Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтандартизація в сфері ІТ

Стандартизація в сфері ІТ
Сторінка12/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

4. Стандартизація в сфері ІТ

За висновками аналітичних звітів щодо конкурентоспроможності України (Американська торговельна палата в Україні за участі корпорації Microsoft «Роль інформаційно-комунікаційних технологій у покращанні конкурентоспроможності України», Фонд «Ефективне Управління» разом зі Всесвітнім економічним форумом «Звіт про конкурентоспроможність України 2010. Назустріч економічному зростанню та процвітанню») на сьогодні національна конкурентоспроможність країни значно залежить від фактору «технологічної готовності», оскільки технологічний прогрес став потужною рушійною силою соціально-економічного розвитку. У цьому контексті спеціальну увагу приділено спроможності країни використовувати ІКТ. Розвиток ІКТ створює значні вторинні ефекти для інших секторів економіки, сприяючи економічному зростанню та процвітанню, тобто в найближчому майбутньому наша країна має продовжувати активне запровадження ІТ-технологій в усі сфери життя. Це прискорить розвиток економіки та посилить конкурентоспроможність нашої держави на світовому рівні.

Враховуючи, що інформаційні технології (ІТ) на сьогоднішній день охоплюють практично всі сфери сучасного суспільства, сучасний рівень розвитку економіки вису­ває на перший план проблему якості. Поліпшення якості товарів (процесів, робіт, послуг) можливе тільки за рахунок якісної системи технічного регулювання, яка включає стандартизацію та сертифікацію.

Управляти та підвищувати якість можливо тільки на основі стан­дартів, технічних регламентів та іншої нормативно-законодавчої документації.

Техні́чний регла́мент - законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів.

Стандарти встановлюють вимоги до якості та надійності методів контролю і випробовувань продукції, створюють необхідну єдність, без якої неможливий подальший розвиток технічного рівня.

Виходячи з курсу України на інтеграційні процеси, державна політика у сфері стандартизації спрямована на забезпечення української промисловості нормативно-правовими актами, адаптованими до вимог європейського законодавства, та гармонізованими стандартами з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів та послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.

У 2010 році Держспоживстандартом в рамках реалізації Державної програми стандартизації на 2006–2010 роки7 (далі – Програма), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 229, затверджено 543 національних стандарти, з них 495 стандартів – гармонізовані з міжнародними та європейськими (465 стандартів затверджено Держспоживстандартом та 30 стандартів – Мінрегіонбудом), що становить 23,9 % запланованого.

Станом на 31.12.2010 в Україні надано чинності 6809 національним стандартам, гармонізованих з міжнародними і європейськими що становить 22,5 % усіх стандартів в Україні (цей показник за 2009 рік становив 24%, за 2008 рік - 21,8 %.). Таким чином, на сьогодні, відбулась гармонізація менше чверті загальної кількості стандартів в Україні, тоді як набуття членства в ЄС вимагало б принаймні 80% гармонізації стандартів.

Як зазначено вище, Держспоживстандартом у 2010 році затверджено 495 нових національних стандартів. Це стандарти, добровільне дотримання вимог яких сприймається як доказ відповідності продукції вимогам технічних регламентів; які визначають якість, безпечність, довговічність продукції, методи контролю та випробування; загальнотехнічні стандарти у сфері машинобудування, енергетики, електроніки, інформаційних технології; а також стандарти на продукцію легкої промисловості та товари широкого вжитку.

Каталог нормативних документів України 2010 року містить 535 (в минулому звітному періоді – 376) чинних в нашій країні стандартів ІТ сфери, гармонізованих з міжнародними стандартами.

Виходячи з цього, на сьогодні в Україні кількість стандартів з ІТ становить близько 2% від загальної кількості державних стандартів, тоді як в інших країнах ця частка перевищує 10 % (для порівняння станом на 1998 рік кількість стандартів з ІТ становила близько 4% від загальної кількості державних стандартів). Загальна кількість опублікованих стандартів ISO, які пов'язані з JTC 1 і його підкомітетами (число включає в себе оновлення) складає 2360 (http://www.iso.org/). Не менша кількість стандартів щодо ІТ розроблено європейськими організація стандартизації.

Підсумовуючи, можна зазначити, що загальна ситуація в Україні стосовно створення нормативної бази в галузі ІТ продовжує бути незадовільною, масштаб відставання від темпів міжнародної стандартизації зберігається: з кожної десятки ISO/IEC-стандартів діє в кращому випадку два національних українських або СНД-стандарт (які сьогодні є безнадійно застарілими). При цьому темпи міжнародної стандартизації ІТ кожен рік підвищуються, тобто розрив практично продовжує збільшуватися.

На сьогодні гостро стоїть проблема розробки низки стандартів сфери ІТ з метою забезпечення виконання наступних Директив:

- директива 95/46/ЄС "Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних";

- директива 1999/93/ЄС13 грудня 1999 року Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про політику ЄС щодо електронних підписів»;

Європе́йський парла́мент (скор. Європарла́мент) - законодавчий орган Європейського Союзу, що обирається прямим голосуванням громадянами Європейського Союзу. Спільно з Радою Європейського Союзу і Європейською Комісією парламент виконує законодавчі функції в ЄС і вважається одним з найбільш потужних законодавчих органів у світі.

- директива 2000/31/ЄС від 8 червня 2000 року Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" ("Директива про електронну комерцію");

- директива (EC) № 2252/2004 «Про стандарти щодо особливостей безпеки та біометрії в паспортах і проїзних документах, виданих державами-членами».

Враховуючи вищенаведене, проблемами стандартизації сфери ІТ, необхідними для вирішення є|такі|:


  • створення єдиної системи стандартизації ІТ;

  • необхідність перегляду, внесення змін або відміни застарілих стандартів ІТ та обчислювальної техніки на відповідність ISO/IEC – аналогам;

  • проведення аналізу стандартів ІТ щодо визначення першочергових та найбільш перспективних напрямів стандартизації ІТ для здійснення імплементації міжнародних стандартів у наших умовах.

Зазначені проблеми стандартизації в сфері ІТ можливо вирішити за умови:  • проведення єдиної технічної політики;

  • комплексного перегляду чинних стандартів для скасування застарілих та гармонізації решти з міжнародними і європейськими стандартами;

  • забезпечення збільшення фінансування робіт зі стандартизації за рахунок активній участі великих промислових підприємств, асоціацій та союзів, експортерів тощо;

  • скорочення термінів процедури введення в дію розроблених стандартів.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20  • Європейського Парламенту