Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаІнтернет-ресурси органів державної влади

Інтернет-ресурси органів державної влади
Сторінка15/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

6.2. Інтернет-ресурси органів державної влади

Одним із необхідних умов побудови та показником розвитку інформаційного суспільства є можливість громадян інтерактивно та ефективно взаємодіяти із органами влади, що неможливо за відсутності в мережі Інтернет електронних інформаційних ресурсів зазначених органів. Проте у цьому питанні важливим є не лише наявність веб-ресурсів, але і їх наповнення. Відповідно до законодавства всі органи виконавчої влади повинні мати власні веб-сайти та здійснювати їх наповнення відповідно до затвердженого порядку.

За даними технічного адміністратора домену .ua компанії Хостмастер станом на серпень 2011 року в домені .gov.ua зареєстровано 12 148 доменних імен.

Моніторинг Держкомтелерадіо проводиться кожні півроку і враховує 25 параметрів, кожен з яких відображає окремий вид інформації, а також відслідковує розміщення інформації на веб-сайті, та забезпечення повноти, актуальності та зручності доступу до цієї інформації. Головними комплексними показниками є показник наявності інформації, який визначає відношення кількості розміщених видів інформації до кількості видів інформації, обов’язковість розміщення яких на веб-сайті визначено нормативно-правовими актами, а також показник якості інформаційного наповнення, який характеризує повноту та актуальність інформації, розміщеної на веб-сайті, а також зручність доступу до неї.

Станом на кінець 2010 року середнє значення показника наявності інформації на веб-сайтах міністерств та інших центральних органів виконавчої влади становить 0,89. На веб-сайтах Міністерства охорони здоров'я, Державної податкової служби, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Державної митної служби міститься вся інформація, обов’язковість розміщення якої на веб-сайті визначена нормативно-правовими актами – показник наявності інформації для цих центральних органів виконавчої влади дорівнює 1,0. Найменше забезпечено представлення інформації Державним агентством водних ресурсів показник наявності інформації відповідно дорівнює 0,71.

Середнє значення показника якості інформаційного наповнення веб-сайтів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади становить 0,93. Для веб-сайтів 21 органу виконавчої влади значення показника якості інформаційного наповнення вищий за середній. Найнижче значення показника якості інформаційного наповнення має веб-сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, відповідно – 0,87.

За видами інформації моніторингом Держкомтелерадіо виявлено, що:

п’ять видів інформації представлено на всіх веб-сайтах – показник наявності інформації становить 1,0;

види інформації «Цільові програми у відповідній сфері», «Перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади   і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з їх надання» представлені менш ніж на 2/3 веб-сайтів середній показник наявності інформації становить менше 0,7;

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

дев’ять видів інформації мають високий показник якості наповнення – 0,96;

вид інформації «Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти» має найнижчу якість представлення – 0,79.

Узагальнені дані щодо рівня інформаційного наповнення та представлення  видів інформації на веб-сайтах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади наведено у додатках 6.2.1 та 6.2.2.

Моніторинг веб-сайтів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій проводився за 29 параметрами, кожний з яких відображає окремий вид інформації, обов’язковість розміщення якої на веб-сайті встановлюється нормативно-правовими актами.

Середнє значення показника наявності інформації становить 0,9. Найвищий показник наявності інформації, що становить 1,0, мають  веб-сайти Миколаївської, Рівненської,  Сумської та Херсонської обласних державних адміністрацій, на яких розміщена вся визначена нормативно-правовими актами інформація. Показник наявності інформації менший  за середній мають веб-сайти 11 обласних державних адміністрацій. Середнє значення показника якості інформаційного наповнення веб-сайтів становить 0,93. Найвище значення показника якості інформаційного наповнення, що становить 0,99, має веб-сайт Закарпатської обласної державної адміністрації. Значення показника якості інформаційного наповнення, яке менше за середній, мають веб-сайти 8 обласних державних адміністрації.

Загалом 13 видів інформації представлено на всіх веб-сайтах. Види інформації «Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчоївлади», «Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня», «Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності» мають значення показника наявності менше 0,7.

Грома́дська ду́мка, або суспі́льна ду́мка, - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, об'єднаних у суспільні групи, які пов'язані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ громадського життя.

Високий показник якості наповнення, що становить 0,9, мають 14 видів інформації. Види інформації «Відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади», «Порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня», «Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності» мають найменше значення показника якості наповнення, що становить менше 0,6.

Узагальнені дані щодо рівня інформаційного наповнення та представлення видів інформації на веб-сайтах обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій наведено у додатках 6.2.3 та 6.2.4.

Результати моніторингу вказують, що на веб-сайтах найбільш представлена інформація щодо повноваження органу виконавчої влади, його структури, задач та функцій, поточних та запланованих заходів, а також роботи із зверненнями та прийому громадян;

недостатньо представлена інформація щодо взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, врахування громадської думки у своїй діяльності; порядку оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня; цільових програм. Майже третина органів влади не розміщують на веб-сайтах інформацію щодо переліку та порядку надання адміністративних послуг.

 Результати моніторингу свідчать, що інформація щодо структури органу влади, його завдань та функцій, порядку прийому громадян, інформуванню громадськості з питань європейської інтеграції на сайтах органів виконавчої влади є актуальною і представленою в достатньому обсязі, до неї забезпечено зручний доступ.

Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

Інформація щодо надання адміністративних послуг, регуляторної діяльності, взаємодії з громадськими радами, проведення консультацій з громадськістю, цільових програм, порядку оскарження рішень та відомостей про місцеві податки і комунальні платежі представлена недостатньо. Зокрема:

розміщена інформація формальна, містить тільки нормативні акти за відсутності інформації щодо діяльності органу влади з цього питання;

Місце́ві пода́тки та збо́ри - це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

дані оновляються не регулярно;

низка органів виконавчої влади не зазначають дату розміщення інформації, що не дозволяє визначити рівень її актуальності.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20