Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВпровадження ІТ та Інтернет в органах виконавчої влади

Впровадження ІТ та Інтернет в органах виконавчої влади
Сторінка19/20
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.23 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

7.3. Впровадження ІТ та Інтернет в органах виконавчої влади

В Україні у 2010 році завдяки злагодженій міжвідомчій взаємодії було розпочато планомірний процес розбудови електронного урядування.

Як відомо, принципами електронного урядування є:


 • зручність і оперативність отримання електронних послуг (у будь-який момент: 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік);

 • прозорість і відкритість;

 • конфіденційність та інформаційна безпека;

 • єдині технічні стандарти і взаємна сумісність (електронні додатки повинні відповідати принципам загальної архітектури систем ідентифікації, безпеки тощо);

 • зорієнтованість на інтереси і потреби споживачів електронних послуг.

Проблеми, пов’язані із впровадженням технологій електронного урядування у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, мають міжвідомчий, міжрегіональний характер і не можуть бути розв’язані окремими органами виконавчої влади.

З метою забезпечення розвитку електронного урядування необхідно здійснити комплекс організаційно-технологічних заходів, чітко розмежувати повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації політики в інформаційній сфері та здійснювати координацію їх діяльності, тому в 2010 році на базі Державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів України" створено Національний центр підтримки електронного урядування, завданнями діяльності якого є забезпечення координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій щодо впровадження та застосування технологій електронного урядування.

З метою створення організаційно-правових, науково-технічних та фінансово-економічних умов для розвитку електронного урядування в березні 2010 року за організаційної підтримки Державного комітету інформатизації та Національного центру підтримки електронного урядування було розпочато реалізацію пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування в Україні.

У пілотному проекті впровадження технологій електронного урядування, реалізованому Держінформнауки, взяли участь Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство регіонального розвитку та будівництва, Головне управлінням державної служби, Державне агентство з інвестицій та інновацій, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, Державний комітет архівів, Пенсійний фонд України, Державна податкова адміністрація, Дніпропетровська та Одеська облдержадміністрації, Дніпропетровська та Одеська обласні ради.

У рамках пілотного проекту було проведено тестові випробування та дослідну експлуатацію обміну електронними документами на дослідній ділянці: Кабінет Міністрів – Дніпропетровська обласна державна адміністрація – Одеська обласна державна адміністрація – Рівненська обласна державна адміністрація.

Дніпропетровська область

Випробування проведені із залученням розробників систем електронного документообігу, які діють у цих органах державної влади.

У листопаді 2010 року на розширеному засіданні Колегії Комітету з питань науки інновацій та інформатизації було схвалено результати виконання пілотного проекту із впровадження технологій електронного урядування в Україні, а також презентовано розгорнутий діючий стенд технічних рішень, отриманих за підсумками пілотного проекту.

У результаті пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування встановлено можливість використання запропонованих вітчизняними виробниками типових технологічних рішень для здійснення обміну електронними документами відповідно до форматів даних електронного документообігу в органах виконавчої влади, затверджених наказом Держкомінформатизації №16 від 16.03.2010, практично доведено ефективність та достатність організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки інформації при здійсненні обміну електронними документами.

Запропоновані під час пілотного проекту технологічні рішення дозволяють у стислий термін впровадити обмін електронними документами з контролем виконання на усіх рівнях державного управління без додаткових фінансових витрат за рахунок економії (перерозподілу) коштів, передбачених на підтримку документообігу на папері та на існуючій матеріально-технічній базі органів виконавчої влади.

Важливим підсумком пілотного проекту впровадження технологій електронного урядування стала Концепція розвитку електронного урядування в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2250-р від 13 грудня 2010 року та розроблений проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні”.

Як відомо, Рекомендацію Ради Європи з питань е-урядування щодо впровадження і розвитку е-урядування у відповідній державі, запропоновано розробити стратегію е-урядування, яка: • повністю відповідатиме принципам національної організації демократичного врядування;

 • сприятиме позитивному розвитку демократичних процесів;

 • розширить вибір доступу до комунікацій і здійснення операцій шляхом надання додаткового каналу доступу;

 • ґрунтуватиметься на недискримінаційному підході;

 • залучатиме осіб до здійснення стратегічного вибору і враховуватиме їх потреби і пріоритети;

 • забезпечить прозорість і стабільність;

 • забезпечить відповідний і скоординований підхід між різними ланками і рівнями урядування;

 • встановить межі співпраці між органами публічної адміністрації, приватним сектором та іншими організаціями громадянського суспільства;

  Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом. • забезпечить конфіденційність інформації та захист персональних даних;

 • міститиме оцінку можливих ризиків.

Прийнята концепція та план заходів з її реалізації, погодження якого зараз завершується, повністю відповідають Рекомендації Ради Європи.

Поетапна реалізація Концепції розвитку електронного урядування передбачена на період до 2015 року.

План заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування складається з нормативно-правового, технологічного та організаційного блоків.

У результаті реалізації плану заходів відбудеться вдосконалення процедури надання та отримання електронних послуг, впровадження систем електронного документообігу, що дозволить суттєво підвищити ефективність діяльності органів виконавчої влади та посилити їх взаємодію з юридичними і фізичними особами.

На даний час вже розроблена і введена в дослідну експлуатацію перша черга загальнодержавної автоматизованої системи організації роботи з електронними зверненнями громадян.

Головною метою проекту є вдосконалення взаємодії між державою і громадянами. Система наблизить стандарти надання послуг населенню до європейських, тобто спростить процедури подання звернень та підвищить прозорість самої процедури їх розгляду.

Дана система створюється на базі відкритого програмного забезпечення, не потребує додаткової закупівлі та встановлення ліцензійних програмних продуктів.

Відкрите програмне забезпечення (англ. open-source software) - програмне забезпечення з відкритим сирцевим кодом.

Підтримку, адміністрування та розвиток системи централізовано здійснює підпорядковане Держінформнауки ДП “Держінформресурс”.

Сьогодні в системі вже зареєстровано 26 організацій. В рамках підписаного Меморандуму про співпрацю з Луцькою, Миколаївською, Славутицькою міськими радами, комунальним підприємством “Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр” Дніпропетровської облради, комунальним підприємством Одеської облради “Обласний інформаційно-аналітичний центр” проводиться дослідна експлуатація Державної системи електронних звернень фізичних та юридичних осіб.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.

Міська́ ра́да (міськрада) - орган місцевого самоврядування в містах України та деяких країнах колишнього СРСР (у Росії, Білорусі), а в минулому у колишньому СРСР. Також використовується термін мерія.

Також, відповідно до Податкового Кодексу впроваджується автоматизована система “Єдине вікно подання електронної звітності” для надання послуг з подання звітності за допомогою мережі Інтернет.

Створення та забезпечення функціонування цієї системи передбачено Національним планом дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”.

Впровадження автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності” спрямовано на спрощення та забезпечення прозорості процедури подання звітності, отримання інформації від громадян та бізнесу.

Для правової підтримки процесу впровадження електронного урядування Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для створення електронної інформаційної системи “Електронний Уряд”.

Така стратегія дозволить втілити в Україні електронне урядування та відповідає найважливішому пріоритету державної політики розбудови інформаційного суспільства, як одному із завдань, поставлених Президентом України в Програмі економічних реформ.

Слід відмітити також, що в рамках Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1035-р від 21 листопада 2007 р. „Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства”, і Плану заходів щодо реалізації у 2008 році цієї Концепції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 784-р від 28 травня 2008 р. „Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” наприкінці березня 2009 року почав працювати урядовий веб-сайт „Громадське суспільство і влада”, що підтримується Управлінням у зв’язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

З метою надання громадянам додаткових можливостей щодо участі у формуванні та реалізації державної політики на урядовому веб-сайті „Громадське суспільство і влада”, створено рубрику „Консультації з громадськістю”, яка надає можливість взяти участь в обговоренні урядових проектів, висловити свої пропозиції та зауваження.

На сайті розміщується щомісячний електронний інформаційний бюлетень Секретаріату Кабінету Міністрів України „Діалог”, що розсилається громадським об’єднанням електронною поштою безкоштовно, в якому розміщується інформація щодо запланованих публічних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, проведення телефонних «гарячих ліній» Кабінету Міністрів України, проекти нормативно-правових документів і коментарі до прийнятих рішень уряду у сфері забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, сприяння розвитку громадянського суспільства й удосконалення інформаційної політики держави, інші матеріали.

Перелік комунікаційних та сервісних можливостей веб-сайту „Громадянське суспільство і влада” постійно поповнюється і модернізується.

Веб-сайт „Громадянське суспільство і влада” надає можливість висловити свою громадянську позицію із тих чи інших важливих для держави питань, а й широкі можливості для інтерактивного спілкування із цікавими людьми з різних куточків України.

Політична партія «Громадянська позиція» - українська політична партія.Головою Координаційної ради партії є Анатолій Гриценко. Зареєстрована Мін'юстом 24 березня 2005 року, номер свідоцтва № 116-п.п.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20 • Дніпропетровська обласна державна адміністрація