Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаСтан надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету

Стан надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету
Сторінка18/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

7.2. Стан надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету


Запровадження адміністративних послуг з використанням можливостей глобальної мережі Інтернет на сьогоднішній день є ключовим елементом побудови системи електронного урядування в Україні відповідно до світових тенденцій розвитку інформаційного суспільства.

У Концепції розвитку електронного урядування в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. N 2250-р., зазначено, що з метою реалізації державної політики з питань розвитку електронного урядування необхідно забезпечити визначення переліку адміністративних послуг, які надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, і переведення їх в електронну форму. Відповідно до зазначеної Концепції вже на першому етапі (2011 - 2012 роки) передбачається розроблення необхідної нормативно-правової та нормативно-технічної бази, зокрема щодо надання адміністративних послуг в електронній формі, а також єдиних стандартів, протоколів і регламентів взаємодії суб'єктів електронного урядування, їх гармонізація з міжнародними стандартами.

Єдиний Веб-портал органів виконавчої влади, який є центральною частиною створюваної системи „Електронний Уряд”, на сьогодні продовжує виконувати презентаційну та інформаційно-аналітичну функцію, в той час як цілісної системи надання адміністративних послуг в режимі он-лайн досі не запроваджено.

Позитивним зрушенням є впровадження інформаційних послуг на веб-порталі «Державні закупівлі». На даному порталі реалізовано можливість подання оголошення через мережу Інтернет, а також замовлення інформаційних послуг щодо державних закупівель. Зокрема, оперативне інформування та формування архівних витягів щодо здійснення державних закупівель для учасників та формування зведеної інформації щодо окремої процедури закупівлі у вигляді витягів з реєстру державних закупівель для замовників.

На сьогоднішній день в Україні активно запроваджується система електронних звернень фізичних та юридичних осіб. На виконання заходу щодо створення веб-порталу з надання державних електронних послуг відповідно до плану-графіку реформ на 2011 рік за напрямком “Розвиток науково-технічної та інноваційної сфери” Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки у першому кварталі 2011 року Держінформнауки України спільно з ДП «Державний центр інформаційних ресурсів України» розробило та впровадило першу чергу загальнодержавної автоматизованої системи організації роботи з електронними зверненнями громадян – веб-портал звернень громадян, який забезпечує можливість подання звернення в органи виконавчої влади в електронному вигляді.

Повномасштабне функціонування даного веб-ресурсу дасть змогу підвищити якість та прозорість процесу опрацювання звернень в органах державної влади, спростить процедуру подання звернення та отримання відповіді про результати його розгляду, забезпечить популяризацію технологій електронного урядування.

Також Кабінет Міністрів України ухвалив своїм розпорядженням від 9 червня 2011 року №589-р Концепцію створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади України, у якій передбачено запровадження автоматизованого опрацювання звернень, що надходитимуть через Інтернет.

На сьогодні практично усіма ЦОВВ та обласними державними адміністраціями визначено перелік адміністративних послуг, однак одиниці з них реалізуються в електронному режимі.На даний час в Україні реалізовано надання таких адміністративних послуг з використанням Інтернету:

 • обробка податкової звітності в електронному вигляді з використанням ЕЦП (Державна податкова адміністрація України );

 • «Електронна громадська приймальня», електронне звернення до органу державної влади (Національне агентство України з питань державної служби);

 • державні закупівлі (Мінекоресурсів, МНС, Мінекономіки тощо);

 • електронні зразки документів (МНС, Мінекономіки, Державна служба фінансового моніторингу України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України тощо);

 • реєстрація нових транспортних засобів (Державтоінспекціяії);

 • замовлення закордонного паспорту (МВС);

 • оплата комунальних рахунків.

Поряд із позитивними зрушеннями у вдосконаленні системи надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету залишаються невирішеними ряд проблем:

 • недосконалість правової бази у сфері телекомунікацій, використання інтернет-технологій, створення та використання електронних інформаційних ресурсів, інформаційної безпеки та захисту інформації;

 • недостатня координація зусиль між державними органами виконавчої влади та органами державного і приватного секторів для ефективного використання наявних ресурсів;

 • недостатній рівень інформатизації та забезпечення Інтернетом органів держаної влади;

 • низький рівень комп’ютерної грамотності населення і обізнаності з наявними ресурсами електронного урядування;

 • відставання у впровадженні технологій електронного бізнесу, електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв, використанні безготівкових розрахунків за товари та послуги тощо;

  Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д. • відсутність інтегрованої системи національних інформаційних ресурсів;

 • відсутність єдиних форматів та протоколів електронного цифрового підпису;

 • повільне створення національної інформаційної інфраструктури для надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам інформаційних послуг з використанням Інтернету;

 • низький рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі, недостатня присутність в Інтернеті україномовних інформаційних ресурсів;

 • недостатнє залучення представників наукової спільноти, представників бізнесу та громадських організацій до процесів інформатизації країни, побудови інформаційного суспільства;

 • поглиблення "інформаційної нерівності" між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення.

Для ефективного подальшого розвитку системи надання адміністративних послуг з використанням можливостей Інтернету необхідно:

 • чітко визначити стратегію органів влади щодо надання електронних послуг як пріоритетних;

 • забезпечити державну підтримку економічного зростання нових "електронних" секторів економіки (торгівлі, надання комунальних і банківських послуг тощо);

 • забезпечити створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони довкілля;

 • здійснити інтеграцію існуючих електронних систем органів влади в систему, яка взаємодіє, функціонує за єдиним регламентом та контролюється одним органом виконавчої влади;

 • забезпечити надання послуг громадянам та підприємцям в електронному вигляді за принципом "єдиного вікна";

 • забезпечити удосконалення адміністративних процесів в органах державної влади з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій;

 • прискорити створення інформаційної інфраструктури електронного урядування;

 • визначити перелік адміністративних послуг, які надаються органами державної влади через мережу Інтернет;

 • розробити критерії оцінки якості надання адміністративних послуг та встановити стандарти надання послуг.

Таким чином, слід відзначити, що незважаючи на те, що стан розбудови системи надання електронних послуг державними органами в Україні порівняно із світовими тенденціями є недостатнім та не відповідає потенціалу та можливостям країни, на сьогоднішній день в Україні намітився комплексний підхід у впровадженні систем надання адміністративних послуг через мережу Інтернет, про що свідчить, зокрема, схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні та Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади, які стали стратегічними документами на шляху до формування електронної демократії.

Електронна демократія (також е-демократія, віртуальна демократія) - форма демократії, що характеризується використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) як основного засобу для колективних розумових (краудсорсинг) і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних рішень - електронне голосування, контролювання виконання рішень та т. д.)

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 208 “Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд” та доручення Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 78499 Державний комітет телебачення і радіомовлення здійснює узагальнення інформації щодо виконання органами виконавчої влади про хід виконання пункту 5 заходів, затверджених вказаною постановою, а саме забезпечення надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему „Електронний Уряд”.

Відповідно до листа Держкомтелерадіо від 15.09.2011№4779/24/5 органами виконавчої влади не надана для узагальнення інформація щодо виконання ними пункту 5 заходів цієї постанови. Враховуючи це, Держкомтелерадіо здійснив моніторинг веб-сайтів органів виконавчої влади щодо надання ними інформаційних послуг загального призначення. Інформація щодо надання органами виконавчої влади громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через електронну інформаційну систему "Електронний Уряд" станом на 14 вересня 2011 року наведена у додатку 7.2.1.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20