівши про святкування Світлого свята Великодня та інші.

Такі заходи несуть у собі великий потенціал, а також розвивають творчість учнів, прилучають їх до національних традицій.

Одним із видів діяльності кабінету є робота над проектами. Нещодавно у кабінеті пройшла презентація колективного проекту «Православні храми Петрового».

Такий вид позакласної роботи має велике значення не лише в плані інтелектуального розвитку, але й для морально-духовного виховання дітей.

Саме тому в нашій битві проти духа світу цього ми можемо і повинні використовувати краще, що може нам запропонувати світ. При цьому слід пам’ятати слова Святителя Тихона Задонського: «Вчителям учнів навчати не тільки грамоти, але й чесного життя, страху Божого, бо грамота без страху Божого – не що інше, як меч у руках божевільного» [7].

Святитель Тихон Задонський (в миру Тимофій Саввович Соколов, при народженні Кирилов, 1724, Короцко, Новгородська губернія, Російська імперія - 24 серпня 1783, Задонський монастир, Російська імперія) - єпископ Російської Православної Церкви, єпископ Воронізький і Єлецький, богослов, один з найвідоміших православних релігійних просвітителів XVIII ст.

Усе краще у світі, якщо нам вистачає мудрості бачити це, указує на Бога і Православ’я. Тож засівати у юні серця зерна розумного й доброго – обов’язок педагога-наставника. Хочеться, щоб наші діти стали чесними громадянами, християнами, патріотами; щоб вони сповідували національні й духовні цінності, шанували батька й матір, щоб їм добре було у житті, щоб довго і чесно прожили вони на землі.

Хай Господь допоможе їм! Навчімо їх любити Бога. Це є найбільшим і для нас, і для них, і для нашої Батьківщини.


Література


  1. Вашенко Г.Г. Виховання волі і характеру / Г.Г.Вашенко . – К. : Варта, 1999 – 352 с.

  2. Вихованець І.Р. Тайна слова / І.Р.Вихованець – К. : Рад. шк., 1990. – 284 с.

3. Загальна психологія : навч.
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.
Загальна психологія - дисципліна, що намагається знайти відповіді на принципові питання, які постають перед психологією в цілому, виробити теоретичні принципи, обґрунтувати методи психологічного пізнання, сформулювати основні закономірності існування і розвитку психічної реальності.
посіб. для ВНЗ / Максименко В.Д., Соловіенко В.О. – К. : ТНК, 2000. – 256 с.

4. Кульчицкая Е.И. Родителям о воспитании культуры детей / Е.И.Кульчицкая – К. : Рад. шк., 1980. – 126 с.

5. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. уч. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – 3-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2000. – 512 с.

6. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок : книга для вчителя / І.П.Підласий. – К. : Рад. шк., 1989. – 204 с.7. Святитель Тихон Задонський. Духовні настанови / Святитель Тихон Задонський [Електронний ресурс] // Чернігівські єпархіальні відомості. – Режим доступу: http://cerkva.in.ua/patrologia/70-tihonzadonskyi.html/.

8. Сухомлинський В.О. Народження громадянина / Сухомлинський В.О. – Вибрані твори: В 5 т. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 3. – 669 с.


Скачати 62.63 Kb.

  • Кіровоградської області КАБІНЕТ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ